• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Problem med störande grannar

Så löser du problem med störande grannar i föreningen

Så undviker man grannfejder

Bostadsrättsföreningen ett samhälle i samhället. Samlevnad är en viktig del av vårt samhälle när många människor bor tillsammans i samma byggnad.

Men ibland kan det uppstå problem med störande grannar, särskilt om de stör varandra. I denna artikel har vi samlat de vanligaste förekommande problemen. Vi analyserar varför det uppstår problem samtidigt som vi försöker hitta lösningarna.

Steg 1 – Förstå reglerna och riktlinjerna i bostadsrättsföreningen

Innan man vidtar några åtgärder, är det viktigt att sätta sig in och förstå reglerna och riktlinjerna som gäller i bostadsrättsföreningen. I en förening bör det finnas dokumenterat regelverk. Förhållningsregler som ska gälla för alla medlemmar. Detta för att man just ska slippa konflikter.

Ett tips är att styrelsen alltid upplyser nya medlemmar om vilka regler som gäller i fastigheten. T.ex. samtidigt med kontraktsskrivning bifogar en bilaga som beskriver förhållningsreglerna. Ett dokument som den nya medlemmen erbjuds acceptera.

Dessa regler kan inkludera många saker, som t.ex. tystnadsbestämmelser, regler för användning av gemensamma områden och gränser för ljudnivåer. Genom att förstå dessa regler kan du avgöra om din granne bryter mot dem och vilka steg du kan ta för att lösa problemet.

Bostadsrätt ett starkt besittningsskydd

Innan vi går vidare så kan det vara bra att känna till att besittningsskyddet för en bostadsrätt är starkt i Sverige. Det krävs relativt mycket för att juridiskt ha förverkat rätten att disponera bostaden. Det räcker alltså inte bara med att styrelsen röstat igenom ett sådant beslut för att man har problem med störande grannar i fastigheten.

Steg 2 – Ta kontakt med din granne

Bästa för att lösa problem med störande grannar är att ta kontakt med dem direkt. Du kan välja att ha ett informellt samtal med dem eller skriva ett formellt brev. Var artig och försök förstå deras perspektiv. Förklara vad som stör dig och se om ni tillsammans kan hitta en lösning.

Steg 3 – Använd föreningens regelverk

Om samtal med din granne inte leder till en lösning, är det dags att använda bostadsrättsföreningens konfliktlösningsmekanismer. Dessa kan inkludera möten med styrelsen eller ordförande i föreningen eller en formell klagomålsprocedur. Var säker på att följa alla riktlinjer och processer som gäller i din bostadsrättsförening.

Steg 4 – Använd rättsliga åtgärder som en sista utväg

Som en sista utväg kan du öppna ett ärende. T.ex. i samband med ett föreningsmöte. Där kan du åberopa att din granne bryter mot regelverket samtidigt som du kräver att ditt ärende ska tas upp styrelseprotokollet. Att förening ska delge din granne att ett klagomålsärende har öppnats. Att juridiska åtgärder kan komma vidtas om inte din granne hörsammar klagomålet.

Det är viktigt att vara så tydlig och öppen som möjligt med din bostadsrättsförening, och att du följer rätt procedur när du rapporterar ett problem med störande grannar. Detta inkluderar att skriva ner detaljerad information om situationen, inklusive datum, tider, och vad som faktiskt har hänt. Genom att samla bevis och följa rätt procedur kan du hjälpa till att säkerställa att problemet löses på ett effektivt och rättvist sätt.

Problem med störande grannar i föreningen

Vad kan jag göra om jag har en störande granne i min bostadsrättsförening?

Det finns många saker du kan göra om du har en störande granne i din bostadsrättsförening. Ett av de första stegen är att prata med din granne direkt och försöka lösa problemet på en vänlig och öppen nivå. Om detta inte fungerar, är det viktigt att följa rätt procedur och rapportera problemet till din bostadsrättsförening.

Vad kan bostadsrättsföreningen göra för att lösa problem med störande grannar?

Bostadsrättsföreningen har många verktyg och resurser tillgängliga för att hjälpa till med att lösa problem med störande grannar. De kan inkludera att prata med den störande granne och försöka lösa problemet på en vänlig och öppen nivå, eller att använda disciplinära åtgärder som att utfärda en varning eller att besluta om böter.

Det är också viktigt att komma ihåg att bostadsrättsföreningen har ett ansvar att säkerställa en säker och trivsam livsmiljö för alla medlemmar.

Så här kan du anmäla dina högljudda grannar – Allt du behöver veta

Ljudstörningar från grannar är en stor stressfaktor i vardagen. Speciellt när man försöker sova eller arbeta hemifrån. Men vad kan man göra för att lösa problem med störande grannar? Kan man anmäla högljudda grannar? Ja, det är möjligt att anmäla högljudda grannar, men det är viktigt att göra det på ett konstruktivt och rätt sätt.

Vad är en högljudd granne?

En högljudd granne är någon som stör dig med höga ljud eller musik på ett oacceptabelt sätt. Detta kan vara nattliga fester, hög musik eller oväsen från en TV. En högljudd granne är någon som stör din förmåga att sova, arbeta eller njuta av ditt hem på ett normalt sätt.

Hur blir man av med störande grannar?

 • Använd gängse regler: Kolla igenom ditt kontrakt eller husföreningsregler för att se vilka regler som styr beteendet i huset.
 • Anmäl till styrelsen: Om problemet inte kan lösas genom samtal med grannen, bör du överväga att anmäla det till styrelsen i föreningen för att på så vis få tyngd i fortsatt kommunikation med din granne.
 • Om föreningen inte kan bistå dig är du tvingad att använd rättsliga åtgärder för att lösa problemet. Rådfråga en advokat eller en rådgivningstjänst för att få råd om hur du ska gå vidare.

Det är viktigt att komma ihåg att vara tålmodig och hålla en professionell och respektfull ton i all kommunikation med din granne. Om du agerar utan våldsamhet och med en vilja att lösa problemet, är det mer sannolikt att du kommer att hitta en lösning.

När kan man klaga på grannen?

Man kan klaga på sin granne om deras beteende påverkar ens livskvalitet på ett negativt sätt. Exempel på detta kan vara hög ljudnivå på obehöriga tider, ofta hård musik, gräl och skrik, rök som tränger in i lägenheten och liknande

Vad får grannar klaga på?

Grannar kan klaga på ett antal saker som påverkar deras vardagsliv och hälsa, till exempel:

 • Ljud: Från musik, tv, fester, hundar eller andra ljudkällor som stör deras vardagen.
 • Rök: Om grannen röker inomhus och röken sprider sig till deras lägenhet.
 • Luftföroreningar: Om grannen orsakar luftföroreningar, till exempel genom att använda skadliga kemikalier eller ha en otillräcklig ventilation.
 • Parkering: Om grannen parkerar på en plats som inte är tillåten eller som hindrar tillgång till egen parkeringsplats.
 • Skadedjur: Om grannen har ett problem med skadedjur, till exempel råttor eller myror, och inte tar tillräckliga åtgärder för att lösa det.
 • Renhållning: Om grannen inte håller sitt hem och dess område rena och fritt från skräp och annan smuts.

När måste grannar vara tysta?

Praxis anses vara mellan kl 22:00 på kvällen och kl 07:00 på morgonen. Men tider kan varierar beroende på olika bestämmelser. Störningar som höga musikljud, skrikande och högljudda samtal kan också vara störande på andra tider på dagen.

Hur mycket ljud ska man tåla?

Det beror på en rad faktorer, inklusive ljudnivån, hur länge man utsätts för ljudet och ens individuella känslighet för ljud. Enligt World Health Organisation (WHO) bör människor inte utsättas för ljudnivåer över 85 decibel (dB) under längre perioder i mer än 8 timmar.

Hur mycket mer känns eller uppfattar man en ökning med 3 (db)?

En ökning med 3 dB betyder en fördubbling av ljusenergin, men det är inte nödvändigtvis så att det uppfattas som en fördubbling av ljudstyrkan av människor. Hur ljudstyrkan uppfattas av en person kan variera beroende på många faktorer, inklusive frekvens och ljudets karaktär.

En ökning med 3 dB är något som människor normalt upplever som en märkbar ökning i ljudstyrka, men det kan vara svårt att säga exakt hur mycket större ljudstyrkan uppfattas. En allmän regel är att en ökning med 10 dB uppfattas som en fördubbling av ljudstyrkan. Så en ökning med 3 dB skulle inte uppfattas som en fördubbling, men fortfarande som en signifikant ökning i ljudstyrka.

Vad kostar en ljudmätning?

Priset för en ljudmätning kan variera beroende på var du befinner dig och vilken typ av ljudmätning du behöver göra. I genomsnitt ligger priset för en ljudmätning på mellan 5 000 och 15 000 kronor. Om mätningen är mer komplex och det krävs speciella utrustningar kan det även kosta mer.

Det är också viktigt att ta hänsyn till vem som gör mätningen, t.ex. om det är en auktoriserad tekniker eller en ljudspecialist.

Räcker det om jag mäter ljudet med en egen decibel mätare?

En egen decibel mätare kan vara ett bra verktyg för att uppskatta ljudnivån i ditt hem, men det räcker oftast inte som bevis i en tvist med grannar eller en rättegång.

Om du är i en tvist med en granne om ljud, är det bäst att anlita en professionell ljudmätning för att få en objektiv bedömning av ljudnivån. En professionell ljudmätning utförs av en certifierad tekniker som har den rätta utrustningen och kunskapen för att mäta ljudet på ett säkert och pålitligt sätt. Det hjälper också till att undvika tvister om mätmetoderna och resultaten.

Hur mycket låter 60 dB?

En ljudnivå på 60 dB beskrivs som en normal konversationsnivå. Det är ungefär samma som ljudet från en tv i en gemensam yta eller ljudet från ett samtal mellan två personer på gatan. En ljudnivå på 60 dB är ofta ansett som en standard för acceptabelt störande ljud inomhus.

Vem ringer man om störande musik?

Om du upplever problem med störande grannar som spelar hög musik kan du kontakta den lokala polisen eller en störningsjour. De har ofta rutiner för att hantera klagomål om störande ljud och kan agera för att minska eller stoppa den störande musiken.

Alternativt om din förening har en fastighetsförvaltare eller annan person som man kan kontakta vid akuta ärenden.

Vad räknas som grannar?

Grannar räknas som de personer som bor i de närliggande byggnaderna eller lägenheterna, och som har en direkt påverkan på ens egen bostad och omgivning.

Vad gör man om grannarna har fest?

Om grannarna har fest som stör din vardag och det sker i strid mot föreningens bestämmelser, finns det några saker du kan göra:

Först och främst kan du prata med grannarna och förklara att deras buller stör dig. Många gånger är det en enkel kommunikationsbrist som orsakar problemet och en öppen dialog kan hjälpa till att lösa det.

Om samtalet med grannarna inte leder till någon förbättring kan du kontakta alltid kontakta polisen eller ev störningsjour. De har ofta rutiner för att hantera sådana här situationer och kan hjälpa till med att lösa problem med störande grannar.

När är det okej att ringa störningsjouren?

Det är okej att ringa störningsjouren när det är problem med störande grannar där buller eller annat beteende som strider mot rådande regelverk pågår eller om det förekommer bråk ock höga skrik. Går det inte att lösa problemen genom att prata med grannarna har man rätt att ringa störningsjouren.

När är det okej att ringa störningsjouren?

Det kan skilja sig från kommun till kommun vad det kostar att ringa störningsjouren. I vissa kommuner är tjänsten gratis, medan andra tar ut en avgift för besök. Det är bäst att kontrollera med din lokala kommun för exakta avgifter och rutiner för att använda störningsjouren.

Vem ringer man om grannarna stör bostadsrätt?

Har du problem med störande grannar i din bostadsrätt bör du kontakta föreningens fastighetsförvaltare alt den person som föreningen har satt upp för akuta ärenden som berör fastigheten. Du kan också vända dig till den lokala polisen om du upplever hotfullt beteende eller om det finns en risk för din säkerhet.

Kan man duscha efter 22?

Det beror på vilka regler som gäller i föreningen. I vissa föreningar finns det regler för när man får använda vatten som kan innebära att det är förbjudet att duscha efter 22 på kvällen..

Hur vräker man en granne?

Det kan vara svårt i bostadsrättsförening eftersom besittningsskyddet är starkt. I en situation där du har problem med störande grannar är det bästa alternativet att lösa frågan på ett diplomatiskt sätt genom att prata med dem och försöka komma överens.

Om det inte går att lösa frågan på ett civiliserat sätt, bör du först gå via föreningens styrelse. Fungerar inte detta är nästa alternativ att kontakta en jurist med juridisk kompetens inom bostadsfrågor.

Vad är en störning bostadsrätt?

En störning i en bostadsrätt är något som hindrar en boendes normala användning av sin bostad eller gemensamma utrymmen i en bostadsrättsförening.

Detta kan innefatta ljudstörningar, obehagliga lukter, rök, vibrationer, etc. från grannar eller gemensamma utrymmen som parkeringsplatser, tvättstugor, etc.

Vad säger lagen om störande grannar bostadsrätt?

Sverige finns det en lagen om störningar från bostäder och lokaler, som reglerar vad som räknas som en störning och vad som är tillåtet. Enligt lagen får man inte störa sina grannar genom buller, lukt, rök eller annat som är störande.

Om en granne har problem med störande grannar har de rätt att klaga till fastighetsägaren d.v.s till sin förening eller till störningsjouren. Störningsjouren kan i sin tur bestämma om det är nödvändigt att åtgärda störningen. Om åtgärden inte görs kan störningsjouren besluta om det är nödvändigt att åberopa rättshjälp för att lösa situationen.

Vad räknas som höga ljud?

Det finns ingen exakt gräns för vad som räknas som höga ljud enligt svensk lag, men det är en allmän uppfattning att ljud som är så höga eller pågående att de stör en annan persons vardagsro räknas som en störning. Det kan innebära ljud från fest, hög musik, skrikande, gräl eller höga ljud från teknisk utrustning som exempelvis en tv eller musikanläggning. Mängden och intensiteten av ljudet, samt tiden på dygnet, kan påverka vad som räknas som en störning.

Vad kan man skriva till grannar om man ska ha fest?

Det är alltid bra att vara tillmötesgående och respektfull mot dina grannar, särskilt när du planerar en fest. Om du tänker ha en fest och vet att det kan störa dina grannar, kan du skriva till dem och informera dem om det i förväg. Här är några förslag på saker du kan inkludera i brevet:

 • Datum och tid för festen
 • Hur länge festen kommer att pågå
 • En ursäkt för eventuell störning som kan uppstå
 • En förfrågan om det är OK att ha festen
 • En förfrågan om de har några specifika önskemål eller begränsningar

En försäkran om att du kommer att ta alla nödvändiga åtgärder för att hålla ljudnivån så låg som möjligt

 • Kontaktinformation för dig, inklusive telefonnummer och e-postadress

Genom att ta detta steg och vara tillmötesgående och respektfull kan du minimera eventuella oro och oenigheter med dina grannar och säkerställa att festen kan gå utan problem.

Hur mycket får en granne klaga?

Det finns ingen exakt regel för hur mycket en granne får klaga, men det är viktigt att det sker på ett rimligt sätt. En granne bör inte klaga på allt lättsinnigt eller ofta, eller göra det på ett oförskämt eller hotfullt sätt. I stället bör en god granne först försöka lösa eventuella problem genom att prata med den andra grannen, och bara vända sig till styrelsen eller störningsjouren som en sista utväg. Det är också viktigt att notera att grannar har rätt att ha rimligt ljud och rörelse i sina bostäder, så det är också viktigt att respektera den rätten.

När ska det vara tyst på helgen?

Det finns inga generella regler för när det ska vara tyst på helgen. I stället är det vanligt att man håller sig till en ”god grannskapssed”, där man försöker undvika att störa grannarna med höga ljud under natten. På helgen är det vanligt att det är tystare efter kl 22-23, men detta varierar från förening till förening

Det är viktigt att ha respekt för sina grannar och försöka hålla ljudnivån på en acceptabel nivå, särskilt under tider då många människor förväntas vara trötta eller sova. Om du har tänkt att ha en fest eller annan samling med högt ljud, bör du överväga att informera dina grannar i förväg och fråga om det finns några specifika tider då de vill ha det tyst.

Vad är skillnad mellan kränkning och trakasserier?

Det förekommer problem med störande grannar där kränkning och trakasserier kan var en försvårande omständighet. Kränkning och trakasserier är båda former av negativ behandling som kan vara till skada för en persons psykiska välbefinnande och självkänsla. Skillnaden mellan de två begreppen kan vara subtil och ibland överlappande, men de definieras ofta på följande sätt:

Kränkning är en handling eller handlingar som syftar till att såra eller skada en annan person eller grupp på ett kränkande sätt. Det kan innebära uttalanden eller beteenden som är riktade mot en persons identitet, till exempel ras, kön, religion eller sexuell läggning.

Trakasserier är upprepade kränkningar eller kränkande beteenden som syftar till att påverka en persons arbets- eller skolmiljö negativt. Trakasserier kan inkludera kränkningar, hot, rykten eller annat obehagligt beteende som upprepas över en längre tid.

Det är viktigt att uppmärksamma både kränkningar och trakasserier och att ta dem på allvar, eftersom de kan ha negativa konsekvenser för den som utsätts för dem. Det är också viktigt att arbeta för att skapa en inkluderande och respektfull miljö för alla.

Sammanfattning god grannsamverkan

God grannsamverkan innebär att grannar samarbetar och samarbetar för att undvika problem med störande grannar och för att främja en positiv och harmonisk miljö. Det innebär att man har respekt för varandra, kommunicerar öppet och hjälpsamt, och arbetar tillsammans för att lösa eventuella problem eller tvister.

Följande är några viktiga aspekter av god grannsamverkan:

 • Kommunikation: Att ha öppen och regelbunden kommunikation med sina grannar är avgörande för att skapa och upprätthålla en god grannsamverkan.
 • Respekt: Respekt för varandras rättigheter och friheter är en viktig förutsättning för god grannsamverkan.
 • Tålamod och förståelse: Tålamod och förståelse är nödvändiga för att lösa eventuella tvister eller problem på ett konstruktivt sätt.
 • Samarbete: Samarbete och samarbete är nyckeln till en god grannsamverkan. Man kan t.ex. samarbeta för att skapa trivsamma gemensamma utrymmen, eller samarbeta för att lösa eventuella problem med till exempel buller.
 • Gemensamma intressen: Att hitta gemensamma intressen och samarbeta kring dessa kan vara ett bra sätt att främja en positiv grannsamverkan.

Det är viktigt att arbeta för att skapa en god grannsamverkan eftersom det kan ha en positiv inverkan på både ens egen livskvalitet och den gemensamma miljön.

FAQ;s Vanliga frågor Problem med störande grannar

Fråga: Vad kan jag göra om jag har problem med störande grannar i min bostadsrättsförening?

Svar: Om du har problem med störande grannar i din bostadsrättsförening är det viktigt att först tala med grannen och försöka lösa problemet på ett vänligt sätt. Om detta inte fungerar kan du kontakta styrelsen för bostadsrättsföreningen för att få hjälp att lösa problemet.
 

Fråga: Finns det några regler för störande beteende i bostadsrättsföreningar?

Svar: Ja, det finns regler och bestämmelser som reglerar beteende i bostadsrättsföreningar. Dessa regler kan vara skrivna i föreningens stadgar eller husordning och omfattar ofta frågor som ljudnivå, husdjur och andra aktiviteter som kan störa grannar.
 

Fråga: Vilka typer av störningar kan uppstå i en bostadsrättsförening?

Svar: Störningar kan inkludera högljudda fester, skrikande barn, hög musik, bullriga husdjur, lukt från matlagning, eller andra aktiviteter som kan påverka din livskvalitet och trivsel

Fråga: Vilka åtgärder kan styrelsen vidta mot störande grannar?

Svar: Styrelsen kan vidta åtgärder som att utfärda varningar eller böter till störande grannar, eller i allvarliga fall, söka avhysning av grannen.
 

Läs mer här: Problem med renoveringar

Läs mer här: Hallå konsument