• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Sälja bostaden i Stockholm


Sälja Bostaden i Stockholm

Den definitiva guiden för att sälja bostaden i Stockholm

En steg för steg guide för att sälja sin bostad i Stockholm

Så gör du för att sälja bostaden 2023 snabbt och till rätt pris

Att sälja sin bostad är ett stort beslut och det gäller att förbereda sig väl för att få bästa möjliga resultat. Här är en steg-för-steg-guide till att sälja bostaden i Stockholm snabbt och effektivt.

Steg 1: Förberedelse

Sätt ett riktmärke för vad du önskar få för din bostad och undersök vad andra liknande bostäder i området har sålts för. Reparera och uppdatera eventuella skador och förbättra presentationen så att din bostad ser så attraktiv ut som möjligt. Ta fram dokumentation som exempelvis kopior av bygglov och energideklarationer.

Steg 2: Marknadsföring

Anlita en erfaren mäklare som har god kunskap om ditt område. Ta fram en detaljerad beskrivning och bilder av din bostad. Lägg ut annonsen på relevanta sidor och marknadsför den på sociala medier.

Steg 3: Visningar

Förbered ditt hem genom att städa och ordna till det så att det ser så inbjudande ut som möjligt. Ha tillgängliga information om bostaden och området till hands under visningarna. Välj visningstider som passar för potentiella köpare och anlita en mäklare som kan leda visningen.

Steg 4: Förhandlingar

Ta emot bud och jämför dem med ditt riktmärke. Diskutera buden med mäklaren och avgör vilket bud som är det mest lämpliga. Skriv ett avtal med köparen och kontrollera att all information stämmer.

Steg 5: Avslut

Försäkra dig om att du har allt nödvändigt pappersarbete och se till att alla formulär är ifyllda och underskrivna. Boka en tid för överlåtelse och utbetalning av köpeskillingen.

Sammanfattning

Följ dessa steg och du bör kunna sälja din bostad snabbt och till rätt pris. Anlita en erfaren mäklare och förbered dig väl för att öka chansen för en framgångsrik försäljning.

Mäklarens roll vid försäljningen av en bostad

En mäklare spelar en viktig roll i försäljningen av en bostad. Mäklaren ska ha kunskap om den lokala marknaden. Han ska också hjälpa till att fastställa en realistisk prissättning för att sälja bostaden. De har också erfarenhet av försäljningsprocessen och kan hjälpa till att främja bostaden på ett så attraktivt sätt som möjligt till potentiella köpare.

Fastighetsmäklaren ska hjälpa till med

Förbereda din bostad för försäljning genom att göra en inspektion komma med tips på vilka eller hur du ska fixa eventuella skavanker och problem.

Hur presentationen av din bostad ska se ut och visa dess styrkor och unika egenskaper .

Ta fram en plan för hur marknadsföringen av din bostad ska utformas på bästa sätt. Tänk på att visa upp bostadens foton, beskrivningar och annonsera på relevanta plattformar.

Sätta rätt pris:

Sätt ett realistiskt pris på din bostad med hjälp av din fastighetsmäklare. Tänk på bostadsmarknadens läge. Att anpassa strategin efter hur marknadsläget ser ut. Inte bygga upp onödiga förväntningar som bara skapar frustration. Det är bättre ur ett förhandlingsperspektiv att ha realistiska förväntningar. Att noggrant analysera rådande läge och andra faktorer som påverkar värdet på din bostad.

Vanliga frågor vid försäljning

När är det läge att sälja sin bostad?

Svar:
Det kan vara svårt att avgöra. Det oftast enskilda faktorer som påverkar det beslutet. Men generellt uppstår behovet i.o.m. att man själv ska köpa ny bostad. Bostadsmarknadens förhållanden förändrar hela tiden. En faktor är även de personliga omständigheterna. T.ex. vid ekonomiska förändringar. Innan du bestämmer dig för att sälja, är det viktigt att göra en noggrann bedömning av egna behov och mål.

Hur går det till att sälja en bostadsrätt?

Svar:
För att sälja en bostadsrätt måste det finnas en köpare. Att hitta en köpare kan göras genom en fastighetsmäklare, eller genom att man själv hittar en köpare. När en köpare har hittats, måste en skriftlig överenskommelse upprättas och bostadsrätten överlåtas till köparen. En fastighetsmäklare kan hjälpa dig med alla nödvändiga steg i processen.

Hur lång tid tar det att sälja sin bostad i Stockholm?

Svar:
Tiden det tar att sälja en bostad i Stockholm varierar beroende på många faktorer, inklusive marknadsförhållanden, läget och tillståndet på lägenheten. En fastighetsmäklare bör kunna ge dig en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta att sälja din lägenhet.

Hur undviker man vinstskatt?

Svar:
Vinstskatt är en skatt som betalas på vinsten du gör när du säljer en fastighet. Det finns vissa sätt att undvika vinstskatt, inklusive att sälja fastigheten till en annan person i din familj eller att investera i en annan fastighet. Det är dock viktigt att rådfråga en skatterådgivare för att säkerställa att du gör det på ett korrekt sätt.

Måste man betala vinstskatt på bostadsrätt?

Svar:
Ja, vinstskatt måste betalas på vinsten från försäljningen av en bostadsrätt. Vinstskatten är en skatt på vinsten, inte på fastigheten själv. Det är viktigt att rådfråga en skatterådgivare för att förstå vad du behöver göra för att betala rätt vinstskatt.

Hur beskattas en bostadsförsäljning?

Svar:
När du säljer en bostadsrätt i Sverige så beskattas försäljningen med en vinstskatt. Vinstskatten är en skatt på den vinst du gör på försäljningen och beräknas som en procentandel av försäljningspriset.

Vinstskatten för en bostadsrätt är 22%. Du kan dock undvika vinstskatten om du har bott i bostadsrätten under en viss tid och uppfyller andra villkor. Det betyder inte att du helt slipper betala skatt. Du kan skjuta upp skatten och att betala hela eller delar av vinsten. Det är alltid bäst att rådfråga en expert, till exempel en mäklare eller en skatterådgivare, för att få en exakt beskrivning av hur beskattningen fungerar i just ditt fall.

Hur kommer man undan vinstskatt?

Svar:
Det finns ingen legal möjlighet att helt undvika vinstskatt vid försäljning av en bostadsrätt i Sverige. Vinstskatt är en obligatorisk skatt som ska betalas på vinsten från försäljningen. Om du har haft bostadsrätten i mer än ett år är vinstskatten 22 % av vinsten.

Det är möjligt att minska skattebelastningen genom att räkna in eventuella förluster från tidigare försäljningar, genom att ta hänsyn till kostnader för förbättringar eller renoveringar som har gjorts på fastigheten, eller genom att använda vinsten från försäljningen till att köpa en ny bostadsrätt (skattefri bytesrätt).

Kan man skjuta upp skatten vid försäljning av bostadsrätt?

Svar:
Ja, det är möjligt att skjuta upp betalningen av vinstskatt vid försäljning av bostadsrätt genom att investera vinsten i en annan bostadsrätt inom sex månader efter försäljningen. Detta kallas för bostadsrättsbyten och är en form av skatteplanering. Det är viktigt att konsultera en skattespecialist eller en rådgivare innan man gör detta för att säkerställa att man följer alla riktlinjer och regler.

Hur länge ska man bo i en bostadsrätt innan det är okej att sälja sin bostad?

Svar:
Det finns ingen fast regel för hur länge man måste bo i en bostadsrätt innan man får sälja en bostadsrätt. Det du behöver veta är att en försäljning av en bostadsrätt beskattas som en kapitalvinst, vilket innebär att du är skyldig att betala vinstskatt. Vinstskatten beräknas på skillnaden mellan det du sålde bostadsrätten för och det du betalade för den.

Är det värt att begära uppskov?

Svar:
Det beror på personliga faktorer såsom ekonomi och framtidsplaner. Om du har tillräcklig ekonomisk säkerhet och inte behöver pengarna från försäljningen omedelbart, kan det vara en god idé att begära uppskov på vinstskatten. Men, det är viktigt att ta hänsyn till skatteverkets regler och begränsningar för uppskov samt konsultera en skatterådgivare för att bedöma de bästa alternativen för din situation.

Mäklarens arvode

Att sälja bostaden är en av de största affärerna man gör i livet. För att få hjälp med processen och säkerställa en smidig och lönsam affär är det många som väljer att anlita en mäklare. Men vad är ett rimligt arvode för en mäklare?

Vanliga arvoden för en mäklare

De flesta mäklare tar betalt genom en provision i procent av slutpriset, med ett arvode som normalt ligger mellan 0,50 – 7 procent. Detta är det vanligaste sättet att betala en mäklare. Fasta mäklararvoden är också en vanlig lösning.

Jämför olika mäklares arvoden

Det är viktigt att jämföra olika mäklares arvoden och se till att man hittar den mäklare som passar bäst för ens behov och budget. Mäklare har ofta olika erfarenheter och specialiserade områden, så det lönar sig att ta reda på vad man får för sitt pengar.

Konklusion

Att anlita en mäklare är ett viktigt beslut, men det är också en kostsam affär. Det är därför viktigt att man tar sig tid att undersöka och jämföra olika mäklares arvoden för att se till att man hittar den som passar bäst för ens behov och budget.

Fördelar med att sälja bostaden innan visning

 • Snabb och säker affär
 • Undvikande av en lång och osäker visningsprocess
 • Möjlighet till högre pris vid exklusiva visningar
 • Effektivare användning av tiden för både säljare och mäklare
 • Tryggt att ha affären klar inför eget köp av ny bostad

 

Lockpriser – Vad är det och hur fungerar dem?

Ett lockpris är en prissättning som säljaren och mäklaren överenskommer om, som ligger lägre än den förväntade försäljningspriset för en bostad. Denna prissättning är ”låst” och säljaren är förpliktigad att acceptera det högsta budet som inkommer under en viss tidsperiod, så länge det inte understiger lockpriset. Läs mer här: FMI

Varför finns det lockpriser?

För att det ger säljaren en mätbar och säker känsla för vad de kommer att få för sin bostad.

För at det skapar en eventuell ökad efterfrågan på bostaden eftersom potentiella köpare vet att de har en begränsad tid på sig att lämna ett bud.

För att det kan förbättrar chanserna för en snabb försäljning.

Är det tillåtet att använda lockpriser att sälja bostaden?

Ett lockpris är en prisnivå som mäklare eller säljare anger som miniminivå för en auktion eller budgivning.

Det är inte tillåtet att använda lockpriser enligt Konsumentverket.

Säljare och mäklare får inte uppge en minsta budpris vid budgivning eller auktion. Detta eftersom ett lockpris kan uppfattas som en form av förhandsavtal och det är olagligt enligt svensk rätt.

Det är därför viktigt att vara försiktig vid formulering av lockpriser. En möjlig formulering kan vara att uppge en rekommenderad prisnivå eller en prisvägledning för intresserade köpare. Det är viktigt att undvika att använda ord som ”minsta budpris” eller ”minimal pris” eftersom detta skulle kunna uppfattas som en form av lockpris.

Exempel på formuleringar för en rekommenderad prisnivå:

 • ”Förhållandevis god värdering för en prisnivå på x kronor”
 • ”Förslag på en rimlig prisnivå vid budgivning x kronor”
 • ”Rekommenderad prisnivå för intresserade köpare x kronor”

10 exempel på formuleringar som bryter mot bestämmelserna för användning av lockpriser:

 • Detta är vårt lägsta pris och vi går inte under det.
 • Vi säljer till den första personen som accepterar detta erbjudande.
 • Detta är en begränsad tid erbjudande och priset stiger snart.
 • För att säkerställa att du får detta hem måste du acceptera priset nu.
 • Vi har redan fått ett annat erbjudande på samma pris, så skynda dig!
 • Detta är vårt bästa erbjudande, vi kan inte sänka priset mer.
 • Vänta inte, vi har bara ett fåtal tillgängliga till detta pris.
 • Detta erbjudande gäller endast för en begränsad tid.
 • Köp nu och få en extra rabatt.
 • Vänta inte, vi har redan mottagit ett annat erbjudande på samma pris.

Det är viktigt att notera att användning av dessa formuleringar är olagligt och kan leda till sanktioner och böter från myndigheter.

När får man pengarna ?

Oftast ska den betalas in 7-10 dagar efter att kontraktet skrivits. Handpenningen betalas in till mäklarens konto och står kvar där tills att alla villkor för köpet är uppfyllda. Det kan till exempel vara att en besiktning ska göras eller att ett medlemskap i bostadsrättsföreningen måste godkännas.

Sälja Bostaden i Stockholm

Hitta rätt fastighetsmäklare i Stockholm

Att hitta rätt fastighetsmäklare i Stockholm när du ska sälja bostaden. Det kan vara helt avgörande för hur affären utvecklas, en duktig mäklare kan hjälpa dig att få bästa möjliga pris för din bostad och göra processen smidigare. Men hur hittar du rätt fastighetsmäklare för dina behov? Här är några saker att tänka på.

Men hur hittar man rätt fastighetsmäklare?

Här är några saker att tänka på.

Kompetens och erfarenhet. Sök efter en mäklare med relevant kompetens och erfarenhet inom området där du önskar sälja eller köpa en bostad. De bör ha goda kunskaper om bostadsmarknaden och värderingsprocedurer.

Rykte och omdömen. Kolla omdömen från tidigare kunder och titta på mäklarens rykte på nätet. Du vill säkerställa att du väljer en mäklare med en god kundtillfredsställelse och som har ett bra rykte i branschen.

Kommunikation och tillgänglighet. En bra mäklare bör ha god kommunikationsförmåga och vara tillgänglig för att besvara frågor och hantera dina behov. Du vill ha en mäklare som du kan lita på och som du kan nå när du behöver dem.

Pris och avgifter. Jämförpriser och avgifter mellan olika mäklare och se till att du förstår vad du får för pengarna. Du vill ha en mäklare som ger dig god valuta för pengarna och som är öppen och transparant med sina avgifter.

Personlig känsla. Välj en mäklare som du känner dig bekväm med och som du litar på. Du vill ha en mäklare som du kan samarbeta med och som du tror kommer att representera dina bästa intressen.

Följ dessa riktlinjer för att hitta rätt fastighetsmäklare i Stockholm. Genom att välja en duktig och erfaren mäklare kan du få hjälp att sälja eller köpa en bostad snabbt och smidigt här nedanför kommer en lista på några av de fastighetsmäklare man hittar i Stockholm.

58 Mäklarbyråer Stockholm

 • Alexander White
 • Alica Edelman Fastighetsförmedling
 • Asira
 • Balders Fastighetsmäklare
 • Behrer & Partners Fastighetsmäkleri
 • Bjurfors
 • BOSTHLM
 • Brokr
 • Ekenstam
 • Eklund Stockholm New York
 • ERA
 • Erik Olsson Fastighetsförmedling
 • ESNY Stockholm
 • Fabergé Fastighetsmäkleri
 • FANTASTIC FRANK
 • Fastighetsbyrån
 • Fjelkners Fastighetsmäkleri
 • Fredegårds Fastighetsbyrå
 • HEM Fastighetsmäklare Sverige
 • Historiska Hem
 • Husman Hagberg
 • Innerstadsspec Stockholm
 • Jägholms Norrortsmäklarna
 • Karlsson & Uddare
 • Kjell Johansson Fastighetsbyrå
 • Lagerlings
 • Lagerlöfs
 • Länsförsäkringar Fastighetsmäkleri
 • MOHV
 • Mäklarfirman Vincent Forssbeck
 • Mäklarhuset
 • Mäklarringen
 • Nestor fastighetsmäkleri
 • Nomad Mäkleri
 • Norban
 • Notar
 • Nytt Hem
 • Oscars Fastighetsmäkleri
 • Per Jansson Fastighetsförmedling
 • Properties & Partners
 • Residence Christie Fastighetsmäkleri
 • Restate
 • Sjömanfrisk
 • Sjönära Fastigheter AB
 • Skandia Mäklarna
 • Skeppsholmen
 • SMH Living
 • Susanne Persson Fastighesförmdl
 • Svenskfastighetsförmedling
 • Svenska Mäklarhuset
 • Södermäklarna
 • Unik Fastighetsförmedling
 • Vision Mäkleri
 • Våningen & Villan Stockholm
 • Wallin & Co AB
 • Widerlöv
 • Wrede Fastighetsmäkleri
 • Ålstens Fastighetsbyrå AB

Var förberedd så här förhandlar köparen

Så här gör köparen för att pressa priset

Köparen granskar marknaden:
Försöker förstå marknadsvärdet för bostäder i ditt område och jämför med det aktuella priset för bostaden du erbjuder

Köparen samlar information:
Köparen försöker ta reda på all information man kan om din bostad, inklusive skick, belägenhet, kvadratmeterstorlek, skattesatser och gemensamma utgifter i föreningen.

Köparen analyserar säljarens situation:
Köparen försöker ta reda på så mycket som möjligt om säljarens situation och varför man säljer bostaden.

Köparen försöker välja rätt tillfälle:
Köparen försöker ta initiativet. Förhandlar gärna när det finns ett brådskande behov att sälja. Tar reda på om säljaren redan köpt en ny bostad , om säljaren är stressad att sälja. Skapar en känsla av att marknaden är på väg ner för att sänka priset.

Köparen visar intresse:
Köparen visa säljaren att just dem är den mest presumtiva köparen. Men verkar lite tveksam för att se om säljaren är beredd förhandla om priset.

Köparen agerar proaktivt:
Diskutera gärna eventuella problem i föreningen eller kostnader som man har upptäckt under inspektionen och se om du kan gå ner i pris.

Köparen använder konkurrens:
Köparen visar att man har andra alternativ och är beredda att gå vidare till en annan bostad om inte priset på din bostad sänks.

Köparen förhandlar målmedvetet:
Köparen förhandlar skickligt, taktfullt med tydliga delmål, visar säljaren att man är seriös och att man har priskoll allt för att säljarens ska inse det rimliga.

Köparen antecknar flitigt:
Köparen visar att man vill säkerställa att alla delar i eventuell överenskommelser är nedskrivna.

Sammanfattning:
Det är viktigt att förstå att prisförhandlingar är en interaktiv process och att det tar tid att hitta en överenskommelse som fungerar för både köpare och säljare.

Kontrollera kritiska faktorer i objektbeskrivningen

Ett bostadsprospektet är en beskrivning av bostaden som fastighetsmäklaren ger till potentiella köpare. Prospektet innehåller beskrivningar som kan vara juridiskt bindande.

T.ex. om det uttryckligen står hur stor bostaden är d.v.s. det finns ett specificerat angivet antal kvadratmetrar som säljs. Även om Informationen i prospektet endast är en sammanfattning av de uppgifter som fastighetsmäklaren har fått från säljaren och inte är en garanti för att uppgifterna är korrekta.

Vilket köparen inte kan anta ska vara fel. Prospektet kan alltså anses beskriva det som köparen tror sig köpa. Därför är det viktigt att uppgifterna är korrekta. Att uppgifterna till 100 procent överensstämmer med verkligheten.

Avvikelser i bostadens beskrivning

Ett inte helt ovanligt problem som ofta leder till tvister är t.ex. om bostaden är 10 procent mindre till ytan än vad som står uttryckligen angivet i prospektet.

Köparen kan då ha rätt till skadestånd eller till att häva köpet och få tillbaka sin köpeskilling. Det är först när köparen har tillgång till bostaden som t.ex. en eventuell kontrollmätning kan först ske i.o.m. en auktoriserad besiktningsman får tillträde.

Det är viktigt att noga granska och förstå bostadsprospektet och att genomföra en noggrann inspektion av bostaden innan köpet genomförs för att undvika senare tvister.

FAQ

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

Svar: Vid försäljning av en bostad är mäklararvodet en kostnad som man oftast kan dra av från vinstskatten.

Får man dra av flyttstädning vid försäljning?

Svar: Flyttstädning är också en kostnad som oftast kan dras av från vinstskatten. Även här är det viktigt att konsultera en skatterådgivare för att få en korrekt beskrivning av gällande regler och undantag.

Hur mycket får man dra av för renovering vid försäljning?

Svar: Vid försäljning av en bostad kan man ofta dra av kostnader för renovering från vinstskatten. Det är viktigt att konsultera en skatterådgivare för att få en korrekt beskrivning av vilka kostnader som är godkända och i vilken omfattning de kan dras av.

Varför vill mäklare sälja innan visning?

Svar: Det finns flera fördelar med att sälja en bostad innan den har genomförts en traditionell visning. Genom en försäljning innan visning kan man få en snabb och säker affär och slippa en lång och osäker visningsprocess. Mäklare strävar alltid efter att göra en så lönsam affär som möjligt för sina klienter, därför är en försäljning innan visning ofta ett attraktivt alternativ.

Finns det fördelar att sälja bostad utan mäklare?

Svar: Tveksamt. Generellt sett blir det svårare för den som vill sälja en bostadsrätt på egen hand och få maximaltbetalt. Mycket för att det är få privatpersoner som har samma förutsättningar som en etablerad fastighetsmäklare.

Läs mer här: Lagfart, Pantbrev

Läs mer här: Svd artikel 2022.08.29