• Bostad
 • BRF, Förvaltning, Service
 • Bygg & Renovering
 • Elektriker
 • Flytt & Transport
 • Handyman
 • IT, Data & WiFi
 • Mark & Tomt
 • Måleri & Tapet
 • Städ

Köpa bostad 2023


köpa bostad

Köpa bostad 2023

Har bostadsmarknaden kraschat?

Nej, men ettorna har i snitt blivit 7 procent billigare på ett år, enligt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Är det rätt läge att köpa bostad nu?

Ja, priserna har sjunkit kraftigt under 2022 så om du ska köpa bostad så kan det vara rätt läge nu, speciellt om du vill köpa bostad i Västerås där har priserna överlag sjunkit mer än i hela landet. Hur länge prisnedgången håller i sig återstår att se men sannolikt kommer hastigheten i nedgången avta under 2023.

Priset på enrumslägenheter har under 2022 sjunkit i 16 av 19 universitetsstäder, enligt Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings kartläggning av Svensk Mäklarstatistiks novembermätning.

Trenden är att priset har fallit överlag på hela bostadsmarknaden mest på lite dyrare objekt men även på små lägenheter. Orsakerna som ligger bakom prisfallet är räntehöjningarna, energipriserna samt att efterfrågan på lägenheter generellt har minskat.

Läs mer här: Svd Artikel 2023.01.04

Bostadsmarknaden prognos för 2023

Räkna med fortsatt prisfall

Enligt en prognos (Januari 2023) från Statliga SBAB så har priset på bostäder i Sverige sjunkit i snitt med 17 procent. Samtidigt säger man att priserna kommer sjunka ytterligare. En stabilisering av priserna väntas först när priserna sjunkit med 22 procent under toppnoteringarna från 2022. Då vänder det upp igen medan andra ekonomer spår att priserna ska fortsätta falla ner till 27 procent före det att priserna vänder uppåt.

3 tips för dig som ska köpa bostad


1.Raka rör
Om man bestämt sig för att köpa kan det vara läge att kontakta mäklarföretagen i det bostadsområde som är aktuellt. Berätta hur du tänker var tydlig be om att bli uppsatt på deras spekulantlista.

2.Var tydlig med din budget
Alla mäklare gillar tydlighet. Det förenklar och skapar förtroende. En mäklare som vet att det finns en serös spekulant som tydligt signalerat vad som gäller kan snabbare komma till avslut med både säljare och köpare. Mäklare gillar generellt snabba avslut.

3. Ska man pruta?
Ja, om du kan göra det på ett seriöst sätt. Att ge skambud fungerar sällan. Men om du kan pruta med uppsida för kunden t.ex. som att du vill göra avslutet inom en viss tid. Att ge säljaren en kort betänketid är klok strategi.

4. Fullmakter
Se upp med försäljningar via fullmakter. Nyligen avslöjade Svenska Dagbladet att en av Sveriges största mäklarkedjor har sålt ett hus med hjälp av en förfalskad fullmakt utskriven på fastighetsmäklarfirmans papper. Dessutom undertecknad med en förfalskad namnteckning. Den riktiga ägaren har nu via domstol begärt att få till baka huset. Köparen som i god tro köpte huset via fastighetsförmedlingen riskerar att behöva fullfölja betalningen samtidigt som huset går tillbaka till den ursprungliga ägaren.

Ska man köpa nyproduktion?

Kan man välja så väljer de flesta hellre köpa bostad i äldre föreningar. Detta för att det generellt är billigare per kvadratmeter, inte alltid med ofta det är givetvis läges beroende.

Finns det några fördelar med att köpa nyproduktion?

Ja, det finns fördelar. Bl.a. nu då många bostadsbyggare erbjuder kraftiga rabatter. Samt generösa villkor som avgiftsfri period.

Varför väljer man köpa bostad i äldre förening?

Priset per kvadratmeter kan vara lägre, men inte alltid det beror även förstås på det geografisk läget.

Ofta har äldre föreningar lägre skuldsättning. Äldre föreningar känns därför tryggare i.o.m. att de i regel gått igenom fler stadier som påverkar föreningen ekonomi.

Är det inte bättre bo i hyresrätt och sedan ombilda?

Jo, om du säkert vet med dig att en ombildning till bostadsrätter säkert kommer ske. Då är det i regel en bra affär för dem som är med och ombildar fastigheten till en brf. Detta då ingångspriset i regel är betydligt lägre än det blir att köpa in sig i en redan existerande bostadsrättsförening.

Är det enkelt att ombilda till Brf?

Nej, generellt är det svårare att ombilda en hyresfastighet till bostadsrättsförening i dag. Det var enklare för t.ex.10 år sedan. Framför allt är det svårare idag för att för att bankerna ställer tuffare krav på köparna i dagens bostadsmarknad.

Vilka är utmaningarna för en nybildad Brf?

För en nybildad förening finns det många utmaningar. En är att medlemmar som tidigare varit hyresgäster, får plötsligt avgifter som troligen blir högre än hyran. Många medlemmar kanske inte har förståelse för de faktiska kostnaderna som uppstår i en fastighet. Några har t.o.m. trott att det kanske ska bli ”billigare” att boendekostnaden ska bli lägre vilket sällan är fallet.

För många som saknar erfarenhet av att äga en fastighet kan sådant som löpande underhåll, räntor, driftskostnader samt föreningsavgifter där man måste ta höjd för framtida kostnadsökningar komma som en överraskning.

Vad är en äkta förening?

En äkta bostadsrättsförening får minst 60 procent av sina intäkter från medlemsavgifterna. Maximalt 40 procent av föreningens intäkter får komma från kommersiella verksamheter. När du säljer en bostad i en äkta förening är vinstskatten 22 procent.

Vilka är för och nackdelar med en oäkta förening?

Fördel:
Lägre månadsavgift eftersom föreningen får in intäkter från annat håll.

Nackdel:
Högre vinstskatt 25 procent vid försäljning. Jämfört med om du säljer i en äkta förening då är vinstskatten 22 procent.

Nackdel:
Förmånsbeskattning för skillnaden mellan månadsavgifter och intäkter från kommersiella verksamheter.

Nackdel:
Att du inte kan få uppskov med vinstskatt vid försäljning i en oäkta bostadsrättsförening. Du får däremot behålla ränteavdrag som om du bor i en äkta förening.

Varför finns det fler äkta än oäkta Brf.er?

Det enkla svaret är att det är få bostadsfastigheter som har intäkter som t.ex. hyror från kommersiella verksamheter.

En yngre man sitter tillsammans med en betydligt äldre gråhårig man. De håller i ett dokument som de bägge leende intresserat läser.

Bolåneförmedlare

Här ser du en lista på några av de vanligaste bolåneförmedlarna.

 • Lånekåll
 • Compricer
 • Lendo
 • Sambla
 • Advisa
 • Zmarta
 • Ordna
 • Borgo
 • Klara lån
 • AXO Finans
 • Hypoteket
 • Stabelo
 • Enklare
 • Likvidum

Så var bostadsmarknaden 2022

Bostadsmarknaden i Stockholm var mycket aktiv under första halvåret 2022. Räntehöjningar samt inflation gjorde att en kraftig avmattning tog fart under hösten.

Underliggande faktorer som efterfrågan på bostäder har varit fortsatt stark under året. Priserna på bostäder i Stockholm har sjunkit med i snitt 5 procent för lägenheter samt med 8 procent för villor.

Det pågår fortsatt nya bostadsprojekt och fler är under planering eller under byggnation. Dock har småhusmarknaden till stor del avstannat helt. Covid-19-pandemin har också fortsatt påverkat bostadsmarknaden i Stockholm under 2022. Men även högre materialpriser samt förseningar har gjort att tempot i marknaden gått ner.

Förväntningar bostadsmarknaden 2023

Räntor och inflationsutveckling är det som fortsatt har störst påverkan på prisutvecklingen.

Efterfrågan:
Efterfrågan på bostäder i Stockholm är vanligtvis hög på grund av den starka ekonomin och att många företag och organisationer har sina huvudkontor i staden. Det finns också en stor inflyttning till Stockholm, så efterfrågan på bostäder kan förväntas vara fortsatt stark år 2023.

Nybyggnation:
Tillväxten på nya bostäder i Stockholm just nu är relativt hög, med många nya bostadsprojekt under planering eller byggnation. Detta kan leda till att det blir en ökad utbud av bostäder år 2023, vilket påverkar priserna.

Prisutveckling:
Priserna på bostäder i Stockholm har stigit kraftigt de senaste åren, och det är inte sannolikt att trenden kommer att fortsätta 2023. En ökad utbud av bostäder kan leda till att priserna stabiliseras eller till och med sjunker. Om efterfrågan fortsätter att vara hög kan det bidra till att hålla priserna uppe.

Räntor:
Riksbanken förväntas fortsätta med räntehöjningar för 2023 många räknar med att styrräntan under 2023 första halvåret kommer närma sig 3%. Räntorna på bolån har varit låga de senaste åren, vilket har gjort det lättare för människor att köpa bostäder. Om räntorna höjs år 2023 kan det påverka människors förmåga att köpa bostäder, vilket kan påverka prisutvecklingen.

Inflation:
Inflationstrycket räknas vara fortsatt högt. Att någon dämpning inte är att räkna med före tredjekvartalet 2023.

Pandemin:
Om nya utbrott av Covid-19 sker kommer pandemin fortsatt påverka många marknader, inklusive bostadsmarknaden. Det är oklart hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden år 2023, men det finns risk för att efterfrågan på bostäder kan minska om ekonomin fortsätter att påverkas negativt.

Vad kan man förvänta sig för 2023?


Efterfrågan:
efterfrågan på bostäder kan variera beroende på vilket bostadssegment det gäller. Sannolikt kommer efterfrågan på mindre objekt vara högre än större.

Utbud:
Utbudet av bostäder inom alla bostadssegment kommer sannolikt generellt öka.

Priser:
Prisnivåerna för olika bostadssegment kommer variera kraftigt. Till exempel kan priserna på villor vara högre än priserna på lägenheter i samma område. Sannolikt är lägre potential för prisförändringar nedåt i bostadssegment med mindre bostäder

Rött timmerhus med tegeltak och brygga.
Den Vita träsoffan på bryggan ser inbjudande ut

Läs mer om Bostadsmarknaden