• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Hitta rörmokare


Hitta rörmokare

Vad är det rörmokaren gör egentligen?

Det är viktigt att hitta rörmokare som lagar läckande rör och får stopp på översvämningar och liknande det vet vi. Men vilka andra saker ingår i rörmokarens uppgifter.

Här i denna artikel går vi igenom de allra vanligaste jobben och insatser som görs av rörmokare. Att rörmokaren lagar läckande rör och får stopp på översvämningar och liknande det vet nog de flesta. Men det är så mycket fler saker som ingår i rörmokarens uppgifter. En rörmokare kan till exempel hjälpa till med installation av vitvaror, särskilt när det krävs koppling till vatten- och avloppssystemet.

Det kan handla om installation av diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp m.m. Alla apparater med kopplingar till vatten är extra viktiga att de är utförda fackmannamässigt. Felaktigt utförda kopplingar gör att riskerna för vattenskador ökar avsevärt.

En rörmokare kan ge råd och rekommendationer om hur installationen ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Så låt oss tillsammans fördjupa oss en smula irörmokarens alla uppgifter.

Vad kan en rörmokare göra?

En rörmokare kan utföra olika typer av rör-arbeten, som att installera och reparera rörledningar, avloppssystem, rör-armaturer och VVS-utrustning. De kan också arbeta med att installera och reparera värmesystem och varmvattenberedare.

Hur mycket kostar det att anlita en rörmokare?

Kostnaden för att anlita en yrkesman beror på vad det är man vill ha hjälp med. Kostnaden varierar förstås beroende på många faktorer. Innan man anlitar ett proffs bör man första reda på mer exakt vad det är som man vill ha hjälp med och vad ska åtgärdas. Det inte alltid man kanske har tid att ta in offerter m.m. T.ex vid ett akutärende där ett läckande rör kan utvecklas till översvämning, ja då är det självklart vad som ska göras. Få stopp på läckaget. Är dessutom helg och sent på kvällen kan kostnaden lätt landa på 4 500 kronor i timmen plus bilersättning.

När behövs rörmokare?

Rörmokare behövs vid olika tillfällen, som vid installation och reparation av VVS-system och utrustning, vid rensning av avlopp och vid underhåll av rör-system. De kan också behövas vid renovering och byggprojekt.

Det kan vara svårt att säga exakt hur ofta man behöver anlita en rörmokare eftersom det beror på olika faktorer som användningsfrekvens och ålder på installationen. Men enligt experter rekommenderas det att man genomför regelbunden service och underhåll minst en gång om året. Läs mer om: Relining.

Vad är skillnaden mellan VVS och rörmokare?

VVS (Värme, Ventilation och Sanitet) är en teknikgren som omfattar olika system och utrustning som är relaterade till uppvärmning, ventilation och vatten- och avloppssystem. En rörmokare är en yrkesgrupp som specialiserat sig på installation och reparation av VVS-system och utrustning.

Vad tar rörmokare i timmen?

Enligt Hem & Hyra ligger det genomsnittliga timpriset för en rörmokare i Sverige mellan 500-2000 kronor per timme. Det exakta priset kan variera beroende på typ av arbete, geografiskt område och vilken rörmokare man väljer att anlita.

Priset för att anlita en rörmokare utanför ordinarie arbetstid kan variera beroende på omfattningen av arbetet och vilken rörmokare man väljer att anlita. Enligt Hem & Hyra kan priset för akutjourer, kvälls- och helgarbete ligga mellan 1000-3000 kronor per timme.

Generellt sett tar rörmokare betalt per timme för arbetet och kostnaderna kan variera beroende på var i landet du befinner dig och hur omfattande arbetet är. För större projekt kan priset vara fastställt på förhand.

HITTA RÖRMOKARE

Måste man anlita rörmokare?

Det finns vissa rör-arbeten som kan utföras av privatpersoner, som att byta diverse armaturer eller rensa enkla avlopp. Men för mer avancerade rör-arbeten rekommenderas det att anlita en rörmokare för att säkerställa korrekt installation och reparation. Läs mer om: Bergvärme.

Vad tjänar en rörmokare i månaden?

Enligt Lönestatistik.se varierar månadslönen för en rörmokare mellan 24 200 – 34 500 kr. När det gäller löner för rörmokare så kan det variera beroende på yrkeserfarenhet, utbildningsnivå och arbetsgivare. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var genomsnittslönen för en rörmokare år 2020 cirka 30 500 kronor i månaden. Lönen kan dock variera från region till region och mellan olika typer av arbetsgivare. Läs mer om rörmokare lön: Hantverkarlöner.

Är rörmokare och rörläggare samma sak?

Rörmokare och rörläggare är i princip samma yrke, men termen rörmokare används oftare än rörläggare i Sverige. Båda yrkena utför samma typ av rör-arbeten.

Får man byta diskho själv?

Ja, det är tillåtet att byta diskho själv enligt Boverkets byggregler, förutsatt att installationen görs enligt gällande föreskrifter och regler. När det gäller att byta diskho eller vattenkran själv är det tillåtet att göra detta om man har tillräckliga kunskaper och erfarenhet. Det är dock viktigt att man utför arbetet på ett korrekt och säkert sätt för att undvika problem i framtiden. Det kan också vara bra att rådgöra med en certifierad rörmokare om man är osäker på hur man ska utföra arbetet på ett korrekt sätt.

Får man byta vattenkran själv?

Ja, det är tillåtet att byta vattenkran själv enligt Boverkets byggregler, förutsatt att installationen görs enligt gällande föreskrifter och regler.

Hur vet man om en rörmokare är certifierad?

En certifierad rörmokare kan verifieras genom att kontrollera om de är medlemmar i branschorganisationer som VVS Företagen eller Säker Vatten. Dessa organisationer har särskilda krav på sina medlemmar för att säkerställa kvaliteten på utfört arbete.

För att bli certifierad rörmokare i Sverige krävs det att man har en viss utbildning och erfarenhet samt att man klarar av ett certifieringsprov. Certifieringen syftar till att säkerställa att rörmokaren har de nödvändiga kunskaperna och kompetenserna för att utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt.

Får man ha utanpåliggande rör i badrum?

Ja, det är tillåtet att ha utanpåliggande rör i badrum, men det är vanligare att rören är dolda i väggen eller taket. För att undvika risker för läckage och skador kan det vara fördelaktigt att ha rören dolda.

Slutligen när det gäller att ha utanpåliggande rör i badrum så är detta tillåtet men det är viktigt att rören är korrekt isolerade och skyddade för att undvika problem med fukt och mögel. Det är också viktigt att rören uppfyller de krav som ställs av byggnormerna.

Får man koppla in toalett själv?

Enligt Boverkets byggregler är det tillåtet att koppla in en toalett själv, förutsatt att installationen görs enligt gällande föreskrifter och regler. Det rekommenderas dock att anlita en rörmokare för att säkerställa en korrekt installation.

När det gäller att koppla in en toalett själv är det inte rekommenderat att man gör detta om man inte har tillräckliga kunskaper och erfarenhet. Installation av toaletter kräver kunskaper om rörsystem, anslutningar och avloppsinstallationer, och felaktig installation kan leda till allvarliga problem såsom läckage och översvämningar. Det är därför viktigt att man anlitar en certifierad rörmokare för att utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt.

De 7 vanligaste insatserna som utförs av rörmokare

Installation av VVS-armaturer

Detta kan inkludera installation av vattenkranar, duschar, handfat och toaletter. Arbetet innefattar ofta att montera och ansluta armaturerna till rörsystemet samt att säkerställa att de fungerar korrekt.

Rörledningsinstallation

Installation av rörledningar för vatten och avlopp är också en vanlig insats för rörmokare. Arbetet innebär att lägga rörledningarna på rätt plats och säkerställa att de är korrekt anslutna till övriga rör-system.

Rensning av avlopp

Rörmokare utför ofta rensning av avlopp för att säkerställa att avloppssystemet fungerar som det ska. Detta kan inkludera att använda avloppsrensare, högtrycksspolning eller andra specialverktyg för att ta bort stopp och blockeringar i rören.

Reparation av rör  

Vid läckage eller andra skador på rörsystemet kan en rörmokare reparera rören genom att laga eller ersätta delar av rörsystemet.

Vatten- och avloppsrening

Rörmokare kan också installera vatten- och avloppsreningsutrustning för att rena och förbättra kvaliteten på vattnet och avloppet som lämnar byggnaden.

Underhåll av VVS-system

Rörmokare kan utföra regelbundet underhåll av rör för att förebygga problem och säkerställa att systemet fungerar korrekt. Detta kan inkludera att inspektera rör och armaturer samt att rengöra och justera utrustningen.

Installation av värmesystem  

Rörmokare kan också installera bergvärmepumpar och reparera värmesystem, inklusive golvvärme, radiatorer och luftvärmepumpar.

Priser

Hur långt är ett snöre? Det går inte att ge exakta priser för de olika insatserna eftersom kostnaderna kan variera beroende på arbetsomfattningen och material som används. Timpriset för en rörmokare i kan variera kraftigt beroende på erfarenhet, tid på dygnet, typ av insats, var i landet o.s.v. Prisspannet ligger i regel mellan 650 – 4 000 kronor i timmen.

Generellt sett kostar mindre insatser som installation av en vattenkran eller en toalett mellan 2 000 och 6 000 kronor beroende på var i landet du befinner dig. Större projekt som installation av en värmepump eller rörledningar kan kosta avsevärt mer ofta mellan 50 000 – 200 000 kronor, eller mer beroende på arbetsomfattningen och utrustning samt specielle lokala förutsättningar.

Statistik och fakta

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) finns det i Sverige cirka 8 000 företag som är verksamma inom VVS-branschen och de sysselsätter ungefär 44 000 personer. Branschen omsatte enligt samma källa nästan 71 miljarder kronor år 2020.

När det gäller priser på rörmokartjänster har priserna ökat under de senaste åren. Enligt en undersökning från 2019 av Hantverksdata AB ökade genomsnittspriset för en rörmokartimme med cirka 7 procent från 2018 till 2019 och låg då på cirka 780 kronor per timme.

Det är också viktigt att notera att det finns certifieringar som krävs för att arbeta som rörmokare i Sverige. Rörmokare behöver ha rätt utbildning och certifiering för att få utföra vissa typer av arbete, såsom arbete med gasinstallationer.

FAQ

Vad är skillnaden mellan VVS och rörmokare?

Svar: VVS står för ventilation, värme och sanitet och är en övergripande term som täcker allt som rör VVS-systemet i en byggnad. En rörmokare är en yrkesperson som specialiserar sig på installation, reparation och underhåll av rör och avloppssystem.

Vad är de vanligaste orsakerna till att man anlitar en rörmokare?

Svar: De vanligaste orsakerna till att man anlitar en rörmokare är för reparation av läckande rör samt installationer av vitvaror och badrumsutrustning.

Hur kan man hitta en pålitlig rörmokare?

Svar: Man kan hitta en pålitlig rörmokare genom att kontakta branschorganisationen VVS-Företagen, som listar certifierade och pålitliga rörmokare. Man kan också läsa recensioner och be om referenser från tidigare kunder.

Hur mycket kostar det att anlita en rörmokare?

Svar: Kostnaden för att anlita en rörmokare varierar beroende på typ av arbete, geografiskt område och val av rörmokare. Enligt Hem & Hyra kan kostnaden ligga mellan 500-2000 kronor per timme.

Kan man byta diskho själv?

Svar: Ja, man kan byta diskho själv om man har tillräckliga kunskaper och erfarenhet. Annars kan man anlita en rörmokare för att utföra jobbet.

Vilka certifikat behöver en rörmokare ha?

Svar: En rörmokare behöver ha ett f-gas certifikat för att arbeta med kyl- och värmepumpinstallationer samt ett behörighetsbevis från Arbetsmiljöverket för att arbeta med rör-system som är kopplade till dricksvatten.

Hur mycket tjänar en rörmokare i månaden?

Svar: En rörmokare kan enligt Saco tjäna mellan 25 000 – 30 000 kronor i månaden. Tjänsten som rörmokare har också goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling.

Sammanfattningsvis kan man säga att rörmokaren utgör en viktig del av samhället och branschen som sådan sysselsätter många människor i Sverige. Priserna på rörmokartjänster har ökat under de senaste åren, men kostnaderna kan variera beroende på var du befinner dig i landet och hur omfattande arbetet är. Det är också viktigt att anlita en certifierad rörmokare för att få bästa möjliga resultat och säkerhet.