• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Är hemnets dagar räknade?

Är Hemnets dagar räknade?

Sannolikt inte. Men det är inte helt osannolikt att det som nu händer när AI tekniken får sitt breda genombrott, även får stor betydelse för många företag i det flesta branscherna och fastighetsbranschen är inget undantag. Helt klart kommer AI-tekniken påverka hur vi människor använder oss av internet framöver. Vilket definitivt kommer märkas på utfallet för hur bostadsannonser överlag presterar. Nya plattformar som är helt eller delvis inriktade på att leverera de bästa och mest hjälpsamma resultaten med hjälp av AI kommer ta marknadsandelar. Hur snabbt och i vilken omfattning det blir återstår att se.

Att Hemnet som redan har 87% av annonsmarknaden skulle tappa några andelar kanske inte ruskar om i marknaden så värst mycket. Tvärtom, kanske nya aktörer piggar upp en relativt sett stel marknad som rullat på i samma vanliga spår under lång tid. Lite konkurrens kanske bara är bra, det brukar i alla fall gynna köparna.

AI skapar nya möjligheter i en homogen bostadsmarknad

AI tekniken skapar möjligheter och öppnar upp marknader för nya mindre aktörer, det är precis vad som händer just nu, och det går fort. Takten i hur världen har tagit emot Chatt GPT är häpnadsväckande och de generösa villkoren för att få tillgång till AI-tekniken från bl.a. företag som Open AI som utvecklat Gpt gör det betydligt enklare för mindre techbolag att få tillgång till mycket avancerad AI teknik för att utveckla egna kommersiella alternativ.

NLP är det nya. Det innebär för oss som t.ex vill hitta den perfekt bostaden, att vi nu kan skriva en instruktion för vart vi vill bo, hur mycket vi är bredda att betala och vad vi vill ha för pengarna. Vips kommer AI leta upp de bästa alternativen som matchar vår instruktion eller prompt som det kallas. Med NLP (Naturlig Språk Process) kommer vi enkelt kunna konversera med AI och på så sätt hitta mera skräddarsydda förslag på t.ex. bostäder att köpa.

Andra fördelarna med AI är att vi slipper evighetsscrolla, filtrerar, fylla i formulär eller lämna ut uppgifter stup i kvarten. Långa annonsflöden är ett minne blott dessutom slipper vi irriterande meningslösa förslag som ständigt dyker upp när vi minst önskar det.

Förändringarna kan bli ett tufft uppvaknande för Hemnet

Alphabet Inc., Googles moderbolag, har länge dominerat sökordsmarknaden men står nu inför nya utmaningar. AI-teknikens framsteg, särskilt inom språkmodeller som LLM, signalerar en av de mest betydande händelserna sedan tryckpressens uppkomst. NLP som står för Naturlig Språk Process är teknik som möjliggör en mer naturlig och konverserande sökupplevelse, där användare kan ställa komplexa frågor och få detaljerade svar.

Det är lite av en liknande situation vi har i den Svenska bostadsmarknaden. Där Hemnet dominerar ungefär som Google gör för sökord. Tittar man på förhållandet beskrivet här nedanför i diagrammet går det inte undgå att se likheterna.

2 aktörer med likartade andelar

Marknadsandelar Google sök 2022

Grafiken här nedan för visar segmenten för Google, Bing och övriga sökplattformar. Google har den största andelen (91,5%), följt av Bing (3,5%) och övriga(5%).

Är hemnets dagar räknade?

Marknadsandelar Hemnet Svenska Bostadsannonser 2022

Grafiken här nedan för visar segmenten för Hemnet samt Booli, Boneo och övriga. Hemnet har den största andelen (87%), följt av Booli 5%) Boneo (3%) och övriga (4%).

Är hemnets dagar räknade?

Att Google fortsatt kommer vara den stora elefanten för sökord råder det nog inget tvivel om. Hur utvecklingen ser ut för Hemnet är dock inte lika säker. Visserligen är den Svenska marknaden för bostadsannonser inte jämförbar med den internationella marknaden för sökordsannonsering. Det som är intressant i diagrammet här nedanför som redovisar AI drivet sök för Världen i sin helhet. Är utvecklingen för sökmetoden som sådan, hur den växer oavsett om det är en nationell eller internationell marknad.

Utveckling Generativt sök

Är hemnets dagar räknade

Linjediagrammet för AI-drivna sökningar från det tidiga 2000-talet till 2022. Detta diagram visar en gradvis ökning av antalet AI-drivna sökningar över tid (miljoner sökningar per dag), med en markant uppgång runt år 2020, vilket indikerar när avancerade språkmodeller som GPT-3 började få större användning. Utvecklingstakten för hur vi framöver söker på nätet antyder att före 2029 kommer ca.50-60% av den totala sökvolymen göras parallellt via generativa modeller.

LLM modellen är inte en sökmotor i traditionell mening

Med konverserande LLM modeller (Stora Språk Modeller som i förväg kan förstå vilket ord som bäst passar in i en konversation) där man frågar sig fram till ett resultat är helt olikt metoderna för hur t.ex. Googles algoritmer fungerar. Därför går de olika metoderna inte att jämföra rakt av. Det blir lite som att jämför äpplen med päron lika men ändå olika.

Sett till hur häpnadsväckande snabbt Open AI,s generativa Chatt GPT växt, snabbare än någon annan teknisk innovation i mänskligheten historia. Med smått otroliga 100 000 000 användare per månad får man en tankeställare om hur fort förändringar kan slå igenom. Om vi antar att vi människor är relativt lika, i alla fall sett till hur vi använder sökmotorer så finns det ingen anledning att tro att generativt sök inte kommer få en liknande utveckling här hemma på den Svenska marknaden.

Utvecklings prognos för Generativt sök

Video 10.56 min. Eric Siu och Neil Patel diskuterar konceptet Generative Engine Optimization (GEO) och dess potentiella inverkan på ”Sök processen”. Resultatet är häpnadsväckande likaså förändringen som framöver kommer styra in bostadsköpare på specifika hemsidor och annonser.

Generativ sök och dess påverkan på Annonsmarknaden

Generativ sök använder AI för att förstå och svara på användarfrågor på ett mer mänskligt sätt. Istället för att begränsa sökningar till enkla nyckelord eller fraser, tillåter denna teknik en dialog med sökmotorn för att precisera och förbättra sökresultaten.

Personanpassade Sökningar

En av de mest betydande effekterna av AI inom sökordsindustrin är förmågan att erbjuda personanpassade sökresultat. Genom att analysera användardata kan AI-drivna plattformar förutse vad en användare söker efter och tillhandahålla mer relevanta resultat baserade på tidigare beteenden, sökpreferenser och till och med kontextuella faktorer. Detta skapar en mer engagerande och effektiv sökupplevelse för användaren.

Förbättrad Sökmotoroptimering (SEO)

AI påverkar också hur företag och innehållsskapare optimerar sina webbplatser och innehåll för sökmotorer. Med AI:s förmåga att analysera stora mängder data och identifiera mönster, kan företag få insikter om hur de bäst kan strukturera sitt innehåll för att möta användarnas sökintentioner. Detta innebär en övergång från nyckelordsfokuserad SEO till att skapa värdefullt och relevant innehåll som genuint svarar mot användarnas behov.

Exempel på AI tillämpning för sök efter bostad

Är hemnets dagar räknade?

En användare som söker efter en bostad att köpa i Stockholm med specifika krav kan ställa en fråga d.v.s. skriva en sk prompt direkt i den AI-drivna plattformen: ”Visa mig lägenheter med minst två rum, under 3 miljoner kronor, nära natur i Stockholm.” AI:n kan sedan ställa uppföljningsfrågor för att ytterligare specificera sökningen och slutligen presentera en lista över bostäder som matchar användarens behov. Denna interaktion visar hur AI kan erbjuda en mer anpassad och effektivare sökupplevelse, vilket potentiellt kan omforma hur vi söker efter bostäder online.

Framtidens sök

Studier förutspår att LLM-baserade sökningar kan stå för en betydande del av alla sökningar online inom de närmaste åren. Detta kommer inte bara att påverka hur vi hittar information utan också hur företag optimerar sin närvaro online.

Exempel på Generativt Sök på Bostadsplattformar

Bakgrund:
I takt med att den digitala transformationen accelererar söker fastighetsmarknaden efter sätt att förbättra användarupplevelsen online. En ny bostadsplattform, ”HomeFinder AI”, har lanserats för att möta detta behov genom att integrera avancerad AI för att erbjuda smart sökfunktionalitet.

Utmaning:
Traditionella bostadssökplattformar begränsas ofta av stelbenta sökfunktioner som kräver att användare navigerar genom flera filter och kategorier för att hitta relevanta bostäder. Detta kan vara tidskrävande och ofta misslyckas med att fånga användarnas unika preferenser.

Lösning:
HomeFinder AI använder en AI-driven sökmotor som möjliggör sökning genom naturligt språk. Användare kan skriva in detaljerade frågor som ”Visa mig familjevänliga lägenheter med minst tre rum och en trädgård, belägna i ett lugnt område nära skolor i Göteborg, med en budget på upp till 5 miljoner kronor.” AI-tekniken analyserar denna förfrågan och använder naturlig språkbehandling (NLP) för att förstå och matcha användarens behov med tillgängliga listor.

Resultat:
Med HomeFinder AI kan användare snabbt hitta bostäder som matchar deras specifika krav, vilket sparar tid och förbättrar sökupplevelsen. Plattformen har fått positiva omdömen för sin förmåga att erbjuda personliga rekommendationer och har sett en ökning i användarinteraktion och nöjdhet.

Exempel på Användning av AI för Marknadsanalys och Trendförutsägelser

Bakgrund:
”MarketInsight AI” är ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla detaljerad marknadsanalys och trendförutsägelser för fastighetssektorn. Genom att använda AI och maskininlärning kan de ge sina kunder fördjupade insikter om framtida marknadstrender.

Utmaning:
Fastighetsinvesteringar är högt beroende av marknadstrender och prognoser. Investeringar görs ofta baserat på spekulationer om framtida marknadstillväxt, vilket kan vara riskfyllt utan korrekt data och analys.

Lösning:
MarketInsight AI samlar in och analyserar stora datamängder från en mängd olika källor, inklusive historiska fastighetspriser, demografisk data, ekonomiska indikatorer och mer. Genom att använda maskininlärningsalgoritmer kan de identifiera mönster och trender som inte är uppenbara för mänskliga analytiker. Deras AI-system kan sedan förutsäga framtida marknadstrender med en imponerande noggrannhet, ge rekommendationer om när och var man ska investera.

Resultat:
Kunder som använder MarketInsight AI:s tjänster har kunnat fatta mer informerade beslut, vilket resulterat i högre avkastning på investeringar och minskad risk. Företaget har bidragit till att demokratisera tillgången till avancerad marknadsanalys, vilket gör det möjligt för mindre investerare att konkurrera på en mer jämn spelplan med stora aktörer.

Sammanfattning

Att AI och generativ sök kommer att spela en stor roll i framtiden för hur vi söker och finner information online är helt säkert. Vad och hur vi tillämpar AI återstår att se. Helt klart är att För branscher som fastighetsmarknaden, fastighetsmäklare erbjuder detta både utmaningar och helt unika möjligheter att konkurrera på mer jämna villkor. Till att börja med kan relativt enkla anpassningar på en hemsida som inte kostar så mycket, göra stora skillnader. Fastighetsmäklare som har lokal eller specifik anknytning, kan mycket väl komma att visas högt upp utan att behöva spendera mycket pengar på annonsering.

Även privatmarknaden kommer kunna dra nytt av AI-tekniken. Som att privata annonser kan komma få massivt fler visningar när socialmedier inom kort introducerar sin generativa modeller. Enkelhet och snabba resultat är vad Facebook, Intagram, TikTok eller Linkedin ger sina användare, så steget till skapa virala privata inläggsannonser är inte långt. Att med egen kraft utan större tekniska kunskaper eller tillgång till kapital få sin bostadsannons att flyga kommer bli en tuff utmaning för alla etablerade plattformar.