• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Elbilsladdare hemma


Elbilsladdare hemma

Installation laddbox

Vad ska man tänka på när man ska installera laddbox?

Placering:
Var ska du installera elbilsladdare? Tänk på hur du ska kunna komma åt den enkelt och säkert. Det är också bra att ha elbilsladdare så nära eluttaget som möjligt för att undvika förlora för mycket energi under laddningen.

Typ av laddboxar:
Det finns olika typer av elbilsladdare. Att välj rätt laddstolpe som passar din elbil och dina behov kan därför ta lite tid. Rekommenderat är man jämför t.ex. 3 olika modeller för elbilsladdare. Bättre att det blir rätt än att det går för fort.

Kostnader:
Installeringen av en laddstolpe kan vara kostsam. Tänk över om det är värt att göra det själv eller om du vill anlita en professionell för att göra det åt dig. I snitt ligger priset för en laddbox på mellan 5.000 – 12.000 kronor. Installation samt material tillkommer. Själva installation varierar men räkna med 5.000 – 10.000 kronor.

Grön teknik skattereduktion:
Skattereduktion på upp till 50.000 kronor. När du anlitar ett företag för att installera en laddbox kan du få skatteavdrag med upp till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Läs mer här: Skv avdrag för grönteknik 2023

Säkerhet:
Se till att laddstolpen är installerad på ett säkert sätt och att den uppfyller alla gällande säkerhetskrav.

Anslutning till elnätet:
Alla laddboxar och el-bilsladdare kräver en anslutning till elnätet. Kontakta din elleverantör för att säkerställa att du har en tillräckligt stark anslutning för att kunna ladda din elbil.

Försäkring:
Se till att din laddbox eller elbilsladdare är försäkrad. Om något händer med elbilsladdare kan det bli dyrt att ersätta den utan försäkring.

Varför du ska försäkra din laddbox

Skydd mot skador:
Som vatten, elöverspänning, brand eller inbrott. Detta kan vara särskilt viktigt om laddboxen är placerad på en obevakad plats där den kan bli utsatt för olika slags påfrestningar eller skadegörelse

Reparationskostnader:
Om laddboxen skadas och behöver repareras kan detta bli en dyr affär. Med en försäkring för laddbox täcks reparationskostnaderna.

Möjlighet att ersätta laddboxen:
I vissa fall kan det vara mer lönsamt att ersätta laddboxen än att reparera den. En försäkring för laddbox kan då täcka kostnaden för att ersätta laddboxen med en ny.

Olycksfall:
En försäkring för laddbox kan också ge skydd för den som använder laddboxen. Om det exempelvis uppstår en olycka med laddboxen som resulterar i personskador kan försäkringen täcka kostnaderna för sjukvård och eventuella ersättningar.

Möjlighet att erbjuda en trygg tjänst:
Om man äger en laddbox som man till exempel hyr ut till andra kan en försäkring för laddbox ge möjlighet att erbjuda en trygg tjänst. Detta kan vara en fördel både för den som använder laddboxen och för den som äger den.

elbilsladdare

Vem installerar elbilsladdare?

Elfirmor som utför installationer elbilsladdare

https://www.elsakerhetsverket.se/

Skattereduktion Grön teknik 2023

Du kan som mest få 50.000 kr i skatteavdrag för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik (t.ex. en elbilsladdare). Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Kostnader för exempelvis utrustning och resor som företaget har i samband med installationen ger inte rätt till avdrag.

Vanliga frågor om elbilsladdare

Hur mycket måste man kunna ladda per natt?

Man bör kunna ladda 10 kWh per natt och bil för att köra 50 km per dag.

Hur ofta måste jag byta elbilsladdare?

En elbilsladdare bör hålla i många år, minst 10 år om den hanteras på rätt sätt. Det är viktigt att hålla den ren och skyddad från väder och vind för att förhindra korrosion och andra skador som kan försämra prestandan.

Kan man överbelasta en elbilsladdare?

Ja, det kan du. Därför bör man minst 16 Ampere som huvudsäkring. En villa har ofta 20A huvudsäkring, men det kan variera från 16A-25A.

Vilken typ av elbilsladdare ska man välja för att vara på säkra sidan?

Väljer man en laddbox med lastbalansering innebär det att laddaren hela tiden mäter hur mycket ström din bostad behöver och använder det som finns kvar till att ladda elbilen. utan att överbelasta någon säkring.

När behöver man byta elbilsladdare?

Du bör byta ut din elbilsladdare om du märker att den inte längre fungerar som den ska, om den börjar visa tecken på korrosion eller om den utsatts för hårda förhållanden. Om dina laddningar tar längre tid än vanligt eller om den laddar långsammare än normalt kan det också vara ett tecken på att du behöver byta ut laddaren.

Vilka är de vanligaste orsakerna till fel på elbilsladdare?

De vanligaste orsakerna till fel på elbilsladdare är korrosion, överbelastning eller överanvändning. Föroreningar, vatten och kyla kan också orsaka problem.

Vilka kvalitéts skillnader är utmärkande för olika laddare?

De vanligaste kvalitetsfunktionerna som man bör titta efter när man väljer en elbilsladdare är säkerhet, prestanda, effektivitet, laddhastighet, robusthet och kompatibilitet. Det är även viktigt att se till att laddaren är certifierad och har garanti.

Vad är kompabilitet, vad menas med det?

Kompatibilitet betyder att laddaren ska kunna arbeta med olika typer av elbilar. Det innebär att det är viktigt att välja en laddare som är kompatibel med den elbil du äger. Om en laddare inte är kompatibel med din elbil kan det leda till att den inte laddar korrekt eller att den inte laddar överhuvudtaget.

Är storlek en faktor jag ska tänka på?

Ja, storleken är en viktig faktor att tänka på när du väljer en elbilsladdare. Vissa laddare är större än andra, så det är viktigt att se till att du väljer en laddare som är lämplig för din bil och din plats. Du bör också kontrollera att den har tillräcklig kapacitet för att ladda din bil.

I Sverige finns det ca.425 000 elfordon.

Vilka är styrkorna och svagheterna?

Styrkor är:

  • Elmotorer är energi­effektiva.
  • Färre delar innebär mindre krångel och minskade servicekostnader.
  • Elmotorn behöver ju varken olja, oljefilter, tändstift eller kamrem. Därför kostar det generellt mindre att lämna in en elbil än en bensinbil för service.

Svagheter är:

  • Batteriet trivs varken i låga eller höga temperaturer och slits mer ju varmare det blir.
  • Laddförluster på upp till 15 procent. När växelström från väggkontakten eller laddboxen om­vandlas till likström, som batteriet behöver.
  • Ett högspänningsbatteri ska inte laddas fullt men får ej heller vara helt tomt. Livslängden ökar om batteriet laddas till högst 80 procent och inte går under 20 procents laddning.
  • Vid kalla temperaturer minskar räckvidden betydligt.

Tänka på

Ladda lagom:
Ladda inte över 80 procent och inte under 20 procent.

Vid Full laddning:
Påbörja färden så fort som möjligt.

Ladda sparsamt:
Vid extrema temperaturer, framför allt vid hög värme. Undvik snabbladdning Sliter på battericellernas kemi.

Ständig ström:
När bilen inte används. Låt bilen vara inkopplad mot sin strömkälla. Ett helt urladdat batteri kan bli obrukbart.

Planera: 
När bilen är inkopplad mot nätet kan kupén värmas eller kylas, utan att ta kraft från batteriet.

FAQ

 

Vad är en laddbox?

En laddbox är en elektrisk apparat som används för att ladda elbilar eller laddhybrider. Den kopplas in i en vanlig eluttag och omvandlar strömmen till rätt spänning och strömstyrka för att ladda fordonets batteri.

Måste jag ha en laddbox för att ladda min elbil?

Nej, det är möjligt att ladda din elbil med ett vanligt eluttag. Dock kan det ta längre tid och det kan vara mindre säkert än att använda en laddbox. En laddbox ger också möjlighet att ladda snabbare och effektivare.

Vilken typ av laddbox ska jag välja?

Det beror på vilken typ av elbil du har och vilken typ av eluttag du har tillgång till. Det finns olika modeller av laddboxar som kan anpassas till olika behov och förutsättningar. En kvalificerad installatör kan hjälpa dig att välja rätt laddbox för din situation.

Hur mycket kostar en laddbox?

Priset på en laddbox kan variera beroende på märke, modell och installatör. En laddbox kan kosta från några tusen kronor upp till tiotusentals kronor. Det är viktigt att tänka på att det kan finnas kostnader för installation och eventuellt anpassning av elsystemet.

Kan jag få skatteavdrag för installation av laddbox?

Ja, Du kan som mest få 50.000 kr i skatteavdrag för grön teknik