• Bostad
  Bostad
 • Bygg & Renovering
  Bygg & Renovering
 • Elektriker
  Elektriker
 • Flytt & Transport
  Flytt & Transport
 • Handyman
  Handyman
 • Måleri & Tapet
  Måleri & Tapet
 • Rör, VVS
  Rör, VVS
 • Städ
  Städ

Renovering av bostadsrätt


Renovering Bostadsrätt

 

Ny lag för renovering av bostadsrätt 2023

Undvik problem vid renovering av bostadsrätt

Nya regler gäller för vad som är tillåtet och hur man måste gå tillväga vid renovering av bostadsrätt.

Nu kan din borätt förverkas om du inte först informerar föreningen.


1. Informera föreningen:
Funderar du på att renovera badrummet? Tänk på att om du inte informerar din förening i förväg kan du fr.o.m. 2023 bli av med din bostadsrätt. En ny lag gäller från årsskiftet. Lagen syftar till att säkerställa att renoveringar i bostadsrättsföreningar först måste godkännas av föreningen. Detta för att din renovering inte ska få negativa konsekvenser för föreningen i sin helhet.

2. Förverkande av bostadsrätt:
En bostadsrättsförening som inte i förväg informerats om en lägenhetsrenovering som t.ex. påverkar bärande väggar, avlopp för vatten, värme och gas. Har nu lagligt stöd för att förverka en borätt. En Styrelse kan dessutom hindra renoveringar som påverkar kulturhistoriska eller miljömässiga värden.

3. Tvist:
Den som renoverar utan styrelsens godkännande har rätt att få sin sak prövad i hyresnämnden. Görs prövning i efterhand löper innehavaren av bostadsrätten dock risken att tvingas återställa bostaden samt att föreningen kan förverkar bostadsrätten med uppsägning och övertagande bostaden.

4. En lägenhet en röst:
Fr.o.m. Januari 2023. gäller en röst per medlem. Detta för att förhindra att oseriösa personer, företag ska kunna kapa föreningar.

5. Årsredovisningar:
Nytt blir att föreningen årsredovisning måste innehålla en samanställning för nyckeltal t.ex. för likviditeten i föreningen samt samt om föreningen går med förlust, upplysningar om hur detta påverkar föreningens ekonomi framåt.

Fler lagändringar 2023

Mäklaren har upplysningsplikt:
Fr.o.m. Januari 2023 gäller även nya regler om vad som måste ingå i en objektsbeskrivning. Detta innebär att mäklaren är ansvarig för att upplysningar finns med i objektbeskrivningen om bostadsrättsföreningens skulder. I beskrivningen skall det framgå hur stora ev nettoskulder är för lokaler och lägenheter som ingår i fastigheten. Samt att det även ska framgå räntekostnader för ev skulder.

Dessutom ska utrymmen utanför lägenheten som ingår i borätten t.ex. förråd, uteplatser och ev balkong specificeras i objektbeskrivningen.

Speciella krav för nyproduktion

Upplåtelseavtal:
Från årsskiftet gäller även att nyproduktion måste innehålla inflyttningsdatum. Om inte så ska tillträdet gälla omgående från avtalets undertecknande.

Förhandavtal:
Ska omfattas av en veckas betänketid. D.v.s. att ett påskrivet förhandsavtal blir inte bindande före det gått sju dagar. Samt att inflyttning ska ske inom tre månader.

Tillkommande lagändringar 2024

Från 2024 gäller det för nyproduktion eller ombildade föreningar att godkänd årsredovisning även skall innehålla en underhållsplan.

Juridiska problem vid regelbrott renovering av bostadsrätt

Om du bryter mot bostadsrättsföreningens stadgar kan du bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive böter, förbud mot att använda föreningens faciliteter, omvandling av din bostadsrätt till en hyresrätt samt utestängning från föreningen.

Dessutom kan du bli ansvarig för skadestånd till bostadsrättsföreningen eller andra bostadsrättshavare om du väsentligen har förorenat eller skadat föreningens egendom. Om du inte följer bostadsrättsföreningens stadgar kan det också resultera i rättsliga tvister mellan dig och föreningen, som kan slutföras i domstol.

Juridiken vid konkurs i brf

Vad händer vid konkurs i en bostadsrättsförening?

Om din bostadsförening går i konkurs kan det medföra en rad olika konsekvenser.

 •  En konkursförvaltare tar då hand om föreningens tillgångar och använder dem för att betala föreningens skulder. Konkurs innebär en ekonomisk förening avslutas genom att föreningens alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder
 • Vilket bl.a, innebär att medlemmarna blir tvungna att betala bostadsavgifter direkt till konkursförvaltaren
 • Att föreningens tillgångar såsom bostadslägenheter, byggnader, mark eller andra finansiella tillgångar kan försäljas.
 • Att föreningens lån kan övertas av en kreditgivare, att kostnader för underhåll och renovering av bostäderna inte längre kan betalas.
 • Att man kan bli uppsagd i.o.m. att borätten i fastigheten förverkas.

Bostadsrättsförening i konkurs

Om din förening går i konkurs innebär det att den inte längre kan sköta sina åtaganden. Såsom förvalta ekonomin eller betala räkningar. I stället för att föreningen tar hand om bostadsrättsägarnas intressen och behov kommer den vara tvungen att ta hand om kreditorernas intressen.

I de flesta fall kommer en bostadsförening som går i konkurs att överlämnas till en förvaltare som kommer att ta över ansvaret att förbättra föreningens ekonomiska situation. Förvaltaren kommer att arbeta med att betala avskrivningar och andra skulder, förhandla med kreditorer och försöka att hitta lösningar som är fördelaktiga för alla parter.

Om din bostadsförening går i konkurs kan det ha stora konsekvenser för dig som bostadsrättsägare. Det kan innebära att din bostadsrättsavgift ökar för att täcka kostnaderna för att betala kreditorerna, eller att föreningen tvingas sälja bostadsrätter för att få in pengar. Om detta sker kan du tvingas att flytta eller att sälja din bostad för att undvika att tvingas betala skulder som inte är dina.

Om bostadsföreningen har ett försäkringsskydd kan de kanske få ersättning för de skulder som inte kan betalas. I så fall kan det innebära att bostadsrättsägarna inte behöver betala för skulder som inte är deras. Det är dock mycket som spelar in och det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för din bostadsförening om den går i konkurs.

Min förening är försatt i konkurs

Om det värsta ändå händer

1. Kontakta en advokat som specialiserar sig på bostadsföreningar för att förstå din situation.

2. Ställ frågor om bostadsrättsföreningens ställning och om du har några rättigheter som medlem.

3. Samla in alla dokument som är relevanta för bostadsföreningens konkurs, såsom balansräkningar, bokföring och andra ekonomiska uppgifter.

4. Följ alla föreskrifter och instruktioner från auktoriserad konkursförvaltare.

5. Var beredd att samarbeta med andra medlemmar i bostadsföreningen för att hitta lösningar som är fördelaktiga för alla.

6. Följ alla lagar och föreskrifter som reglerar bostadsföreningar.

7. Var beredd att ta ansvar för att försöka lösa problemen, såsom att betala förfallna avgifter och annat som krävs.

8. Kontakta lokala myndigheter eller andra relevanta organisationer för att få hjälp och rådgivning.

Bostadsmarknaden prognos. Husfasader mot en blå himmel.

Tvist i bostadsrättsförening

De 10 vanligaste tvisterna i brf.en

Renovering av bostadsrätter är ofta ett störnings moment för grannarna i huset. Här listar vi de 10 vanligaste tvisterna och ger tips på hur du kan undvika dem.

1. Rätt till parkering

En vanlig tvist är rätten till parkering i bostadsrättsföreningen. Det är viktigt att ha en tydlig parkeringspolicy och att alla medlemmar följer den. Du bör också ha en överenskommelse med din granne om vem som har rätten till en specifik parkeringsplats.

2. Buller

Buller från grannar är ett annat vanligt tvistemål. För att undvika det är det viktigt att ha tydliga regler för ljudnivåer och att alla följer dem. Du bör också tala med din granne om eventuella problem så fort de uppstår.

3. Renovering av bostadsrätten

Renoveringar kan också leda till tvister, inte bara när det gäller renovering av din egen bostad. Lika besvärligt kan det även i bland bli när det gäller gemensamma utrymmen. För att undvika det bör du ha tydliga regler för vas som gäller generellt vid renoveringar och alla medlemmar bör följa dem. Du bör också ta hänsyn till andra medlemmars rättigheter och behov när du planerar din egna renovering.

4. Tvättstugor

Tvättstugor är ofta en källa till tvister, särskilt när det gäller tider och hygien. För att undvika det bör du ha en tydlig policy för tvättstugor och alla medlemmar bör följa den. Du bör också se till att tvättstugorna är rena och väl underhållna.

5. Förråd

Förråd är ofta en källa till tvister, särskilt när det gäller lagring av saker. För att undvika det bör du ha en tydlig policy för förråd och alla medlemmar bör följa den. Du bör också se till att förråden är rena och väl underhållna.

6. Trädgårdar

Trädgårdar är ofta en källa till tvister, särskilt när det gäller skötsel och användning. För att undvika det bör du ha en tydlig policy för trädgårdar och alla medlemmar bör följa den. Du bör också ta hänsyn till

7. Uthyrningar och Hyresgäster

Att hyra ut sin bostad är ofta föremål för tvister. Särskilt när det gäller rätten att hyra ut en bostadsrätt. För att undvika det bör du ha tydliga regler för hyresgäster och alla medlemmar bör följa dem. Du bör också se till att hyresgästerna följer alla regler och riktlinjer i bostadsrättsföreningen.

8. Störande beteende

Störande beteende från grannar är också ett vanligt ämne för tvist. För att undvika det bör du ha tydliga regler för beteende och alla medlemmar bör följa dem. Du bör också tala med din granne om eventuella problem så fort de uppstår.

9. Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är en annan vanlig källa till tvister. För att undvika det bör du ha tydliga regler för ekonomin och alla medlemmar bör följa dem. Du bör också se till att alla medlemmar bidrar till föreningens ekonomi på ett rättvist sätt.

10. Beslutsfattande

Beslutsfattande i bostadsrättsföreningen är ofta en källa till tvister. För att undvika det bör du ha tydliga regler för beslutsfattande och alla medlemmar bör följa dem. Du bör också se till att alla medlemmar har möjlighet att delta i beslutsfattande och att besluten är rättvisa och objektiva.

För att undvika tvister i bostadsrättsföreningen är det viktigt att ha tydliga regler och att alla medlemmar följer dem. Du bör också ta hänsyn till andra medlemmars rättigheter och behov och vara öppen och ärlig i all kommunikation.

Avgörande om vattenskada

Vattenskada vid översvämning

En duschblandare gick sönder. Vatten vällde ut i bostadsrätten. Det tog drygt en kvart innan ägaren hittade och stängde huvudkranen i källaren, vattenskadorna blev mycket omfattande.

Föreningen tog på sig kostnaderna för att torka trossbotten, men inte kostnaderna för nya ytskikt i bostaden. Föreningen menade att den söndriga duschblandaren inte hörde till vattenledningen som föreningen har ansvar för.

Samtidigt vägrades den boende ersättning från försäkringsbolag som hävdade att även en trasig duschblandare räknas som vattenledningsskada.

Frågan har nu har prövats av jurister i den rådgivande Bostadsrättsnämnden. Deras tolkning är att en duschblandare hör till husets trycksatta vattenledning och att föreningen därför bör stå för kostnaden att återställa lägenhetens ytskikt.

Min förening och jag kommer inte överens

Vad händer om man inte kommer överens?

Om man inte kommer överens med sin bostadsrättsförening angående en renovering av bostadsrätt som man vill göra i sin bostadsrätt, är det bäst att försöka förhandla fram en lösning. Om detta inte fungerar, kan man ta kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse eller även kontakta en advokat för att ta reda på vilka ytterligare steg man kan ta. Det finns också vissa lagar som skyddar bostadsrättsinnehavares rättigheter, så det kan vara värt att undersöka om man har några lagliga rättigheter som man kan använda sig av.

Hur ser reglerna ut?

Lagen om bostadsrätt (bostadsrättslagen (BRL) § 11) innehåller ett antal bestämmelser som skyddar bostadsrättsinnehavares rättigheter. Lagen säger bland annat att bostadsrättsinnehavare har rätt att göra förändringar på sitt hem, så länge det inte påverkar andra bostadsrättsinnehavares rättigheter eller orsakar olägenheter för andra bostadsrättsinnehavare.

Föreningen har dock rätt att sätta regler som begränsar vad man får göra med sin bostadsrätt, så det kan vara bra att kolla upp vilka regler som gäller innan man påbörjar en renovering av bostadsrätten.

Generella regler varierar från fall till fall, men det finns ett antal vanliga bestämmelser som ofta används då det kommer till renovering av bostadsrätt. Till exempel kan föreningen begränsa renoveringar som orsakar störningar eller skadar andra bostadsrättsinnehavares egendom. Föreningen kan också ställa krav på att renoveringar ska utföras av godkända entreprenörer eller att man inte får ändra på fasaden eller andra yttre aspekter av byggnaden.

Renovering av bostadsrätt. En yngre man sitter och samtalar med en betydligt äldre gråhårig man. De håller i ett dokument som de bägge leende intresserat läser.

Hur gör jag om jag har invändningar?

Om man har invändningar mot ett beslut som styrelsen fattat, kan man försöka förhandla fram en lösning. Man kan också skriva ett brev till styrelsen och förklara sina invändningar. Om man fortfarande inte är nöjd kan man vända sig till bostadsrättsföreningens ägare och begära att få ta upp ärendet till årsmötet. Om man fortfarande inte är nöjd med resultatet kan man vända sig till en advokat för att ta reda på vilka ytterligare steg man kan ta.

Hur får man en plats i styrelsen?

Man kan inte kräva att få en plats i styrelsen för sin bostadsrättsförening. Det är föreningens årsmöte som väljer styrelsen och som också har rätt att avsätta styrelsen. Om man önskar bli vald till styrelsen i sin bostadsrättsförening måste man försöka få stöd från övriga medlemmar och försöka bli vald till årsmötet.

Rött timmerhus med tegeltak och brygga.
Den Vita träsoffan på bryggan ser inbjudande ut

Att jobba i styrelsen bostadsrättsförening

Att jobba i bostadsrättsföreningens styrelse innebär att du har ansvar för att se till att föreningens lagar och stadgar följs och att föreningens intressen bevakas. Styrelsen ansvarar också för att fatta beslut som är till förmån för bostadsrättshavarna, hantera tvister och upprätthålla föreningens ekonomiska transaktioner. Styrelsen kan också utfärda stadgar och föreskrifter som krävs för att föreningen ska fungera ordentligt. I vissa fall kan styrelsen också vara ansvarig för att ta emot och behandla klagomål från bostadsrättshavare.

Vilket ansvar tar jag på mig om jag jobbar i föreningens styrelse?

Om du jobbar i bostadsrättsföreningens styrelse tar du ansvar för att se till att föreningens lagar och stadgar följs, att fatta beslut som är till förmån för bostadsrättshavarna, hantera tvister och upprätthålla föreningens ekonomiska transaktioner. Du är också ansvarig för att utfärda stadgar och föreskrifter som krävs för att föreningen ska fungera ordentligt och, i vissa fall, ta emot och behandla klagomål från bostadsrättshavare.

Kan det bli rättsliga konsekvenser för mig personligen?

Ja, som en del av styrelsen tar du ett juridiskt ansvar för att se till att bostadsrättsföreningens lagar och stadgar följs och att fatta beslut som är till förmån för bostadsrättshavarna. Vilket innebär att du även tar ett visst ansvar för att föreningen i sin helhet följer bostadsrättsföreningens stadgar. Brott mot dessa kan leda till rättsliga åtgärder mot dig.

Harmoni i bostadsföreningen

En förening i harmoni är förstås önskvärt.

Tips för att skapa god stämning och harmoni i en bostadsrättsförening

 • Informera medlemmar om vad som gäller för renovering av bostadsrätt före det att det blir ett problem.
 • Hålla regelbundna styrelsemöten för att diskutera föreningens aktuella utmaningar och möjligheter.
 • Styrelsen bör också kommunicera regelbundet med bostadsrättshavarna för att hålla dem informerade om vad som händer i föreningen.
 • Föreslå olika aktiviteter för bostadsrättshavarna.
 • Hemsida. Skapa en plattform för medlemmarna där man kan dela åsikter och synpunkter på föreningens verksamhet.
 • Bra om man har moderator för hemsidan. Viktigt hålla ett regelverk som inte tillåter vårdslöst språkbruk etc.
 • Ekonomisk ersättning för tid som läggs ner på frågor utanför ordinarie styrelsejobb.

Läs mer här: Svd ny lag renovering av bostadsrätt

Läs övr artiklar: Sälja bostaden

Läs övr artiklar: Köpa Bostad

Läs övr artiklar: En dysfunktionell bostadsmarknad

Tillbaka till toppen