• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Billigaste Boendeformen är Bostadsrätt

Enligt en undersökning som Statistiska Centralbyrån lät genomföra 2021 visar det sig att boendekostnaderna är lägre för boende i bostadsrätt jämfört med att bo en Hyresrätt.

Stapeldiagram Jamfor Boendkostander olika Boendeformer 2022.11.22 scaled

Tvärtemot vad många tror så kan det vara dyrare att bo i en hyresrätt, jämfört med att äga din bostad eller leva i en villa. Statistiska centralbyråns undersökning visar att det ofta är dyrare att hyra än att äga. Förklaringen är att det finns skattefördelar som gynnar ägande.

Även när man jämför med lägenheter med två rum och kök, är det fortfarande dyrare att hyra än att köpa. Skattesystemet spelar också en roll här; det tenderar att gynna dem som äger sina hem.

Kort sagt, hyreslägenheter kan kosta mer varje månad, delvis för att skatterna och kostnaderna är annorlunda för de som äger sina hem. Det här gäller även när man räknar med sådant som amorteringar, som egentligen är mer som att spara än en direkt kostnad.

Bostad.Yabado Bostadsannonser Svenska Bostadsmarknaden

bostad.yabado Bostadsrätter, Villor och Fritidshus. Över hela landet.

Översikt Boendeformer

När du överväger alternativ på svenska bostadsmarknaden, kommer du huvudsakligen att stöta på tre huvudtyper av boendeformer: hyresrätt, bostadsrätt och villa/radhus. Ditt val påverkas av personliga preferenser, ekonomiska förutsättningar och marknadens utbud.

Hyresrätt

Att bo i hyresrätt innebär att du hyr din lägenhet från en hyresvärd, ofta ett fastighetsbolag eller en privatperson. Det är en flexibel boendeform då du vanligtvis kan flytta med kortare uppsägningstid. Lägenheternas månadshyror kan variera beroende på faktorer som storlek, skick och läge.

Bostadsrätt

En bostadsrätt ger dig rätten att bo i en lägenhet eller ett radhus som du själv äger tillsammans med en bostadsrättsförening. Bostadspriser för dessa rättigheter kan variera kraftigt över tid och bland olika regioner i Sverige. Ett lån, kallat bolån, är vanligtvis nödvändigt för att finansiera köpet och räntan på lånet är en viktig kostnad att ha i åtanke.

Villa/Radhus

Valet av villa eller radhus innebär att du blir ensam ägare till såväl bostaden som marken den står på. Dessa bostadsägare står ofta inför högre initiala kostnader jämfört med andra boendeformer, men får också ett större utrymme och frihet. Marknadens prognos kan leda till förväntningar om prishöjning eller -sänkning, vilket kan påverka beslutet att köpa.

Andrahands uthyrning

Billigaste Boendeformen på Bostadsmarknaden

7 Vanligaste Problemen med att hyra Bostad i Andrahand

Att bo i andrahand det vill säga att hyra en bostad från någon som redan hyr eller äger den, kan medföra flera utmaningar och problem:

 1. Otrygghet: Andrahandskontrakt är ofta kortare och mer osäkra jämfört med förstahandskontrakt. Du kanske måste flytta ut med kort varsel, vilket kan skapa en känsla av instabilitet och göra det svårt att planera för framtiden.
 2. Högre hyror: Andrahandshyror kan vara betydligt högre än förstahandskontrakt för motsvarande boende. Detta beror på att den som ursprungligen hyr ut lägenheten ofta lägger på en extra kostnad för att täcka sin risk eller för att tjäna pengar.
 3. Svartkontrakt och oseriösa uthyrare: Det finns en risk att hamna i en oseriös eller olaglig uthyrningssituation. Ibland kan uthyrare kräva orimligt höga hyror eller hyra ut bostäder utan tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresvärden.
 4. Begränsade rättigheter: Som andrahandsboende har du ofta färre rättigheter än en förstahandshyresgäst. Det kan vara svårare att påverka din boendesituation, exempelvis kring renoveringar eller hyreshöjningar.
 5. Brister i boendestandard: Ibland kan andrahandslägenheter vara dåligt underhållna eller inte uppfylla vissa grundläggande boendestandarder. Eftersom du inte har direktkontakt med fastighetsägaren kan det vara svårare att få brister åtgärdade.
 6. Risk för olovlig andrahandsuthyrning: Om personen du hyr av inte har tillstånd att hyra ut i andrahand, riskerar du att förlora ditt boende om det upptäcks. Det kan även innebära juridiska komplikationer för både dig och uthyraren.
 7. Svårigheter att få bostadstillägg eller andra förmåner: Vissa förmåner eller bidrag kan vara svårare att få om du inte har ett stabilt förstahandskontrakt eller om din boendesituation anses tillfällig.

Tredjehands uthyrning

Att hyra ut en bostad i tredjehand innebär att den ursprungliga hyresgästen (förstahandshyresgästen) hyr ut till en annan person (andrahandshyresgästen), som i sin tur hyr ut bostaden till ytterligare en person (tredjehandshyresgästen). Denna form av uthyrning är ovanlig och generellt sett komplicerad ur juridisk synvinkel. 2023 meddelade Högsta Domstolen en prejudicerande dom i ett fall där fastighetsägaren hyrde ut en bostad till ett annat företag som i sin tur hyrde ut bostaden i tredjehand till en privatperson. Privatpersonen som efter en tid blev uppsagd stämde andrahands uthyraren för att bl.a. ha tagit ut för hög hyra. Målet avgjordes i Högsta Domstolen som dömde till tredjehands hyresgästens favör.

I de flesta fall är uthyrning i tredjehand inte tillåten. Här är några anledningar:

 • Brist på rättigheter och kontroll: För varje steg bort från den ursprungliga hyresvärden eller ägaren, minskar kontrollen och säkerheten kring uthyrningen. Det blir svårare för varje part att säkerställa att avtalet följs och att bostaden underhålls ordentligt.
 • Ökade risker: Risken för missförstånd och juridiska problem ökar markant med varje överlåtelse av hyresrätten. Det kan leda till problem med betalningar, skötsel av bostaden, och att alla parter följer hyreslagen.
 • Hyreslagens regler: Enligt svensk hyreslagstiftning måste en hyresgäst ha tillstånd från hyresvärden för att få hyra ut i andrahand. Det blir ännu mer komplicerat och osannolikt att få tillstånd för uthyrning i tredjehand.

Djupdykning i Köpa Vs Hyra Bostad

Äga Hus eller Bostadsrätt Kostnader

Handpenning och lagfart är två betydande initiala kostnader som du bör förbereda dig på vid köpet av en bostad. Handpenningen är ofta runt 10-15% av bostadspriset och är en del av ditt eget kapital. Lagfartsavgiften är en statlig avgift som uppgår till 1,5% av köpeskillingen plus en fast avgift.

Till detta kommer amortering och ränteutgifter om du har ett bostadslån. Samt försäkringar och eventuella avgifter som bostadsrättsföreningen kan ta ut. Glöm inte heller mäklaravgifter som kan variera beroende på vilken fastighetsmäklare du anlitar.

Hyra Bostad Löpande Kostnader

Som hyrestagare betalar du enbart en hyra om du bor i hyresrätt utöver försäkringar samt eventuella serviceavgifter som tillgång till internet och teve. (är ibland inbakade i hyresavgiften).

Dolda Kostnader

Som bostadsägare bör du även vara medveten om dolda kostnader som kan uppstå. Detta inkluderar renovering och oväntat underhåll, vilka bördor kan variera stort beroende på bostadens skick och ålder. Även om du inte kan förutsäga dessa utgifter bör du budgetera för dem för att undvika överraskningar som kan påverka din boendekostnad avsevärt.

Prisutveckling per Kvadratmeter Storstäderna

Stockholm

I Stockholm tenderar bostäderna att vara dyrast. Köpa bostad här innebär att man måste hantera en komplex marknad med hög efterfrågan och stigande priser.

ÅrGenomsnittligt pris
202160 000 kr/m²
202265 000 kr/m²
202367 000 kr/m²

Göteborg

Göteborg visar en liknande trend, men priserna ligger under de i Stockholm. För dig som ung kanske denna stad erbjuder en mer tillgänglig marknad.

ÅrGenomsnittligt pris
202145 000 kr/m²
202248 000 kr/m²
202350 000 kr/m²

Malmö

I Malmö finns ytterligare prisavvikelser. Trots att staden växer, ligger bostadspriserna lägre än i Göteborg och Stockholm, vilket kan vara till fördel för dig som är ute efter ett mer prisvärt alternativ.

ÅrGenomsnittligt pris
202130 000 kr/m²
202232 000 kr/m²
202333 000 kr/m²

Kommunala skillnader spelar också en stor roll. Vissa kommuner i närheten av dessa städer kan erbjuda lägre priser, vilket är värt att undersöka speciellt för unga och första gången köpare.

Priser och Statistikdata

Svensk Mäklarstatistik ger en översikt över prisutvecklingen på bostadsmarknaden, vilken är nyckeln till att förstå nuvarande trender. Ifall du är intresserad av att se en mer detaljerad historisk analys kan en grundlig analys av konkurrens och prisbildning på den svenska bostadsmarknaden vara intressant.

Fråga: Varför är det billigare att bo i bostadsrätt enligt?

Svar: Förklaringen är att beskattningen skiljer sig åt. Skattesystemet gynnar ägda bostäder.

Fråga: Vad är de mest prisvärda boendealternativen för studenter?

Svar: I Sverige är studentbostäder och korridorsboenden de mest prisvärda alternativen. Dessa boendeformer erbjuds ofta till lägre priser jämfört med andra boenden på den privata marknaden.

Fråga: Vilka möjligheter finns för subventionerat boende i Sverige?

Svar: Genom att ansöka om bostadsbidrag eller söka boenden som administreras av kommunala bostadsbolag kan du hitta subventionerat boende. Dessa möjligheter ges i regel endast till hushåll med begränsad budget.

Fråga: Finns det boendeformer man ska se upp med?

Svar: Andrahands uthyrning är ofta förknippat med problem. Kontrakt och uppsägningsvillkor är områden som man ofta tvistar om. Det är inte ovanligt att det finns företag som själva hyr i 2:a hand för att sedan hyra ut i sin tur till en 3:e hands hyrestagare, vilket kan vara olagligt.

Fråga: Får man hyra ut i tredjehand?

Svar: Ska du hyra ut din hyresrätt i tredjehand, är det extremt viktigt att du först fått tillstånd från hyresvärden. Oftast rekommenderas det att undvika uthyrning i tredjehand. Det är alltid bäst att rådgöra med en juridisk expert eller med hyresgästföreningen för att förstå alla konsekvenser och krav innan man går vidare med ett sådan arrangemang.