• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Installera Bergvärme


Installera bergvärme en lönsam investering?

Bergvärme en av de mest populära uppvärmningsmetoderna i Sverige som erbjuder många fördelar jämfört med andra energikällor

Förutom att vara en förnybar energikälla som bidrar till en minskad miljöpåverkan, kan bergvärme också innebära betydande ekonomiska fördelar på lång sikt. I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på några av de vanligaste frågorna om bergvärme och se hur det kan vara en lönsam investering för din fastighet. Rör och VVS installationer i Sverige.

Alla bostadsannonser på ett och samma ställe

Bästa utbudet. YABADO-BOOOSTAD erbjuder bostäder till salu från de största plattformarna allt på ett och samma ställe.

Är bergvärme lönsamt?

Ja, bergvärme kan vara en mycket lönsam investering på lång sikt. Genom att installera bergvärme kan du sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80% jämfört med direktverkande el. Bergvärme kostnad.

Återbetalningstiden för investeringen varierar vanligtvis mellan 7-15 år beroende på systemets storlek, energipriser och eventuella bidrag. På sikt kan du spara mycket pengar på att byta till bergvärme.

Hur mycket kostar bergvärme per månad?

Kostnaden för bergvärme varierar beroende på faktorer som fastighetens storlek, energibehov och installation. De faktiska kostnaderna för drift och underhåll beror på fastighetens energibehov och bergvärmesystemets effektivitet, men kostnaderna för bergvärme per månad är vanligtvis lägre än för andra uppvärmningsmetoder.

Kostnad för installation av bergvärme

Att installera bergvärme kan variera i kostnad beroende på flera faktorer, såsom borrhålens djup, värmepumpens storlek och eventuella bidrag. Generellt sett kan man räkna med en kostnad på mellan 100 000 och 200 000 kronor för en komplett installation av bergvärme i en villa.

Installera bergvärme

Är bergvärme ekonomiskt?

Ja, bergvärme kan vara en mycket ekonomisk uppvärmningsmetod på lång sikt. Eftersom bergvärme är en förnybar energikälla, är du inte beroende av fossila bränslen som olja eller gas, vilket minskar risken för prisökningar på energimarknaden. Dessutom är driftkostnaderna för bergvärme betydligt lägre än för andra uppvärmningsmetoder, vilket kan ge betydande besparingar på sikt.

Bergvärme och Ekonomiska resultat

 • Årlig besparing för en villa med bergvärme jämfört med direktverkande el: 15 000-25 000 kronor. Läs mer här: Villa energiprogrammet.
 • Återbetalningstid för en bergvärmeinstallation: 7-15 år beroende på systemets storlek, energipriser och eventuella bidrag.

Hur många minusgrader klarar bergvärme?

Bergvärme är en effektiv uppvärmningsmetod som fungerar i kalla klimat. De flesta bergvärmesystem kan klara av att producera värme även vid temperaturer ned till -20 grader Celsius. Dock kan det finnas variationer beroende på systemets effektivitet och fastighetens energibehov.

Hur mycket billigare blir elen med bergvärme?

Elen kan bli betydligt billigare med bergvärme jämfört med andra uppvärmningsmetoder. Bergvärme kan sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80% jämfört med direktverkande el. Genom att byta till bergvärme kan du alltså få en betydandeminskning av din elräkning.

Måste man ha bygglov för bergvärme?

Ja, i de flesta fall krävs det bygglov för att installera bergvärme. Du måste ansöka om bygglov hos din kommun och söka tillstånd för att borra hål i marken. Detta beror på att installationen av bergvärme kan påverka fastighetens omgivning och mark. Det är viktigt att du kontrollerar lokala regler och föreskrifter för att se vilka krav som gäller för din fastighet.

Måste man ha vattenburen värme för bergvärme?

Ja, bergvärme är oftast bäst lämpad för fastigheter med vattenburen värme, såsom radiatorer eller golvvärme. Detta beror på att bergvärmesystemet värmer upp vatten som sedan cirkulerar i systemet för att värma upp fastigheten. Om din fastighet inte har vattenburen värme kan det vara nödvändigt att byta till en sådan uppvärmningsmetod för att kunna installera bergvärme.

Vilket värmesystem drar minst el?

Bergvärme är en av de mest energieffektiva uppvärmningsmetoderna på marknaden och drar därför mindre el än många andra värmesystem. Andra energieffektiva alternativ är luft-vatten värmepumpar, solenergi och pelletseldning.

Vilket värmesystem är bäst för villa?

Valet av uppvärmningssystem beror på din fastighets storlek, energibehov och budget. Bergvärme är en populär uppvärmningsmetod för villor i Sverige på grund av dess höga energieffektivitet och lång livslängd. Andra alternativ kan vara luft-vatten värmepumpar, solenergi eller pelletseldning.

Är det dyrare att kyla än att värma?

Ja, det är oftast dyrare att kyla än att värma en fastighet. Detta beror på att kylning kräver mer energi än uppvärmning. Om du behöver kyla din fastighet kan det vara värt att överväga en värmepump som även kan användas för att kyla.

Vad kostar en dusch med bergvärme?

Kostnaden för en dusch med bergvärme varierar beroende på din fastighets energibehov och bergvärmesystemets effektivitet. Generellt sett är kostnaderna för bergvärme per månad lägre än för andra uppvärmningsmetoder, vilket kan innebära betydande besparingar på sikt.

Kan en luftvärmepump värma hela huset?

Ja, en luftvärmepump kan vara en effektiv uppvärmningsmetod för hela huset. Det är dock viktigt att välja en modell som är lämplig för fastighetens storlek och energibehov. En luftvärmepump fungerar genom att ta upp värme från luften utomhus och överföra den till inomhusluften. En luftvärmepump kan också användas för att kyla fastigheten under sommarmånaderna.

Statistik och nyckeltal för bergvärme i Sverige

 • Antal installerade bergvärmepumpar i Sverige: ca 360 000 (källa SCB)
 • Andel av Sveriges befolkning som använder bergvärme: ca 12%
 • Årlig besparing på CO2-utsläpp tack vare bergvärme: ca 1,8 miljoner ton. Energimyndigheten.

Så fungerar installationen av bergvärme

 • Borrning av borrhål: Ett hål borras i berggrunden, vanligtvis mellan 100 och 200 meter djupt.
 • Installation av kollektorslang: En slang fylls med en blandning av vatten och frostskyddsmedel och sänks ned i borrhålet.
 • Anslutning av värmepump: Värmepumpen kopplas till kollektorslangen och värmeväxlaren i huset.
 • Justering och provkörning: Systemet kontrolleras och justeras så att det fungerar optimalt.

Att tänka på innan du installerar bergvärme

 • Kontrollera att din fastighet lämpar sig för bergvärme: undersök berggrunden och fastighetens avstånd till närliggande byggnader och installationer.
 • Ta in offerter från flera olika leverantörer och jämför priser och garantier.
 • Undersök möjligheten att ansöka om bidrag eller skattereduktion för din bergvärmeinstallation.
 • Kontrollera om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan till kommunen.

Regeringens stöd och bidrag för bergvärmeinstallation

 • Investeringsstöd för förnybar energi: Regeringen har infört investeringsstöd för förnybar energi, vilket inkluderar bergvärme. Stödet kan täcka upp till 30% av investeringskostnaden för bergvärmepumpen.
 • ROT-avdrag: Privatpersoner kan ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installation av bergvärme, vilket kan ge en skattereduktion på upp till 50 000 SEK per år.

Bergvärme eller luftvärmepump vad ska man välja?

Bergvärme och luftvärmepumpar är två olika typer av värmepumpar som kan användas för att värma upp en fastighet. Bergvärme utnyttjar värmeenergin som finns lagrad i berggrunden, medan luftvärmepumpar utnyttjar värmen som finns i utomhusluften.

Historiskt sett har bergvärme varit den vanligaste typen av värmepump som installerats i Sverige, eftersom den är en pålitlig och energieffektiv metod för att värma upp en fastighet. Kostnaden för installation av bergvärme beror på faktorer såsom fastighetens storlek och antal borrmeter som behöver borras. En grov uppskattning av kostnaden för bergvärmeinstallation kan ligga mellan 100 000 – 200 000 kr.

Luftvärmepumpar är en relativt ny teknik som har blivit alltmer populär i Sverige de senaste åren, eftersom de är mer kostnadseffektiva än bergvärme. Kostnaden för installation av en luftvärmepump beror på faktorer såsom fastighetens storlek och vilken typ av pump som väljs. En grov uppskattning av kostnaden för installationen kan ligga mellan 20 000 – 50 000 kr.

Ur ett prisperspektiv kan man säga att luftvärmepumpar är oftast billigare än bergvärme, eftersom installationen är mindre omfattande och kräver inte borrande av borrmeter. Dessutom är luftvärmepumpar lämpliga för mindre fastigheter, vilket kan minska installationskostnaderna ytterligare.

Det är dock viktigt att notera att valet mellan bergvärme och luftvärmepump beror på flera faktorer såsom fastighetens storlek, placering och energibehov. En noggrann bedömning av situationen och en diskussion med en professionell installatör kan hjälpa till att göra ett välgrundat val mellan bergvärme och luftvärmepump.

Slutligen är det också viktigt att notera att både bergvärme och luftvärmepumpar kan ge betydande besparingar på energikostnader på lång sikt. Valet mellan de två alternativen beror på flera faktorer, men båda alternativen kan vara kostnadseffektiva och pålitliga alternativ för uppvärmning av en fastighet.

Exempel på leverantörer av bergvärmepumpar i Sverige

 • NIBE: Ett svenskt företag med lång erfarenhet inom värmepumpar, erbjuder flera modeller av bergvärmepumpar.
 • Bosch: Ett internationellt företag som erbjuder bergvärmepumpar av hög kvalitet och energieffektivitet.
 • CTC: Ett svenskt företag med över 90 års erfarenhet av värmeprodukter, inklusive bergvärmepumpar.

Hur hittar jag en certifierad installatör för bergvärme?

Det är viktigt att anlita en certifierad installatör för att säkerställa att din bergvärmeinstallation uppfyller kraven och ger bästa möjliga prestanda. Du kan hitta certifierade installatörer genom branschorganisationer som SKVP (Sveriges Värmepumpförening) eller genom att kontakta leverantörer av bergvärmepumpar.

Sammanfattning Bergvärme är en förnybar energikälla som kan ge betydande besparingar på uppvärmningskostnader och minska CO2-utsläpp.

Genom att installera en bergvärmepump kan du sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80% och bidra till en mer hållbar framtid. Det är viktigt att noga överväga din fastighets förutsättningar, jämföra offerter från olika leverantörer och installatörer samt undersöka möjligheten att ansöka om bidrag och skattereduktioner innan du påbörjar en bergvärmeinstallation.

FAQ;s Vanliga frågor om bergvärme

Vad är bergvärme och hur fungerar det?

Svar: Bergvärme är en uppvärmningsmetod som utnyttjar den naturliga värmen i berggrunden för att producera värme till fastigheter. Ett hål borras ner i marken och en rörledning sänks ner i hålet. Vatten cirkulerar i rörledningen och värms upp av den naturliga värmen i berggrunden. Det uppvärmda vattnet cirkulerar sedan i fastighetens vattenburna uppvärmningssystem.

Hur djupt borras borrhålet?

Svar: Vanligtvis mellan 100 och 200 meter, beroende på fastighetens storlek och energibehov.

Behöver jag byta ut mina radiatorer när jag installerar bergvärme?

Svar: Nej, vanligtvis kan befintliga radiatorer användas tillsammans med bergvärmepumpen.

Hur länge håller en bergvärmepump?

Svar: En bergvärmepump har en livslängd på cirka 20-25 år.

Vilket underhåll krävs för en bergvärmepump?

Svar: Generellt sett krävs minimalt underhåll, men det är viktigt att regelbundet kontrollera systemet och se över komponenter som cirkulationspumpar och filter.

Hur många minusgrader klarar bergvärme?

Svar: Bergvärme kan klara av att producera värme även vid temperaturer ned till -20 grader Celsius, vilket gör det till en effektiv uppvärmningsmetod även i kalla klimat.

Måste man ha bygglov för att installera bergvärme?

Svar: Ja, i de flesta fall krävs det bygglov för att installera bergvärme. Du måste ansöka om bygglov hos din kommun och söka tillstånd för att borra hål i marken. Detta beror på att installationen av bergvärme kan påverka fastighetens omgivning och mark.