• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Bygga Altan själv


Bygga altan själv

Bygga altan själv: Enkla steg för att lyckas

Att bygga en altan själv kan vara ett mycket givande projekt som inte bara förbättrar din livskvalitet, utan också kan öka värdet på ditt hem. Även om det kan verka överväldigande att ta sig an en sådan uppgift, försäkra dig själv att med rätt planering och noggrannhet, kan du skapa ett vackert utomhusutrymme för familj och vänner att njuta av.

Innan du börjar bygga din altan, se till att du har en genomtänkt plan för dess utformning och placering. Ta hänsyn till hur solen träffar platsen under dagen och överväg den typ av material du vill använda. Genom att förbereda dig noggrant kommer du att spara tid och möda när det är dags att sätta spaden i jorden.

Bygga altan själv

Planering och förberedelser altan

Att bygga altan steg för steg själv kan vara en spännande och givande uppgift. Innan du sätter igång är det viktigt att planera och förbereda allt noggrant. Här är några punkter att tänka på när du planerar ditt altanprojekt.

Ja, du kan bygga en altan själv om du har rätt verktyg och tillräcklig kunskap. Ska man bygga altan på plattor eller går det bra att bygga altan på mark? O.s.v. Ja, frågorna hopar sig och det kan vara både roligt och kostnadseffektivt att göra jobbet själv.

Det beror på altanens storlek och din erfarenhet inom bygg. En liten altan kan ta några dagar att bygga medan en större altan kan ta flera veckor.

En altan på 20 kvm kan kosta mellan 15 000 och 30 000 SEK, beroende på materialval och om du gör det själv eller anlitar en hantverkare.

Kostnaden för att ansöka om bygglov för en altan varierar beroende på kommun, men ligger oftast mellan 5 000 och 10 000 SEK.

Grus kan hjälpa till att dränera regnvatten och förhindra fukt från att byggas upp under altanen. Det kan dock vara möjligt att bygga en altan utan grus, men det kan öka risken för fuktproblem i framtiden.

Ja, det är rekommenderat att ta bort gräs och jord under altanen för att förhindra ogräs från att växa under den och skapa fuktproblem.

Ja frågorna kan vara många. I den här artikeln går vi igenom de vanligaste utmaningarna och stegen för att du ska lyckas bygga altan själv.

Under planeringsfasen bör du även överväga följande:

 • Markens förutsättningar och om ytterligare markförberedelser behövs.
 • Vilka material du vill använda för bygget, både för altanplattor och räcken.
 • Om du behöver hyra eller köpa verktyg för projektet.
 • Beräkna tidsåtgång och budget för att färdigställa altanen.

Sätt igång med ditt altanbygge

Om du inte känner för att bygga altanen själv, vilket 95% av oss inte gör. Då kan du enkelt via Yabado hitta rätt hantverkare här.

Bygga altan själv

Konstruktion av altanens grund

När du bygger en altan själv är det viktigt att ha en stabil grund. I den här delen kommer du att lära dig om hur du skapar en stark grund för din altan. Vi ska täcka några vanliga frågor som ”Måste man gräva ner plintar till altan?” och ”Hur tjocka reglar till altan?”.

Först bör du besluta om du behöver gräva ner plintar till din altan. Plintar används för att skapa en stabil bas åt altanen och förhindra att den sjunker på grund av marken. Du behöver gräva ner plintar om din altan ligger högre än marken, är större än 3×3 meter eller om du bor i ett område med frost och tining.

När det gäller djupet för plintarna måste du gräva ner dem beroende på din regions frostgränser. Generellt sett bör plintar grävas ner minst 90 cm djupt för att undvika frostsprängning.

Nästa steg är att välja rätt tjocklek på reglarna åt altanen. Ofta används 45×95 mm eller 45×120 mm reglar för att ge tillräcklig styrka och stabilitet. Tjockleken på dina reglar påverkar längden på skruvarna du behöver använda för att säkra dem ordentligt.

Bygga altan bärlina. Avståndet mellan reglarna på en altan ska vara mellan 60-90 cm. För att undvika att brädorna böjer sig för mycket belastning, bör avståndet mellan reglarna inte överstiga 90 cm.

Att lägga markduk är inte alltid nödvändigt, men det rekommenderas starkt. Markduken används för att förhindra ogräs och gräs från att växa igenom altanen samt hindra fukt från att nå träet.

Här är några exempel på markdukar som läggs under altanen:

 • Geotextil: Används för att filtrera och separera olika jordtyper och material.
 • Fuktskyddsduk: Har en högre skyddsnivå mot fukt genom att täta mot ytterligare vatten.

Följ med oss när Daniel Tholen bygger en altan från Ax till limpa.

Daniel visar hur en grundkonstruktion ser ut, hur reglar ska sitta, vilken riktning och placering trallen ska ha och slutligen hur du får till självaste trappen.

Del1: Förberedelser. Följ med när Daniel Tholen bygger en altan från grunden.

Vem är Daniel Tholen?

TV 4 Farmen vinnare 2021. Daniel Tholen känd från TV4 programmet Farmen där han gick han från zero to hero. Som Handy man, snickare och styckmästare. En person som med egna ord vill – försöka förverkliga drömmar inom media, och fortsätta jobba med tv och sprida byggkunskap.

Läs mer om: Bygga altan utan plintar.

Del 2: Stommen. Följ med när Daniel Tholen fortsätter altanbygget och sätter reglar

Läggning av trall

När du bygger en altan själv är läggningen av trallen och efterbehandlingen viktiga steg för att få en snygg och hållbar altan. I denna del går vi igenom hur du lägger trallen

För att lägga trallen börjar du med att se till att du har rätt typ av trall, antingen tryckimpregnerad eller något hårdare träslag som exempelvis ek, lärk eller trädgårdsmodul. När du sedan lägger trallen är det viktigt att du fixerar den ordentligt mot underlaget med hjälp av skruvar eller kramper.

 • Mät ut och märk var trallens ändar ska vara
 • Säkerställ att trallen är rak och vinkelrät mot understöden
 • Skruva fast trallen med passande skruvar, eller använd kramper

Läs mer om: Lägga trall.

Del 3: Daniel väljer riktning på trallen samt väljer metoden, dold skruv

Avsluta med altantrappa

Nu har vi kommit till sista delen för hur man lyckas med att bygga altan själv. Avslutningsvis ska Daniel bygga en enkel trappa som ansluter till altanen.

Del 4: Följ med när Daniel Tholen avslutar bygget med att bygga trappan

Efterbehandling underhåll och vård av altan

Efter att alten är på plats är det viktigt med efterbehandling. En vanlig efterbehandling är oljning av altanen. Nu undrar du kanske vad som händer om man inte oljar altan?

Om du inte oljar din altan kan det leda till flera problem:

 1. Träet torkar ut och spricker
 2. Färgen på träet bleknar snabbare
 3. Ökad risk för mögel och röta

För att undvika dessa problem är det rekommenderat att du oljar altanen minst en gång om året. Oljningen gör att träet bevarar sin fuktighet, skyddas mot UV-strålning samt förhindrar mögel och röta. Se till att använda en olja som är avsedd för utomhusbruk och som passar ditt träslag. Följ tillverkarens rekommendationer för bästa resultat.

Avslutande tips och råd altanbygge

När du bygger din altan själv är det viktigt att tänka på några saker för att få bästa möjliga resultat. Här kommer några tips och råd som kan vara till hjälp under processen.

Först och främst, kan man få ROT-avdrag för altan? Svaret är ja, men det finns vissa kriterier som måste uppfyllas. För att vara berättigad till ROT-avdraget måste du anlita en hantverkare för att utföra arbetet, och det måste vara utfört på din permanenta bostad. Det är också viktigt att hantverkaren är godkänd för F-skatt. Observera att ROT-avdraget inte gäller om du bygger altanen helt själv.

Varför ha kortlingar vid altanbygge? Kortlingar är ett viktigt inslag i altanbygget eftersom de förbättrar stabiliteten och hållbarheten i konstruktionen. De fungerar som stöd mellan de bärande bjälkarna och fördelar belastningen jämnt över altanen. Detta minskar risken för att altanen sjunker eller viker sig över tid. Användning av kortlingar rekommenderas för ett stabilare och mer hållbart resultat.

Några ytterligare tips för att bygga altanen själv:

 • Planera noga och se till att du har alla nödvändiga material och verktyg innan du börjar bygga.
 • Följ alla bygglov och regelverk som gäller för ditt område. Detta är viktigt för att undvika potentiella problem under eller efter bygget.
 • Anlita en kunnig person eller konsultera en expert om du är osäker på något under byggprocessen. Det kan sparar dig tid och undvika fel som kan leda till kostsamma reparationer.

Genom att följa dessa tips och råd kan du öka chansen för ett lyckat altanbygge som kommer att ge dig många års glädje och avkoppling. Lycka till!

FAQ;s 7 Vanliga frågor med svar

Hur mycket kostar det att bygga en altan själv?

Svar: Det beror på materialval och altanens storlek. Du kan räkna med att priset för materialet ligger mellan 300-1 000 SEK per kvadratmeter. Tänk på att priset varierar beroende på träslag och eventuellt tilläggsmaterial som skruvar, muttrar och färg.

Vilka tillstånd behöver jag för att bygga en altan?

Svar: I de flesta fall krävs inget bygglov för att bygga en altan, men det är ändå viktigt att kontrollera med din kommun om eventuella regler och begränsningar gällande bygghöjd och avstånd till grannar. Om t.ex. bygghöjden blir högre än 50 cm kan det behövas bygglov.

Vilket material rekommenderas för att bygga en altan?

Svar: Vanliga materialval för altaner inkluderar tryckimpregnerat trä, hårdträ och komposit. Varje material har sina fördelar och nackdelar, så välj utifrån egna preferenser och budget.

1. Tryckimpregnerat trä: billigt, slitstarkt, kräver regelbunden underhåll
2. Hårdträ: dyrare, hållbart, mindre underhåll
3. Komposit: högre pris, lång livslängd, minimalt underhåll

Vilka verktyg och utrustning behöver jag för att bygga en altan?

Svar: Några grundläggande verktyg som behövs för att bygga en altan inkluderar: 1. Måttband 2. Skruvdragare 3. Såg (cirkelsåg eller sticksåg)
4. Hammare 5. Vattenpass. Samt tillgång till material som skruvar, spikar och eventuella beslag för montering av altanen.

Hur länge tar det att bygga en altan själv?

Svar: Tidsåtgången varierar beroende på projektets storlek, din kompetens och om du får hjälp från någon annan. Det kan ta allt från en helg till flera veckor att bygga en altan själv.

Hur börjar jag planera och designa min altan?

Svar: Några faktorer att överväga när du planerar och designar din altan inkluderar: Storlek och form på altanen i relation till huset och tomten.
Funktion och användning av altanen (dvs. underhållning, avkoppling, matlagning). Materialval och färg. Uppföljning av eventuella regler och riktlinjer i kommunen

Vad är det viktigaste att tänka på när man bygger en altan själv?

Svar: Säkerhet är det viktigaste att tänka på när man bygger en altan. Se till att konstruktionen är stabil, att du använder lämpliga material och att du följer svenska byggnormer och rekommendationer. Kontrollera också om du behöver bygglov från kommunen och respektera eventuella lagar och regler.

Slutord

När du bygger en altan själv är det viktigt att tänka på flera aspekter kopplade till säkerhet, design och lagar. Här följer några punkter att ta hänsyn till:

 • Planering: Innan byggprocessen börjar, se till att du har en noggrann plan för hur altanen ska se ut och fungera i ditt utomhusutrymme.
 • Bygglov: Kontrollera med din lokala kommun om eventuella bygglovkrav. Detta kan vara avgörande för att undvika eventuella böter eller bakslag under byggprocessen.
 • Materialval: Välj rätt material för din altan, baserat på dina preferenser och behov, samt väderförhållanden och underhållskrav.
 • Konstruktion: Se till att du följer alla nödvändiga byggregler och instruktioner för att garantera en säker och stadig konstruktion.
 • Underhåll: Eftersom altanen kommer att vara utsatt för väder och slitage, se till att du underhåller den regelbundet för att förlänga dess livslängd och utseende.

Att bygga en altan själv kan vara en givande och ekonomisk lösning för att förbättra ditt hem och njuta av utomhusutrymmet. Genom att följa dessa rekommendationer och tillämpa rätt tekniker kan du skapa en säker och attraktiv altan som du och din familj kan njuta av under många år framöver.