• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Bygga Trall


Bygga trall

Bygga Trall: Enkla steg och tips att följa

När du planerar att bygga en trall kan det kännas överväldigande med alla valmöjligheter och beslut som måste fattas. Det är viktigt att noggrant överväga vilka material och metoder som passar bäst för ditt projekt, samt att följa rådande byggregler och säkerhetskrav. I den här artikeln kommer vi att guida dig genom processen och ge dig tips om hur du kan lyckas med att bygga din egen trall.

Först och främst bör du fundera över vilken typ av trall du vill ha, samt var den ska placeras. Det finns många olika typer av trallmaterial att välja mellan, bland annat trä, komposit och plast. Varje material har sina för- och nackdelar, så ta dig tid att undersöka vilket som passar bäst för dina behov och önskemål. När du har valt material är det dags att börja planera trallens utformning och storlek. Det är viktigt att ta hänsyn till hur mycket utrymme du har, samt hur du bäst utnyttjar området.

Kom ihåg att en välbyggd trall inte bara ger dig en trevlig plats att spendera tid på, utan kan också öka värdet på din bostad. Genom att följa rekommendationer och noggrant planera projektet kommer du att få en trall som du kan njuta av i många år framöver. ROT avdrag för att bygga trall.

Planering och Kostnad

Hur man räknar ut mängden trall som behövs

För att beräkna hur mycket trall du behöver till ditt projekt bör du först mäta områdets längd och bredd. Multiplicera därefter dessa mått för att få fram ytan i kvadratmeter. Exempelvis, om ditt område mäter 4 meter på längden och 3 meter på bredden blir ytan 12 kvadratmeter.

Nästa steg är att ta reda på hur många trallbrädor som behövs. Detta görs genom att dividera den totala ytan med bredden på en trallbräda inklusive mellanrummet mellan brädorna. Antag att du använder trallbrädor som är 15 cm breda och vill ha ett mellanrum på 3 mm mellan varje bräda. Då dividerar du den totala ytan med 0,153 meter (15 cm + 3 mm). I vårt exempel (12 kvadratmeter) blir det cirka 78 trallbrädor.

Om du inte har erfarenhet av att bygga trall kan det vara bra att lägga till 10% extra material för att täcka eventuella fel beräkningar eller andra oförutsedda omständigheter. Om du känner dig osäker på om du klarar av att bygga din trä trall som du tänker det så är det klokare att anlita en snickare eller en handy man, regeln att blir det bättre om man inser sina begränsningar gäller definitivt för alla sorters tillbyggnader.

Bygga Trall

Genomsnittliga kostnader för att bygga trall av olika storlekar

Kostnaden för att bygga trall varierar beroende på flera faktorer såsom material, arbetskostnad, och trallens storlek. Här är en översikt över genomsnittliga kostnader för att bygga trall i olika storlekar:

Storlek (kvadratmeter)Kostnad (SEK)
1010 000 – 15 000
2015 000 – 25 000
3025 000 – 40 000

Observera att dessa kostnader är ungefärliga och kan variera beroende på vilket material du väljer och om du anlitar hantverkare eller gör arbetet själv. Materialet du väljer för trallbrädorna påverkar också priset. Här är några exempel på material och deras genomsnittliga priser per kvadratmeter, inklusive moms:

 • Tryckimpregnerat virke: 200 – 300 kr
 • Komposittrall: 400 – 600 kr
 • Hårdträ: 600 – 1200 kr

För att få en uppskattning av den totala kostnaden för ditt trallprojekt kan du multiplicera kostnaden per kvadratmeter med den totala ytan du planerar att bygga trallen på. Lägg sedan till extra kostnader för exempelvis grundarbeten, bärlager, och eventuella hantverkarkostnader om du inte bygger trallen själv.

Materialval

Skillnader mellan olika trallmaterial, inklusive tryckimpregnerat trall

När du väljer material för att bygga trall finns det flera alternativ att överväga. Tryckimpregnerat virke är det vanligaste valet, eftersom det är behandlat för att motstå fukt, röta och insektsangrepp. Det är också det mest prisvärda alternativet.

Men det finns även andra material som kan vara mer hållbara eller estetiskt tilltalande:

 • Komposittrall: Detta material är en blandning av träfibrer och plast, vilket gör det mer motståndskraftigt mot fukt och röta än traditionellt trä. Dessutom kräver komposittrall mindre underhåll än tryckimpregnerat trall, eftersom det inte behöver målas eller slipas regelbundet. Dock är komposittrall dyrare än tryckimpregnerat trall.
 • Kärnvirke: Detta är en annan form av tryckimpregnerat trä, men behandlingen tränger in i träets kärna, vilket gör det mer motståndskraftigt mot röta och insekter. Kärnvirke är också ett miljövänligare alternativ, då det inte innehåller kemikalier likt impregnerat trall. Priset för kärnvirke ligger oftast mellan tryckimpregnerat trall och komposittrall.

Alternativ till trall och när man kan överväga att använda dem

Det finns även situationer där alternativa material kan vara mer lämpliga för din trädgårdsanläggning. Här är några exempel:

 • Sten- eller betongplattor: Om du vill ha en hård yta som kräver minimalt underhåll kan stenar eller betongplattor vara ett bra val. De är hållbara, motståndskraftiga mot väder, och finns i många olika utseenden för att matcha din utomhusmiljö. De är dock ofta dyrare och kan bli hala vid vått väder.
 • Gräsmatta: Om du hellre vill ha en mjuk, grön yta i din trädgård kan gräsmatta vara ett alternativ. Det kräver regelbunden klippning och vattning, men är billigare än trall och plattor. Det är också möjligt att kombinera gräsmatta med trall eller plattor för att skapa olika zoner i trädgården.
 • Genomsläppliga ytor: För att undvika problem med avrinning av regnvatten kan permeabla material vara att föredra. Dessa inkluderar grusbäddar, genomsläppliga plattor och gräsmattor med permeabla plattor under ytan. Genomsläppliga ytor kan vara särskilt viktigt om du bor i ett område med mycket nederbörd eller har en trädgård som lutar.

Varje trall materialval och alternativ till trall har sina egna fördelar och nackdelar, så det är viktigt att överväga vad som passar bäst för ditt projekt och din trädgård. Tänk på underhåll, pris, och estetiska preferenser innan du bestämmer dig för det bästa valet för just din trädgård.

Byggtekniker

Steg-för-steg guide för att bygga trall

 1. Planera trallens utformning samt storlek och bestäm var den ska placeras.
 2. Mät och markera området där trallen ska byggas.
 3. Förbered marken genom att gräva upp jorden och se till att den är plan.
 4. Lägg ut grus eller sand för att skapa en stabil grund.
 5. Använd lämpliga grundmaterial, såsom betongplintar eller markstenar.
 6. Montera bärlinor och stolpar enligt tillverkarens anvisningar.

Hur man förbereder bygga trall på mark

 • Se till att marken är väldränerad och fri från ogräs eller löv.
 • Planera ytan så att den sluttar något bort från huset för att undvika vattensamlingar.
 • Gräva ut och fylla med grus eller sand om det behövs för att skapa en stabil grund.

Vikten av att använda rätt tjocklek på trallen

Att använda rätt tjocklek på trallen är avgörande för dess hållbarhet, stabilitet och utseende. Här är några tips om hur du väljer rätt tjocklek:

 • Använd minst 28 mm tjocka trallbrädor för bästa resultat.
 • Undvik tunnare material som kan böjas, vikas eller spricka över tid.
 • Kom ihåg att tjockare brädor också ger bättre stöd och en mer robust konstruktion.
Trall direkt mot marken

Om du vill bygga en trall direkt mot marken är det viktigt att följa dessa riktlinjer:

 • Se till att marken är väldränerad och sluttar bort från huset.
 • Lägg ut ett ångspärrskikt för att förhindra fuktproblem och rötskador.
 • Undvik direktkontakt mellan trä och mark för att minska risken för röta och insektsangrepp. Använd plast- eller gummiunderlag för att skapa en luftspalt mellan marken och trallen.

Underhåll och Skötsel

Hur man oljar trall och konsekvenserna av att hoppa över detta steg

Att underhålla din trall är viktigt för att säkerställa dess livslängd och bevara dess utseende. Olja trall är en grundläggande del av skötsel av trall. När du oljar din trall, se till att följa dessa enkla steg:

 1. Rengör trallen noggrant för att ta bort smuts, damm och eventuell mögel.
 2. Välj en lämplig trallolja för ditt material och klimat.
 3. Applicera oljan med en pensel eller trasa i rätt mängd och låt den sjunka in i träet.

Att hoppa över att olja trall kan leda till olika problem, såsom:

 • Sprickbildning och klyvning av träet
 • Försvagning och missfärgning av träet
 • Ökad möjlighet för mögel och algtillväxt

Användning och skötsel av tryckimpregnerat trall

Tryckimpregnerat trall är en populär och slitstarkt val för uteplatser och altaner. För att maximera dess livslängd och bibehålla dess utseende är det viktigt att följa dessa skötselråd:

 • Rengör trallen minst en gång per år med en speciell trallrengörare eller en blandning av tvål och vatten.
 • Inspektera trallen regelbundet för skador och försök att åtgärda eventuella problem så snart som möjligt.
 • Undvik att använda starka kemiska rengöringsmedel eller högtryckstvättar på tryckimpregnerat trall, eftersom dessa kan skada träet.

För att förlänga livslängden på ditt tryckimpregnerade trall ytterligare finns det åtgärder du kan vidta, till exempel:

 • Träskydda det med en trallskyddsmedel
 • Att använda speciellt underhållsfritt beslag och fästelement som inte orsakar korrosion

Genom att följa dessa råd kommer du att kunna njuta av din trall i många år framöver. Läs om: Måla på tryckimpregnerat.

Sammanfattning

När du bygger din trall är det viktigt att ha en plan och noggrant följa rätt byggmetoder. Tänk på följande punkter när du avslutar ditt trallprojekt:

 • Kontrollera så att alla skruvar och fästelement är ordentligt åtdragna.
 • Se till att eventuella el- och vatteninstallationer är säkert anslutna och fungerar korrekt.
 • Rengör trallen från byggdamm och smuts innan användning.

Det kan vara en bra idé att överväga följande komponenter:

Bygga trall
 • Trappor och ramper för enkel åtkomst till trallen.
 • Belysning, både för säkerhet och för att skapa en trevlig atmosfär.
 • Målning eller ytbehandling för att skydda och försköna träet.

Glöm inte att underhålla din trall regelbundet: Läs om: Tvätta altan med såpa och ättika.

 • Rengör trallen noggrant varje år, gärna med en högtryckstvätt.
 • Applicera ett nytt skikt av ytbehandling vid behov för att förhindra väderskador och bevara trallens utseende.
 • Inspektera trallen regelbundet för tecken på skador, och åtgärda eventuella problem innan de blir allvarliga.

Genom att följa dessa råd kommer du att kunna njuta av din trall för många år framöver. Lycka till med ditt trallbygge!

Läs om: Bygga altan utan plintar

FAQ;s 7 Vanliga frågor och svar

Vad är trall?

Svar: Trall är en typ av golv som används för utomhuskonstruktioner, såsom altaner och trädäck. Trallen består vanligtvis av träbrädor som är fastsatta på en regelstruktur.

Hur mycket kostar det att bygga en trall?

Svar: Kostnaden för att bygga en trall kan variera beroende på flera faktorer, inklusive storleken på trallen, det valda materialet och om du anlitar en yrkesperson eller gör det själv. Genomsnittskostnaden kan variera från några tusen till över tiotusen kronor.

Vilket material är bäst för trall?

Svar: Det finns flera olika materialalternativ för trall, inklusive tryckimpregnerat trä, kompositmaterial och hårdträ. Valet beror på din budget, dina estetiska preferenser och hur mycket underhåll du är villig att utföra.

Hur förbereder jag marken under trallen?

Svar: För att förbereda marken under trallen bör du först ta bort all vegetation och sedan lägga ett lager markduk för att förhindra att ogräs växer upp igen. På markduken kan du sedan lägga ett lager grus eller makadam för att säkerställa en jämn och stabil grund.

Hur mycket trall behöver jag för att bygga en trall?

Svar: Mängden trall som behövs beror på storleken på din trall. En tumregel är att räkna med ca 7 trallbrädor per kvadratmeter, men detta kan variera beroende på bredden på brädorna och det önskade mellanrummet mellan dem.

Kan jag bygga trall direkt på marken?

Svar: Ja, det är möjligt att bygga trall direkt på marken, men det är viktigt att först förbereda marken ordentligt för att säkerställa en stabil konstruktion och förhindra skador på trallen från fukt eller skadedjur.

Varför behöver jag olja min trall?

Svar: Oljning av trallen hjälper till att skydda träet mot väder och vind, minskar risken för sprickbildning och flisning, och hjälper till att bevara trallens utseende över tid. Det rekommenderas att olja trallen minst en gång per år.