• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Köpa Hus tillsammans 2023


Köpa hus tillsammans. Tips för smidigt samägande

Att köpa hus tillsammans är ett stort steg för många par och familjer, och det är viktigt att vara väl förberedd inför processen. Genom att samla information och planera noggrant kan du undvika onödiga misstag och överraskningar när du letar efter ditt drömhus med din partner. I denna artikel kommer vi att gå igenom några nyckelområden att tänka på vid köp av hus tillsammans.

Bästa utbudet. YABADO-BOOOSTAD erbjuder överblick och kontakt med marknaden för bostäder till salu från de största plattformarna. Allt på ett och samma ställe.

Utforska samägande: Från syskon till sambos

Att köpa hus tillsammans kan vara ett spännande steg oavsett om det handlar om syskon eller sambos. I denna artikel kommer vi att utforska några skiftande aspekter av samägande och ge dig relevant information så att du kan känna dig trygg i dina beslut.

Ja, syskon kan absolut äga ett hus tillsammans. Att äga en fastighet tillsammans med sina syskon kan ge både ekonomiska och praktiska fördelar. Genom att dela på kostnaderna blir det oftast billigare och enklare att skaffa sig en egen bostad. Att äga ett hus tillsammans med syskon kräver dock god kommunikation och tydliga överenskommelser kring roller, ansvar och ekonomi.

Att dela boende med någon innebär inte nödvändigtvis att man blir klassad som sambos. Att man betraktas som sambo i juridisk mening baseras på flera kriterier: paret måste vara ogifta, bo tillsammans och ha ett stadigvarande förhållande.

För att formellt klassificeras som sambo kan det finnas flera kriterier och omständigheter som måste uppfyllas. Många av dessa kriterier är subjektiva och otydliga:

 • Man bor tillsammans i en gemensam bostad.
 • Man har ett stadigvarande förhållande.
 • Man är inte gifta med varandra.

Att fastställa om man formellt är sambo kan vara komplext och det är rekommenderat att söka juridisk rådgivning om det är osäkert hur man ska förhålla sig till gemensamt ägt boende, arv och ekonomiska delningar.

Köpa hus tillsammans

Förstå sambolagen: Från boende till separation

När du och din partner beslutar er för att köpa hus tillsammans är det viktigt att förstå sambolagen. Sambolagen gäller för par som bor tillsammans men inte är gifta, och den reglerar både rättigheter och skyldigheter under förhållandet samt vid en eventuell separation.

Det finns ingen exakt tidsgräns i lagstiftningen för hur länge du och din sambo behöver bo tillsammans. Men för att ni ska betraktas som sambor krävs att ni bor ihop i ett parförhållande, stadigvarande och gemensamt.

Tre huvudsakliga villkor måste uppfyllas:

 • Ni måste båda vara ogifta
 • Ni måste leva i ett stadigvarande förhållande
 • Ni måste dela samma bostad och ha det som gemensamt hem

Sambostatusen upphör om någon av följande situationer inträffar:

 • Ni gifter er med varandra eller någon annan person
 • Ni separerar och upphör att bo tillsammans
 • När någon av er avlider

Vilka regler gäller när sambos separerar?

Vid en separation är det samborätt som gäller. Samborätt innebär att bostaden och bohaget, som ni anskaffat för gemensamt bruk, ska delas lika mellan er. För att skydda din enskilda egendom, kan ni upprätta ett samboavtal för att reglera detta.

Vem har rätt att bo kvar i huset efter en separation?

Om ni inte kommer överens om vem som ska bo kvar, kan ni ansöka om bodelning hos tingsrätten. Då kan rätten besluta vem som har störst behov av att bo kvar, till exempel utifrån var ni har era arbeten eller om ni har gemensamma barn.

Om din sambo vägrar att flytta ut efter en separation, kan ni vända er till tingsrätten för att begära bodelning. Därefter kan tingsrätten besluta om vem som ska bo kvar i bostaden och vägrande sambo kan bli tvungen att flytta ut.

Hitta mer information om sambolagen och vad som gäller kring ägande av gemensam bostad. Läs mer här: Sambolagen och samboavtal – och så fungerar de

Du kan även hitta information om sambolagen här och vad som avses med att vara sambo. Läs om: Sambolagen (2003:376)

Ekonomiska aspekter av samägande

För att undvika osämja är det klokt att bestämma hur kostnaderna för bostaden ska fördelas mellan er båda. Den ekonomiska bidragsnivån mellan sambos kan bestämmas på olika sätt, till exempel utifrån inkomst, förmögenhet eller hur mycket var och en bidrar med arbete i hemmet. Diskutera detta noggrant så att ni båda känner er nöjda med fördelningen.

En viktig fråga när det gäller samägande är ansvar för skulder. Som huvudregel ansvarar du inte för din sambos skulder enligt svensk lag. I undantagsfall kan du bli ansvarig om du har undertecknat en så kallad borgensförbindelse där du åtagit dig att betala din sambos skulder vid behov.

När det kommer till underhållsansvar ska du veta att underhållsansvaret mellan sambos är begränsat till viss mån. Efter det att ni separerat gäller inget underhållsansvar, men förmögenhetsfördelning ska ske enligt sambolagen. Det är viktigt att veta vad som gäller för just er situation och det kan vara bra att kontakta en jurist för rådgivning i sådana fall.

Om du inte har råd att köpa ut din sambo efter separation kan du överväga följande alternativ:

 • Sälja bostaden och dela på vinsten.
 • Hitta någon annan som är villig att köpa ut din sambo.
 • Ta ytterligare lån eller hitta andra finansieringsmöjligheter för att betala ut sambo.

När det gäller socialbidrag påverkas detta av din sambos inkomst. Du kan bli förvägrat socialbidrag om din sambo har en inkomst som anses tillräcklig för att täcka dina behov. Det blir då upp till er att ordna en ekonomisk fördelning som fungerar för båda.

Slutligen kan ni äga olika mycket av ett hus. Det är möjligt att skriva ett samäganderättsavtal där ni specificerar hur mycket var och en äger, och hur vinsten från en eventuell försäljning delas. Det kan vara särskilt viktigt om ni har investerat olika mycket pengar i bostaden.

Köpa Hus tillsammans

Köp, försäljning och ägarförändringar i samägda hus

Att köpa hus tillsammans med någon kan innebära flera olika typer av ägarförändringar och situationer. I den här delen kommer vi att gå igenom hur du kan hantera frågor som att köpa en andel av din sambos bostad, hur man köper ut någon ur ett gemensamt hus, och vilka steg som krävs för att göra detta.

Hur köper jag en andel av min sambos bostad?

För att köpa en andel av din sambos bostad bör ni först komma överens om ett pris för andelen. Det kan vara en bra idé att anlita en värderingsman för att få en rättvis värdering av bostaden. Därefter upprättas ett köpeavtal som specificerar de nya ägarandelarna och den totala köpeskillingen.

Är det möjligt att köpa en del av ett hus?

Ja, det är möjligt att köpa en del av ett hus. Det kan ske genom att en person köper en andel direkt från den nuvarande ägaren, eller genom att flera personer köper huset tillsammans. Det är viktigt att upprätta ett samäganderättsavtal som reglerar äganderätt, ansvar och kostnader.

Hur gör man när man vill köpa ut någon ur ett gemensamt hus?

För att köpa ut någon ur ett gemensamt hus bör ni först komma överens om ett pris för den andel som ska köpas ut. Det kan vara klokt att anlita en värderingsman för att få en objektiv bild av bostadens värde. Därefter kan ni upprätta ett köpeavtal där den nya ägarkonstellationen fastställs och den utköpta personen får en ersättning för sin andel.

Kan man avböja att bli utköpt från en fastighet?

Ja, det är möjligt att avböja ett erbjudande om att bli utköpt från en fastighet. Det är viktigt att komma ihåg att samäganderättsavtalet reglerar under vilka förutsättningar en person kan bli utköpt från en fastighet och hur processen ska gå till. Det är därför viktigt att noga gå igenom avtalet innan man fattar ett beslut.

 1. Kom överens om pris och villkor för köpet.
 2. Anlita en värderingsman om ni behöver hjälp med att fastställa ett rättvist pris.
 3. Upprätta ett köpeavtal som specificerar de nya ägarandelarna och den totala köpeskillingen.
 4. Betala köpeskillingen och eventuella skatter och avgifter.
 5. Anmäl ägarförändringen till Lantmäteriet och Skatteverket.

Följ dessa steg för att på ett enkelt och korrekt sätt hantera köp, försäljning och ägarförändringar i samägda hus. Kom ihåg att ha alla överenskommelser och avtal skriftligt, så att ni undviker eventuella tvister i framtiden. Läs om: Bör man köpa en bostad nu.

Hantering av konflikter och separation

Köpa ut hus vid skilsmässa

När du och din partner ska köpa hus tillsammans är det viktigt att vara förberedd på eventuella konflikter och separationer. Att vara medveten om hur sådana situationer kan hanteras underlättar processen Först och främst, några viktiga frågor att beakta. Läs om: Sälja hus vid separation.

I händelse av att ni separerar, kan det vara svårt att tvinga den andra personen att sälja bostaden. Ni måste komma överens om försäljningen och skriftligen bekräfta detta. Om ni inte kan enas, kan det bli nödvändigt att ta ärendet till domstol. Det är en bra idé att upprätta ett skriftligt samboavtal som specificerar vad som ska hända om ni separerar.

En ny partner får inte automatiskt ägarskap över hälften av huset om ni bryter upp. Ägarandelar i fastigheten baseras på hur mycket vardera part investerat i hemmet. Men om ni har gemensamma barn kan det påverka ägarskapet. Det rekommenderas att ha klara och tydliga överenskommelser angående ägarandelar för att undvika framtida konflikter.

Ett samboavtal kan hjälpa er att hantera konflikter och separation. Det är en form av kontrakt som ni båda undertecknar och överenskommer om hur ni ska fördela gemensam egendom om ni separerar. Det kan även inkludera villkor om hur kostnader för boendet ska delas under förhållandet, såväl som under en eventuell separation.

Om ni står inför en konflikt och inte kan komma överens är det viktigt att söka juridisk rådgivning. En jurist kan erbjuda expertis och hjälp för att lösa problemet på ett rättvist sätt. Kom ihåg att det är bättre att hantera konflikter och separation tidigt än att låta dem förvärras och orsaka större problem i framtiden. Läs om: Sälja hus privat.

När du och din partner överväger att köpa hus tillsammans finns det flera faktorer att tänka på. Först och främst bör du fundera över vad som är viktigt att överväga när man bor tillsammans som sambo. Det kan innebära att diskutera gemensamma mål och planer för framtiden samt att sätta tydliga ramar för respektive parts ansvar och åtaganden.

Ett annat aspekt att överväga är ägarandelen i det gemensamma huset. Det är möjligt att ha ojämn ägarandel, vilket kan vara relevant om en person har större ekonomiska resurser än den andra. Det är viktigt att i förväg komma överens om hur ägarandelen ska fördelas och att skriftligen dokumentera detta avtal.

FAQ;s Frågor och svar Köpa hus tillsammans

Fråga: Hur går man tillväga för att köpa hus tillsammans?

Svar: För att köpa ett hus tillsammans är det viktigt att ni först diskuterar era gemensamma mål och önskemål. Sedan bör ni göra en budget och undersöka era ekonomiska förutsättningar. Ni kan kontakta en bank för att få ett lånelöfte och sedan leta efter ett lämpligt hus. När ni har hittat ett hus ni tycker om, kan ni lägga ett bud och gå igenom alla avtal.

Fråga: Vilka är de vanligaste misstagen man gör när man ska köpa hus tillsammans?

Svar: Några vanliga misstag inkluderar bristande kommunikation, otillräcklig budget och dålig planering. Det är viktigt att båda parter är involverade i processen och har en gemensam förståelse av sina behov och förväntningar. Det är också viktigt att ni planerar för oförutsedda händelser och kostnader.

Fråga: Vilka typer av samäganderättsavtal finns det vid gemensamt husköp?

Svar: Det finns två huvudsakliga typer av samäganderättsavtal vid gemensamt husköp: andelsäganderätt och samäganderätt. Båda avtalen används för att reglera hur egendomen ägs och används av parterna. Andelsäganderätt innebär att varje part äger en andel av huset, medan samäganderätt innebär att båda parterna äger hela huset tillsammans

Fråga: Hur påverkas skatter och avgifter när man ska köpa hus tillsammans?

Skatter och avgifter påverkas i huvudsak av hur stora andelar ni äger i huset och hur era inkomster ser ut. Gemensamma kostnader som räntor och amorteringar kan fördelas mellan er beroende på avtalet ni har. För ytterligare information om hur skatter och avgifter påverkas vid gemensamt husköp, rekommenderas det att ni konsulterar en skatterådgivare.

Fråga: Hur hanteras eventuell separation vid gemensamt ägande av hus?

Svar: Om ni separerar och behöver dela upp det gemensamma ägandet av huset är det viktigt att ni kommer överens om hur ni ska fördela värdet på huset. Det kan vara bra att involvera en juridisk rådgivare för att hjälpa till att överföra ägandet och se till att alla dokument är korrekta. Om ni inte kan nå en överenskommelse kan en domstol behöva avgöra hur egendomen ska delas.