• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Måla tryckimpregnerat


Måla Tryckimpregnerat

Måla tryckimpregnerat: En snabbguide för bästa resultat

Du som planerar att bygga en altan eller en pergola i tryckimpregnerat trä läs det här innan du kör i gång.

Vi är ganska många som har hus och någon gång tänkt tanken att det vore fint med en träaltan eller en stenlagd terrass eller kanske en fint snickrad pergola för varma sommar dagar. Tänk vad skönt att få sträcka ut i hammocken och svalka sig med glas av något gott att dricka en het sommar dag. Oavsett vad det nu blir så är det mycket viktigt att du väljer rätt material för att säkerställa långvarig hållbarhet och för din nya tillbyggnad. Läs om: ROT avdraget och vad som gäller för tillbyggnad och renovering.

Ett av de mest populära materialen att använda är tryckimpregnerat trä, särskilt för utomhuskonstruktioner såsom däck, staket och pergolor. Det kan dock vara svårt att veta hur man målar impregnerat trä på bästa möjliga sätt. I denna artikel kommer vi att ge dig några tips för att hjälpa dig att måla tryckimpregnerat trä på ett effektivt och hållbart sätt.

För det första är det viktigt att förstå vad måla tryckimpregnerat trä innebär och varför det är så viktigt att göra det korrekt. Tryckimpregnerat trä är ett material som har behandlats med kemikalier för att göra det mer motståndskraftigt mot röta och insektsangrepp. När du målar detta trä bidrar det ytterligare till att skydda det mot väder och slitage, samtidigt som det ger en attraktiv yta. Beroende på hur träet har tryckimpregnerats kan det dock finnas vissa särskilda överväganden att ta hänsyn till när det gäller att välja rätt färgsort, måleriprodukter och vilka metoder du bör använda.

Måla Tryckimpregnerat

Innehållet impregnering

Låt oss ta det frånbörjan, vad exakt är det för kemikalier i själva tryckimpregneringen och hur går själva processen till?

Tryckimpregnering är en process som används för att skydda trä mot röta, insekter, svampar och andra skadegörare. Träet genomgår en behandling där det utsätts för tryck för att impregneras med kemiska konserveringsmedel.

De vanligaste kemikalierna som används för att tryckimpregnera trä är:

 1. Alkaliskt koppar-kvartär (ACQ): Detta är en vattenbaserad kemisk lösning som består av koppar och kvartärsammonejämföreningar. Koppar fungerar som ett fungicid och insekticid, medan kvartärämnen ger ytterligare skydd mot insekter och röta.
 2. Kopparazol (CA): Kopparazol är en annan vattenbaserad behandling som kombinerar koppar och azoler. Azoler är biocider som skyddar träet mot svampangrepp och röta. Koppar fungerar återigen som ett fungicid och insekticid.
 3. Kromerad koppararsenat (CCA): CCA har varit den mest använda tryckimpregneringskemikalien historiskt sett. Det är en kombination av krom, koppar och arsenik. Krom hjälper till att fixera arsenik och koppar i träet, medan koppar fungerar som ett fungicid och arsenik som ett insekticid. Användningen av CCA har minskat i många länder på grund av miljöhänsyn och hälsorisker kopplade till arsenik.

I tryckimpregneringsprocessen placeras träet i en sluten cylinder och luften i cylindern evakueras för att skapa ett vakuum. Därefter fylls cylindern med det valda konserveringsmedlet, och tryck appliceras för att tvinga kemikalierna in i träets porer. Slutligen avlägsnas överskottet av konserveringsmedel och träet torkas.

Det impregnerade träet får en längre livslängd och förbättrad motståndskraft mot förfall och skadedjur, vilket gör det lämpligt för utomhusanvändning, såsom i altaner, staket och trädgårdsmöbler. För dig som känner att det kanske blir en smula för krångligt att ta tag i projektet med att måla, behandla eller rengöra dina tillbyggnader, så kan den enklaste lösningen ofta var den bästa nämligen att anlita ett proffs.

Rengöra och underhålla tryckimpregnerat trä

Speciella överväganden för tryckimpregnerat trä

När det gäller tryckimpregnerat trä är det viktigt att ta hänsyn till vissa faktorer. Tryckimpregnerade material behandlas ofta med kemikalier för att öka deras motståndskraft mot fukt, mögel och röta. Det kan vara en bra idé att använda skyddshandskar och glasögon när du arbetar med tryckimpregnerat trä samt att tvätta händerna noga efteråt.

Rengöringsmetoder och produkter som fungerar bäst för tryckimpregnerat trä

 • Använd en mjuk borste eller trasa för att avlägsna löv, smuts och annat skräp från ytan.
 • För djupare rengöring, bland 1 del blekmedel med 3 delar vatten och applicera lösningen på träytan med en svamp eller trasa. Låt verka i 10 minuter och skölj sedan noggrant med vatten.
 • Om du vill tvätta trädäck med högtryckstvätt använd lågt tryck (under 1500 PSI) och se till att munstycket hålls minst 30 cm från träytan för att undvika skador.

Skötsel och underhållsrutiner för tryckimpregnerat trä

 • Årlig oljning av altan: Det är viktigt att olja din altan årligen för att skydda träet från solens UV-strålar och förhindra att det blir grått och slitaget. Välj en olja som är avsedd för tryckimpregnerade träytor och följ tillverkarens anvisningar för bästa resultat.
 • Oljning av altan efter rengöring: Se till att altanen är helt torr innan du applicerar olja. Det kan ta upp till 48 timmar för träet att torka efter en grundlig rengöring.

Genom att följa dessa tips kan du hålla ditt tryckimpregnerade trä i bra skick och förlänga dess livslängd.

Använda klorin för rengöring

När och hur man kan använda klorin för att rengöra betongplattor och tryckimpregnerat Trä

För att rengöra betongplattor och tryckimpregnerat trä med klorin börjar du med att skapa en blandning av klorin och vatten. Använd 1 del klorin till 3 delar vatten för att skapa en effektiv lösning.

När du har blandat lösningen, applicera den på betongplattorna eller tryckimpregnerat trä med en borste eller trasa. Låt lösningen verka i några minuter, men inte mer än 15 minuter för att undvika skador på ytan.

Efter att lösningen har verkat sköljer du noggrant med rent vatten. Det är viktigt att skölja ytan ordentligt för att förhindra blekning eller andra skador. Detta speciellt om du väljer att rengöra trädäck med klorin. Ett mer skonsamt val kan vara rengöra trädäck med bikarbonat och ättika.

Säkerhetsåtgärder och miljöaspekter

När du använder klorin för att rengöra betongplattor och tryckimpregnerat trä är det viktigt att vidta vissa säkerhetsåtgärder:

 • Använd skyddshandskar och skyddsglasögon för att skydda dina händer och ögon från klorin.
 • Arbeta på en välventilerad plats för att undvika att andas in ångor från klorinet.
 • Förvara klorinblandningen utom räckhåll för barn och husdjur.

När det gäller miljöaspekter bör du vara medveten om att klorin kan vara skadligt för miljön, speciellt för vattenlevande organismer. Därför bör du vara försiktig med att inte spola ut klorinblandningen direkt i avloppet eller närliggande vattendrag. Att tvätta trall med såpa kan fungera utmärkt om det bara handlar omen lättare rengöring.

Använd i stället biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel om möjligt, eftersom de är mer miljövänliga och oftast lika effektiva för att rengöra betongplattor och tryckimpregnerat trä.

Använda ättika för rengöring

När och hur man kan använda ättika för att rengöra betongplattor och tryckimpregnerat trä

När du ska rengöra betongplattor och tryckimpregnerat trä kan ättika vara ett effektivt och miljövänligt alternativ. Börja med att blanda en del ättika med en del vatten för att skapa en rengöringslösning. Läs om: Rengöring trall

Applicera lösningen på betongplattorna och tryckimpregnerat trä med en borste eller trasa. Tvätta noggrant och låt ättikan verka i cirka 15–20 minuter. Skrubba sedan ytan med en hård borste eller högtryckstvätt och skölj bort med vatten.

Fördelar och nackdelar med att använda ättika

Fördelar:

 • Miljövänligt: Rengöra trädäck med ättika. Ättika är biologiskt nedbrytbart och lämnar inga skadliga kemikalier i naturen.
 • Enkelt att använda: Du behöver bara blanda det med vatten och applicera på ytan som ska rengöras.
 • Låg kostnad: Ättika är ett billigare alternativ jämfört med många kommersiella rengöringsmedel.

Nackdelar:

 • Kan vara mindre effektivt: Ättika är inte lika kraftfullt som vissa kemikaliska rengöringsmedel och kan kräva mer arbete för att avlägsna envis smuts.
 • Lukt: Ättika har en distinkt, stark lukt som vissa människor kanske inte uppskattar.
 • Kan vara skadligt för vissa material: Beroende på koncentrationen av ättika och exponeringstiden kan det potentiellt skada betong och trä.

Använd ättika för rengöring med försiktighet och överväg för- och nackdelarna innan du väljer det för din rengöringslösning. Håll dig till säkra koncentrationer och följ rekommendationerna för att få bästa möjliga resultat.

Måla på tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä skyddas mot röta och insektsangrepp genom en impregneringsprocess. Men för att träet ska behålla sitt utseende över tid är det viktigt att måla det. Här får du råd om hur du bäst går tillväga när du ska måla på tryckimpregnerat trä.

Förberedelser och tips för att måla på tryckimpregnerat trä

Det är viktigt att förbereda träet innan målningen påbörjas:

 1. Kontrollera att träet är torrt, innan du börjar måla. Det rekommenderas att vänta minst ett par månader efter att träet har lagts ut innan du målar det.
 2. Rengör träet ordentligt med hjälp av en borste och tvålblandat vatten.
 3. Slipa eventuella ojämna ytor med sandpapper för att få en jämn och fin yta.
 4. Täck områden som inte ska målas med maskeringstejp.
 5. Applicera grundfärg, och låt den torka enligt anvisningarna på förpackningen.

Vilka typer av färg som är lämpliga för användning på tryckimpregnerat trä

När det gäller färgval för att måla tryckimpregnerat vilken färg fungerar bra o.s.v. det finns en rad olika fabrikat som tillverkar färg förtryckimpregnerat trä. Vi har valt att redovisa några olika sorters färg och vilka alternativ som fungerar bra:

 1. Akrylatfärg: Detta är en vattenbaserad färg som är lämplig för utomhusbruk på trä. Den är fuktbeständig och har god hållbarhet.
 2. Olipolytan: Detta är en kombination av olja och akrylatfärg, och är mycket lämplig för tryckimpregnerat trä eftersom den ger träet en stark skyddsbarriär samtidigt som den även låter träet andas.
 3. Hårdvaxolja: Denna typ av färg är också lämplig för tryckimpregnerat trä. Den ger en slitstark yta som är vatten- och smutsavvisande.

Varför man inte bör bygga in tryckimpregnerat trä

Potentiella problem och risker med att bygga in tryckimpregnerat trä

När du använder tryckimpregnerat trä för inbyggnad finns det vissa problem och risker att vara medveten om. Tryckimpregnerat trä behandlas med kemiska ämnen för att förhindra röta och skadedjur. Om det används felaktigt kan det leda till försämrad inomhusluftkvalitet och hälsoproblem.

För det första kan fukt byggas upp i tryckimpregnerat trä om det inte får tillräckligt med ventilation. Detta kan leda till att träet sväller och orsakar strukturella problem såsom sprickor eller skevhet. En annan risk är att de kemiska ämnena i tryckimpregnerat trä kan läcka ut och orsaka föroreningar i marken eller grundvattnet, vilket kan påverka miljön negativt.

Alternativa byggmaterial och metoder för att undvika dessa problem

För att undvika dessa problem och risker med att bygga in tryckimpregnerat trä är det bra att överväga alternativa byggmaterial och metoder. Här listas några exempel:

 • Termiskt modifierat trä (TMT): Termiskt modifierat trä är en miljövänligare alternativ till tryckimpregnerat trä. Det behandlas med värme istället för kemikalier för att minska risken för röta och insektsangrepp. Det är också mindre benäget att svälla eller krympa på grund av fuktighet, vilket gör det mer stabilt för inbyggnadsändamål.
 • Naturfiberkompositer: Naturfiberkompositer består av en blandning av växtfibrer och biobaserade polymerer. De är hållbara, lätta och har utmärkta mekaniska egenskaper. De kan användas i stället för tryckimpregnerat trä för att eliminera risken för föroreningar och förbättra inomhusluftkvaliteten.
 • Metoder för att förbättra ventilationen och fukthanteringen: När du bygger in, se till att ditt bygge har tillräckligt med ventilation och använd fuktbarriärer för att förhindra fuktuppbyggnad i träet. Detta kommer att minimera riskerna för strukturella problem och hälsoproblem relaterade till dålig inomhusluftkvalitet.

Genom att överväga dessa alternativa byggmaterial och metoder för att undvika att bygga in tryckimpregnerat trä kan du skapa en hälsosammare och mer hållbar inomhusmiljö utan att riskera negativa effekter på dig, din hälsa och vår planet. Läs om: Bygga trädäck

Skötsel och underhåll av tryckimpregnerad altan

Rutiner och tips för att bevara och skydda en tryckimpregnerad altan

För att bevara och skydda din tryckimpregnerade altan är det viktigt att följa en del grundläggande rutiner och tips. Det hjälper till att förlänga altanens livslängd och hålla den i gott skick.

 • Årlig oljning av altan: Olja din altan årligen för att förbättra dess utseende och bevara träets naturliga skydd mot väder och vind. Detta kan göras med en träolja eller ett oljebaserat täckande träskyddsmedel. Produkten du väljer beror på träets typ och det slutliga utseendet du vill uppnå.
 • Skillnader mellan olja och lasyr: Olja tränger djupt in i träet och skyddar det inifrån. Det ger en naturlig och genomskinlig yta som låter träets ådring synas. Lasyr, å andra sidan, skapar en skyddande film på träets yta och ger ett mer enhetligt och täckande utseende, som kan vara önskvärt i vissa situationer.

När och hur man bör utföra underhållsåtgärder

För att underhålla din tryckimpregnerade altan på bästa sätt är det viktigt att veta när och hur man bör utföra underhållsåtgärder. Här är några riktlinjer att följa:

 • Tidpunkt för underhåll: Utför underhållsåtgärder minst en gång per år, helst på våren eller hösten när temperaturen är mild och luftfuktigheten är låg. Undvik att utföra underhåll under regniga perioder eller när träet är blött och fuktigt.
 • Rengöring: Börja med att rengöra altanen med en borste eller högtryckstvätt för att avlägsna smuts, alger och mögel. Använd ett särskilt trärengöringsmedel om det behövs. Låt träet torka ordentligt innan du går vidare med nästa steg.
 • Oljning eller lasyr: Applicera olja eller lasyr jämnt över altanen med en pensel, roller eller svamp. Följ produktens anvisningar för bästa resultat. Låt produkten torka enligt rekommendationerna och applicera eventuellt ytterligare lager om det behövs.

FAQ:s 7 Vanliga frågor och svar

Behöver man måla tryckimpregnerat trä?

Svar: Du behöver inte måla tryckimpregnerat trä för att skydda det mot röta och insekter, eftersom tryckimpregnering ger trädet en grundläggande skydd. Dock kan du måla det för att förbättra utseendet eller när du vill ge ytterligare skydd mot väder och vind.

Vilken färgtyper rekommenderas att använda på tryckimpregnerat trä?

Svar: Använd vattenbaserade färger som akrylatfärg eller alkydfärg på tryckimpregnerat trä. Detta ger en hållbar yta som skyddar träet från yttre påverkan och påverkar inte impregneringen i träet.

Kan jag måla tryckimpregnerat trä direkt?

Svar: Nej, du bör vänta några månader innan du målar tryckimpregnerat trä. Detta är för att träet behöver torka och stabilisera sig, samt för att fukt ska avdunsta och impregnerade ämnen ska binda väl till träet.

Vilka förberedelser krävs innan man målar tryckimpregnerat trä?

Svar: För att förbereda tryckimpregnerat trä för målning, bör du:
1. Rengöra ytan från smuts och damm
2. Nöta bort eventuell lös färg eller träfiber
3. Torka av ytan och låta den torka helt
4. Använda grundfärg för bättre slutresultat och vid behov

Hur många lager färg krävs på tryckimpregnerat trä?

Svar: Generellt rekommenderas två lager färg för att få en jämn och hållbar yta. Men antalet lager kan variera beroende på kvaliteten på färgen och träets skick.

Vilka verktyg behöver jag för att måla tryckimpregnerat trä?

Svar: För att måla tryckimpregnerat trä behöver du:
1. Pensel eller rulle för färgapplicering
2. Slipverktyg (om nödvändigt)
3. Fuktmätare för att mäta träets fuktinnehåll
4. Skyddskläder, som handskar och ögonskydd

Hur ofta behöver jag måla om tryckimpregnerat trä?

Svar: Underhållsfrekvensen beror på yttre faktorer, såsom vädret och slitage. Generellt sett kan du förvänta dig att måla om tryckimpregnerat trä efter 5-10 år beroende på färgens kvalitet och tätheten av träets exponering mot väderförhållanden.

Extra tips och rekommendationer

Miljövänliga alternativ för rengöringsmedel och metoder

För att skydda både miljön och din hälsa, använd miljövänliga rengöringsmedel och metoder när du ska måla tryckimpregnerat trä. Du kan t.ex. använda:

 • En egen blandning av vatten, ättika och citronsaft för att rengöra ytan
 • En högtryckstvätt med ett miljövänligt rengöringsmedel för att avlägsna smuts och alger

Var noga med att följa anvisningarna på produkten för bästa resultat.

Säkerhetsåtgärder vid användning av rengöringsprodukter och verktyg

När du använder rengöringsprodukter och verktyg, se till att:

 • Använd skyddsglasögon, handskar och andra skyddskläder för att skydda dig mot eventuella skador
 • Läs och följ säkerhetsinstruktionerna för alla produkter och verktyg du använder
 • Arbeta i ett välventilerat område för att minimera ångor och dammpartiklar

Hur man skapar en underhållsrutin för att göra rengöring och underhåll av betongplattor och tryckimpregnerat trä enklare och mer effektivt

För att göra underhåll av betongplattor och tryckimpregnerat trä enklare och mer effektivt, följ dessa steg:

 1. Planera en årlig kalender för rengöring och underhåll
 2. Använd rätt rengöringsprodukter och verktyg för varje uppgift
 3. Rengör och grundmåla ytan regelbundet för att undvika skador och förlänga livslängden på träet
 4. Kontrollera regelbundet efter tecken på skador, såsom sprickor eller missfärgning, och åtgärda problemen omgående för att undvika större problem
 5. Skydda området från väder och vind genom att täcka det med en presenning eller annat skydd under dåliga väderförhållanden

Genom att följa dessa tips och rekommendationer kan du måla och underhålla ditt tryckimpregnerade trä på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt.

Säsongsbunden skötsel och underhåll

Väsentliga underhållsåtgärder att utföra under olika årstider

Du märker att det är dags att utföra underhåll på ditt måla tryckimpregnerat trä när du ser att färgen börjar blekna eller att ytan blir grov. Här är några av de viktigaste underhållsåtgärder som du bör utföra under olika årstider:

 • Vår: Rengör träytor från smuts och alger som har samlats under vintern. Använd milt rengöringsmedel och en borste för att ta bort fläckar och smuts.
 • Sommar: Kontrollera träytorna för sprickor eller skador och åtgärda dem om det behövs. Måla om träet om färgen har bleknat eller spruckit.
 • Höst: Rengör träet från löv och annat organiskt material som kan skapa fuktproblem under vintern. Kontrollera också fastsättningarna och dra åt dem vid behov.
 • Vinter: Se till att träytorna är skyddade från snö och is genom att skotta regelbundet och att använda en presenning om så behövs.

Hur man skyddar betongplattor och tryckimpregnerat trä från väderrelaterade skador

För att skydda dina betongplattor och tryckimpregnerat trä från väderrelaterade skador rekommenderar vi följande åtgärder:

 1. Dränering: Se till att ytor runt ditt måla tryckimpregnerat trä och betong har god dränering och att inget vatten samlas på dessa ytor. Detta kan bidra till att förhindra vattenintrång och skador orsakade av fukt.
 2. Måla och täta: Måla tryckimpregnerat trä med en färg som är skyddande mot väderpåverkan. Täta betongplattor med en betongtätning.
 3. Skydda: Använd en presenning för att skydda tryckimpregnerat trä och betongplattor när de inte används under längre perioder, som till exempel under vintern.

Genom att följa dessa rekommendationer, kan du minska risken för skador på ditt måla tryckimpregnerat trä och betongplattor och öka deras livslängd.

Lösningar för vanliga problem

Hur man hanterar vanliga problem som mögel, alger och fläckar på betongplattor och tryckimpregnerat trä

För att hantera vanliga problem som mögel, alger och fläckar på betongplattor och tryckimpregnerat trä, bör du följa dessa steg:

 1. Identifera problemet: Försök att avgöra om det är mögel, alger eller fläckar som orsakar problemet på dina betongplattor eller tryckimpregnerat trä.
 2. Rengör ytan: Använd en borste eller en högtryckstvätt för att rengöra det drabbade området noggrant. Se till att du avlägsnar all smuts, löv, och andra rester som kan göda mögel, alger, och fläckar.
 3. Välj rätt produkt: Beroende på problemet, välj en produkt som är speciellt utformad för att behandla mögel, alger, eller fläckar. Läs etiketten noggrant för att säkerställa att produkten är lämplig för den typ av yta du arbetar med.

Produkter och metoder för att effektivt behandla dessa problem

Här är några populära produkter och metoder för att effektivt behandla mögel, alger, och fläckar på betongplattor och tryckimpregnerat trä:

 • Mögel: En blandning av vatten och blekmedel (1:2 förhållande) kan användas för att döda mögelsporer och ta bort mögelfläckar. Använd en borste för att skrubba det drabbade området noggrant och låt blandningen verka i 10-15 minuter innan du sköljer noggrant med vatten. Se till att skydda dina ögon och händer när du arbetar med denna blandning.
 • Alger: Algborttagningsmedel finns i handeln och kan användas för att behandla alger som växer på betongplattor och tryckimpregnerat trä. Följ instruktionerna på produktetiketten noggrant och använd en borste för att noggrant skrubba det drabbade området innan du sköljer med vatten.
 • Fläckar: Fläckborttagningsmedel finns också i handeln och kan användas för att ta bort olja, rost, och andra typer av fläckar från betongplattor och tryckimpregnerat trä. Följ instruktionerna på produktetiketten och använd en borste eller en trasa för att noggrant rengöra fläckarna.

För att förhindra framtida problem med mögel, alger, och fläckar på dina betongplattor och tryckimpregnerat trä, se till att du håller området rent och torrt, samt överväga att använda ett skyddande träskyddsmedel eller täckning för att skydda materialet från fukt och smuts.

Återställa och förnya gamla betongplattor och tryckimpregnerat Trä

Som du kanske vet kan betongplattor och tryckimpregnerat trä förlora sitt ursprungliga utseende med tiden och behöva en upprustning. Här är några tekniker och metoder för att återställa och förnya dessa ytor:

 • Rengöring: Börja med att rengöra ytan grundligt med hjälp av en högtryckstvätt. Detta kommer att avlägsna smuts och mögel.
 • Slipning: Använd en slipmaskin eller sandpapper för att slipa ner betong- eller träytor som har blivit grova eller slitna.
 • Reparation: Om det finns sprickor eller hål i betongplattor eller tryckimpregnerat trä, fyll dem med lämpligt reparationsmaterial, som cementbruk eller träfyllningsmedel.
 • Ytskydd: För betongplattor, applicera en betongtätning eller betongmålning för att skydda ytan och ge den ett nytt utseende. För tryckimpregnerat trä, använd en passande träskydds- eller träfärg.

När man bör överväga att byta ut eller renovera betongplattor och tryckimpregnerat trä

Det är viktigt att veta när det är dags att byta ut eller renovera betongplattor och tryckimpregnerat trä. Här är några faktorer att tänka på:

 • Betydande skador: Om det finns omfattande skador som djupa sprickor, misslyckade reparationer eller om betongen eller träet är märkbart ruttnande, kan det vara dags att byta ut dessa komponenter helt och hållet.
 • Ålder: Om betongplattor eller tryckimpregnerat trä är mycket gamla och har försvagats över tiden, kanske de inte längre är säkra att använda och kräver utbyte eller omfattande renovering.
 • Ändrade behov: Om dina behov har ändrats och du begränsas av det befintliga utrymmet eller layouten, kan det vara dags att byta ut eller renovera betongplattor och tryckimpregnerat trä för att möta dina nya krav.

Var noggrann med att bedöma dina behov och betrakta alla alternativ innan du bestämmer dig för att byta ut eller renovera dina betongplattor och tryckimpregnerat trä.

Läs om: Bygga altan utan plintar