• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

GDPR

Samtycke

Yabado Stockholm AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi efterfrågar ditt samtycke för att kunna eventuellt ge dig utskick inom kategorierna marknadsföring och marknadsundersökningar.

Uppgifter vi vill samla in och behandlar är begränsade uppgifter och det gör vi för att få en så tydlig bild som det bara går av hur du och andra svenskar lever och bor för att på så sätt kunna utveckla nya typer av relevanta tjänster.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, telefonnummer, postort samt mailadress. Om du samtycker kommer de insamlade uppgifterna endast användas för de ändamål som angivits.

Vänligen notera att vi skickar vissa frivilliga undersökningar i uppföljningssyfte (uppföljningsundersökningar). Behandlingen av dina uppgifter för dessa uppföljningsundersökningar utförs med stöd av den legala grunden berättigat intresse och för det samtycke du lämnat.

Samtycket som vi efterfrågar för kategorin marknadsundersökningar ”Hjälp oss bli bättre” gäller endast kundundersökningar inom marknadsföring samt kundundersökningar som innehåller marknadsföring som både kan vara relaterade eller ej till en specifik händelse.

När du ger ditt samtycke kommer Ditt samtycke inte användas för att skicka marknadsföring i omfattande eller störande omfattning och vi strävar alltid efter att inte på något sätt vara påträngande i vår kommunikation med dig. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke för en eller båda samtyckes kategorierna genom att kontakta kontakta oss på info@yabado.se

Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag som i huvudsak sysslar med datadriven information, datakommunikation.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om uppgifter som vi behandlar om dig.

Med vänliga hälsningar

//Team Yabado