• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Att sälja Bostaden 2024

Hitta den Perfekta Mäklaren för Din Bostadsaffär

Hitta rätt mäklare

Vi matchar gratis din bostad med rätt mäklare

Hitta rätt mäklare med vår super smarta service.

Att hitta rätt mäklare är helt avgörande

Att välja rätt mäklare är ett av de första och viktigaste stegen när man planerar att sälja sin bostad, fastighet eller tomt. Det är helt avgörande för dig att hitta en mäklare som är motiverad, engagerad och driven. Ska du få det pris du tänker måste mäklaren vare beredd på att du har höga krav.

Låt vår AI tjänst matcha din bostad med rätta mäklarna

När det kommer till att hitta rätt mäklare för din bostad kan du tryggt luta dig bakåt och låta vår AI tjänst ”Yabado” göra jobbet åt dig. Med vår tjänst kommer du gratis få förslag på olika mäklare som alla har det gemensamt att de vill verkligen sälja din bostad.

Vår AI hittar mäklaren som guidar dig genom hela försäljningsprocessen, från förberedelser till själva försäljningen och avslutandet av affären. Med rätt mäklare vid din sida kan du känna dig trygg i att din fastighet marknadsförs effektivt, till rätt pris och mot rätt målgrupp.

Hur din bostadsannons Får fler än 2000 visningar

Hitta rätt mäklare

Med Bostad.Yabado.se kan en bostadsannons få långt många fler visningar än samma annons får på någon av de etablerade bostasportalerena. Yabado har ett eget utvecklat annonsverktyg som gör att när din mäklare sätter upp en annons på Bostad.Yabado så får din annons bred spridning över socialamedier.

Exklusiv annonskanal via socialamedier för din mäklare

Skillnaderna mellan mäklare kan vara stora, inte bara avseende arvoden utan även i deras tillvägagångssätt för försäljning, deras erfarenhet av liknande fastigheter och deras kapacitet att nå ut till potentiella köpare. Det är minst lika viktigt att man har insikt och kännedom om hur det går till för att skapa annonser som ska visas på socialamedier för en större publik och förhoppningsvis även resultera i försäljning.

Det är alltså av största vikt att välja en mäklare som inte bara erbjuder en konkurrenskraftig arvodesstruktur utan som också har bevisat att de kan leverera resultat som överensstämmer med dina förväntningar och önskemål

Förstå Mäklarens Roll

Att välja rätt mäklare är ett avgörande steg i processen att sälja eller köpa en fastighet. Mäklarens roll sträcker sig långt bortom att enbart vara en mellanhand mellan säljare och köpare. De är ansvariga för att förmedla bud, genomföra visningar, och hantera avtalsprocessen, men deras arbete inkluderar även att tillhandahålla en djupgående analys av aktuella marknadsförhållanden, ge råd om lämpliga prissättningsstrategier och erbjuda insikter i juridiska aspekter som berör försäljningen.

Mäklarens ansvar

En annan viktig aspekt av mäklarens roll är att upprätthålla höga yrkesmässiga standarder och etik. Detta uppnås delvis genom att mäklaren registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), en åtgärd som garanterar att de följer branschens regler och bestämmelser. Denna ackreditering är inte bara en formalitet; den fungerar som ett löfte till säljare och köpare om att mäklaren är kvalificerad, kunnig och pålitlig.

Hitta rätt mäklare

Att Välja Rätt Mäklare

En av de mest kritiska aspekterna att undersöka mäklarens lokala närvaro och kunskap om det specifika område där just din bostad är belägen. En mäklare ska ha djupgående kännedom om lokala marknadsförhållanden, såsom genomsnittliga försäljningspriser, efterfrågan och köparbeteenden. Dessutom ska mäklaren ha förmåga och insikter i hur man utformar en effektiv marknadsföringsstrategi. Detta innefattar inte bara en stark digital närvaro genom plattformar och sociala medier utan också högkvalitativ fotografering och professionellt arrangerade visningar som lockar potentiella köpare.

Viktiga Frågor Att Ställa Din Mäklare

En nyckelfråga att inleda med är att fråga mäklaren om dennes erfarenhet och tidigare försäljningar specifikt inom samma område eller för liknande bostadstyper som din. Detta ger en indikation på mäklarens förmåga att förstå den lokala marknaden och attrahera rätt köpare. Till exempel, om du säljer en lägenhet i stadens centrum, vill du veta att din mäklare har lyckats sälja lägenheter i det området tidigare och vet hur man marknadsför dem effektivt .

Hitta rätt mäklare

Arvoden och Kostnader

När man ska välja mäklare är det viktigt att noggrant överväga arvoden och eventuella tilläggskostnader som kan uppstå under försäljningsprocessen. Mäklare tar ofta ut en provision som är en procentandel av det slutgiltiga försäljningspriset. Denna procentsats varierar mellan olika mäklare och kan påverka den totala kostnaden för att sälja din fastighet. Utöver provisionen kan tilläggskostnader för marknadsföring och visningar tillkomma, vilket kan inkludera professionell fotografering, annonsering online och i tryckta medier, samt kostnader för att arrangera öppna hus. Det är därför viktigt att diskutera alla potentiella kostnader med din mäklare innan du ingår ett avtal.

Vidare erbjuder många mäklare flexibla arvodesstrukturer, som fasta avgifter eller bonusar för försäljningar som överstiger en viss prisnivå. Ett exempel på detta är en mäklare som erbjuder en lägre fast avgift kombinerat med en bonus om försäljningspriset överstiger förväntningarna. Detta kan motivera mäklaren att arbeta hårdare för att uppnå ett högre försäljningspris. Det är dock viktigt att komma ihåg att en lägre mäklaravgift inte alltid är den bästa vägen att gå.

Att välja en mäklare enbart baserat på en låg kostnad kan resultera i minskad marknadsföring och exponering som i sin tur kan påverka försäljningspriset negativt. Att investera i en kvalificerad och erfaren mäklare med en stark marknadsföringsplan kan vara mer lönsamt i längden.

När du vill ha en ny mäklare

Hitta rätt mäklare

Att byta mäklare under pågående försäljningsprocess kan ibland vara nödvändigt om samarbetet inte fungerar som förväntat eller om försäljningen inte går framåt. Det är dock viktigt att noggrant granska det befintliga kontraktet med din nuvarande mäklare för att förstå eventuella avgifter eller villkor som gäller vid byte av mäklare. Många mäklaravtal innehåller en uteslutningsperiod, vilket betyder att du inte kan anlita en annan mäklare för en bestämd tidsperiod efter kontraktets uppsägning utan att behöva betala extra avgifter. Därför är det kritiskt att ha en klar och öppen kommunikation med din mäklare och försöka lösa eventuella problem innan du överväger att byta.

Nya avtal nya villkor

Vid upprättandet av ett nytt avtal med en mäklare är det avgörande att se till att alla försäljningsvillkor, inklusive arvodet, marknadsföringsinsatser och eventuella tilläggstjänster, är tydligt specificerade. Ett välutformat avtal skyddar inte bara säljarens intressen utan bidrar även till att förebygga missförstånd och tvister längre fram i processen. En detalj som ofta förbises är hur kommunikationen mellan säljaren och mäklaren ska hanteras, vilket kan vara avgörande för en smidig försäljningsprocess. Genom att inkludera specifika detaljer som till exempel hur ofta och på vilket sätt uppdateringar ska ges, kan både säljare och mäklare ha klara förväntningar på samarbetet från start.