• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Psykologin för att välja rätt mäklare


Psykologin för att hitta rätt mäklare

Välja rätt fastighetsmäklare

Att välja rätt mäklare är av stor betydelse. Vilka är frågorna?

Men oavsett om det gäller att köpa eller sälja en bostad så handlar det om förtroende för mäklaren. Den här artikeln handlar generellt om frågor som är viktiga för bägge rollerna oavsett om man ska köpa eller sälja en bostad. När du möter din fastighetsmäklare för första gången är det viktigt att ställa kritiska frågor som hjälper dig att förstå mäklarens metoder, erfarenhet, specialområden och hur de arbetar med sina klienter. Läs mer här: Hitta mäklare

Köpa bostad

Att köpa en bostad är en stor investering, därför blir är det viktigt att ställa rätt frågor till både mäklaren och säljaren. Det är frågor som detaljer kring bostaden, exempelvis dess skick, området, och eventuella framtida renoveringsbehov. Det kan också vara bra att fråga om priset, hur det bestämts, och om det finns några budgivningsregler att vara medveten om.

7 Generella frågor vid köp

 • Vad är det totala priset för lägenheten?
 • Dolda avgifter eller tilläggskostnader?
 • Utmärkande egenskaper i lägenheten och fastigheten?
 • Större reparationer eller underhållsproblem i fastigheten?
 • Hur är området, hur är områdena som angränsar butiker, parker och kollektivtrafik?
 • Planerade renoveringar eller förändringar i fastigheten som kan påverka?
 • Andra spekulanter? Varför tvekar man, frågorna eller funderingarna som andra haft om den här lägenheten och hur har de hanterats?

Är det ett husköp så är det extra viktigt att ställa frågor om byggnadens skick, eventuella renoveringsbehov, tomten och eventuella servitut eller planerade förändringar i området.

Hitta rätt mäklare

Sälja Bostad

10. Generella frågor att ställa mäklaren vid försäljning

Utöver frågor som hur mycket mäklaren vill ha betalt ska du även fråga om mäklarens marknadsföringsstrategi, hur de kommunicerar med sina klienter och hur snabbt de brukar sälja liknande bostäder.

Här är frågorna:

Vilken marknadsföringsstrategi rekommenderar du för min bostad och hur når vi framgång?

Vilken är profilen för bästa potentiella köpare?

Hur kommer du fram till utgångspris?

Hur mycket kan jag förvänta mig att betala i mäklararvode och andra avgifter?

Finns det några förbättringar eller reparationer jag kan göra som kan öka värdet på min bostad?

Vilken är den genomsnittliga försäljningstiden för bostäder som liknar min?

Vad kan jag göra för att påskynda försäljningsprocessen?

Vilka dokument behöver jag förbereda för försäljningen?

Vilka är de vanligaste frågorna eller funderingarna som potentiella köpare har om bostäder som liknar min och hur kan jag förbereda mig för att svara på dessa frågor?

Hur går det till för att säga upp avtal med mäklare?

Psykologin för att välja rätt mäklare

Dokument och viktiga handlingar

Kontrollera vilka dokument som behövs för att kunna genomföra försäljningen. Frågor som rör juridiska och ekonomiska aspekter av bostadsaffären.

Värdering bostad

En av nyckelfrågorna är förstås värderingen, fråga hur din mäklare har kommit framtill värderingen och vilken syn på mäklaren har på marknaden och hur det kan påverka din affär. Fråga hur de tar hänsyn till faktorer som räntor, ekonomiska trender och eventuella politiska förändringar.

Köpa bostad budgivning strategi

När du pratar med mäklaren är det viktigt att ställa frågor som hjälper dig att förstå hur de arbetar och om de är rätt person för dig. Fråga hur de hanterar budgivning, hur de kommunicerar med sina klienter och hur de följer upp efter en visning. Ställ även frågor om deras arbetssätt och vad du kan förvänta dig av dem under processen. Läs mer här: Köpa bostad 1.a gången

Hitta din köpare här eller rätta mäklaren

Prospekt och trycksaker

För att undvika eventuell problem och tvister med en köpare är det mycket viktigt att vara noga med att allt det som trycks i prospekt stämmer med verkligheten. Det är den vanligaste orsaken till tvistemål att prospekt och verklighet skiljer sig åt.

Egna insatser som kan bidra till ett lyckat resultat?

Det är bra om man själv gör det man kan för att bidra till ett bra resultat. Att lämna mäklaren att ta hand om allt bör fungera förstås, men det skadar inte att vara lite aktiv i processen. Det är inget självspelande piano att sälja en bostad. Så hör med mäklaren hur mäklaren tycker att du ska agera, kanske du kan bistå med att jobba via sociala medier, annonskanaler m.m.

Psykologin och inblandade parters profiler

SÄLJAREN

Kännetecknas av följande:

 • En vilja att få en rättvis bedömning av bostadens värde.
 • En önskan om att få en smidig försäljningsprocess.
 • En öppenhet för att göra eventuella förbättringar på bostaden innan försäljningen.
 • En önskan om att hitta en seriös och pålitlig köpare som kommer att ta hand om bostaden på samma sätt som säljaren har gjort.
 • En förståelse för marknadstrender och villighet att anpassa sig efter dessa för att sälja bostaden till det bästa priset.
 • En förmåga att samarbeta med en fastighetsmäklare och ge denne all information som behövs för att marknadsföra och sälja bostaden.
 • En förväntan om att få bästa möjliga pris för bostaden, men samtidigt vara realistisk och förstå att marknaden kan vara volatil och att priset kan variera.

Säljarens största utmaningar:

 • En emotionell koppling till bostaden och en känsla av att priset inte återspeglar bostadens verkliga värde.
 • En ovilja att göra förändringar eller göra kompromisser som skulle göra bostaden mer attraktiv för potentiella köpare.
 • En rädsla för att acceptera ett lägre bud och förlora pengar på försäljningen.
 • En bristande förståelse för marknadsförhållandena och vad som är ett rimligt pris för bostaden.
 • En oro för att hitta en annan bostad som möter deras behov och budget efter försäljningen.
 • En osäkerhet kring vad som händer efter att de har sålt bostaden, t.ex. hur de ska hantera sin ekonomiska situation och vad de ska göra med sina tillhörigheter.

Det är viktigt att säljaren är realistisk och öppen för förhandlingar för att kunna acceptera ett bud som ligger i linje med annonserat pris och få en smidig försäljningsprocess. Läs mer här: Sälja bostaden

KÖPAREN

Kännetecknas av följande:

 • En önskan att hitta en bostad som uppfyller deras specifika behov och önskemål.
 • En förståelse för sin budget och en vilja att hitta en bostad som är inom deras prisklass.
 • En öppenhet för att göra vissa förbättringar eller anpassningar på bostaden efter köpet.
 • En vilja att göra grundliga undersökningar och undersöka bostadens skick och historia innan köpet.
 • En önskan om att hitta en pålitlig fastighetsmäklare som kan hjälpa dem genom köpprocessen.
 • En förståelse för marknadstrender och villighet att anpassa sig efter dessa för att hitta bästa möjliga bostad till priset.
 • En önskan att hitta en bostad som är i ett bra läge och som passar deras livsstil.

Köparens största utmaningar:

 • En emotionell koppling till bostaden och en känsla av att priset inte återspeglar bostadens verkliga värde.
 • En ovilja att betala ett högre pris än vad de anser att bostaden är värd.
 • En bristande förståelse för marknadsförhållandena och vad som är ett rimligt pris för bostaden.
 • En oro för att överbetala och förlora pengar på köpet.
 • En osäkerhet kring framtida prisutveckling och vad som händer med bostadsmarknaden.
 • En rädsla för att missa en bättre möjlighet om de accepterar ett bud som ligger i linje med annonserat pris.
 • En oro för att hitta finansiering och att klara av att betala av på lånet efter köpet.

Det är viktigt att köparen är realistisk och öppen för förhandlingar för att kunna acceptera ett bud som ligger i linje med annonserat pris och hitta en bostad som passar deras behov och budget.

Givet att man som köpare har bestämt sig för att man vill köpa så kan du som köpare även ha påverkan på utgången. Mäklaren ska vara oberoende som part. Vilket betyder att om du som köpare agerar rationellt och förnuftigt så bidrar till att mäklaren som helst av allt och fortast möjligt vill komma till avslut, känner större förtroende för dig som köpare. Inga mäklare gillar kunder som talar vitt och brett om allt möjligt. Struliga kunder gillar ingen. Så ditt fokus och driv för att komma till avslut kommer löna sig.

MÄKLAREN

När vi närmar oss en fastighetsmäklare, är det inte bara de tekniska aspekterna av bostadsaffären som vi bör förstå. Vi bör också vara medvetna om hur våra egna känslor, värderingar och förväntningar påverkar vårt beslutsfattande och vårt förhållande till mäklaren. Ett första steg i detta utforskande är att ställa frågor som hjälper oss att förstå mäklarens roll, deras arbete och hur de kan assistera oss i att navigera genom bostadsmarknaden.

En viktig fråga att ställa mäklaren är hur de ser på den aktuella marknadssituationen och hur den kan påverka din bostadsaffär. Genom att förstå mäklarens syn på marknaden och vilka faktorer som driver prisutvecklingen, kan du som köpare eller säljare bättre förstå vad som är realistiskt att förvänta sig i din situation.

Det är också viktigt att fråga mäklaren om deras erfarenhet och bakgrund. Detta hjälper dig att förstå hur väl de kan bistå dig i processen och om de har den expertis som krävs för att hitta rätt köpare eller säljare i din unika situation. Det kan även vara viktigt att förstå hur de tar betalt och hur deras affärsmodell fungerar, så att du vet vad som är ekonomiskt hållbart för dig. Läs mer om: Mäklare rollen

Kännetecknas av följande:

 • En önskan att hjälpa säljaren att få en rättvis bedömning av bostadens värde.
 • En förmåga att marknadsföra bostaden på ett effektivt sätt och nå ut till potentiella köpare.
 • En vilja att arbeta tillsammans med säljaren för att göra eventuella förbättringar eller anpassningar på bostaden för att öka dess värde och attraktivitet för köpare.
 • En önskan att hitta en seriös och pålitlig köpare som kommer att ta hand om bostaden på samma sätt som säljaren har gjort.
 • En förståelse för marknadstrender och förmåga att anpassa sig efter dessa för att sälja bostaden till det bästa priset.
 • En förmåga att hantera pappersarbete och juridiska aspekter av försäljningsprocessen.

Mäklarens största utmaningar:

 • Att säkerställa att bostaden är realistiskt prissatt och att säljaren är realistisk kring marknadsförhållandena och prissättningen.
 • Att hitta en köpare som är villig att betala det begärda priset och som samtidigt är seriös och pålitlig.
 • Att hantera eventuella hinder och utmaningar under försäljningsprocessen, såsom juridiska frågor eller förhandlingar med köparen.
 • Att hantera känslomässiga aspekter av försäljningsprocessen, särskilt om säljaren har en stark koppling till bostaden.
 • Att säkerställa att bostaden presenteras på ett effektivt sätt och marknadsförs till rätt målgrupp.

Mäklaren drivs av en önskan att säkerställa att både säljaren och köparen är nöjda med avslutet. Genom att arbeta tillsammans med säljaren och köparen för att hitta en överenskommelse och säkerställa att försäljningsprocessen går smidigt, kan mäklaren bygga upp sitt rykte och få fler uppdrag i framtiden. Mäklaren har också ett ansvar att följa lagar och regler som rör fastighetsförsäljning och att se till att allt går rätt till under försäljningsprocessen.

För att få en djupare förståelse av mäklarens arbete och hur de kan hjälpa dig, är det lämpligt att ställa frågor om deras strategier för att sälja bostäder och hur de marknadsför objekt. Detta ger dig insikt i hur de arbetar för att maximera intresset för din bostad och vilka kanaler de använder för att nå ut till potentiella köpare eller säljare.

En annan viktig aspekt att undersöka är mäklarens kommunikation med sina klienter. Genom att fråga om hur de håller dig informerad under processen och hur de följer upp efter visningar, kan du förstå hur engagerad mäklaren är och om de verkligen arbetar för dina intressen.

Vanligaste orsakerna varför bostaden inte säljs

De vanligaste hindren för att lyckas med försäljning av en bostad kan vara följande:

Felaktig prissättning: Om bostaden är prissatt för högt eller för lågt kan det göra det svårt att hitta en köpare som är villig att betala det begärda priset. Det kan också leda till längre försäljningstider och högre kostnader för säljaren.

Brister i bostaden: Om bostaden har brister eller behöver vissa förbättringar kan det göra det svårt att hitta en köpare. Köpare kan vara ovilliga att köpa en bostad som kräver mycket arbete och pengar för att fixa till.

Marknadstrender: Marknadsförhållandena kan påverka bostadspriserna och försäljningstiderna. Om marknaden är långsam eller prissättningstrenden går åt fel håll kan det göra det svårt att sälja bostaden.

Konkurrens: Om det finns många andra bostäder till salu i samma område kan det minska chanserna att hitta en köpare. Det kan också påverka prissättningen på bostaden.

Emotionella faktorer: Säljare kan ha en stark koppling till sin bostad och det kan göra det svårt att acceptera lägre bud eller göra de nödvändiga förbättringarna på bostaden.

Bristande marknadsföring: Om bostaden inte marknadsförs på ett effektivt sätt eller till rätt målgrupp kan det göra det svårt att hitta en köpare.

Ekonomiska faktorer: Köpare kan ha svårt att få finansiering för köpet, vilket kan göra det svårt att slutföra försäljningen.

Rättsliga eller administrativa hinder: Rättsliga eller administrativa hinder, som t.ex. pappersarbete eller juridiska frågor, kan göra försäljningsprocessen mer komplicerad och tidskrävande. Läs mer om: Fastighetsmäklarlagen

FAQ;s 7 frågor med svar

Vilka är de viktigaste frågorna att ställa en fastighetsmäklare?

Svar: De viktigaste frågorna att ställa en fastighetsmäklare inkluderar deras erfarenhet, hur de värderar bostäder, deras marknadsföringsstrategi, hur de tar betalt och hur de ser på den aktuella marknadssituationen.

Hur vet jag om en fastighetsmäklare är rätt för mig?

Svar: För att avgöra om en fastighetsmäklare är rätt för dig bör du ställa frågor om deras arbetsmetoder, erfarenhet, kommunikation och hur väl de förstår dina behov och förväntningar.

Vad bör jag fråga om bostaden jag är intresserad av?

Svar: Fråga om bostadens skick, området, eventuella renoveringsbehov, priset och hur det har bestämts, samt om det finns några budgivningsregler att vara medveten om.

Vilka juridiska och ekonomiska frågor bör jag ställa min fastighetsmäklare?

Svar: Ställ frågor om överlåtelsehandlingar, besiktningar, försäkringar, eventuella avgifter och hur lång tid processen brukar ta.

Hur kan jag förbereda mig inför ett möte med en fastighetsmäklare?

Svar: Förbered dig inför mötet genom att skriva ner en lista med frågor du vill ställa, samt göra lite research om mäklaren och deras arbetsmetoder

Hur ofta bör jag kommunicera med min fastighetsmäklare?

Svar: Kommunikationsfrekvensen varierar beroende på dina behov och mäklarens arbetssätt. Diskutera med mäklaren hur de föredrar att kommunicera och hur ofta du kan förvänta dig uppdateringar.

Vad bör jag göra om jag inte är nöjd med min fastighetsmäklare?

Svar: Om du inte är nöjd med din fastighetsmäklare bör du först diskutera dina bekymmer med dem. Om problemet kvarstår kan du överväga att byta till en annan mäklare som bättre passar dina behov och förväntningar.

Sammanfattning

Det är viktigt att säljaren arbetar tillsammans med en erfaren och pålitlig fastighetsmäklare för att undvika dessa hinder och maximera chanserna till en smidig försäljningsprocess.

Slutligen är det viktigt att ställa frågor som rör de juridiska och ekonomiska aspekterna av bostadsaffären. Detta inkluderar frågor om överlåtelsehandlingar, besiktningar, försäkringar och eventuella avgifter som kan uppstå under processen. Genom att förstå dessa aspekter kan du undvika överraskningar och känna dig tryggare i din bostadsaffär.