• Bostad
 • BRF, Förvaltning, Service
 • Bygg & Renovering
 • Elektriker
 • Flytt & Transport
 • Handyman
 • IT, Data & WiFi
 • Mark & Tomt
 • Måleri & Tapet
 • Städ

Problemen vid renoveringar


Vanligaste problemen vid renoveringar

De vanligaste problemen vid renoveringar

Vilka är det vanligaste problemen som uppstår när man anlitar en byggfirma?

Renovering av din bostad kan vara en spännande tid, men det kan också innebära många utmaningar och problem. När man anlitar en byggfirma för att genomföra arbetet kan det finnas många faktorer som kan gå fel.

För att undvika oönskade överraskningar och för att säkerställa att renoveringen går så smidigt som möjligt, är det viktigt att veta vilka de vanligaste problemen är som kan uppstå.

I den här artikeln kommer vi att diskutera Vilka är det vanligaste problemen som uppstår när man anlitar en byggfirma för att renovera sin bostad? och vad du kan göra för att minimera risken för att de uppstår.

Vanligaste problemen vid renovering

Vanligaste problemen vid renovering hus och renovering lägenhet

Huvudpunkter:

 1. Kommunikationsproblem
 2. Överdrivna kostnader
 3. Förseningar och tidslinjer
 4. Dålig kvalitet på arbetet
 5. Problem med tillstånd och bygglov
 6. Garantier

Kommunikationen mellan parterna

Ett av de absolut vanligt problem vid hemrenovering är bristande kommunikationsförmågor mellan byggfirma och kund.  Därför är det av stor vikt att byggledaren och du förstår varandra.

Det är viktigt att båda parter är på samma sida när det gäller budget, tidslinje och förväntningar på det slutgiltiga resultatet. För att undvika kommunikationsproblem är det viktigt att ha tydliga avtal och att hålla regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att diskutera framsteg och eventuella problem.

 • Överdrivna kostnader

En annan vanlig utmaning vid hemrenovering är överdrivna kostnader. Detta kan bero på att byggfirmans kostnadsestimat inte var korrekta eller att det uppstår oväntade utgifter under arbetets gång. För att undvika detta är det viktigt att göra en noggrann budget och att få flera offerter från olika byggfirmor innan man väljer en leverantör.

 • Ersättning försenad renovering

Är ett annat vanligt problem vid hemrenovering. Ibland kan arbetet ta betydligt längre tid än planerat. Ofta på grund av oväntade problem eller förseningar t.ex. material eller inredning som kommer från andra världsdelar. Läs mer längre ner om garantier och hantverkaravtalet.

Förseningar innebär frustration och extra kostnader för kunden

Många gånger handlar problemen vid renoveringar om förseningar. För att undvika detta är det viktigt att ha tydliga avtalade tidslinjer och att hålla regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att säkerställa att arbetet håller sig inom den planerade tidsramen.

 • Dålig kvalitet på arbetet är ett av de vanligaste problemen vid renoveringar.

Det är inte ovanligt att byggfirman har använt ett billigare material, skälen som anges är i regel för att hålla nere kostnaderna. Därför är det viktigt att man i förväg fått en materialspecifikation på exakt vilka material som ska användas. Att om byggaren avviker från specifikationen i förväg upplyser dig som beställare om varför och vilket material som ska ersättas.

En rekommendation för att undvika problemen vid renoveringar att man redan i upphandlings fasen avtalar om vad som händer i ett ”värsta fallscenario”.

Vill inte byggfirma gå med på detta bör man överväga att ta in en annan byggfirma Att säkerställa att byggaren använder högkvalitativa material är av stor vikt för dig som beställare. Risken är annars att du längre fram får problem som kan med föra stora kostnader att få åtgärdade.

 • Problem med tillstånd och bygglov.

Det är byggfirmans ansvar att alla bygglovshandlingar finns.

Ett av de allvarligare problemen vid renoveringar är att bygglovs handlingarna och tillstånd drar ut på tiden. Vilket ibland gör att det ta längre tid än planerat att komma i gång.

Att försäkra sig om att alla att nödvändiga tillstånd finns är av mycketstor vikt för dig som beställare, inte minst nu fr.o.m. 2023 då nya regler gäller för dig som bor i bostadsrätt. Läs mer här:

Om nödvändiga handlingar och tillstånd saknas kan det leda till att man i princip måste riva allt vilket med för stora kostnader för dig som äger fastigheten.

Är du osäker så kontrollera med din byggfirma först. De flesta seriös byggfirmorna ska ha erfarenhet av hur den processen ska skötas och ska hjälpa till med att införskaffa rätt bygglovshandlingar.

För att undvika ett av de allvarligare problemen vid renoveringar är att undersöka vilka tillstånd och bygglov som krävs för att genomför bygget eller renoveringen i förväg och att säkerställa att byggfirmans projektledare har den nödvändiga kompetensen för att hantera dessa frågor.

 • Garantier

Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att klaga på fel i arbetet i upp till tio år. Men om hantverkaren går i konkurs finns ingen att rikta kraven mot och du hamnar i en dålig sits. Läs mer här: Hallå Konsument

Vanligaste problemen vid renoveringar

F.A.Q

Vilka är det vanligaste problemen vid renoveringar som uppstår när man anlitar en byggfirma för att renovera sin bostad? Vanliga problem som kan uppstå vid renoveringar av bostäder inkluderar förseningar, bristande kvalitetskontroll, kommunikationsproblem, överdrivna kostnader och dålig kvalitet på arbetet.

 1. Hur kan jag undvika kommunikationsproblem med min byggfirma?

Det är viktigt att ha tydliga avtal och att hålla regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att diskutera framsteg och eventuella problem.

 1. Vad kan jag göra för att undvika överdrivna kostnader?

Gör en noggrann budget ta in flera offerter från olika byggfirmor innan du väljer en leverantör.

 1. Vad kan jag göra för att undvika förseningar och tidslinjer?

Ha tydliga tidslinjer håll inplanerade regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att säkerställa att tidsplanen håller.

Håll nära kontakt med byggfirmans projektledare för att tidigt upptäcka eventuella problem. Om det finns förseningar, bör man direkt ta tag i problemen och se vad som måste göras om för att minimera problemen.

 1. Hur kan jag säkerställa att kvaliteten på arbetet är tillräckligt hög?

Svar: Det är viktigt att välja en pålitlig och erfaren byggfirma och att inspektera arbetet regelbundet för att se till att det uppfyller kraven och att eventuella problem hanteras omgående.

 1. Vem ansvarar för att söka tillstånd och bygglov?

Svar: Byggfirmorna är ansvariga för att söka tillstånd och bygglov och se till att alla kraven uppfylls innan arbetet påbörjas. Det är dock viktigt att kunden är medveten om alla gällande regler och bestämmelser för att säkerställa att renoveringen är laglig.

 1. Kostnadsökningar.

Mer regel än undantag. Ett vanligt problem som kan uppstå när man anlitar en byggfirma för att renovera sin bostad är kostnadsökningar. Detta kan ske av flera olika orsaker, till exempel om byggfirmans projektledare inte har tillräckligt med erfarenhet eller kompetens för att hantera kostnaderna för renoveringen, eller om det uppstår oväntade problem eller förseningar under renoveringsprocessen.

Det är därför viktigt att ha tydliga avtal och budgetar på plats och att hålla regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att säkerställa att kostnaderna hålls inom rimliga gränser.

 • Problem med arbetssäkerhet.

En annan vanligt förekommande utmaning vid renovering av bostäder är problem med arbetssäkerhet. Detta kan inkludera farliga arbetsmiljöer, bristande skyddsutrustning eller bristande säkerhetsprocedurer. Det är därför viktigt att välja en byggfirma som har en god arbetsmiljöpolicy och som följer gällande arbetsmiljölagar och regler.

 • Garantier och garantitider.

Ett annat vanligt problem som kan uppstå vid renovering av bostäder är problem med garantier och garantitider. Detta kan innebära att det finns brister i garantierna som ges av byggfirmorna eller att garantitiderna inte är tillräckligt långa för att täcka eventuella problem som uppstår efter renoveringen.

Det är därför viktigt att förstå och granska garantierna och garantitiderna noga innan man väljer en byggfirma, för att säkerställa att man har tillräckligt med skydd om något går fel efter renoveringen.

 • Avfallshantering.

En annan utmaning som kan uppstå vid renovering av bostäder är problem med avfallshantering. Detta kan innebära att det finns bristande rutiner för att hantera och bortföra avfall på ett säkert och miljövänligt sätt, eller att det finns brister i lagar och regler kring avfallshantering. Det är därför viktigt att välja en byggfirma som har en god avfallshanteringspolicy och som följer gällande lagstifftning.

Slutsats.

Att anlita en byggfirma för att renovera sin bostad kan vara ett komplext och utmanande uppdrag. Det finns många vanliga problem som kan uppstå, inklusive kommunikationsproblem, höga kostnader, förseningar, dålig kvalitet på arbetet och problem med tillstånd och bygglov.

För att minimera risken för dessa problem är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren byggfirma, att göra en noggrann budget, att ha tydliga avtal och att hålla en nära kontakt med projektledaren under hela processen. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan man säkerställa att renoveringsprojektet går så smidigt som möjligt och att det slutgiltiga resultatet motsvarar ens förväntningar.

Läs mer här: Ny lag för renovering av bostadsrätt 2023

Hitta nya kunder med Yabado


Få leads med Yabado. En kvinna i trettioårsåldern med brunt långt hår ligger barfota bekvämt bakåtlutad med fötterna på ryggkuddarna i en vit tygklädd soffa. Hon surfar på mobilen som hon håller i bägge händerna framför ansiktet.

Hitta nya kunder med Yabado

Yabado är verktyget som levererar kunder till ert företag. Vi hjälper Fastighetsmäklare Hantverkare, Flytt och transportfirmor samt Städföretag att hitta potentiella kunder i närområdet. Yabados algoritm jobbar enligt närhetsprincipen. Vilket i vårt fall betyder att anslutna företag i realtid får leads från hushåll i närområdet som letar efter hjälp.

Med Yabado får man som företag leads i realtid.

Varför är det viktigt att hitta rätt kunder?

Att hitta rätt kunder är avgörande för att öka försäljningen och växa som företag. Genom att Yabado hela tiden fokuserar på att hitta rätt målgrupp, kan man som anslutet företag i lugn och ro säkerställa att man når ut till den marknad som är mest intresserade av ens tjänster, vilket leder till högre konverteringsfrekvens och ökad lönsamhet.

Hur går det till för att hitta nya kunder?

Som anslutet företag behöver man i princip inte göra något alls. Yabado gör hela jobbet dygnet om. Att få leads med Yabado är mycket enkelt, det enda man behöver som företag är en mailadress och gärna en hemsida.

Realtids leveranser av Leads

Få alla förfrågningar på era tjänster som skapas i närområdet.

Alla förfrågningar på era tjänster som skapas i närområdet landar i er mail. Som företag får man i realtid ett mail som innehåller en kort beskrivning. Via en knapp i mailet öppnar man för att läsa mer om jobbet. Informationen innehåller alla nödvändiga uppgifter för att man skall kunna kontakta kunden och gå till avslut.

Hitta nya kunder i närområdet

Konkurrens?

Yabado levererar förslag till hushållen på de 10 närmaste utförarna. (företag). Utförarna presenteras på en sida som vi kallar ”kvitto”. Kvittot innehåller 10 st företagsnamn.

De 10 Företagen som syns på kvittot presenteras för kunden med en annons. Yabado erbjuder alla anslutna företag plats i det vi kallar annonsflödet. Annonsflödet består av unika annonser för vart och ett av företagen placerade i en annonskarusell.

Som standard så får alla företag leads från 20 postnummerområden inom Stockholms län. Vi kan maximalt erbjuda leads från 1.600 postnummerområden. Vilket täcker in alla kommuner inom Stockholms län. Det motsvarar en täckningsgrad på ca.1.000.000 hushåll.

Vi vet att de företag som svara kunden inom 10 dagar har 1 chans på 2 att vinna jobbet

Unika företagspresentationer med CTA

Yabado utformar er annons som en film eller bilder inklusive en kortare text. Alla annonser innehåller en sk CTA det är en knapp som kunden trycker på när de vill komma i kontakt med er.

Varför välja Yabado?

Jo, för att vi är bra på att hitta kunder till företag

Yabado erbjuder hushållen unika kombinationer av möjligheter för att hitta rätt leverantörer. Dels erbjuder vi ett brett utbud av branscher och platser att söka i, men man kan som hushåll även filtrera på kategorier på ett mycket detaljerat sätt. Detta gör att man lätt hittar specifika företag som matchar behovet.

Med Yabado kommer era kostnader per affär sjunka dramatiskt

Yabado har utvecklat en unik algoritm som jobbar dygnet runt på en enda sak, att hitta rätt målgrupp för våra anslutna företag. Tack vara nya metoder som AI och analys verktyg för att hantera big data kan vi idag erbjuda ett av marknadens mest prisvärda alternativ för att få in relevanta leads.

Unik sökmetod ökar chansen att fånga upp kunder

Tack vare Yabados unika algoritm som bygger på närhetsprincipen får man som anslutet företag leads i realtid. Relevanta förfrågningar som ökar chansen att fånga upp kunder från närområdet. Yabado är ett kraftfullt verktyg för företag som vill hitta nya kunder och öka sin försäljning.

Få de 3 första leadsen gratis

*” anger obligatoriska fält

E-post för leverans av leads*
E-post Kontaktperson*

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Läs mer här: Renovering bostadsrätt

Läs mer här: Hur man hittar de bästa fastighetsmäklarna

När ni vill ha fler möten bokade: Reliable

Eljour i Stockholm


Eljour i Stockholm. Två änder reparerar kontakter i ett elskåp

Svenska Eljouren en bättre eljour i Stockholms län

Elinstallationer är en viktig del av våra dagliga liv, rätt utförda säkerställer dem att våra hem och kontor har tillgång till elektricitet. Men för att elektriciteten ska fungera tillförlitligt och effektivt, krävs det att alla elarbeten är installerade på ett säkert och godkänt sätt. Det är här som vi på Svenska Eljouren kommer in i bilden. Vi är en professionell eljour i Stockholm som specialiserat sig på installationer, underhåll och reparation av elektriska system.

Elinstallationer är en viktig del av våra dagliga liv, rätt utförda säkerställer dem att våra hem och kontor har tillgång till elektricitet. Men för att elektriciteten ska fungera tillförlitligt och effektivt, krävs det att alla elarbeten är installerade på ett säkert och godkänt sätt. Det är här som vi på Svenska Eljouren kommer in i bilden. Vi är en professionell eljour i Stockholm som specialiserat sig på installationer, underhåll och reparation av elektriska system.

Elinstallationer är en viktig del av våra dagliga liv, rätt utförda säkerställer dem att våra hem och kontor har tillgång till elektricitet. Men för att elektriciteten ska fungera tillförlitligt och effektivt, krävs det att alla elarbeten är installerade på ett säkert och godkänt sätt. Det är här som vi på Svenska Eljouren kommer in i bilden. Vi är en professionell eljour i Stockholm som specialiserat sig på installationer, underhåll och reparation av elektriska system.

Varför är det viktigt med säkra elinstallationer?

En bra elinstallation är avgörande för säkerhet och energieffektivitet i ditt hem eller kontor. En dålig installation kan leda till brandfaror, elektriska stötar och allvarliga skador. Det kan också leda till höga elräkningar och ineffektiv användning av energi. En professionell eljour kan se till att din installation är säker, energieffektiv och uppfyller alla gällande standarder och lagar.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi är en eljour i Stockholm med många elektriker som kan vara snabbt på plats för att hjälpa till dygnet runt med allt från enkel reparation av en trasig strömbrytare till installation av komplexa elektriska system i nybyggda hus. De kan också hjälpa till med att uppgradera befintliga installationer för att göra dem mer energieffektiva och kostnadseffektiva.

Några exempel på tjänster som vi erbjuder:

 • Installation av nya elektriska system och komponenter
 • Reparation och underhåll av befintliga elektriska system
 • Uppgradering av befintliga elektriska system för att göra dem mer energieffektiva
 • Utförande av elsäkerhetstester och utfärdande av säkerhetsintyg
 • Rådgivning om hur du kan göra din elinstallation mer energieffektiv och kostnadseffektiv

Varför välja oss?

Vi är stolta över att erbjuda en elektriker jour och en högkvalitativ professionell service till alla våra kunder. Vi har ett stort team av erfarna och kvalificerade elektriker som är specialiserade på elinstallationer, underhåll och reparation av elektriska system.

Vi är också ett lokalt företag

Vilket gör att vi kan erbjuda en snabb och effektiv service till alla våra kunder. Vi har ett brett utbud av tjänster, inklusive installation av nya elektriska system, reparation och underhåll av befintliga system, uppgraderingar för att göra systemen mer energieffektiva och mycket mer.

Vi är också dedikerade till att erbjuda konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med kvaliteten på vårt arbete. Vi ger alltid våra kunder ett skriftligt offert innan arbetet påbörjas, så att de vet exakt vad de kan förvänta sig att betala.

Så om du letar efter en pålitlig och professionell elfirma i Sverige, tveka inte att kontakta oss Vi står redo dygnet alla timmar för att hjälpa dig med alla dina elinstallationsbehov.

Eljour i stockholm. Ett mindre bostadshus med gräsmatta och trädkronor som skymtar bakom hustaket. Ljuset strömmar ut från två fönster med tända lampor i skymningen

Svenska Eljouren priser

Vi har ett startpaket där det ingår behörig elektriker som utför arbetet, 30 minuter framkörning samt två timmars arbete på plats.

Det kostar 2466kr efter ROT-avdrag, framkörning 200kr samt en administrationsavgift om 39kr. Totalt: 2705kr.

Extra timmar utöver de två som ingår kostar 699 kr/timme efter ROT-avdrag.

Vi hämtar gärna det material som behövs för uppdraget innan vi kommer ut på plats, men då tillkommer själva kostnaden för materialet.

Svenska Eljouren recensioner

Läs om hur andra kunder uppfattar oss här: Omdömen

KONTAKTA OSS HÄR

Läs mer om hur vi kan hjälpa till här: Laddstolpe hemma på uppfarten 2023

Lagfart och pantbrev kostnader i samband med köpa av bostad


Lagfart och pantbrev kostnader i samband med köpa av bostad

Lagfart och pantbrev avgifter för köp av bostad

Vad är Lagfart och Pantbrev?

Lagfart och pantbrev vad handlar det om? I denna artikel förklara vi hur det fungerar med lagfart och pantbrev. Det många missar är att det ofta uppstår kostnader i samband med köp av fastigheter och bostäder. Vid köp av fastighet och bostadsrätt finns det två olika typer av avgifter man bör känna till.

Den ena är lagfart:
Som privatperson betalar du 1,5 procent av köpeskillingen eller av taxeringsvärdet som gällde året före lagfart beviljats. För juridiska personer d.v.s. företag uppgår avgiften till 4,25 procent.

Den andra är Stämpelskatt:
Avgift som uppstår är när man tar ut en inteckning. Den avgiften är på 2,0 procent av det intecknade beloppet.

Stämpelskatt på fastigheter är en avgift som måste betalas vid köp och försäljning av fastigheter i Sverige. Skatten är baserad på fastighetens värde och kan variera beroende på om det är en privat eller kommersiell fastighet.

Processen för att betala stämpelskatt på fastigheter börjar med att fastighetens värde fastställs av en fastighetsvärderare. Detta värde används sedan som grund för att beräkna skatten. När köpekontraktet är undertecknat ska skatten betalas till Lantmäteriet inom 30 dagar. Skatten kan betalas antingen med bankgiro eller direkt på Lantmäteriet.

Arv eller gåva

Om man ärver eller får en bostadsrätt eller fastighet i gåva utgår det normalt sett ingen stämpelskatt för lagfarten. Köper man en bostadsrätt behövs ingen lagfart eftersom det juridiskt sett är din bostadsrättförening som äger bostaden. Läs mer om stämpelskatt här: Lantmäteriet och Kammarkollegiet Lantmäteriet lagfart vem äger fastigheten?

Undantag

Det är viktigt att notera att det finns vissa undantag från stämpelskatten på fastigheter. Exempelvis är det företag som köper fastigheter för verksamhetsutövning inte skyldiga att betala skatten. Det finns också vissa förmåner för unga köpare och för köp av bostadsrätter.

Stämpelskatten på fastigheter kan variera beroende på vilken region man befinner sig i. Vissa områden kan ha högre skatter än andra. Det är därför viktigt att ta reda på de specifika reglerna och skattesatserna för den region där man ska köpa eller sälja en fastighet.

För att undvika eventuella problem med stämpelskatten på fastigheter, är det viktigt att söka råd från en professionell juridisk rådgivare. Speciellt om det gäller skattefrågor. Då kan det vara helt avgörande för att säkerställa att allt går smidigt och enligt lag. Om man inte betalar stämpelskatten i tid utgår det normalt sett en förseningsavgift.

Lagfart kostnader sammanfattning

 • Avgift för lagfart 1,5 procent av köpeskillingen
 • Stämpelskatt 2,0 procent av intecknat belopp

Vad innebär Pantbrev?

Att ha rätt pantbrev och lagfart är avgörande för en smidig och problemfri process vid köp och försäljning av bostadsrätter och fastigheter.

Vad händer om lagfarter och pantbrevet saknas?

Saknade pantbrev är ett vanligt problem vid förvärv av fastigheter, och kan leda till svårigheter och onödiga kostnader.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad lagfart, pantbrev är och varför det kan uppstå problem med saknade lagfarter och pantbrev och vad man kan göra för att lösa problemet.

Lagfarten:
Är ett dokument som visar vem som är ägare till en fastighet. Det är en viktig del av processen vid köp eller försäljning av en fastighet, eftersom det visar att äganderätten har överförts från en person till en annan.

Pantbrevet:
Är ett dokument som visar att det finns ett pantsatt belopp på en fastighet. Detta kan vara en bank som har lånat ut pengar till köparen av fastigheten, eller det kan vara en annan form av lån som är knutet till fastigheten.

Saknade pantbrev är ett vanligt problem vid köp eller försäljning av fastigheter. Det innebär att det inte finns något pantbrev registrerat på fastigheten, vilket kan göra det svårt att veta vem som är den rättmätige ägaren.

Det kan också göra det svårt att sälja eller låna pengar mot fastigheten. Orsakerna till saknade pantbrev kan vara många, exempelvis kan det vara så att pantbrevet raderats av misstag, eller att det aldrig har registrerats.

Det kan också bero på att det tidigare pantbrevet har överlåtits till en annan bank eller långivare, och att det inte har registrerats på den nya ägaren. Därför är det viktigt att se till att pantbrevet är registrerat på rätt person eller företag och att det är uppdaterat och korrekt.

För att undvika problem med saknade pantbrev bör man alltså vara noga med att hålla kontakt med banken eller långivaren i samband med att man tillträder som ägare av en fastighet eller bostadsrätt.

Så vad kan man göra om man står inför ett problem med ett saknat pantbrev?

Avsaknad av lagfart och pantbrev

För det första kan man kontakta den tidigare ägaren av fastigheten och fråga om de har något kvar av pantbrevet. Man kan också kontakta banken eller långivaren som tidigare hade pantbrevet, och se om de kan hjälpa till att hitta det. Om det inte går att hitta pantbrevet på detta sätt, finns det möjligheten att gå till Tingsrätten och begära att ett nytt pantbrev ska utfärdas. Detta kan vara en mödosam och kostsam process, men det är ibland den enda lösningen.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna med saknade pantbrev och att ta itu med problemet så tidigt som möjligt. Genom att göra det kan man undvika problem och förhindra att det leder till onödiga kostnader och förseningar vid köp eller försäljning av en fastighet.

Om det uppstår problem är det viktigt att man anlitar en erfaren mäklare eller advokat som kan hjälpa till att hantera problemet med saknade pantbrev. En erfaren mäklare eller advokat kan hjälpa till att undersöka fastighetens historik och hitta lösningar på eventuella problem.

Hantering saknade lagfart och pantbrev

Saknar du eller behöver få ett nytt pantbrev så kan i regel din bank hjälpa till. Alternativt att du själv ansöker om nya pantbrev på Lantmäteriet. Här kan du också kolla lagfarter gratis. Samt Lantmäteriet lagfart dödsbo hantering.

Hur lång tid tar det att få en lagfart?

Handläggningstiden brukar normalt ta en vecka. Detta under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras. Räkna med ytterligare två arbetsdagar innan du har ditt beslut i brevlådan.

Gå till Lantmäteriet

Läs mer om bostäder här: Köpa bostad 2023 prognos

Läs mer här: Hur man hittar de bästa mäklarna

Hur hittar man de bästa fastighetsmäklarna 2023


Hur gör man för att hitta de bästa fastighetsmäklarna?

Hur gör man för att hitta de bästa fastighetsmäklarna?

Vad är skillnad mellan mäklare och fastighetsmäklare?

Mäklare eller fastighetsmäklare, ja i det flesta fallen menar vi samma sak, en person som har till yrke att förmedla bostäder, fastigheter och tomter. Fastighetsmäklare är en skyddad titel, det innebär at man kan endast kalla sig fastighetsmäklare om man genom fört en fastighetsmäklare utbildning och att man har behörig högskoleexamen i yrket.

Det finns många fastighetsmäklare att välja mellan i Stockholm. Vilket märkligt nog kanske gör det än svårare. Att hitta någon av de bästa mäklarna kan ta tid. Ett misstag kan ju utvecklas till en katastrof. Därför kan det behövas tid för att hitta den bästa mäklaren.

Hur gör man då för att hitta den rätta fastighetsmäklaren mäklaren? Alla vill ju hitta den där mäklaren som har det lilla extra, som har den där fingertopps känslan, områdeskollen den rätta kompetens och erfarenhet som krävs.

Yabado jobbar bara tillsammans med erfarna och professionella mäklare. Alla mäklare som vi föreslår har lång erfarenhet av att hjälpa kunder, antingen det gäller sälja en bostad eller om man är på jakt efter sin drömbostad i Stockholm.

Vi utgår från att de bästa fastighetsmäklarna är de mäklare som kan området bäst. Därför jobbar vi enligt närhetsprincipen. Vilket i vårt fall betyder att du som söker efter de bästa fastighetsmäklarna i Stockholm får 10 förslag på dina närmaste områdesspecialister i närområdet.

Vår erfarenhet och kompetens

Våra anslutna mäklare i Stockholm har många års erfarenhet och har en djup förståelse för det lokala bostadsmarknaden. Vi har en brett kontaktnät och kan erbjuda ett stort utbud av mäklare som förmedlar bostäder i Stockholm. Oavsett vad du vill sälja eller köpa vi har allt ifrån exklusiva lyxvillor till prisvärda sommarstugor. De mäklarna som vi föreslår har alla också en stark förståelse för detaljerna i köp- och försäljningsprocessen och kan hjälpa dig att navigera genom detta på ett smidigt och stressfritt sätt.

Vårt kundfokus

Vi förstår att köp eller försäljning av en bostad är en viktig och ofta känslosam process. Därför strävar vi efter att skapa en personlig och vänlig relation med våra kunder, för att förstå deras unika behov och önskemål. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och väl omhändertagna under hela processen.

Vår marknadsföring

Vi använder oss av den senaste teknologin för att marknadsföra och säkerställa att din bostad syns för så många potentiella köpare som möjligt. Våra mäklare jobbar med professionella fotografer som tar högkvalitativa bilder av ditt hem. För att säkerställa att maximalt presterande annonser har vi automatiserad kopplingar till Sveriges största bostadsportal Hemnet. Allt för att marknadsföra din bostads annons ska ses av så många som möjligt. Tack vare vår unika teknik kan vi även mycket enkelt, snabbt och effektivt lägga till dina annonser på sociala medier för att nå ut till en bred publik.

Vår transparens och öppenhet

Vi är öppna och transparenta i alla aspekter av vårt arbete och strävar efter att hålla våra kunder informerade om alla viktiga detaljer i processen. Vi tror på öppen kommunikation och tydlighet för att säkerställa att alla parter är nöjda med resultatet.

Vår service och support

Vi erbjuder en komplett service och support för alla våra kunder. Vårt team består av några av de bästa fastighetsmäklarna som finns, alltid tillgängliga för att svara på frågor och alltid beredda att hjälpa till med alla aspekter av processen. Vi har också ett brett nätverk av professionella samarbetspartners, såsom advokater och banker, som vi kan rekommendera för att säkerställa att allt går smidigt.

Vårt mål

Vårt mål är att hjälpa dig att hitta eller sälja din drömbostad i Stockholm. Vi vill att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen under hela processen, och att du ska vara nöjd med resultatet. Vi är stolta över vår erfarenhet, kompetens och kundfokus, och vi ser fram emot att hjälpa dig att hitta din perfekta bostad i Stockholm.

Lista med tips

När du anlitar en fastighetsmäklare är det viktigt att du gör lite research för att hitta en mäklare som passar dina behov och budget. Här är några saker du kan tänka på när du väljer en fastighetsmäklare:

Erfarenhet:
Se till att välja en mäklare som har erfarenhet av att sälja fastigheter som liknar din.

Lokalkännedom:
En mäklare med kunskap om den lokala marknaden och området där din fastighet finns kan vara till stor hjälp när det gäller att sätta rätt pris och att hitta rätt köpare.

Kontrakt:
Läs igenom mäklarens kontrakt noga och se till att du förstår vad som ingår i tjänsten. Fråga om det finns några avgifter eller kostnader som inte är inkluderade i mäklararvodet.

Mäklararvode:
Vilken är ersättningsmodellen, provision, fast arvode eller en mix?

Referenser:
Be mäklaren om referenser från tidigare kunder och ta reda på vad de tyckte om tjänsten.

Marknadsföring:
Fråga mäklaren hur de planerar att marknadsföra din fastighet och se till att du är nöjd med planen.

Kommunikation:
Välj en mäklare som du känner dig bekväm att prata med och som du tror kommer att hålla dig uppdaterad under hela försäljningsprocessen.

Här kan du Kolla vad som gäller

Mäklarsamfundet har en site för den som vill läsa in sig på vad som exakt gäller. Här kan du få mer detaljerad information om hur regelverk m.m. fungerar och hur det tillämpas.

Kolla upp vad som gäller

Hur mycket får en mäklare i lön?

Snitt arvodet för en lgh försäljning 2022 i Stockholm 59.000 kr

Mäklararvoden är den avgift som en mäklare tar för att hjälpa till att sälja ett hus eller en lägenhet. Det finns olika sätt att beräkna mäklararvodet, men vanligtvis baseras det på en procentsats av det slutgiltiga försäljningspriset. Mäklararvoden kan variera beroende på olika faktorer, såsom mäklarens erfarenhet, den lokala marknaden och svårighetsgraden av försäljningen.

I Sverige är det vanligt att mäklaren tar en procentsats på mellan 1,5% och 3,5% av försäljningspriset som mäklararvode. Vissa mäklare kan också ta ut en fast avgift, oavsett försäljningspriset. Detta är oftast lägre än procentsatsen baserat på försäljningspriset, men kan ändå vara en betydande kostnad för säljaren.

Mäklararvodet betalas vanligtvis av säljaren, men det kan också vara en del av köpeskillingen som betalas av köparen. Detta kan vara fallet om det är en förhandlingsfråga mellan parterna, eller om det anges i försäljningsavtalet.

Det är viktigt att förstå att mäklararvodet är en professionell tjänst som kräver en hög nivå av kunskap och erfarenhet för att hjälpa till att sälja en fastighet. Mäklaren hjälper till att marknadsföra fastigheten, förhandlar om försäljningsvillkoren, håller kontakt med köpare och säljare och hjälper till att lösa eventuella problem som kan uppstå under försäljningsprocessen. Därför är mäklararvodet ofta värt pengarna för den som vill sälja en fastighet på ett effektivt och stressfritt sätt.

Lista på snittpriserna per kvm i Stockholm 2022

Lista Stockholms kommun

 • Snitt pris per kvm i Stockholm 107.000 kr
 • Snitt arvode till mäklare i Stockholm 59.000 kr (för en bostadsrätt)
 • Snitt arvode till mäklare i Stockholm 89.000 kr (för en Villa)

Ersättningsmodeller

 • Fast arvode
 • Rak provision
 • Mixad

Lista på vad som bör ingå

 • Fotografering
 • Mäklarens normal arbete t.ex. sköta kontakter, arr visningar, hämta in info m.m.
 • Styling (inte alltid)
 • Annonsering och marknadsföring
 • Hålla koll på budgivning
 • Upprättande dokument och avtal
 • Kontakt med banker, samordning, avtalsskrivning
 • Deklaration av försäljningen

Hitta fastighetsmäklare Stockholm

Mäklaren som kan området bäst lyckas bäst

Representerar fastighetsmäklaren både säljare och köpare? En områdesspecialist är guld värd. Har din fastighetsmäklare erfarenhet från området du bor i och dessutom kan visa upp resultat från tidigare försäljningar i området så är det en mycket bra början. En mäklare med bra kunskaper om området ska enkelt och snabbt kunna berätta om utbudet av skolor, dagis, vårdcentral, parkeringsmöjlighet och butiker för en ev köpare. Kan man inte på ett övertygande sätt pitcha fördelarna med att bo i ditt område ska du hitta en annan m

Hur gör man för att hitta de bästa fastighetsmäklarna?

Representerar fastighetsmäklaren både säljare och köpare?

Ja, mäklaren ska tillvara ta bägge parters intresse. Fastighetsmäklarens uppgift under förmedlingsuppdraget är att ge säljare och tilltänkta köpare råd och upplysningar som de behöver för att kunna genomföra affären. Mäklarens roll som opartisk mellanman är mycket viktig i sammanhanget då ingen part ska missgynnas.

Så gör du för att hitta de bästa fastighetsmäklarna i Stockholm

Att hitta någon av de bästa fastighetsmäklarna i Stockholm kan vara en utmaning, med många faktorer att ta hänsyn till. Men med rätt information och förståelse för hur mäklarnas roll fungerar, kan det göras till en smidig process. I den här texten kommer vi att ge dig tips och råd för att hitta den perfekta mäklaren för din bostadsaffär i Stockholm.

Vi börjar med att göra en lista över dina krav och önskemål för någon av de bästa fastighetsmäklarna. Tänk på saker som kompetens, erfarenhet, kunskap om området där du säljer din bostad, och kundservice. Det kan också vara bra att undersöka om mäklaren har specialiserat sig på en viss typ av bostad eller område, såsom villor eller första bostäder.

När du har gjort din lista, börja med att fråga vänner och bekanta om rekommendationer. Det kan också vara bra att göra en online-sökning och läsa recensioner från tidigare kunder. Det är också viktigt att kolla upp mäklarens licens och kvalificeringar och att se till att de är medlemmar i en professionell mäklarorganisation.

Så vad händer när du har hittat en lämplig mäklare? Det är viktigt att ha ett öppet och ärligt samtal med mäklaren, där ni diskuterar dina förväntningar och hur mäklaren planerar att marknadsföra din bostad. Det är också bra att fråga om mäklarens tidigare erfarenheter och hur de har hjälpt andra kunder att sälja deras bostäder.

Låt oss ta en titt på topplistan, för de bästa fastighetsmäklarna i Stockholm.

Topplistan: Bästa säljande mäklare i Stockholm

1.Lagerlings Fastighetsmäkleri
Förmedlade bostäder till ett försäljnings värde av 1.434.150.000 kr

2.UNIK Fastighetsförmedling
Förmedlade bostäder till ett försäljningsvärde av 964.517.500 kr

3.Husman Hagberg
Förmedlade bostäder till ett försäljningsvärde av 898.082.000 kr

4.SkandiaMäklarna
Förmedlade bostäder till ett försäljningsvärde av 875.940.000 kr

5.Sjöman\Frisk
Förmedlade bostäder till ett försäljningsvärde av 736.240.000 kr

Glöm inte, gör en egen lista

Hur många dagis finns det i området vilka är skolorna i området närmaste vårdcentral osv är ofta frågor kommer upp. Nyckeln till en lyckad försäljning är rätt fastighetsmäklare med bra kunskaper om ditt område. Du ska helt enkelt hitta en mäklare som är områdesspecialist alla andra går bort. Många gånger då bostaden inte sålts eller när man hört historier om hur säljaren fått mindre betalt än vad man tänkt sig kan det bero på att mäklaren saknar kunskap om området alltså bristande engagemang eller att mäklaren bara stressat igenom affären för att kunna gå vidare till nästa affär.

 • Skolor, Dagis, Vård, P-platser
 • Miljö, bullrar det från angränsande ytor
 • Stäm av skillnader dag resp kvällsmiljö
 • Restauranger, butiker
 • Kvällsöppna verksamheter

Glöm inte att buller eller ljud från omkring liggande lokaler kan låta olika beroende på tidpunkten på dagen. T.ex. om det finns butiker i angränsande fastigheter som får tidiga morgon leveranser så lär det störa. Eller restauranger som har ventilationskanaler som luktar, bara för att man gillar doften av nybakade bullar så är det ingen garanti för att man gör så efter ett tag, om doften finns där hela dagarna lär även den mest bullglade krokna efter några månader.

Förberedelser

Vad ska man tänka på när man flyttar in i ett nytt bostadsområde?

Utforska området:
Innan du flyttar in kan det vara bra att göra lite research om området du ska flytta till. Ta reda på vad som finns i närheten, såsom affärer, skolor, parker och kollektivtrafik.

Anslut dig till nätverk:
Ett bra sätt att lära känna människor i ditt nya område är att ansluta dig till lokala nätverk, såsom en förening eller en grupp på sociala medier för boende i området.

Införliva dig i området:
Ta chansen att lära känna dina grannar och delta i lokala händelser och aktiviteter. Detta kan hjälpa dig att känna dig hemma i ditt nya område.

Skaffa rutiner:
Efter att du har flyttat in kan det vara bra att skapa rutiner för saker som att handla, gå promenader eller träna. Detta kan hjälpa dig att känna dig mer hemmastadd i ditt nya hem.

Var försiktig med saker som rör din säkerhet:
Var extra observant på din omgivning och se till att du har bra lås och säkerhet i ditt hem.

Var beredd på förändringar:
Det kan ta tid att vänja sig vid att bo på ett nytt ställe och det är vanligt att det kan vara utmanande att anpassa sig till förändringar. Var beredd på att det kan ta lite tid att känna sig helt hemma i ditt nya område.

Få förslag på fastighetsmäklare

Hitta de bästa fastighetsmäklarna

Kolla upp om fastighetsmäklaren har varnats

För att checka av om din mäklar blivit varnad, även någon av de bästa fastighetsmäklarna kan ha fåt någon varning. På FMI Fastighetsmäklarinspektionen kan du kolla upp om din mäklaren fått någon anmärkning. Man kan även kontrollera med tidningen Råd och Rön om någon av de bästa fastighetsmäklarna finns med på deras svarta lista. Det är bara Fastighetsmäklarinspektionen som delar ut varningarna. Råd och Rön delar inte ut varningar.

Läs mer här: FMI