• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Tips och Tricks för effektiv hemstädning


Tips och Tricks för effektiv hemstädning

Hemstädning allmänna Råd, Tips och Tricks.

Effektiv hemstädning, hur när och vilken utrustning behövs och vilka kemikalier och vätskor ska användas

Hemstädning och kontorsstädning

Börja med att dammsuga eller sopa golvet, följt av dammtorkning av alla ytor. De rengör också köksskåp och bänkskivor, rengör badrummet, tömmer sopkorgen och tar hand om eventuella övriga städbehov. För att utföra denna tjänst behövs en dammsugare, sopborste, mikrofiberduk, fönsterskrapa, toalettborste, sopkvast och dammsugarpåsar. De vanligaste kemikalierna som används är allrengöringsmedel, desinfektionsmedel, glasputsmedel, toalettrengöringsmedel och diskmedel.

Fönsterputsning

För att utföra denna tjänst används vanligtvis en fönsterskrapa, en mikrofiberduk, en hink med vatten och fönsterputsmedel. Fönsterputsmedlet appliceras på fönsterrutorna och rengörs sedan med en fönsterskrapa eller en mikrofiberduk.

Mattvätt

För att tvätta mattor används en matt tvättmaskin som vanligtvis använder en kombination av varmt vatten och kemikalier för att lösa upp smuts och fläckar. Mattan sköljs sedan med rent vatten och torkas till sist. För handtvättning används en borste, rengöringsmedel och vatten.

Golvvård

För att utföra golvvård används en dammsugare, mopphink med rengöringsmedel, mopphuvud eller svamp, skurborste och en våt/damm mop. Beroende på vilken typ av golv som ska rengöras används olika rengöringsmedel som kan vara ph-neutrala, vaxbaserade eller syra baserade.

Rengöring av kök och badrum

För att utföra denna tjänst används allrengöringsmedel, toalettrengöringsmedel, syra baserade rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Städpersonalen börjar med att rengöra alla ytor, följt av rengöring av toalett, handfat, dusch och badkar. Eventuellt kalk och mögel avlägsnas med specialmedel.

Flyttstädning

Flyttstädning inkluderar vanligtvis allmän städning av hemmet eller lokalerna som lämnas efter flytten. Samma utrustning och kemikalier används som vid allmän städning.

Byggstädning

utförs efter renoveringar eller nybyggnationer. Detta inkluderar borttagning av byggdamm, rengöring av ytor och avlägsnande av eventuella rester av byggmaterial. För att utföra byggstädning behövs vanligtvis en industriell dammsugare, en skurborste, en våt/damm mop, en fönsterskrapa, en högtryckstvätt och specialkemikalier som används för att ta bort cementrester, målarfärg, lim och andra byggmaterial.

Städning av trapphus

Fastighetsskötsel städning av gemensamma utrymmen i bostadshus – För att utföra denna tjänst används samma utrustning som vid allmän städning, men även en dammsugare med förlängningsrör för höga ytor och en städvagn för att kunna transportera rengöringsmedel och utrustning mellan olika områden. Rengöringsmedel som används kan inkludera allrengöringsmedel, desinfektionsmedel, fönsterputsmedel och golvrengöringsmedel.

Tvätt och strykning av kläder och textilier

För att tvätta kläder och textilier används en tvättmaskin och tvättmedel, och för strykning används en strykbräda och strykjärn.

RUT avdrag kan göras för hemstädning Du kan gör rutavdrag för max 75.000 kronor per år. och person. Läs mer här om vad som gäller: SKV

Kemikalier, rengöringsmedel

De kemikalier och vätskor som används varierar beroende på tjänst och kundens preferenser, men kan inkludera allrengöringsmedel, desinfektionsmedel, syra baserade rengöringsmedel, vaxbaserade rengöringsmedel, fönsterputsmedel, toalettrengöringsmedel, diskmedel, specialkemikalier för avlägsnande av fläckar och kalkavlagringar, cementlösare, målarfärgs- och limborttagningsmedel samt olika typer av tvättmedel.

Här är en lista över de vanligaste kemikalierna och vätskorna som används inom städbranschen, inklusive potentiella risker som är förknippade med felaktig hantering:

Kemikalier/VätskorBeskrivningPotentiell Risk (1-10)
AllrengöringsmedelAnvänds för att rengöra ytor som inte är känsliga för syra eller alkali.2
DesinfektionsmedelAnvänds för att desinficera ytor och ta bort bakterier och virus.3
Syrabaserade rengöringsmedelAnvänds för att ta bort kalkavlagringar och rengöra sanitetsutrustning. Kan orsaka ögon- och hudirritation vid felaktig användning.5
Vaxbaserade rengöringsmedelAnvänds för att polera och skydda ytor som inte är känsliga för vax. Kan orsaka ögon- och hudirritation vid felaktig användning.4
FönsterputsmedelAnvänds för att rengöra fönsterrutor och speglar.2
ToalettrengöringsmedelAnvänds för att rengöra toaletter och ta bort kalkavlagringar. Kan orsaka ögon- och hudirritation vid felaktig användning.4
DiskmedelAnvänds för att rengöra disk och köksredskap.2
Specialkemikalier för fläckborttagningAnvänds för att ta bort fläckar från kläder, mattor och möbler. Kan orsaka ögon- och hudirritation vid felaktig användning.4
CementlösareAnvänds för att ta bort cement- och betongrester. Kan orsaka hudirritation och frätskador vid felaktig användning.7
Målarfärgs- och limborttagningsmedelAnvänds för att ta bort färg- och limrester från ytor. Kan orsaka hudirritation och frätskador vid felaktig användning.6
TvättmedelAnvänds för att tvätta kläder och textilier. Kan orsaka ögon- och hudirritation vid felaktig användning.2

Skyddsutrustning

Det är viktigt att använda skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon vid hantering av kemikalier och vätskor, och att följa tillverkarens instruktioner för användning och säkerhet. Felaktig hantering kan orsaka allt från mild hudirritation (1) till livsfara (10), beroende på typ av kemikalier och grad av exponering.

Det är också viktigt att hantera och förvara kemikalier på ett säkert sätt. Vissa kemikalier kan om de hanteras felaktigt orsaka fysiskskada. Det är också viktigt att undvika att inte blanda olika kemikalier, vilket kan orsaka farliga kemiska reaktioner. Om en olycka skulle inträffa, ska omedelbar åtgärd vidtas, såsom att skölja ögonen eller huden med vatten eller att kontakta läkare om symtom uppstår.

Det är viktigt att vara noga med att följa riktlinjerna för avfallshantering när man kasserar kemikalier och vätskor. Många kemikalier kan vara farliga för miljön och ska inte hällas ut i avloppet eller slängas i soporna. Istället bör de kasseras på ett säkert sätt enligt kommunens riktlinjer för farligt avfall.

Hur löser man stopp i avloppet till diskho enklast?

Att lösa ett stopp i avloppet till diskhon kan göras med hjälp av några enkla steg. Här är några metoder du kan prova:

Använd en sugkopp:

Fyll diskhon med lite vatten så att avloppsrensaren får bra täckning. Tryck snabbt och kraftfullt på avloppsrensaren flera gånger för att försöka skapa ett tryck som kan lösa upp proppen.

Använd bikarbonat och ättika:

Häll 1 dl bikarbonat i avloppet, följt av 2 dl ättika. Låt blandningen reagera och skumma upp i ca 30 minuter. Häll sedan kokande vatten ner i avloppet för att skölja bort smuts och fett.

Använd en avloppsspiral:

Skruva bort vattenlåset under diskhon och använd en avloppsspiral för att försiktigt föra in den i röret. Vrid spiralen medurs och för in den längre in i röret för att fånga och dra ut det som orsakar stoppet.

Spola med varmt vatten:

Om inget annat hjälper kan du prova att fylla en hink med varmt vatten och hälla det direkt ner i avloppet med hög kraft. Detta kan hjälpa till att skölja bort fett och smuts som sitter fast.

Kontakta en rörmokare:

Om inget av ovanstående metoder löser problemet kan det vara dags att kontakta en professionell rörmokare för att åtgärda stoppet. Hitta rörmokare här: Rörmokare

Kom ihåg att använda skyddshandskar och att rengöra området noggrant efter att du har åtgärdat problemet. Undvik att använda starka kemikalier då de kan skada dina rör och miljön.

Kan jag använd kaustiksoda?

Ja, du kan använda kaustiksoda (natriumhydroxid) för att lösa upp ett stopp i avloppet, men det är viktigt att vara försiktig och följa säkerhetsanvisningarna eftersom kaustiksoda är en mycket stark och frätande kemikalie.

Följ dessa steg för att använda kaustiksoda säkert:

Skydda dig själv: Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och långärmade kläder för att skydda din hud och ögon från kaustiksodan

Förbered lösningen: Blanda kaustiksoda med kallt vatten enligt anvisningarna på förpackningen. Använd en plast- eller glasbehållare och en trä- eller plastsked, eftersom kaustiksoda kan reagera med och skada metaller.

Häll försiktigt lösningen i avloppet: Häll långsamt kaustiksodalösningen ner i det blockerade avloppet. Undvik att hälla för mycket eller för snabbt, eftersom det kan orsaka en reaktion som får lösningen att skumma över och skapa en risk för brännskador.

Låt verka: Låt kaustiksodalösningen verka i 20-30 minuter, eller enligt anvisningarna på förpackningen.

Skölj avloppet: Häll mycket vatten, helst varmt, ner i avloppet för att skölja bort kaustiksoda och eventuellt upplöst smuts eller fett.

Rengör noggrant: Efter att du har löst stoppet, se till att rengöra arbetsytorna noggrant för att avlägsna eventuella kemikalierester.

Kom ihåg att använda kaustiksoda endast som en sista utväg, efter att du har försökt andra, mindre farliga metoder för att lösa stoppet i avloppet. Använd alltid kaustiksoda med stor försiktighet och undvik kontakt med hud och ögon.

Fönsterputsning

Här är några tips och tricks för att effektivt genomföra fönsterputsning i hemmet under tidspress:

Använd rätt verktyg: Investera i en högkvalitativ fönsterskrapa och en mikrofiberduk för att undvika att lämna ränder och fläckar på fönstren.

Använd en effektiv rengöringslösning: Blanda vatten och lite diskmedel eller fönsterputsmedel i en sprayflaska för att skapa en effektiv rengöringslösning. Undvik att använda för mycket rengöringsmedel, eftersom detta kan leda till ränder och fläckar. Ett klassiskt tips är vanligt tidningspapper för att torka upp överflödig fönsterputs.

Arbeta systematiskt: Börja med att rengöra ramarna runt fönstret och arbeta dig sedan utifrån och in på fönsterrutorna. Använd en fönsterskrapa för att ta bort smuts och rengör sedan ytan med en mikrofiberduk. Arbeta från toppen av fönstret och neråt för att undvika att droppar rinner ned och skapar fläckar.

Undvik soliga dagar: Undvik att utföra fönsterputsning på soliga dagar, eftersom solen kan torka ut rengöringslösningen för snabbt och skapa fläckar på fönstren.

Rengör verktygen efter användning: Efter avslutad fönsterputsning, rengör dina verktyg som fönsterskrapan och mikrofiberduken för att undvika att smuts och rester byggs upp och leder till sämre resultat vid nästa användning.

Använd en blöt fönsterskrapa: Fukt en fönsterskrapa med rent vatten innan du använder den, detta kommer att förhindra att smuts fastnar på skrapan och gör arbetet enklare och snabbare.

Genom att följa dessa tips och tricks, kan du effektivt genomföra fönsterputsning i hemmet under tidspress och få dina fönster rena och klara på kort tid.

Här är några tips och tricks för att effektivt genomföra din städning hemma

Mattvätt

Dammsug mattan noga innan du börjar tvätta den för att ta bort så mycket smuts och damm som möjligt. Testa på en mindre synlig del av mattan för att se om tvättmedlet kan påverka färgen eller materialet. Många använder bakpulver som rengöringsmedel. Man pudrar helt enkelt ett täckande lager över fläckarna som sedan får verka 10-15 minuter innan man dammsuger bort allt pulver.

Hyr mattvätt eller anlita firma som tvättar mattan på plats. Det finns speciella maskiner för ändamålet som matt tvättmaskin. Alternativt borsta med ljummet vatten blandat med tvättmedel för att tvätta mattan. Fläckborttagningsmedel bör användas med försiktighet, i och med att det kan bleka mattan

Golvvård

Sopa eller dammsug golvet noga för att ta bort så mycket smuts och damm som möjligt. Använd en mopp eller en speciell golvrengöringsmaskin med rätt typ av rengöringsmedel för golvmaterialet. Om det finns envisa fläckar, använd ett fläckborttagningsmedel för att ta bort dem. Skurborste såpa och varm vatten brukar fungera utmärkt för mer kraftigt ned smutsade golv.

Undvik att använda för mycket vatten eller rengöringsmedel, eftersom detta kan skada golvet. Efteråt kan den som är energiskt lagd bona golven, var vanligt förr i tiden. Finns speciell produkter som flytande bonvax som man applicerar. Använd en mopp eller trasas som man sedan med ett energiskt gnuggande torkar golvet med.

Rengöring av kök och badrum ytskikt

Använd ett allrengöringsmedel och ett desinfektionsmedel för att rengöra ytor och sanitetsutrustning. Vissa fall klorin för att rengöra fogar från svartmögel. Fokusera på områden som är extra utsatta för smuts och bakterier, såsom handfat, toalett, dusch och köksbänkar. Använd en speciell skurborste för att ta bort envisa fläckar och smuts.

Använd en syrabaserad rengöringsmedel för att ta bort kalkavlagringar i badrummet. Torka ytor och utrustning torrt efter rengöring för att undvika kalkavlagringar.

Rengöring köksfläkt och ugn

Köksfläkt:

Börja med att ta bort fläktfiltren och lägga dem i en skål med varmt vatten och diskmedel. Låt dem ligga i blöt medan du fortsätter rengöringen.

Använd en allrengöringsspray ( finns olika at välja på hittas i järnaffär) eller och spraya på insidan och utsidan av fläkten. Låt medlet verka en stund innan du torkar av med en fuktig trasa. För extra smutsiga fläktar kan du använda en syrabaserad rengöringsspray. Låt medlet verka en stund innan du torkar av med en fuktig trasa. När filtren är klara, skölj dem i varmt vatten och torka av dem med en ren trasa. Sätt sedan tillbaka filtren i fläkten.

Ugn:

Börja med att ta bort gallret och insidan av ugnen. Gör en pasta av bikarbonat och vatten och applicera den på insidan av ugnen med en svamp. Låt pastan verka i några timmar eller över natten. Skrapa sedan bort pastan med en spatel och torka av insidan av ugnen med en fuktig trasa. För att ta bort envisa fläckar kan du använda en ugnsspray. Spraya på och låt medlet verka en stund innan du torkar av med en fuktig trasa. Tänk på att hetta upp ugnen till minst 100 grader efter rengöring, för att avlägsna eventuella luktrester.

För att rengöra gallret kan du blötlägga det i en blandning av varmt vatten och diskmedel i några timmar. Skölj sedan av gallret och torka av det med en ren trasa. Det är viktigt att använda rätt produkter och följa instruktionerna noga för att undvika skador på ugnen eller köksfläkten. Använd handskar och se till att ventilera utrymmet när du rengör ugnen eller köksfläkten.

Flyttstädning:

Tänk på att vissa hyresvärdar kräver att man genomför flyttstädning. Hyresvärden kan eventuellt genomföra kontroller att flyttstädning utförts i enlighet med kontrakt. Det finns exempel där hyresgästen som lämnar ostädad efter avflyttning fått betala över 10.000 kronor.

För att jobba rationellt med städningen av en tom bostad. Fokusera på områden som är extra utsatta för smuts och damm, såsom hörn, lister och garderober. Använd ett allrengöringsmedel och ett desinfektionsmedel för att rengöra ytor och sanitetsutrustning. Torka av alla ytor och utrustning, inklusive insidan av skåp och garderober.

Använd en syrabaserad rengöringsmedel för att ta bort kalkavlagringar i badrummet. Dammsug och moppar alla golv noga för att ta bort så mycket smuts och damm som möjligt. Använd en fönsterskrapa och mikrofiberduk för att putsa fönsterrutor och fönsterkarmar.

Genom att följa dessa tips och tricks, kan du effektivt genomföra dessa städtjänster på kort tid och få ett rent och fräscht hem.

FAQ

Vilka är de vanligaste tjänsterna som erbjuds av svenska städfirmor?

Svar: De vanligaste tjänsterna inkluderar hemstädning, kontorsstädning, flyttstädning, byggstädning, fönsterputsning, mattvätt, golvvård, sanering av kök och badrum.

Vilka verktyg och kemikalier används för att utföra städtjänster?

Svar: Verktyg som används inkluderar dammsugare, moppar, trasor, högtryckstvätt, borstar. Kemikalier som används varierar beroende på tjänsten och kundens preferenser, men kan inkludera allrengöringsmedel, desinfektionsmedel, syrabaserade rengöringsmedel, vaxbaserade rengöringsmedel, fönsterputsmedel, toalettrengöringsmedel, diskmedel och specialkemikalier.

Hur rengör jag min ugn?

Svar: För att rengöra din ugn kan du använda en blandning av bikarbonat och vatten som du applicerar på ugnens insida. Låt blandningen sitta i 15-20 minuter och torka sedan bort det med en fuktig svamp

Hur rengör jag min spisfläkt?

Svar: För att rengöra din spisfläkt kan du använda en blandning av vatten och rengöringsmedel. Applicera blandningen på fläkten och låt den sitta i några minuter innan du torkar bort det med en fuktig svamp eller trasa.

Hur blir jag av med dålig lukt från min golvbrunn?

Svar: För att ta bort dålig lukt från din golvbrunn kan du använda en blandning av vatten och ättika. Häll blandningen i golvbrunnen och låt den sitta i några minuter innan du spolar med vatten. Du kan också använda bakpulver och vatten för att rengöra golvbrunnen.

Vad är effektivaste redskapet för snabb och enkel dammtorkning?

Svar: Använd mikrofiberdukar för att effektivt ta bort damm från ytor, möbler och föremål. Mikrofiberdukar kan användas torra eller fuktiga och är lätta att tvätta och återanvända.

Läs mer om Bostadsfrågor: Boka spolbil

Läs mer om Bostadsfrågor: Vad är slamsugning?

Läs mer om Bostadsfrågor: Vad är relining?

Läs mer om Bostadsfrågor: Hitta bästa elfirman