• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Köpa bostad besiktning


Köpa bostad besiktning

Köpa Bostad besiktning: Din Guide till smarta köp

När du överväger att köpa en bostad är det viktigt att ha koll på besiktningen. Besiktningen är en grundlig genomgång av bostadens skick och kan avslöja eventuella fel och brister som du bör vara medveten om innan du gör ditt köp. Genom att göra en besiktning får du en tydlig och detaljerad bild av bostaden och dess underhållsbehov, vilket kan påverka ditt beslut och ge dig bättre förhandlingskraft.

Under besiktningen kommer en besiktningsman att undersöka olika delar av bostaden, såsom konstruktion, inredning, installationer och funktioner. Besiktningsmannens uppgift är att identifiera och rapportera eventuella problem eller bristfälligheter som kan kräva åtgärder eller förändringar. Det är bra att vara medveten om att besiktningsresultatet inte är en garanti för att bostaden är felfri, men det ger dig en större förståelse för dess skick och underhållsbehov.

Efter att besiktningen är genomförd, får du en skriftlig rapport med en sammanfattning av alla observationer och eventuella åtgärdsförslag. Det är viktigt att du går igenom rapporten noggrant och ställer frågor om något är oklart. Om det identifieras allvarliga fel i bostaden, kan du använda den informationen för att förhandla om priset eller kanske ompröva ditt beslut att köpa.

Köpa bostad besiktning

Vad innebär det att köpa en bostad?

När du bestämmer dig för att köpa en bostad, finns det många faktorer att tänka på. En viktig del av processen är besiktningen, där du får en uppfattning om bostadens faktiska skick. För bostadsrätter gäller speciella regler vid besiktning, så det är viktigt att känna till vad som gäller vid besiktning av bostadsrätt.

Om du väljer att inte besiktiga huset du tänker köpa, kan det leda till negativa konsekvenser. Du kan få obehagliga överraskningar efter köpet, och det kan vara svårt att få rättelse från säljaren om du inte har genomfört en besiktning. Därför är det rekommenderat att besikta huset innan du köper det.

Att besikta ett hus vid köp är inte lagligt krav, men det är en klok arbetsordning. Besiktningen ger dig en fullständig bild av bostadens skick och eventuella brister. Dessutom kan besiktningen användas som förhandlingsgrund mellan dig och säljaren, vilket kan vara till din fördel.

Köpargenomgång är en viktig del av bostadsköpet, där både köpare och säljare är närvarande. Under köpargenomgången, som ofta sker strax före tillträdet, genomgår du tillsammans med säljaren fastighetens olika delar och funktioner. Detta ger dig en sista möjlighet att upptäcka eventuella problem eller brister innan kontraktet är slutfört.

En faktor att beakta vid bostadsköp är förbättringar som kan höja värdet på huset. Det kan variera beroende på bostaden och dess skick, men det kan vara värdefullt att fokusera på ytor och detaljer som gör intryck.

Om du är intresserad av att köpa en bostad i Stockholm, kan det vara fördelaktigt att följa en steg för steg guide för att undvika potentiella fallgropar och förverkliga din bostadsdröm.

Alla bostäder till salu på ett och samma ställe

Bästa utbudet. BOOOSTAD bara bostadsannonser från de största plattformarna på ett och samma ställe.

Varför är besiktning viktigt?

Besiktning är viktigt del i processen att köpa en bostad eftersom det ger dig, som köpare, en tydlig bild av bostadens skick och eventuella fel eller brister. Även om säljaren nyligen gjort en besiktning behöver den inte alltid vara helt tillförlitlig. I vissa fall kan det vara klokt att genomföra en egen besiktning för att vara säker på att skicket av bostaden är det du förväntar dig.

När det kommer till att besikta fastigheter eller bostadsrätter rekommenderas det att alltid att man anlitar en professionell och oberoende besiktningsman. En oberoende besiktning ger dig en objektiv bild av bostadens skick och eventuella problemområden som måste åtgärdas. Det är inte helt ovanligt att köparen och säljaren ofta delar kostnaden för besiktningen. Detta kan vara en viktig faktor att tänka på när du förhandlar om priset under budgivningen.

Besiktningsklausuler i köpeavtalet är relativt vanliga och kan vara ett användbart verktyg för att säkerställa att eventuella problem som upptäcks också åtgärdas innan köpet genomförs. Det skyddar både köparen och säljaren från att göra affärer baserade på felaktig eller bristfällig information om bostadens skick.

Definition och syfte med besiktning

En besiktning är en noggrann granskning av en bostad inför en försäljning. Det kan vara en lägenhet, bostadsrätt eller villa. Under besiktningen undersöks bostaden för att identifiera eventuella fel, brister och underhållsbehov.

Kan man lita på säljarens besiktning?

Det bästa är att låta en professionell opartisk och objektiv besiktningsman utföra besiktningen. Säljarens besiktning kan vara behjälplig, men det är alltid rekommenderat att göra en egen besiktning för att säkerställa att du får en korrekt bild av bostaden.

Vad kostar en besiktning av bostadsrätt?

Priset varierar beroende på bostadens storlek, typ och besiktningens omfattning. Det är inte ovanligt med priser på mellan 3 000 och upp till 25 000 kronor. Det är en god idé att jämföra priser från olika besiktningsföretag innan du fattar ett beslut.

Vem betalar för besiktningen av en bostadsrätt

Det beror på vilken typ av besiktning det handlar om. Vanligast är att köparen betalar för att kontrollera bostaden skick. T.ex. som när det gäller en överlåtelsebesiktning.

Vad kollas vid besiktning av en lägenhet eller bostadsrätt?

Besiktningen omfattar vanligtvis en kontroll av bostadens in- och utsida, elsystem, VVS-installationer (vatten, värme och sanitet), ventilation, fönster, dörrar och tak. Besiktningsmannen kommer att granska konstruktionen, skicket och eventuella skador på dessa delar av bostadsrätten.

Vid en besiktning av en lägenhet kontrolleras bland annat följande:

 • Byggnadens konstruktion och material
 • Fukt och eventuella vattenskador
 • Isolering och ventilation
 • El- och VVS-installationer
 • Balkonger, fönster och dörrar
 • Gemensamma utrymmen och tekniska installationer

Vad är en besiktningsklausul? 

En besiktningsklausul är en överenskommelse mellan köpare och säljare där en besiktning utförs innan kontraktsskrivning och köpet fullföljs. Om besiktningen avslöjar dolda fel eller brister kan parterna förhandla om priset eller villkoren för köpet.

Det är vanligt förekommande att en besiktningsklausul inkluderas i köpekontraktet, både som standard och av hänsyn till köparens säkerhet. Som köpare är det viktigt att du är medveten om hur detta skyddar dig och vilka konsekvenser det kan ha att inte ha en besiktningsklausul.

Att ha en besiktningsklausul innebär att köparen får möjlighet att genomföra en besiktning innan köpet slutförs. Om det upptäcks fel eller brister i bostaden, beskriver klausulen hur dessa ska hanteras. Det kan handla om att köpeskillingen justeras, att säljaren åtar sig att åtgärda bristerna eller att köpet hävs helt.

Hur vanligt är besiktningsklausul? 

Besiktningsklausuler är relativt vanliga vid husköp, men mindre vanliga vid köp av lägenheter. Anledningen är att många bostadsrättsföreningar redan har utfört en besiktning av fastigheten och gemensamma utrymmen. Dock kan det i vissa fall vara lämpligt att inkludera en besiktningsklausul även vid köp av lägenhet, särskilt om det rör sig om en äldre eller ombyggd bostad.

Det är viktigt att vara medveten om att besiktningen endast ger en ögonblicksbild av bostadens skick och att framtida problem kan uppstå ändå. Oavsett om en besiktningsklausul ingår i avtalet eller inte, är det alltid en god idé att vara noggrann och inspektera bostaden ordentligt innan köpet genomförs.

Om du som köpare väljer att köpa bostaden utan en besiktningsklausul, innebär det att du tar en större risk och ansvar. Om det visar sig att det finns fel och brister i bostaden som inte uppdagades vid köpet, kanske du står helt utan möjlighet att få kompensation från säljaren. Det kan därför vara klokt att alltid begära en besiktningsklausul i köpekontraktet.

Att inkludera en besiktningsklausul är en trygghet för både köpare och säljare. Det säkerställer att en oberoende besiktning sker, vilket bidrar till ökad transparens och minskar risken för tvister efter köpet. Det är en viktig säkerhetsåtgärd för dig som köpare och en anledning till att det är en starkt rekommenderad praktik vid köp av en bostad.

Skillnaden mellan överlåtelsebesiktning och vanlig besiktning

När du är i processen att köpa en bostad är det viktigt att förstå skillnaden mellan en överlåtelsebesiktning och en vanlig besiktning.

En överlåtelsebesiktning utförs vanligtvis vid en bostadsförsäljning, där en oberoende besiktningsman granskar fastighetens tekniska skick och dokumenterar eventuella fel och brister. Det är säljarens ansvar att ordna en överlåtelsebesiktning, men det är du som köpare som betalar för detta. Syftet med en överlåtelsebesiktning är att ge både köpare och säljare en korrekt och objektiv bild av bostadens skick, vilket minskar risken för tvister i framtiden.

En vanlig besiktning utförs istället för att säkerställa att ditt hem är i gott skick och att underhållet är genomfört enligt gällande normer. Detta kan vara när du som fastighetsägare vill veta hur din bostad står sig rent tekniskt. En vanlig besiktning kan också göras när du har genomfört större renoveringar eller ändringar på ditt hus och vill försäkra dig om att allt är enligt byggnormer och regler.

När det gäller vem som ska besikta huset, är det oftast rekommenderat att anlita en auktoriserad och oberoende besiktningsman. Det finns flera företag som erbjuder dessa tjänster, och det är viktigt att välja någon med gedigen erfarenhet och kompetens inom området.

Angående måste lägenheten vara tom vid besiktning, så är det inte ett krav, men det kan underlätta besiktningsmannens arbete om den är så tom som möjligt. Överflödiga möbler och saker kan göra det svårare för besiktningsmannen att bedöma bostadens skick och utföra sitt arbete.

Slutligen, vem betalar för besiktningen av en bostadsrätt beror på vilken typ av besiktning det handlar om. Om det är en överlåtelsebesiktning, betalar du som köpare, medan om det är en vanlig besiktning, är det oftast du som bostadsrättsinnehavare som står för kostnaden.

Vem utför besiktningen?

När du ska köpa en bostad är det viktigt att veta vem som utför besiktningen. Certifierade besiktningstekniker spelar en central roll i denna process. I och med att själva titeln besiktningsman inte är skyddad i lag kan i princip vem som helst kalla sig besiktningsman. Därför är det extra viktigt att försäkra sig om att företaget eller den person som utför själva besiktningen är certifierad för uppgiften.

För att säkerställa att besiktningen utförs korrekt och oberoende är det viktigt att anlita en tredjepartscertifierad tekniker. Detta innebär att teknikern inte har några kopplingar till säljaren, köparen eller mäklaren och därmed kan agera neutral och opartisk.

Du bör endast anlita certifierade besiktningstekniker eller besiktningsföretag det ger dig fördelen av att kunna lita på deras expertis och bedömning. Deras utbildning och erfarenhet hjälper dem att identifiera eventuella problem som kan påverka bostadens värde eller kräva dyra reparationer i framtiden. Dessutom ger deras certifiering en garanti för att de följer branschens standarder och riktlinjer.

Ett annat skäl till att använda certifierade besiktningstekniker är deras förmåga att förklara och presentera sina resultat på ett tydligt och förståeligt sätt. De kan hjälpa dig att förstå besiktningens resultat och sammanfatta de viktigaste punkterna för att underlätta ditt beslut om köp eller förhandling.

När och varför bör en besiktning genomföras?

När du planerar att köpa en bostad, är det viktigt att förstå nyckelmomenten i processen och hur dessa påverkar både dig som köpare och säljare. En av de mest kritiska delarna är bostadsbesiktningen, som sker innan köpet slutförs.

Besiktningen bör genomföras så snart som möjligt efter att du har visat intresse för bostaden. Anledningen är att det ger dig möjlighet att upptäcka eventuella dolda fel och brister i bostaden. Denna kunskap är viktig eftersom köparen har en undersökningsplikt, vilket innebär att du som köpare ansvarar för att upptäcka eventuella fel och brister före köpet. Om du inte uppfyller din undersökningsplikt kan du bli ansvarig för kostnader som uppstår på grund av dolda fel i bostaden.

Säljaren har dock också ansvar för att deklarera dolda fel som de känner till. Om de inte gör detta, kan de bli skyldiga att kompensera köparen för eventuella skador orsakade av dessa fel. Besiktningen fungerar även som ett sätt att försäkra att säljaren lever upp till sitt ansvar, vilket kan ge en tryggare köpprocess.

Besiktningen kan också påverka priset på bostaden. Om det upptäcks betydande fel eller brister under besiktningen, kan detta leda till att köparen begär en prisreduktion för att täcka kostnaderna för att åtgärda dessa problem. Om du som köpare är medveten om dessa fel innan du slutför köpet, får du större förhandlingsutrymme när det gäller priset. Det är även viktigt att följa bostadsmarknadens trender för att förstå hur besiktningen påverkar priset i den aktuella marknadssituationen.

Sammanfattningsvis bör en besiktning genomföras så tidigt som möjligt i köpprocessen, både för att uppfylla köparens undersökningsplikt och för att säkerställa att säljaren lever upp till sitt ansvar. Dessutom kan besiktningen ge insikter som kan förbättra din förhandlingsposition när det gäller priset på bostaden.

Undersökningsplikt vid husköp

När du köper en bostad har du som köpare en undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att du måste undersöka bostaden noggrant för att upptäcka eventuella fel och brister innan köpet genomförs. Det är viktigt att förstå vad undersökningsplikten innebär och hur långt den sträcker sig för att undvika problem efter att köpet är genomfört.

Undersökningsplikten gäller både vid köp av en fastighet, som ett hus eller en tomt, och vid köp av en bostadsrätt. Den gäller från det att budet är accepterat och fram till köpekontraktet är underskrivet. Det är under denna period som du som köpare har möjlighet att undersöka bostaden och avtala om eventuella justeringar av priset eller villkor i köpekontraktet.

Din undersökningsplikt sträcker sig så långt att du måste undersöka alla delar av bostaden som du kan komma åt utan att behöva göra ingrepp. Det innebär att du måste inspektera yttertak, vind, krypgrund, våtrum, elinstallationer, värmesystem och liknande. Det är därför man bör ta hjälp av en besiktningsman eller annan expert om du själv inte har erforderlig kunskap för att bedöma bostadens skick.

Undersökningsplikten omfattar dock inte dolda fel, det vill säga fel som inte går att upptäcka vid en normal besiktning. Om det uppdagas dolda fel efter köpet, kan du i vissa fall räkna med att säljaren får ansvara för kostnaderna för att åtgärda felet. Det är dock inte alltid fallet, utan varje enskilt fall måste bedömas individuellt.

Det är därför viktigt att du som köpare noga undersöker bostaden och gör en riskbedömning av de fel som kan uppkomma, och att du avtalar med säljaren om eventuella villkor kopplade till dessa. Om du inte uppfyller din undersökningsplikt kan det bli du som får står för kostnaderna för att åtgärda fel som du borde ha upptäckt under undersökningen.

Köpa Bostad Besiktning

Dolda fel och dess konsekvenser

När du köper en bostad, är det viktigt att vara medveten om dolda fel och dess konsekvenser för både köpare och säljare. Dolda fel är brister eller skador i fastigheten som inte upptäckts vid en besiktning och som kan påverka köpeavtalet samt eventuellt medföra extra kostnader för parterna involverade.

Vad räknas som dolda fel vid husköp? 

Dolda fel kan inkludera problem med fukt, mögel, otillåtna byggnadsändringar, radon, asbest eller andra ogynnsamma förhållanden som inte är synliga vid en normal genomgång av bostaden. Det är viktigt att förstå att dolda fel endast omfattar sådana brister som inte var kända eller kunde ha förväntats vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks.

Hur vanligt är dolda fel? 

Det finns ingen exakt statistik på hur vanliga dolda fel är vid bostadsköp. Förekomsten av dolda fel kan variera beroende på ålder och skick på bostaden samt kvaliteten på tidigare renoveringar och underhåll. Det är dock viktigt att vara noggrann vid genomgången av bostaden och att genomföra en professionell besiktning för att minska risken för obehagliga överraskningar.

Konsekvenser för säljaren om fastigheten har dolda fel 

Om det upptäcks dolda fel efter köpet kan säljaren i vissa fall bli skyldig att ersätta köparen för kostnaderna som uppkommit till följd av dessa brister. Det är därför viktigt för säljaren att vara öppen och ärlig om eventuella kända fel och problem som kan påverka köparens beslut. För att skydda sig mot framtida anspråk från köparen kan säljaren även teckna en ansvarsförsäkring.

Som köpare är det viktigt att du är aktiv och ställer frågor om bostadens skick under processen. Undersökningen är ett användbart verktyg för att identifiera potentiella dolda fel och därmed undvika obehagliga överraskningar och ekonomiska konsekvenser i framtiden.

Sammanfattning

Att genomföra en noggrann besiktning är av stor vikt när du planerar att köpa en bostad. Besiktningen bidrar till att identifiera eventuella defekter och brister i bostaden, vilket ger dig en bättre bild av dess skick och värde. Genom att identifiera problem i ett tidigt skede kan du undvika obehagliga överraskningar och dyra reparationer efter köpet. En noggrann besiktning ger även både köpare och säljare en känsla av trygghet i affären, då det minskar risken för tvister och missförstånd som kan uppstå kring bostadens skick och värde.

Besiktningen är en viktig del av köpprocessen och bör ses som en investering snarare än en utgift. Tänk på att anlita en professionell och opartisk besiktningsman som har erfarenhet inom det aktuella bostadssegmentet. Genom att välja en seriös aktör får du en korrekt och gedigen genomgång av bostaden, samt en detaljerad rapport där eventuella anmärkningar och brister redovisas.

När du har mottagit besiktningsrapporten är det viktigt att du går igenom den noggrant och tar till dig informationen. Om det finns anmärkningar eller brister som kräver åtgärder kan du använda rapporten som underlag för att förhandla om priset, be säljaren åtgärda problemen eller fatta beslutet att leta efter en annan bostad.

En noggrann bostadsbesiktning en nyckelfaktor för att göra ett säkert och tryggt bostadsköp. Genom att se till att denna process utförs på ett professionellt och opartiskt sätt, ökar du chanserna för en lyckad och problemfri affär.

Övrigt

Om du är intresserad av skärgårdsfastigheter, är det extra viktigt att hitta rätt mäklare med specifik kunskap om skärgården. Läs mer här om att Hitta bra skärgårdsmäklare.

Kom ihåg att inför ett köp av bostad är det viktigt att:

 • Kontrollera fastighetens skick för att förstå eventuella brister eller reparationer som behöver genomföras.
 • Tänka på läget och hur det påverkar fastighetens värde.
 • Undersöka marknadsvärdet för liknande bostäder i området, för att se till att priset är rimligt.
 • Se över juridiska aspekter såsom servitut, pantbrev och planbestämmelser.

Att köpa bostad är en stor investering, och att vara välinformerad och förberedd gör processen både säkrare och enklare. Lycka till med din bostadsaffär!

FAQ:s Vanliga frågor och svar

Fråga: Vad ingår i en besiktning av hus?

Svar: En besiktning av hus innefattar en grundlig genomgång och kontroll av fastighetens olika delar. Detta inkluderar bland annat tak, väggar, fukt, risk för mögel, elsystem samt VVS-installationer. Besiktningsmannens uppgift är att identifiera eventuella problem och skador.

Fråga: Vem ansvarar för kostnaden för besiktningen?

Svar: I de flesta fall ansvarar säljaren för kostnaden av besiktningen. Det är dock viktigt att komma överens om detta mellan köpare och säljare för att undvika missförstånd. Kostnaden för en besiktning varierar beroende på storlek och komplexitet av fastigheten.

Fråga: Hur väljer man en oberoende besiktningsman?

Svar: För att hitta en oberoende och kompetent besiktningsman kan du kolla upp rekommendationer eller söka via branschorganisationer. Var noga med att välja en besiktningsman som är certifierad och har erfarenhet inom området för att säkerställa att du får en korrekt och noggrann besiktning.

Fråga: Är det möjligt att köpa hus utan besiktning?

Svar: Det är möjligt, men inte rekommenderat att köpa hus utan besiktning. En besiktning ger dig som köpare en bättre bild av husets skick och kan hjälpa dig att upptäcka potentiella problem. Om du väljer att köpa hus utan besiktning är det viktigt att vara medveten om att det kan finnas dolda fel som kan påverka husets värde och funktion.

Fråga: Vad innebär en fördjupad besiktning?

Svar: En fördjupad besiktning är en mer omfattande undersökning av huset och dess konstruktion. Detta innebär att besiktningsmannen går igenom huset mer noggrant och kan också innefatta provtagning, som exempelvis radonmätning eller fuktmätning. En fördjupad besiktning kan vara bra att genomföra om det finns misstankar om att huset har större eller dolda problem.

Fråga: Finns det en checklista för besiktning av hus?

Svar: Ja, det finns checklistor som kan hjälpa dig att förbereda dig inför en husbesiktning. Dessa checklistor kan vara användbara för att få en överblick över vad som kommer att kontrolleras och för att veta vilka frågor du bör ställa till besiktningsmannen. Du kan hitta checklistor online eller be din besiktningsman om hjälp med att hitta en lämplig checklista.