• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Vad är ett Bolån


Ett bolån är en typ av lån som används för att finansiera köpet av en fastighet, vanligtvis en bostad som ett hus eller en lägenhet. Det är ett långfristigt lån där själva fastigheten fungerar som säkerhet (pant) för lånet. Det innebär att långivaren, ofta en bank eller annat finansinstitut, har rätt att ta över fastigheten (genom en process som kallas utmätning eller tvångsförsäljning) om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet enligt överenskomna villkor.

Vilka Kostnader är förknippade med ett Bolån?

För att förstå vad bolån faktiskt kostar är det viktigt att ta med allt från ränteutgifter till olika avgifter som kan tillkomma. Räntan är priset du betalar för att låna pengarna och utgör långivarens intäkter.

Vad är Bunden respektive Rörlig ränta?

Bunden ränta på ditt bolån innebär att du får en fast kostnad över en bestämd period. Det ger en förutsägbar månadskostnad men kan även innebära att du går miste om eventuellt lägre räntor i framtiden. En rörlig ränta innebär att du för en tidsbestämd period får en variation på månadskostnaden alltså en viss osäkerhet om det exakta månadsbelopp du betalar men med potentialen att du betalar mindre ränta vid räntenedgångar.

KriteriumBundna RäntorRörliga Räntor
DefinitionRäntan är fast under en bestämd period.Räntan kan variera över tid.
MånadskostnadFörutsägbar och konstant under bindningstiden.Kan variera beroende på ränteförändringar.
RänteförändringarPåverkas inte av marknadsräntor under bindningstiden.Påverkas av marknadsräntor och kan ändras.
Ekonomisk SäkerhetHögre, eftersom du vet din kostnad under bindningstiden.Lägre, eftersom månadskostnaden kan ändras.
Potentiell BesparingKan missa lägre räntor om marknadsräntan sjunker.Möjlighet att betala mindre vid räntenedgångar.
RiskRisk att betala mer om räntan sjunker.Risk för högre kostnader om räntan stiger.
FlexibilitetLåg, svårt att ändra eller lösa lånet utan extra kostnad.Högre, lättare att anpassa eller lösa lånet.
Rekommenderas förPersoner som föredrar stabilitet och förutsägbarhet.Personer som är villiga att ta en risk för potentiellt lägre kostnader.

I vissa fall tillkommer extra avgifter såsom uppläggningsavgift samt aviavgifter, som kan variera mellan olika banker. Därför rekommenderas alltid att noggrant jämföra och undersöka villkoren hos olika långivare innan man bestämmer sig för att ansöka om bolån.

Beräkning av månadskostnad för bolån

Månadskostnaden baseras på önskat lånebelopp, dess löptid och den ränta du förväntas betala. Det finns praktiska bolånekalkylatorer från SBAB och andra långivare som hjälper dig att få en överblick över din framtida månadskostnad. Kom ihåg att månadskostnaden påverkas av huruvida du väljer ett bundet eller rörligt lån och dina amorteringar.

Vad är ett lånelöfte?

Risker vid arbetslöshet och avslag trots lånelöfte

En förändrad ekonomisk situation, såsom arbetslöshet, kan leda till att din förmåga att betala månadskostnaden minskar. Detta kan i sin tur få banken att omvärdera ditt lån. Ett lånelöfte är alltså ingen garanti för att slutgiltig låneansökan blir beviljad.

Varför får man skiftande resultat från olika bolånekalkyler

Anledningen till varför onlinekalkylatorer kan ge olika resultat är att de utgår från olika beräkningsmodeller och förutsättningar. Vissa tar hänsyn till mer omfattande data som åldern, inkomst och nuvarande skulder, medan andra ger en förenklad översikt baserad på genomsnittlig ränta. Resultaten är ofta uppskattningar och för att få exakta siffror kan det vara värt att ta en rådgivning hos din bank för personligt anpassad information.

Vad är ett bolån 2024
Fallstudie: Anna och Martins Bolånekalkyl

Anna och Martin är ett par som nyligen började leta efter sitt första gemensamma hem. De var intresserade av en trevlig lägenhet i en förort till Stockholm och ville förstå sina månadskostnader för ett bolån. De använde sig av olika onlinekalkylatorer från två stora banker: Bank A och Bank B.

Situationen:

 • Lånebelopp: 2 500 000 SEK
 • Kontantinsats: 500 000 SEK (20% av bostadens värde)
 • Önskad löptid: 25 år

Resultat från Bank A’s Kalkylator:

 • Ränta: 1,5%
 • Månadskostnad: 9 000 SEK
 • Amortering: Inkluderad i månadskostnaden

Resultat från Bank B’s Kalkylator:

 • Ränta: 1,3% (Erbjudande för nya kunder)
 • Månadskostnad: 8 500 SEK
 • Amortering: Inkluderad i månadskostnaden

Analys: Anna och Martin märkte att de fick olika månadskostnader från de två kalkylatorerna. Efter att ha kontaktat båda bankerna förstod de att skillnaderna berodde på:

 • Räntor: Bank B erbjöd en lägre ränta som en del av ett introduktionserbjudande för nya kunder.
 • Beräkningsmodeller: Bank A’s kalkylator tog hänsyn till fler faktorer, inklusive deras ålder och inkomst, medan Bank B använde en mer förenklad modell baserad på genomsnittliga räntor.

Slutsats

Fallstudien visar vikten av att använda flera kalkylatorer och att förstå att olika banker kan ha olika beräkningsmodeller och erbjudanden. Det understryker också vikten av att personligen kontakta bankerna för att få en mer exakt och personligt anpassad bild av de potentiella månadskostnaderna för ett bolån. Anna och Martin valde slutligen Bank B på grund av det lägre ränteerbjudandet men var medvetna om att räntan kunde ändras efter introduktionsperioden.

Att förstå bostadslån

Bostad.Yabado Bostadsannonser Svenska Bostadsmarknaden

bostad.yabado Bostadsrätter, Villor och Fritidshus. Över hela landet.

Lista Bolåneförmedlare

När det gäller bolåneförmedling i Sverige finns det flera företag som specialiserar sig på att hjälpa kunder att jämföra och hitta de bästa bolånen. Här är en lista över några av de bolåneförmedlare som är aktiva på den svenska marknaden:

 1. Lendo
 2. Advisa
 3. Zmarta
 4. Compricer
 5. Hypoteket
 6. Freedom Finance
 7. Sambla
 8. Consector
 9. Enklare
 10. Söderberg & Partners

Möjligheten att låna över bostadens värde

Genom lagar och förordningar är det bestämt att du inte kan belåna en fastighet med mer än 85% av dess värde genom bolån. Önskar du låna över detta krävs andra låneformer och det innebär oftast en högre risk både för dig och banken. Ett överbelånat hem kan leda till ekonomisk instabilitet och bör undvikas. Det är ytterst viktigt att ha en välgrundad plan för din ekonomi och lånesituation, innan något lån tecknas över bostadens pris.

Vad Banken granskar för att bevilja bolån

Banken kommer att använda sig av en kreditupplysning för att se dina befintliga lån och skulder. Detta används för att avgöra din totala skuldsättning och betalningsförmåga. Banken eller Långivaren tittar alltid på faktorer som din [kreditvärdighet] och årsinkomst, din befintliga skuldsättning och även betalningshistorik. Dessutom ingår även att se över hur stor del av bostadens pris du kan täcka med egen kontantinsats. En sund ekonomi med stabil inkomst höjer dina chanser för att bli beviljad lånet.

Köpa bostad lån

Vad är Bottenlån och Topplån?

Ett bottenlån är en typ av lån som används vid finansiering av fastigheter, vanligtvis bostäder som hus eller lägenheter. Det utgör den större delen av finansieringen vid köp av en fastighet och är säkrat med pant i själva fastigheten, vilket innebär att långivaren (oftast en bank) har rätt att ta över fastigheten om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet. Här är några nyckelaspekter av bottenlån:

 1. Säkerhet och Pant: Bottenlånet är säkrat med en pant i fastigheten, vilket innebär att fastigheten fungerar som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte kan betala lånet, har långivaren rätt att sälja fastigheten för att återhämta sina pengar.
 2. Lånebelopp: Bottenlånet utgör vanligtvis upp till 75-85% av fastighetens värde, beroende på långivarens policy och den aktuella marknaden. Resten av köpesumman måste täckas av köparen, ofta genom ett topplån och/eller kontantinsats.
 3. Ränta och Villkor: Räntan och villkoren för bottenlån varierar beroende på långivare och kan påverkas av faktorer som ränteläget på marknaden, låntagarens kreditvärdighet och storleken på lånet. Bottenlån har ofta lägre ränta jämfört med andra typer av lån eftersom de anses vara säkrare för långivaren.
 4. Amortering: Låntagaren måste regelbundet betala tillbaka en del av lånet, kallat amortering, utöver räntekostnaderna. Amorteringskraven kan variera beroende på låneavtalet och låntagarens ekonomiska situation.
 5. Topplån: För att täcka resten av köpesumman som inte täcks av bottenlånet kan låntagaren behöva ta ett ytterligare lån, ofta kallat topplån. Topplån har vanligtvis en högre ränta eftersom de anses vara riskfyllda för långivaren då de inte har prioritet vid en eventuell försäljning av fastigheten.

Fråga: Så här räknar du ut din månadskostnad för räntan på ditt bostadslån

Svar: För att beräkna din månatliga räntekostnad för ett bolån, använd formeln (utestående lånebelopp x årsränta) dela med 12 månader. Nu ser du belopp som ska betalas varje månad.

Fråga: Vilka faktorer bestämmer lånekapaciteten vid bostadsköp?

Svar: Den lånesumma du kan få låna för en bostadsinvestering beror på flera faktorer, såsom din inkomst, befintliga skulder, kreditvärdighet och den rådande räntenivån. Även den egna insatsen och bostadens värde spelar stor roll.

Fråga: Krav på egen insats vid köp av bostad

Svar: I Sverige måste du oftast betala en egen insats på minst 15% av bostadens köpeskilling när du köper en bostad. Det är den delen av priset som inte täcks av bolånet.

Fråga: Riktlinjer för bolånets storlek i relation till inkomst

Svar: Som tumregel bör ditt bolån inte överstiga tre till fem gånger din bruttoårsinkomst. Ha dock i åtanke att dina boendekostnader inte bör överstiga en tredjedel av din nettoinkomst.

Fråga: Överföring av bolån till annan bank

Svar: Ja, att överföra ditt bolån till en annan bank är möjligt och kallas för bolåneportabilitet. Processen innebär att du avslutar ditt nuvarande bolån och upprättar ett nytt med annan bank, vilket kan medföra vissa kostnader.

Fråga: Olika typer av räntor för bolån

Svar: De mest förekommande räntetyperna för bolån är rörlig ränta och fast ränta. En rörlig ränta kan ändras över tid, medan en fast ränta är låst under en bestämd bindningstid.