• Bostad
  Bostad
 • Bygg & Renovering
  Bygg & Renovering
 • Elektriker
  Elektriker
 • Flytt & Transport
  Flytt & Transport
 • Handyman
  Handyman
 • Måleri & Tapet
  Måleri & Tapet
 • Rör, VVS
  Rör, VVS
 • Städ
  Städ

Lagfart och pantbrev kostnader


Lagfart och pantbrev

Lagfart och pantbrev avgifter för köp av bostad

Vad är Lagfart och Pantbrev?

Lagfart och pantbrev vad handlar det om? I denna artikel förklara vi hur det fungerar med lagfart och pantbrev. Det många missar är att det ofta uppstår kostnader i samband med köp av fastigheter och bostäder. Vid köp av fastighet och bostadsrätt finns det två olika typer av avgifter man bör känna till.

Den ena är lagfart:
Som privatperson betalar du 1,5 procent av köpeskillingen eller av taxeringsvärdet som gällde året före lagfart beviljats. För juridiska personer d.v.s. företag uppgår avgiften till 4,25 procent.

Den andra är Stämpelskatt:
Avgift som uppstår är när man tar ut en inteckning. Den avgiften är på 2,0 procent av det intecknade beloppet.

Stämpelskatt på fastigheter är en avgift som måste betalas vid köp och försäljning av fastigheter i Sverige. Skatten är baserad på fastighetens värde och kan variera beroende på om det är en privat eller kommersiell fastighet.

Processen för att betala stämpelskatt på fastigheter börjar med att fastighetens värde fastställs av en fastighetsvärderare. Detta värde används sedan som grund för att beräkna skatten. När köpekontraktet är undertecknat ska skatten betalas till Lantmäteriet inom 30 dagar. Skatten kan betalas antingen med bankgiro eller direkt på Lantmäteriet.

Arv eller gåva

Om man ärver eller får en bostadsrätt eller fastighet i gåva utgår det normalt sett ingen stämpelskatt för lagfarten. Köper man en bostadsrätt behövs ingen lagfart eftersom det juridiskt sett är din bostadsrättförening som äger bostaden. Läs mer om stämpelskatt här: Lantmäteriet och Kammarkollegiet Lantmäteriet lagfart vem äger fastigheten?

Undantag

Det är viktigt att notera att det finns vissa undantag från stämpelskatten på fastigheter. Exempelvis är det företag som köper fastigheter för verksamhetsutövning inte skyldiga att betala skatten. Det finns också vissa förmåner för unga köpare och för köp av bostadsrätter.

Stämpelskatten på fastigheter kan variera beroende på vilken region man befinner sig i. Vissa områden kan ha högre skatter än andra. Det är därför viktigt att ta reda på de specifika reglerna och skattesatserna för den region där man ska köpa eller sälja en fastighet.

För att undvika eventuella problem med stämpelskatten på fastigheter, är det viktigt att söka råd från en professionell juridisk rådgivare. Speciellt om det gäller skattefrågor. Då kan det vara helt avgörande för att säkerställa att allt går smidigt och enligt lag. Om man inte betalar stämpelskatten i tid utgår det normalt sett en förseningsavgift.

Lagfart kostnader sammanfattning

 • Avgift för lagfart 1,5 procent av köpeskillingen
 • Stämpelskatt 2,0 procent av intecknat belopp

Vad innebär Pantbrev?

Att ha rätt pantbrev och lagfart är avgörande för en smidig och problemfri process vid köp och försäljning av bostadsrätter och fastigheter.

Vad händer om lagfarter och pantbrevet saknas?

Saknade pantbrev är ett vanligt problem vid förvärv av fastigheter, och kan leda till svårigheter och onödiga kostnader.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad lagfart, pantbrev är och varför det kan uppstå problem med saknade lagfarter och pantbrev och vad man kan göra för att lösa problemet.

Lagfarten:
Är ett dokument som visar vem som är ägare till en fastighet. Det är en viktig del av processen vid köp eller försäljning av en fastighet, eftersom det visar att äganderätten har överförts från en person till en annan.

Pantbrevet:
Är ett dokument som visar att det finns ett pantsatt belopp på en fastighet. Detta kan vara en bank som har lånat ut pengar till köparen av fastigheten, eller det kan vara en annan form av lån som är knutet till fastigheten.

Saknade pantbrev är ett vanligt problem vid köp eller försäljning av fastigheter. Det innebär att det inte finns något pantbrev registrerat på fastigheten, vilket kan göra det svårt att veta vem som är den rättmätige ägaren.

Det kan också göra det svårt att sälja eller låna pengar mot fastigheten. Orsakerna till saknade pantbrev kan vara många, exempelvis kan det vara så att pantbrevet raderats av misstag, eller att det aldrig har registrerats.

Det kan också bero på att det tidigare pantbrevet har överlåtits till en annan bank eller långivare, och att det inte har registrerats på den nya ägaren. Därför är det viktigt att se till att pantbrevet är registrerat på rätt person eller företag och att det är uppdaterat och korrekt.

För att undvika problem med saknade pantbrev bör man alltså vara noga med att hålla kontakt med banken eller långivaren i samband med att man tillträder som ägare av en fastighet eller bostadsrätt.

Så vad kan man göra om man står inför ett problem med ett saknat pantbrev?

Avsaknad av lagfart och pantbrev

För det första kan man kontakta den tidigare ägaren av fastigheten och fråga om de har något kvar av pantbrevet. Man kan också kontakta banken eller långivaren som tidigare hade pantbrevet, och se om de kan hjälpa till att hitta det. Om det inte går att hitta pantbrevet på detta sätt, finns det möjligheten att gå till Tingsrätten och begära att ett nytt pantbrev ska utfärdas. Detta kan vara en mödosam och kostsam process, men det är ibland den enda lösningen.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna med saknade pantbrev och att ta itu med problemet så tidigt som möjligt. Genom att göra det kan man undvika problem och förhindra att det leder till onödiga kostnader och förseningar vid köp eller försäljning av en fastighet.

Om det uppstår problem är det viktigt att man anlitar en erfaren mäklare eller advokat som kan hjälpa till att hantera problemet med saknade pantbrev. En erfaren mäklare eller advokat kan hjälpa till att undersöka fastighetens historik och hitta lösningar på eventuella problem.

Hantering saknade lagfart och pantbrev

Saknar du eller behöver få ett nytt pantbrev så kan i regel din bank hjälpa till. Alternativt att du själv ansöker om nya pantbrev på Lantmäteriet. Här kan du också kolla lagfarter gratis. Samt Lantmäteriet lagfart dödsbo hantering.

Hur lång tid tar det att få en lagfart?

Handläggningstiden brukar normalt 1-3 veckor. Detta under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras. Räkna med ytterligare två arbetsdagar innan du har ditt beslut i brevlådan.

FAQ: Lagfart och pantbrev vid husköp

Vad är skillnaden mellan lagfart och pantbrev?

Lagfart är det juridiska beviset på att du äger en fastighet, medan pantbrev är en säkerhet som används när du tar ett lån för att köpa en fastighet. Lagfart överför äganderätten mellan säljare och köpare, medan pantbrev fungerar som en garanti för långivaren.

Hur mycket kostar lagfarten vid husköp?

Lagfartsavgiften är 1,5% av köpeskillingen plus en expeditionsavgift på 825 kr. Om fastigheten säljs för 2 000 000 kr blir lagfartsavgiften 30 825 kr (1,5% av 2 000 000 kr + 825 kr).

Hur mycket kostar nya pantbrev vid husköp?

Kostnaden för nya pantbrev är 2% av pantbrevets belopp plus ett expeditionsavgift på 475 kr. Om du behöver pantbrev för 1 600 000 kr blir kostnaden 32 475 kr (2% av 1 600 000 kr + 475 kr).

Hur lång tid tar det att få lagfart beviljad?

Det tar vanligtvis 1-3 veckor från det att du ansöker om lagfart hos Lantmäteriet tills den beviljas.

Vem ansvarar för att ansöka om lagfart och registrera nya pantbrev?

Köparen ansvarar för att ansöka om lagfart och betala lagfartsavgiften och pantbrevskostnaden. När det gäller registrering av nya pantbrev gör långivaren (oftast en bank) det vanligtvis åt köparen.

Behöver jag ansöka om nya pantbrev om jag köper en fastighet utan lån?

Om du köper en fastighet utan att ta ett lån (kontantköp) behöver du inte ansöka om nya pantbrev. Dock behöver du fortfarande ansöka om lagfart och betala lagfartsavgiften.

Kan jag använda befintliga pantbrev vid husköp?

Ja, om det finns befintliga pantbrev på fastigheten som motsvarar eller överstiger det belopp du behöver låna för att köpa fastigheten, kan du använda dessa pantbrev istället för att ansöka om nya. Detta kan spara dig kostnaden för nya pantbrev.

Vad händer om jag inte ansöker om lagfart efter att ha köpt en fastighet?

Om du inte ansöker om lagfart inom tre månader från tillträdesdagen kan du bli skyldig att betala en förseningsavgift. Dessutom kan det uppstå problem vid en framtida försäljning av fastigheten, eftersom du inte har det juridiska beviset på att du är ägare.

Vad är handpenning och hur mycket bör den vara?

Handpenning är en del av köpeskillingen som betalas i samband med att köpekontraktet undertecknas. Handpenningen fungerar som en säkerhet för säljaren och visar att du som köpare är seriös i din avsikt att köpa fastigheten. Handpenningen är oftast mellan 5% och 10% av köpeskillingen, men kan variera beroende på överenskommelse mellan köpare och säljare.

Hur påverkas jag som köpare av eventuella skulder på fastigheten?

Som köpare är det viktigt att kontrollera om det finns skulder på fastigheten innan du köper den. Skulder kan vara obetalda avgifter eller lån som är kopplade till pantbrev. Om du köper en fastighet med skulder, är du ansvarig för att betala dessa skulder. Därför är det viktigt att genomföra en noggrann due diligence innan köpet för att undvika att ta över skulder som du inte har räknat med.

Läs mer om bostäder här: Köpa bostad 2023 prognos

Läs mer här: Hur man hittar de bästa mäklarna