• Bostad
  Bostad
 • Bygg & Renovering
  Bygg & Renovering
 • Elektriker
  Elektriker
 • Flytt & Transport
  Flytt & Transport
 • Handyman
  Handyman
 • Måleri & Tapet
  Måleri & Tapet
 • Rör, VVS
  Rör, VVS
 • Städ
  Städ

Hitta elinstallatör


Hitta elinstallatör

Hitta auktoriserad elinstallatör i närområdet

Som certifierad elektriker ser jag väldigt ofta samma problem i många hem

Hitta elinstallatören som fixar de vanligaste elproblemen. I den här artikeln går vi igenom några av de vanligaste elproblemen som en certifierad elinstallatör enkelt kan lösa. Vi har dessutom samlat och lite fakta och statistik om varför det är viktigt att ta dem på allvar.

Hitta elektriker här

Gamla och felaktigt installerade elsystem

Enligt en rapport från Boverket, hade 31 procent av de svenska bostäderna som byggdes före 1945 problem med elen. En stor del av problemen berodde på att elsystemen inte var tillräckligt anpassade för den ökade mängden elektriska apparater som används i moderna hushåll.

Många äldre hus och lägenheter har fortfarande original ledningar och eluttag som inte är jordade, vilket kan leda till farliga situationer om det används felaktigt. En certifierad elektriker kan inspektera och uppdatera ditt elsystem för att se till att det är säkert och effektivt. Dessutom ur ett ekonomiskt perspektiv så kan det definitivt löna sig att renovera eller helt byta ut sitt gamla elsystem. Läs mer: Elpriskollen

Överbelastade kretsar

Medan vårt ökade beroende av elektriska apparater gör våra liv bekvämare, kan det också leda till överbelastade kretsar. Enligt en rapport från Elsäkerhetsverket, var en tredjedel av alla brandorsaker i bostäder relaterade till elektricitet, och den vanligaste orsaken var överbelastning.

Att ha för många apparater anslutna till en enda krets kan orsaka överhettning och kortslutning, vilket kan leda till brand. En certifierad elektriker kan installera fler kretsar för att minska risken för överbelastning.

Hitta elinstallatör

Felaktigt installerade utomhusbelysning

Utomhusbelysning kan göra ditt hem säkrare och mer välkomnande, men felaktigt installerade armaturer kan orsaka farliga situationer. Enligt en rapport från Elsäkerhetsverket, var 16 procent av alla el relaterade dödsfall i Sverige relaterade till utomhusinstallationer.

Det är viktigt att installera utomhusbelysning på rätt sätt, inklusive jordning och korrekt placering av armaturerna för att undvika kontakt med växter och träd. En certifierad elektriker kan se till att din utomhusbelysning är installerad på ett säkert sätt.

Felaktigt installerade elpaneler

Elpaneler eller elradiator, en elradiator ger värme genom direkt värkande el. Vanligt förekommande i eluppvärmda fastigheter. Mycket vanliga i hus byggda före år 2000. Kan om man har otur vara farliga om de inte installeras korrekt. Enligt en rapport från Elsäkerhetsverket, var 8 procent av alla elrelaterade olyckor i Sverige relaterade till elpaneler.

Felaktig installation av elpaneler kan leda till kortslutning, överhettning och brand. En certifierad elektriker kan installera dina elpaneler på ett säkert sätt och se till att de uppfyller alla säkerhetskrav.

Brister i jordfelsbrytare

En annan vanlig anledning till att man behöver en certifierad elektriker är problem med jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare är en viktig säkerhetsfunktion som skyddar mot elolyckor. Om en jordfelsbrytare inte fungerar som den ska kan det innebära fara för personer och egendom. I svenska hushåll finns det fortfarande många som saknar jordfelsbrytare eller har en som inte fungerar som den ska.

Enligt Statens energimyndighet saknar var tredje svensk bostad fortfarande fungerande jordfelsbrytare. Detta kan vara en dödsfälla, särskilt i äldre fastigheter där elsystemen kan vara föråldrade. En certifierad elektriker kan hjälpa till att installera en jordfelsbrytare eller reparera en som inte fungerar som den ska.

Få eluttag

Ett annat vanligt problem som en certifierad elektriker kan hjälpa till med är att installera nya eluttag och byta ut befintliga. En undersökning från 2018 visade att endast 58% av svenska hushåll hade tillräckligt med eluttag i sina hem. Detta kan vara ett stort problem för många, särskilt i en tid då fler och fler människor arbetar hemifrån och använder olika elektroniska apparater samtidigt.

En erfaren elektriker kan hjälpa till att installera nya uttag och se till att de placeras på lämpliga ställen för att möta hushållets behov.

En annan vanlig orsak till att människor kontaktar en certifierad elektriker är problem med belysning. Enligt en undersökning från 2019 uppgav 27% av svenska hushåll att de hade problem med belysningen i sitt hem.

Detta kan inkludera allt från trasiga strömbrytare och dimmers till felaktigt installerade armaturer. En elektriker kan hjälpa till att diagnostisera och lösa problem med belysning, vilket kan förbättra både komfort och säkerhet i ett hem.

Slutligen kan en certifierad elektriker hjälpa till att säkerställa att en fastighets elektriska system är i gott skick och fungerar korrekt. Enligt en rapport från 2021 var det många fastighetsägare som under lång tid inte regelbundet kontrollerade eller reparera elektriska installationer i fastigheterna.

Att i förebyggande syfte regelbundet låta en professionell elektriker inspektera och underhålla elinstallationer i hemmet kan hjälpa till att förebygga problem som i värsta fall kan leda till olyckor och farliga situationer som brand eller elektriska stötar.

FAQ

Vad innebär problem med gamla och felaktigt installerade elsystem?

Svar: Gamla elsystem kan innebära att huset har original ledningar och eluttag som inte är jordade, vilket kan leda till farliga situationer. En certifierad elektriker kan inspektera och uppdatera ditt elsystem för att göra det säkert och effektivt.

Vad menas med överbelastade kretsar?

Svar: Överbelastade kretsar uppstår när för många apparater är anslutna till en enda krets, vilket kan orsaka överhettning och kortslutning, med risk för brand. En certifierad elektriker kan installera fler kretsar för att minska risken för överbelastning.

Hur kan felaktigt installerade utomhusbelysningar vara farliga?

Svar: Felaktigt installerade utomhusbelysningar kan orsaka farliga situationer på grund av bristande jordning och felaktig placering av armaturerna. En certifierad elektriker kan se till att utomhusbelysningen installeras på ett säkert sätt.

Varför är felaktigt installerade elpaneler/elradiatorer farliga?

Svar: Felaktig installation av elpaneler kan leda till kortslutning, överhettning och brand. En certifierad elektriker kan installera elpaneler på ett säkert sätt och se till att de uppfyller alla säkerhetskrav.

Vad innebär brister i jordfelsbrytare?

Svar: En jordfelsbrytare är en viktig säkerhetsfunktion som skyddar mot elolyckor. Om den inte fungerar som den ska kan det innebära fara för personer och egendom. En certifierad elektriker kan installera eller reparera en jordfelsbrytare för att säkerställa dess funktion.

Varför är det viktigt att ha tillräckligt med eluttag i hemmet?

Svar: Med fler människor som arbetar hemifrån och använder olika elektroniska apparater samtidigt är det viktigt att ha tillräckligt med eluttag för att undvika överbelastning och säkerställa bekvämlighet. En erfaren elektriker kan hjälpa till att installera nya uttag och se till att de placeras lämpligt.

Vilka är de vanliga problemen med belysning som en certifierad elektriker kan lösa?

Svar: Elektriker kan hjälpa till att lösa problem med belysning, såsom trasiga strömbrytare, dimmers och felaktigt installerade armaturer, vilket förbättrar både komfort och säkerhet i hemmet.

Varför är det viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla elinstallationer i hemmet?

Svar: För att förebygga problem som kan leda till olyckor och farliga situationer som brand eller elektriska stötar. Därför är det viktigt att säkerställa att fastighetens elektriska system är i gott skick och fungerar korrekt.

Läs om: Bergvärme installation

Läs om: Dyr elräkning

Läs om: Hitta bästa elfirman

Läs om: Elbilsladdare hemma

Läs om: Hitta rätt hantverkare