• Bostad
  Bostad
 • Bygg & Renovering
  Bygg & Renovering
 • Elektriker
  Elektriker
 • Flytt & Transport
  Flytt & Transport
 • Handyman
  Handyman
 • Måleri & Tapet
  Måleri & Tapet
 • Rör, VVS
  Rör, VVS
 • Städ
  Städ

Bolån räntor och amorteringar


Bolån räntor amorteringar

Hur mycket höjs räntan 2023?

Bolån räntor och amorteringar. En ny verklighet väntar många som har bundna lån.73 procent av alla bundna bolån kommer behövas omförhandlas nu i Maj 2023. Vad händer på bostadsmarknaden undrar nog de flesta av oss. I den här artikeln försöker vi reda ut de allra vanligaste frågorna i ämnet.

Riksbanken väntas höja räntan flera gånger under 2023 nu talas det om att räntan kommer höjas till över 4 procent innan den eventuellt sänks. Fastighetsmäklare ser det som en nödvändig åtgärd för att kyla av bostadsmarknaden. Oron är stor, framför allt hos unga som kanske inte varit med om något annat än en fest med stigande börser och höjda reallöner.

Centralbanker runt om i världen använder räntevapnet för att kuva inflationen, men det gäller att göra det utan att kyla ner ekonomin för mycket. Detta påverkar alla konsumenter, och ordet för dagen är oro.

Förhandla nya amorteringskrav

Amorteringskrav – enkelt förklarat

Amortering är en metod för att betala av en skuld över tid genom att göra regelbundna betalningar, vanligtvis månadsvis. Amortering innebär att man betalar av både ränta och själva lånebeloppet under en bestämd period, tills skulden är helt återbetald. I Sverige infördes ett amorteringskrav år 2016 för att minska riskerna i ekonomin och förhindra en prisbubbla på bostadsmarknaden.

Vad är amorteringskrav?

Amorteringskrav innebär att låntagare måste betala av en viss del av lånet varje år, vanligtvis 1-2% av det totala lånebeloppet. Detta gäller för bolån som är högre än 4,5 gånger hushållets årsinkomst. Kravet är till för att förhindra en överbelåning på bostadsmarknaden och för att minska risken för ekonomisk instabilitet.

Hur fungerar amorteringskravet? Kravet innebär att låntagare måste betala av en viss del av lånet varje år. Det innebär att den totala skulden minskar med en viss procent per år. Amorteringen ska pågå tills hela skulden är återbetald. För en låntagare kan det betyda att man måste betala mer varje månad, vilket kan påverka den egna ekonomin och planerade utgifter.

Omförhandling av amortering på bolån

Om man redan har ett bolån och vill omförhandla amorteringskravet, finns det möjligheter att göra det. Det är dock inte alltid enkelt, och man bör förbereda sig noga innan man tar kontakt med sin bank eller långivare. Ett av de mest effektiva sätten att omförhandla amorteringen på ett bolån är att förhandla med sin bank om en längre löptid.

Att förhandla om längre löptid Genom att förlänga löptiden på sitt bolån kan man minska den månatliga kostnaden för amorteringen. Det innebär att man kan sprida ut återbetalningen av lånet över en längre tid, vilket gör att man betalar mindre varje månad. Det är viktigt att tänka på att en längre löptid också innebär att man betalar mer i ränta totalt sett.

När det gäller omförhandling av amorteringsplaner är det viktigt att komma ihåg att det finns flera möjligheter att justera avbetalningsplanen, beroende på din situation. Här är några av de alternativ som kan vara tillgängliga för dig:

Förhandla med banken-sänd en signal

Det som brukar sätta fart på banken är att begära ut ett amorteringsunderlag, det sänder en tydlig signal till din bank att du är på gång att eventuellt byta bank. När nu väl har ditt möte med banken fråga om en lägre ränta eller en längre amorteringstid, vilket kan minska dina månatliga betalningar.

Visa att du är beredd att byta bank

En annan möjlighet är att byta bank. Det är lite det handlar om när du begär ut ett amorteringsunderlag. Var tydlig med att du menar allvar.

Amortera extra

Om du är likvid och har möjlighet att betala extra på ditt bolån kan det vara ett bra sätt att minska din skuld och amorteringsperiod. Genom att amortera extra betalar du av mer på ditt lån varje månad, vilket minskar den totala räntekostnaden och kan leda till att du blir skuldfri snabbare.

Ändra låneform

En annan möjlighet att omförhandla din avbetalningsplan är att ändra din låneform. Om du till exempel har ett bundet lån kan du överväga att byta till ett rörligt lån eller tvärtom. Genom att byta låneform kan du påverka din ränta och din avbetalningsplan.

Förlänga löptiden

Om du behöver sänka dina månatliga betalningar kan du överväga att förlänga löptiden på ditt lån. Genom att förlänga löptiden kan du minska dina månatliga betalningar, men det innebär också att du betalar mer i ränta över tiden.

Sammanfattningsvis

Är du orolig för hur du ska klara av dina amorteringar är det aldrig fel att kontakta sin bank i god tid före det att eventuella problem uppstår. Tvärtom det visar att du är mån om att relationen mellan dig och banken ska fungera bättre Om du behöver hjälp kan det även vara en god idé att kontakta en finansiell rådgivare.

Sökord: Amorteringskrav, omförhandla bolån, förhandla med banken, byta bank, amortera extra, ändra låneform, förlänga löptiden.

Fallande bostadspriser 2023 konsekvenser

Många har köpt nyproducerade bostäder i ett högt marknadsläge och tvingas nu sälja sin gamla lägenhet i en helt ny miljö. Detta, tillsammans med stigande mat-, el- och bensinpriser samt räntehöjningar, innebär att många kan hamna i en tuff situation. Dessutom kan det leda till fallande bostadspriser 2023.

Riksbanken vill få ner inflationen och få ekonomin i balans. Detta gynnar hushållen på sikt och är därför viktigt att sträva efter.

Amorteringskrav och möjligheten att förhandla

Trots nya amorteringskrav finns det fortfarande möjligheter för konsumenter att förhandla räntan och få billigare ränta. Detta kan hjälpa till att hantera de nya amorteringskraven på gamla lån och skapa en mer stabil situation för bostadsköpare. Läs mer här: FI amorteringskravet

Samtidigt är det viktigt att ha realistiska förväntningar, eftersom fallande bostadspriser 2023 är en verklighet för många. Det kan leda till en trögare marknad med tillfälligt färre avslut och ett stigande utbud. Men när säljarna till sist accepterar den nya, lägre prisnivån kommer antalet affärer att gå tillbaka till de vanliga nivåerna.

Bolån räntor Amorteringar 2

Både säljare och köpare har insett att en ränta på 3 procent är här för att stanna

Det är vanligt att köparna avvaktar, vid en prisnedgång –säljarna vill först inte tro att en ny prisnivå har etablerats. Det leder till en trögare marknad med tillfälligt färre avslut och ett stigande utbud. När säljarna till sist accepterat att det finns en ny, lägre, prisnivå kommer antalet affärer att gå tillbaka till de vanliga nivåerna.

Vi bor i genomsnitt sju år i en bostad i Sverige

Sverige har haft en lång period med kraftigt stigande bostadspriser – med över 20-procentiga prisuppgångar inom vissa segment. Det är bra det som händer – vi behöver kyla av marknaden. Marknaden kommer komma tillbaka men i långsam takt. Får vi nu en justering som pressar ner priserna tio procent så är det inte hela världen. Man bor i genomsnitt sju år i en bostad i Sverige.

Priserna på bostadsrätter har fallit i stora delar av Stockholms län

Förstagångsköpare som gjorde sin affär nyligen och är högbelånade, de sitter i kläm. Inom Stockholms stads har prisfallet varit som störst i innerstaden – Vasastan-Norrmalm toppar listan med ett genomsnittspris som minskat med 12,7 procent. Prisförändringar i innerstaden är ofta en indikator för utvecklingen i resten av landet. I Stockholms centrala stadsdelar, Kungsholmen, Centrala Stockholm, Vasastan-Norrmalm och Östermalm, har det genomsnittliga kvadratmeterprisets kurva dock vänt svagt uppåt sedan i november förra året.

Tecken på uppgång en positiv signal

Prisuppgången främst är ett tecken på att marknaden håller på att stabiliseras. Om man jämför och tittar på tidigare historiska tydliga nedgångar. Som när vi fick skärpta amorteringskrav, då sjönk priserna tydligt under andra halvåret 2017. När nedgången sedan var över, låg priserna ganska stilla och gjorde så ända fram till pandemin.

Men det finns undantag i Vallentuna har priset på bostadsrätter däremot ökat med 14,7 procent, till skillnad från utvecklingen i hela Stockholms län där priset minskat med i snitt 8,8 procent. Anledningen till den udda statistiken är troligtvis ”jokern i statistiken” – i och med att nyproduktion som generellt har högre fallhöjd ligger på en högre prisnivå.

Fallande huspriser i Stockholm kan leda till billigare ränta

Huspriserna i Stockholm har fallit och marknaden har blivit trögare. Januari 2023 sjönk försäljningen av bostadsrätter i Stockholms län med 26 procent jämfört med samma månad föregående år. Trögheten beror delvis på minskad köpvilja, men också på att säljare haft högre förväntningar på slutpriset än vad köpare varit villiga att buda.

Slutpriserna var i genomsnitt lägre än utropspriserna i december förra året. Men nu finns det signaler som tyder på att marknaden i Stockholm vänt upp med minskade skillnader mellan annonserat pris och slutpris. Det visar att det kanske är något som börjar hända, vi är kanske lite närmare ett jämviktsläge.

Inbromsning för nya bostäder i Stockholm

Byggbranschen i Stockholm upplever en kraftig inbromsning i bostadsbyggandet. Efter flera år av ökat bostadsbyggande ser 2023 ut att bli ett dåligt år för bostadsbyggandet.

Byggbranschens egna framtidsutsikter visar från nyligen gjorda mätningar på en kraftig inbromsning i bostadsbyggandet. Det är det största tappet av alla som vi sett i mätningen. Orsakerna bakom inbromsningen är högre byggkostnader och stigande räntor. Det har blivit dyrare att bygga nya bostäder samtidigt som de potentiella kundernas köpkraft har urholkats av p.g.a. stigande räntor.

Byggbolagen sitter i en rävsax och pressas från två håll. Det gör att kalkylen inte går ihop för många byggföretag. I Stockholms län råder bostadsbrist sedan en lång tid tillbaka. Att nyproduktionen nu stannar upp kommer sannolikt att förvärra situationen, spår Stockholms handelskammare, ”konsekvenserna av nedgången vi ser nu, kommer vi få leva med under de kommande åren”.

Förhandla räntan

Förhandla om bolåneräntan tips

Om du redan har ett bolån och vill få en billigare ränta, behöver du sannolikt förhandla med banken. Det kan även vara möjligt att byta till en annan bank med lägre ränta.

Kan man begära snittränta?

Om du vet med dig att du betalar en högre ränta en snittet. Så en av frågorna du bör ställa är om du istället även kan få snitträntan. För att öka dina chanser att få en lägre ränta måste du förbereda dig. Se över din ekonomi och räkna ut vad du har råd med. Det är också bra att ha koll på vad andra banker erbjuder för räntor.

Vilken ränterabatt kan man kräva?

När du ska förhandla med din bank är det aldrig bra att börja en förhandling med krav. I en förhandling är det viktigt att vara öppen och ärlig om din ekonomiska situation. Det kan även vara en bra idé att visa att du har varit en lojal kund men att du är beredd att byta bank om det behövs.

Lägsta ränta på bolån-argument bolåneränta

Att få den lägsta räntan på sitt bolån är förstås något som alla strävar efter. För att hitta den lägsta räntan är det viktigt att jämföra olika banker och deras erbjudanden.

När du jämför räntor är det också viktigt att titta på vilka villkoren som gäller för lånet, som till exempel amorteringskrav och eventuella avgifter.

Att hitta den lägsta räntan på bolån kan vara en tidskrävande process, men i.o.m, att det kan spara dig mycket pengar i längden så är det nog värt ansträngningen.

Nya amorteringskrav och gamla lån

De nya amorteringskraven som infördes 2018 innebär att nya lån måste amorteras mer aggressivt för att minska risken för höga skulder och en instabil bostadsmarknad.

Men vad händer med äldre lån som inte omfattas av de nya kraven? I princip påverka inte, de äldre lånen men det är viktigt att ha i åtanke att amortering alltid är en bra idé för att minska skuldbördan.

Om du har ett äldre lån och vill veta mer om hur du kan amortera på det kan det vara bra att ta kontakt med din bank eller långivare. De kan ge dig råd och hjälp att hitta den bästa lösningen för din ekonomiska situation.

Ett alternativ för att öka bostadsbyggandet är att bygga fler hyresrätter

Andra menar att ett första steg är att lätta på amorteringskravet

Men enligt byggföretagen går inte kalkylen ihop för att bygga hyresrätter i dagsläget. Byggkostnaderna har ökat samtidigt som hyresgästernas betalningsförmåga minskat på grund av stigande räntor. Dessutom bygger många affärsmodeller på att byggbolagen samtidigt som de bygger bostadsrätter som man säljer även tar med hyresrätter som ett komplement.

Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholm behöver 22 000 nya bostäder tillkomma per år i länet fram till 2050. Stockholms stad har som mål att 140 000 nya bostäder ska byggas mellan 2010 och 2030.

Men med den nuvarande situationen ser det ut som att det kommer att bli en kraftig inbromsning i bostadsbyggandet. Detta kommer sannolikt att förvärra bostadsbristen i Stockholm, vilket gör det ännu svårare för människor att hitta en bostad till ett rimligt pris.

För att möta bostadsbristen och öka bostadsbyggandet behöver det finnas incitament för byggföretagen att bygga fler bostäder. Ett sätt att göra detta kan vara att lätta på amorteringskravet och andra regler som ställer hinder i vägen för människor att köpa en bostad. Men det krävs också en politisk vilja att se till att fler bostäder byggs i Stockholm och andra delar av landet.

Nya amorteringskrav påverkar bostadsköpare

Sedan 2016 har nya amorteringskrav införts i Sverige för att minska risken för en bostadsbubbla. Kraven innebär att den som tar ett bolån måste amortera en viss summa varje år för att minska skulden. De nya amorteringskraven gäller både nya och gamla bolån, men de gamla lånen påverkas först när de förlängs eller förnyas.

De nya amorteringskraven har gjort det svårare för många bostadsköpare att finansiera sina bostadsköp. De högre kraven har gjort att många hushåll har fått högre månadskostnader och har svårare att få lån godkända. Det kan också innebära att vissa hushåll tvingas välja mindre och billigare bostäder än de egentligen skulle vilja ha.

De nya kraven har också påverkat bostadsmarknaden i stort. Många spekulanter har dragit sig tillbaka från marknaden och det har bidragit till en minskad efterfrågan på bostäder.

Amorteringskraven har gjort det svårare för nya bostadsköpare

Enligt Byggföretagen skulle ett första steg kunna vara att lätta på amorteringskravet, som gör att många människor inte har råd att köpa en ny bostad. Högre räntor och amorteringskrav har gjort det svårare för människor att köpa bostäder, samtidigt som högre byggkostnader gör det svårare att bygga nya bostäder. Detta är lite av en rävsax som hela marknaden hamnat i säger många av byggföretagen.

Därför har Moderaterna i valrörelsen lovat att pausa amorteringskravet på grund av det ekonomiska läget. I december 2022 gav finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) Finansinspektionen (FI) i uppdrag att undersöka hur den så kallade ventilen i regelverket skulle användas av bankerna för att ge möjlighet till amorteringslättnader.

Ventilen ger bolånetagare möjlighet att söka tillfällig amorteringsfrihet till följd av särskilda skäl som exempelvis sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Undantaget gäller också vid kraftigt ökade utgifter. Höga elpriser kan vara ett giltigt skäl. Däremot är ett högre ränteläge i sig inte grund för amorteringsfrihet enligt myndigheten.

Det är alltid banken som avgör vem som får uppskov

Allt fler hushåll efterfrågar amorteringslättnader och det är upp till respektive bank att avgöra om, vem, och på vilka grunder man beviljar amorteringslättnad.

Skillnader i hur bankerna tolkar ventilen kan leda till att olika kunder får olika besked. Skandia är en av bankerna som har valt att bl.a. ännu inte omfatta höga elräkningar som ett skäl för undantag från amorteringsreglerna.

Danske Bank, som även tillämpar ventilen, menar att om man till exempel har ett stort sparkapital, bör man i stället överväga att använda de pengarna först.

Så förhandlar man räntan på bolånet

Att få ner räntan på bolånet är en stor besparing för många hushåll. Genom att förhandla med sin bank om räntan på bolånet kan man ofta få ner den till en billigare nivå. Men det gäller att vara påläst och förberedd på en förhandlingsprocess.

För det första är det viktigt att ha koll på marknadsräntan och vad andra banker erbjuder för ränta på sina bolån. Det ger en bra utgångspunkt för förhandlingarna med sin bank. Bankerna konkurrerar ständigt med varandra om kunderna och är ofta villiga att sänka sin ränta för att behålla befintliga kunder eller locka till sig nya.

För det andra är det viktigt att ha en god kreditvärdighet och visa upp en stabil ekonomi. Bankerna vill ha trygga och pålitliga kunder som har en god betalningsförmåga. En hög inkomst och en god betalningshistorik är därför viktigt vid förhandlingar om räntan på bolånet.

För det tredje kan det vara bra att förbereda en argumentation för varför man borde få en lägre ränta på sitt bolån. Det kan till exempel handla om att man haft sitt bolån under en längre tid, att man har stort sparande eller att man är beredd att flytta över flera banktjänster till den banken där man har sitt bolån.

Slutligen är det viktigt att vara beredd att hota med att byta bank om man inte får den räntesänkning man vill ha. Många banker vill inte förlora sina kunder och är därför villiga att förhandla om räntan för att behålla dem. Läs här: Pruta på bankräntan

Bolåneräntor prognos 2023

Prognos för bolåneräntor 2023-en osäker framtid

Enligt Riksbanken kan styrräntan höjas med 0,50 och 0,25 procentenheter under våren vilket skulle leder till en ränta på 3,25 procent. Men hur det påverkar bolåneräntorna på sikt framöver för 2023 återstår att se. För många hushåll innebär räntehöjningar en ekonomisk osäkerhet.

Hur ska man tänka när bolåneräntorna stiger?

Vi har slutligen samlat några enkla tips för att göra det lättare att hantera den ekonomiska situationen i stort.

Se över dina utgifter och inkomster. Nu kan det vara det vara extra viktigt att se över utgifterna när räntorna stiger. Gå igenom dina utgifter se om det finns poster som du tillfälligt kandar in på.

Skapa en buffert. Det var viktigt att ha en buffert för oväntade utgifter, som till exempel om bilen behöver servas. När räntorna stiger är svårare att spara pengar.  Därför är det ännu viktigare att ha en buffert att falla tillbaka på.

Bind inte upp dig för länge. Det kan vara svårt att veta hur räntorna kommer utvecklas på sikt, så det kan vara en onödig risk att binda upp sig för länge. En kortare löptid kan ge mer trygghet.

Ha koll på amorteringar. När räntorna stiger blir det viktigare att ha koll på amorteringen. Om räntorna stiger för mycket kan det bli svårt att klara av att betala av lånet.

Fundera på att förhandla om ditt lån. När räntorna stiger kan det vara en bra idé att förhandla om ditt lån. Att lägga om lån till längre löptid kan innebära en lättnad.

Håll dig uppdaterad. Det var viktigt att hålla sig uppdaterad om hur räntorna utvecklas. Genom att följa nyheter och läsa på om ekonomin kan man få en bättre förståelse för hur man ska agera.

Läs mer här: Tjäna pengar på att hyra ut

Läs mer här: Vad händer på bostadsmarknaden