• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Min elräkning är för hög


Min elräkning är för hög

Hur gör jag för att få ner min elräkningen?

Vad kan man göra åt en dyr elräkning? Det är frågan allt fler ställer sig, speciellt nu i dessa tider då vi ser ökande elpriser. Anpassningar alla kan göra för att få kontroll på sina kostnader är att t.ex. dra ner värmen på elementen, installera LED-lampor se över användningen av elektriska apparater.

Tips för att sänka elkostnader

Se över dina befintliga elapparater:
Byt ut dem mot energisnåla alternativ. Det finns många energisnåla produkter att välja mellan, och de kan hjälpa dig att få ner dina energikostnader

Installera lågenergilampor i dina lampor:
Dessa lampor drar mindre ström än vanliga glödlampor och håller längre, vilket kan hjälpa dig att sänka elkostnaderna.

Se till att dina fönster och dörrar är välisolerade:
Om du har läckage i ditt hus kan det leda till att du förbrukar mer energi än nödvändigt.

Kontrollera att ditt hus är välventilerat:
Om ditt hus inte har tillräcklig ventilation kan det leda till att du förbrukar mer energi än nödvändigt.

Överväg att installera solceller:
Solenergi är en ren och förnybar energikälla, och genom att installera en solenergipanel kan du sänker du inte bara elkostnaderna du bidra även till en mer hållbar framtid.

Sist men inte minst:
Se till att stänga av elektriska apparater när du inte använder dem.

7 Tips på tilläggsisolering

Var bör jag börja när jag vill tilläggsisolera mitt hus?

Svar: Börja med att göra en energibesiktning av ditt hus för att se var du behöver förbättra din isolering. Fokusera på områden som tak, väggar, fönster och dörrar.

Vilket material är bäst för att tilläggsisolera taket?

Svar: En vanlig metod för att tilläggsisolera taket är att blåsa in cellulosa eller mineralull. Båda materialen är effektiva och kan enkelt appliceras genom att blåsas in i vinden eller på vinden.

Vad kan jag göra för att förbättra isoleringen i väggarna?

Svar: Du kan förbättra isoleringen i väggarna genom att installera tilläggsisolering i form av mineralull eller cellplastskivor. Detta kan göras genom att antingen isolera väggarna inifrån eller utifrån, beroende på vilken metod som fungerar bäst för ditt hus.

Kan jag förbättra isoleringen i mina fönster?

Svar: Ja, du kan förbättra isoleringen i dina fönster genom att byta till energieffektiva fönster med låg-emissionsglas och isolerande ramar. Du kan också installera fönsterfilm som minskar värmeöverföringen genom fönstren.

Vilka andra områden i mitt hus kan jag isolera för att spara energi?

Svar: Du kan också förbättra isoleringen runt dina dörrar och vid ventilationen. Se till att dörrarna är tätade och att ventilationen fungerar korrekt, så att ingen onödig energi går förlorad. Du kan också installera isolerande markiser eller persienner för att minska värmeöverföringen genom fönstren under sommaren.

Kan jag få ekonomiskt stöd för att tilläggsisolera mitt hus?

Svar: Ja, det finns flera olika bidrag och stöd som du kan söka för att finansiera din tilläggsisolering. Till exempel kan du ansöka om ROT-avdrag eller söka bidrag från Energimyndigheten.

Hur vet jag om min tilläggsisolering har varit effektiv?

Svar: Ett sätt att mäta effektiviteten av din tilläggsisolering är att jämföra dina energikostnader före och efter installationen. Du kan också utföra en termografisk undersökning av ditt hus för att se var det finns värmeläckage.

Grön Teknik är framtiden

För många husägare är elkostnaderna ett huvudbry vem har inte någon gång känt att elräkningen är för hög. Det nya att installera egna energibesparande installationer. Omställningen till grön teknik som t.ex. laddstoplar, solceller eller solpaneler kommer sannolikt stimuleras ytterligare. Finansdepartementet har remitterat ett förslag tillriksdagen som om det går igenom öka subventionsgraden för installation av solceller från 15 till 20 procent. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Läs mer: Hitta elinstallatör

elräkning

Driftskostnader El

Vad har man för kostnader för den energi man förbrukar. En fråga som alltmer aktualiserats är framför allt det som rör elkostnaderna. Allt som har att göra med elförbrukningen har fått mer fokus speciellt installationer man har för t.ex. uppvärmningen och kylning o.s v. I de flesta fallen kan det vara obegripligt snårigt att sätta sig in i de olika leverantörers priser och erbjudanden.

Vilket elavtal ska man välja?

Svårt att förstå elräkningen?

Jämför elleverantörerna. T.ex. kan du enkelt fylla i de 3 stegs modell man erbjuder på sina hemsidor. Genom att fylla formulär får man snabbt och tydligt ett överskådligt resultat.

Du är garanterat inte ensam om att försöka förstå elräkningen, timpris, fast pris eller rörligt. I elmarknads djungeln kan det vara svårt att orientera sig lägg därtill att elpriserna kan variera beroende på vilket område man bor i. I dag erbjuder många större elleverantörer möjligheten att enkelt jämföra elkostnaderna. Här följer några:

4 största leverantörerna

 • E-on
 • Fortum
 • Elskling
 • Vattenfall
elräkning

Bil vårt vanligaste färdmedel

Laddstolpe ett val för den som vill sänka sina elkostnader

Omställningen till fossilfria energikällor går allt fortare. Från och med 2035 ska alla nya bilar som säljs vara utsläppsfria och inte kunna släppa ut någon koldioxid. Är du i dag yngre än 60 år och tänker att du kommer behöva införskaffa en bil så kommer du sannolikt köpa en elbil. Bor du dessutom i eget hus kommer ditt nästa steg vara att installera en laddstolpe om det inte redan finns.

Vilket även kommer öka värdet på tomten, eftersom fler och fler människor väljer att köpa elbilar och därmed behöver tillgång till laddningsstationer. Genom att installera en el laddningsstolpe på tomten kan man därför göra tomten mer attraktiv för potentiella köpare. Genom att erbjuda en laddningsstation på tomten bidrar du alltså till en mer hållbar utveckling.

Laddstolpar-Laddboxar

5 saker att checka före installationen

 • El-effekt huvudsäkring
 • Jordfelsbrytare
 • Styra laddboxen på distans
 • Lös eller fast kabel
 • Rot avdraget för ”Grön teknik”

Vad gäller för grönt rotavdrag?

Prio att sänka sina energikostnader

Grönt ROT innebär skattereduktion för det man kallar grön teknik som bl.a syftar till att sänka elkostnaderna t.ex. genom att installera laddboxar, solceller eller andra tekniska enheter och installationer som syftar till energibesparingar. Installerar du som privatperson laddbox hemma eller hos dina föräldrar kan du få skattereduktion upp till max 50 000 kronor. Avdraget görs direkt på fakturan från leverantören på samma vis som för ROT och RUT avdrag. På skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller.

Rött timmerhus med tegeltak och brygga. Den Vita träsoffan på bryggan ser inbjudande ut

Grönt avdrag i procent

 • Installation av nätanslutet solcellssystem, avdrag = 15 %
 • Installation av system för lagring av egenproducerad el, avdrag = 50 %
 • Installation av laddningspunkt till elfordon, avdrag = 50 %
Min elräkning är för hög

Vilka vitvaror drar mest el?

Om din elräkning är för hög se över de här vitvarorna

Här ser du listan på de vitvaror som drar mest el. I ett hushåll på fem personer kan det finnas många olika elapparater och vitvaror som kan bidra till den totala elanvändningen. Några av de vitvaror som kan dra mycket el inkluderar:

 • Kylskåp:
  Ett kylskåp är en av de vitvaror som normalt sett drar mest el i ett hushåll.
 • Torktumlare:
  En torktumlare drar också mycket el, speciellt om den används ofta.
 • Diskmaskin:
  En diskmaskin drar också mycket el, speciellt om den används ofta.
 • Tvättmaskin:
  En tvättmaskin drar också mycket el, speciellt om den används ofta.
 • Ugn:
  En ugn drar också mycket el, speciellt om den används ofta.
 • Luftkonditionering:
  Luftkonditionering drar mycket el, speciellt om den används ofta.
 • Kaffebryggare:
  En kaffebryggare kan också dra mycket el, speciellt om den används ofta.
 • Mikrovågsugn:
  En mikrovågsugn drar också mycket el, speciellt om den används ofta.

Elstöd 2023

Det är Försäkringskassan som kommer betala ut elstödet. Hur mycket det blir per hushåll är inte klart ännu. Ambitionen har varit att elstödet skulle börja betalas ut som i slutet Februari.

Läs mer här: Försäkringskassan

FAQ

Vad är grön el och varför ska jag överväga att installera det i mitt hus

Svar: Grön el är el som genereras från förnybara energikällor såsom sol, vind och vattenkraft, istället för fossila bränslen som olja och gas. Genom att installera grön el i ditt hus kan du minska din klimatpåverkan och spara pengar på elräkningen på lång sikt.

Vad är kostnaden för att installera solpaneler på mitt hus på 250 kvm?

Svar: Kostnaden för installationen varierar beroende på antalet solpaneler och din plats. En genomsnittlig installation av solpaneler på ett hus på 250 kvm kan kosta mellan 100 000 till 200 000 kronor.

Kan jag sälja överskottet av min grön el tillbaka till nätet?

Svar: Ja, det är möjligt. Kontakta din elnätsleverantör för att ta reda på mer om möjligheten att sälja överskottsel tillbaka till nätet.

Behöver jag en speciell typ av elnätsanslutning för min grön el?

Svar: Det kan krävas en annan typ av anslutning eller mätare för att räkna ut hur mycket el du producerar och använder. Kontakta din elnätsleverantör för att ta reda på vad som gäller i ditt område.

Hur kan jag underhålla mina solpaneler och vad är kostnaden för det?

Svar: Kostnaden för underhåll varierar beroende på storleken på ditt system och ditt val av underhållsfirma. En genomsnittlig kostnad för underhåll av solpaneler på ett hus på 250 kvm kan vara mellan 1 000 till 5 000 kronor per år.