• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

7 Måste saker Köparens Undersökningsplikt


Köpa bostad besiktning

Vid köp av en ny bostad, är det avgörande att ha en klar uppfattning om bostaden skick. Detta uppnås genom en besiktning.

Vid kontroll av ett hus eller bostadsrätt omfattar besiktningen vanligtvis dessa områden:

 • Struktur & Material: Granskning av byggnadens stomme och använda byggmaterial.
 • Vatten & Fukt: Sökande efter tecken på fukt och potentiella vattenskador.
 • Isolering & Ventilation: Bedömning av värmeisolerande åtgärder och ventilationseffektivitet.
 • Elektriska & Rörsystem: Översyn av säkerheten och funktionen hos el- och VVS-system.
 • Balkonger, Fönster & Dörrar: Kontroll av dessa elementens tillstånd och funktion.
 • Gemensamma Utrymmen: Utvärdering av delade faciliteter och tekniska system.
 • Byggnadsgrundens bärighet och stabilitet.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikten omfattar en besiktning som initieras av Köparen. I Sverige har köparen en undersökningsplikt. Om köparen avstår från att besikta fastigheten och senare upptäcker dolda fel, kan det vara svårare att göra anspråk på dessa fel mot säljaren, eftersom köparen inte tog alla rimliga steg för att undersöka fastigheten före köpet.

Det är viktigt att förstå att en besiktningsrapport inte ger en fullständig garanti för bostadens skick men erbjuder en omfattande överblick. Denna information kan visa sig ovärderlig, särskilt om allvarliga problem uppdagas som kan påverka priset eller ditt beslut att gå vidare med köpet.

Vad innebär en undersökningsklausul?

En undersökningsklausul är en del av ett köpeavtal, vanligtvis i samband med köp av fastigheter, som rör köparens undersökningsplikt. Denna klausul specificerar och klargör omfattningen av den undersökning som köparen förväntas genomföra innan köpet avslutas.

Vem betalar en Överlåtelsebesiktning?

Överlåtelsebesiktning är den besiktning som initieras av Säljaren.

 1. Syfte: Överlåtelsebesiktningen är inriktad på att identifiera eventuella dolda fel i en fastighet inför en försäljning. Den är till för att ge både säljare och köpare en klar bild av fastighetens skick vid överlåtelse.
 2. Initiativtagare: Oftast är det säljaren som initierar en överlåtelsebesiktning för att kunna presentera en objektiv rapport om fastighetens skick till potentiella köpare.
 3. Ansvar: Genom att genomföra en överlåtelsebesiktning kan säljaren minska risken för ansvar för dolda fel efter försäljningen.
 4. Rapportens Användning: Rapporten används ofta i marknadsföringssyfte och för att ge köpare en försäkran om fastighetens skick.

Kan man förlita sig på säljarens besiktning?

Använd alltid en oberoende expert för att besiktiga fastigheten du är intresserad av att köpa. Även om en besiktning som säljaren tillhandahåller kan vara informativ, bör du genomföra en egen besiktning för en noggrann översyn.

 • Säljarens besiktning: Möjlig förhandsinformation.
 • Oberoende besiktning: Grundlig och opartisk översikt.

Kostnaden för husbesiktning av en 250 kvm bostad

För en bostad om 250 kvadratmeter kan du förvänta dig en besiktningskostnad som varierar. Faktorer som påverkar priset inkluderar bostadstyp och besiktningens detaljnivå. Det rekommenderas att du jämför priser hos olika aktörer. Prisspannet brukar ligga mellan:

 • Minimum: 3 000 kr
 • Maximum: 25 000 kr

Vem står för den vanliga besiktningskostnaden?

Köparen brukar normalt betala för besiktningen, som vid en överlåtelsebesiktning för att bedöma bostadens skick.

Dolda fel och dess betydelse vid bostadsköp

7 Måste saker Köparens Undersökningsplikt

Vad du bör tänka på vid köp av bostad

Ett dolt fel i en fastighet är en brist som inte varit synlig vid tidpunkten för bostadsaffären. Detta kan exempelvis handla om problem med byggnadens struktur, vattenläckage eller mögel som inte upptäckts under den vanliga besiktningen. Att identifiera dolda fel är en av huvudpunkterna i en undersökningsklausul och bidrar till att skydda dina rättigheter som köpare. I vissa fall kan undersökningsklausulen ge köparen rätt att dra sig ur avtalet om allvarliga problem upptäcks under besiktningen.

Bostad.Yabado Bostadsannonser Svenska Bostadsmarknaden

bostad.yabado Bostadsrätter, Villor och Fritidshus. Över hela landet.

Fråga: Vilka punkter ingår i en Bostadbesiktning?

Svar: Besiktningsmannen kommer att granska de strukturella elementen som tak, fundament och väggar. Ytterligare granskningspunkter är elsystem, VVS, uppvärmning och kylning, samt isolation och ventilation. Det är också viktigt att inspektera fönster, dörrar och alla fastighetsytans lutning.

Fråga: Hur bestäms kostnaden för en Husbesiktning?

Svar: Priset på en besiktning kan variera beroende på flera faktorer som fastighetens storlek, ålder och plats. Prissättningen påverkas även av besiktningens omfattning. Om du vill ha en mer ingående besiktning, såsom en termografisk analys eller radonmätning, kommer det att öka den totala kostnaden.

Fråga: Är det ett krav att utföra en besiktning innan köp av hus?

Svar: Det är inte lagstadgat att göra en besiktning innan du köper ett hus, men det är starkt rekommenderat. Genom att genomföra en besiktning kan du som köpare upptäcka dolda fel och brister, vilket hjälper dig att förstå vad du investerar i och kan påverka ditt slutliga beslut.

Fråga: Vem betalar för besiktningen?

Svar: Vanligtvis betalar köparen besiktningen. I vissa fall kan säljaren erbjuda att betala för besiktningen som en del av försäljningsvillkoren.

Fråga: Kan jag förlita mig på en besiktning utförd av säljaren?

Svar: En besiktning utförd av säljaren kan ge en överblick över husets skick, men som köpare är det klokt att utföra egen granskning för att säkerställa objektivitet. Det är för att undvika eventuella jävsituationer som kan uppstå om säljaren anlitar besiktningsfirman.

Fråga: Vad innebär en ingående besiktning av en fastighet och när är det lämpligt?

Svar: En ingående besiktning kan inkludera en mer utförlig genomgång av specifika problemområden som indikation på fukt, otillräcklig isolering eller fel på elinstallationer.