• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Köp av bostad statliga avgifter och kostnader

Olika skatter och avgifter i samband med köp av bostad

Fastighetsskatt/Fastighetsavgift:

För småhus är det en avgift på max 8 049 kr eller 0,75% av taxeringsvärdet. För bostadsrätter och hyreslägenheter är avgiften en del av hyran och förvaltningskostnaden.

Stämpelskatt:

När du köper en fastighet måste du betala stämpelskatt, som är 1,5% av köpeskillingen för privatpersoner och 4,25% för juridiska personer.

Lagfartskostnad:

För att registrera dig som ny ägare av fastigheten behöver du betala en lagfartskostnad på 825 kronor.

AvgiftBeskrivningKostnad
Fastighetsskatt/FastighetsavgiftÅrlig avgift baserad på taxeringsvärdetMax 8 049 kr/år
StämpelskattEngångsavgift vid köp av fastighet1,5% av köpeskillingen
LagfartskostnadEngångsavgift för registrering av ny ägare825 kr

Förklara pantbrev kostnad

Vilka övriga kostnader tillkommer

I samband med stämpelskatt uppstår det i regel även en Kostnaden för Pantbrev.

  1. Uppläggningsavgiften: Detta är en administrativ avgift som tas ut av Lantmäteriet för att registrera pantbrevet. Denna avgift är relativt liten jämfört med stämpelskatten.
  2. Stämpelskatten: Detta är den större delen av kostnaden och beräknas som en procentandel av pantbrevets belopp. Stämpelskatten är 1,5% av pantbrevets belopp för privatpersoner och 2% för juridiska personer (till exempel företag).

Om du köper en fastighet och behöver nya pantbrev, eller om du ökar ditt lån och behöver höja beloppet på befintliga pantbrev, måste du betala stämpelskatt på det nya beloppet. Om det redan finns pantbrev för fastigheten som täcker lånebeloppet, behöver du inte betala någon extra stämpelskatt.

Exempel: Om du tar ett lån på 1 000 000 SEK och det inte finns några befintliga pantbrev, måste du betala 1,5% av 1 000 000 SEK, vilket blir 15 000 SEK i stämpelskatt, plus uppläggningsavgiften.

Avgifter för bygglov

Avgifterna för bygglov varierar beroende på kommun och projektets storlek. Exempelvis kan avgiften för ett nytt enbostadshus vara upp till 50 000 kr, medan mindre åtgärder kan kosta betydligt mindre.

Betalningstider

Du bör betala dina statliga bostadsavgifter i tid enligt det schema som anges av den relevanta myndigheten. Oftast specificeras dessa datum på din faktura. Till exempel, om din betalning avser fastighetsskatt eller avgifter för en bostadsrätt, kan du förvänta dig att:

  • Fastighetsskatt betalas vanligtvis årligen eller halvårsvis.
  • Avgifter för bostadsrättsföreningen debiteras vanligen månadsvis.

Tabell över betalningstider:

AvgiftstypBetalningsperiodicitetFörfallodag
FastighetsskattÅrlig/HalvårsvisSpecificeras av myndigheten
Bostadsrättsföreningens avgiftMånadsvisOftast den sista bankdagen i månaden

Förseningsavgifter och påföljder

Om du inte betalar i tid, kan förseningsavgifter och påföljder tillkomma. Dessa varierar beroende på vilken typ av avgift det handlar om men existerar för att främja punktlig betalning. Förseningsavgifter kan inkludera:

  • En fast avgift för försenad betalning.
  • Dröjsmålsränta, som beräknas som en procentandel på det utestående beloppet över tid.

Exempel på påföljder och förseningsavgifter:

AvgiftstypFörseningsavgiftDröjsmålsränta
FastighetsskattFast avgift eller varierandeRänta enligt riksbankens referensränta + 8 procentenheter
Bostadsrättsföreningens avgiftFast avgift eller beräknas på obetald avgiftRänta enligt föreningens policy

Observera att dessa exempel är generiska och exakta belopp och procentsatser ska bekräftas med den aktuella myndigheten eller föreningen.

Förklara Taxeringsvärde

Ditt bostads taxeringsvärde är en bedömning av fastighetens marknadsvärde som använts för beskattningssyften. Detta värde fastställs vart tredje år av Skatteverket och ligger till grund för beräkningen av fastighetsavgiften. Taxeringsvärdet framgår av din fastighetsdeklaration och bör kontrolleras noggrant.

Avgiftssatser

Avgiftssatserna varierar beroende på bostadstyp och kommun. För småhus, som villor och radhus, finns det en statlig fastighetsavgift som är begränsad uppåt. Kommuner kan även tillämpa kommunala avgifter. Att hålla sig uppdaterad om de aktuella avgiftssatserna är essentiellt för att korrekt beräkna de kostnader som är kopplade till din bostad.

BostadstypFastighetsavgift
Småhusmax 0.75% av taxeringsvärdet, dock högst 8 049 kr för 2021
Bostadsrätt0.3% av taxeringsvärdet, dock högst 1 467 kr för 2021
Flerbostadshus0.4% av taxeringsvärdet

Observera att dessa siffror ska uppdateras årligen för att spegla eventuella ändringar.

Skattelagar

Skattelagstiftningen är central för alla aspekter av ekonomiskt ägande och förvaltning, inklusive bostad. Fastighetsavgiften och kapitalvinstskatten är två primära områden som du bör känna till. Fastighetsskatten ersattes av fastighetsavgift 2008 och har ett maxtak. Tabellen nedan summerar detta:

FastighetstypFastighetsavgift (Max)
Småhus8 049 kr/år
Bostadsrätt1 479 kr/år

Förklara skatt reavinst

När du säljer en bostad i Sverige betalar du skatt på den överskjutande delen som uppstår då efter du dragit av anskaffnings beloppet. Skatten är i normala fall 22% av vinsten.

Vinst vid försäljning av bostad beskattas som kapitalvinst. Dock kan du få uppskov med beskattningen om du köper en ny bostad för ett kvalificerat pris. Ditt ansvar inkluderar även att deklarera eventuell uthyrningsinkomst. Särskilda regler gäller för hur du ska deklarera och betala skatt för inkomster från uthyrning av privatbostad.

Bostad.Yabado Bostadsannonser Svenska Bostadsmarknaden

bostad.yabado Bostadsrätter, Villor och Fritidshus. Över hela landet.

Fråga: Vilka regler gäller för fastighetsskatt för pensionärer?

Svar: Från 2024, om du är pensionär, kan du vara berättigad till skattelättnader för fastighetsskatt. Ditt skatteunderlag och inkomst påverkar den faktiska skatteräntan. Kontrollera med Skatteverket för din specifika situation.

Fråga: Hur beräknas fastighetsavgiften för nybyggda hus?

Svar: Fastighetsavgiften för nybyggda hus baseras på byggnadens taxeringsvärde. För de första fem åren ges en skattereduktion, så att avgiften inte överstiger halva det ordinarie beloppet för fastighetsavgiften.

Fråga: Vilka regler gäller för fastighetsskatt på fritidshus?

Svar: Fastighetsskatt på fritidshus är lägre jämfört med permanentbostäder och beräknas utifrån taxeringsvärdet med ett tak. För aktuella satser och gränser bör du besöka Skatteverkets webbplats.

Fråga: När är en bostadsrätt undantagen från fastighetsskatt?

Svar: En bostadsrätt är normalt undantagen från fastighetsskatt då den beskattas som privatbostadsföretag (typkod 120). Fastighetsavgiften betalas av bostadsrättsföreningen och ingår i månadsavgiften.