• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Köpa bostad


Köpa Bostad

Köpa bostad 2023

Bostadsmarknaden prognos för 2023

Räkna med fortsatt prisfall

Enligt en prognos (Januari 2023) från Statliga SBAB så har priset på bostäder i Sverige sjunkit i snitt med 17 procent. Samtidigt säger man att priserna kommer sjunka ytterligare. En stabilisering av priserna väntas först när priserna sjunkit med 22 procent under toppnoteringarna från 2022. Då vänder det upp igen medan andra ekonomer spår att priserna ska fortsätta falla före det att priserna vänder uppåt.

Osäkerheten i bostadsmarknaden ökar

Text uppdaterad: 2023.07.13

Det råder viss osäkerhet på bostadsmarknaden i Sverige. Trots att många banker förutspådde en minskning på minst 20 procent från toppen förra våren, steg bostadspriserna i februari med 1,8 procent enligt SBAB:s och Boolis bostadsprisindex. Vilket förbryllar många ekonomer och experter.

Lägenheter i Storstockholm har ökat med 5 procent sedan årsskiftet, medan villor i Storstockholm har ökat med 4,2 procent sedan årsskiftet och med 3,6 procent i februari. Även i Storgöteborg och Stormalmö ökar priserna på både villor och lägenheter, även om inte i samma grad som i Stockholm. Även lägenheter i norra Sverige har ökat med 6,2 procent i januari.

Trots uppgången tror SBAB fortfarande att priserna kommer att sjunka med cirka 20 procent. Lägenhetspriserna i Sverige har redan backat med 9,7 procent sedan toppen medan villapriserna har sjunkit med 15,9 procent.

Riksbankens räntehöjningar ännu inte har haft full effekt på priserna. Vilket får många bedömare att tro på en fortsatt tung bostadsmarknad under våren. Läs mer om: Är det rätt läge att köpa bostad nu.

Köpa Bostad

4 tips för dig som ska köpa bostad


1. Raka rör

Om man bestämt sig för att köpa kan det vara läge att kontakta mäklarföretagen i det bostadsområde som är aktuellt. Berätta hur du tänker för mäklaren. Var tydlig med dina önskemål be om att få bli uppsatt på deras spekulantlista.

2. Var tydlig med din budget

Alla mäklare gillar tydlighet. Det förenklar och skapar förtroende. En mäklare som vet att det finns en serös spekulant som tydligt signalerat vad som gäller kan snabbare komma till avslut med både säljare och köpare. Mäklare gillar generellt snabba avslut.

3. Ska man pruta?

Ja, om du kan göra det på ett seriöst sätt. Att ge skambud fungerar sällan. Men om du kan pruta med uppsida för kunden t.ex. som att du vill göra avslutet inom en viss tid. Att ge säljaren en kort betänketid är klok strategi.

4. Fullmakter

Se upp med försäljningar via fullmakter. Nyligen avslöjade Svenska Dagbladet att en av Sveriges största mäklarkedjor har sålt ett hus med hjälp av en förfalskad fullmakt utskriven på fastighetsmäklarfirmans papper. Dessutom undertecknad med en förfalskad namnteckning. Den riktiga ägaren har nu via domstol begärt att få tillbaka huset. Köparen som i god tro köpte huset via fastighetsförmedlingen riskerar att behöva fullfölja betalningen samtidigt som huset går tillbaka till den ursprungliga ägaren.

Är det rätt läge att köpa bostad nu?

Ja, priserna har sjunkit kraftigt under 2022 så om du ska köpa bostad så kan det vara rätt läge nu, speciellt om du vill köpa bostad i Västerås där har priserna överlag sjunkit mer än i hela landet. Hur länge prisnedgången håller i sig återstår att se men sannolikt kommer hastigheten i nedgången avta under 2023. Läs mer här: Gör bolånekalkyl

Priset på enrumslägenheter har under 2022 sjunkit i 16 av 19 universitetsstäder, enligt Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings kartläggning av Svensk Mäklarstatistiks novembermätning.

Trenden är att priset har fallit överlag på hela bostadsmarknaden mest på lite dyrare objekt men även på små lägenheter. Orsakerna som ligger bakom prisfallet är räntehöjningarna, energipriserna samt att efterfrågan på lägenheter generellt har minskat.

Läs mer här: Här kan studenten köpa billigast.

Upptäck alla bostäder till salu

BOOOSTAD samlar alla bostadsannonser på ett och samma ställe.

Så granskar du bostadsrättsföreningens ekonomi

Nyckeltal & Årsredovisningar

För de allra flesta bostadsrättsinnehavare väntar en potentiell avgiftschock och det kan vara viktigt att undersöka sin bostadsrättsförenings ekonomi. Genom att titta på nyckeltal i årsredovisningen kan man lättare avgöra om föreningen kommer höja avgiften. Det kan dock vara svårt att utläsa föreningens ekonomi som ovanläsare av årsredovisningar.

Räntan är en av de största bovarna i dramat gällande föreningars avgiftshöjningar. Därför är det passande att titta på storleken av föreningens skuld. Många bostadsrättsföreningar sitter på bundna lån som ännu inte påverkats av

Riksbankens dramatiska höjning av styrräntan. Det brukar stå i årsredovisningens noter hur stor del av lånet som har rörlig och bunden ränta samt när bindningstiden går ut. Desto större skuld, desto räntekänsligare riskerar föreningen att vara. En skuld som ligger över 12 000 kronor per kvadratmeter anses vara hög, enligt förvaltningsbolaget SBC.

Många föreningar har ofta lån med längre räntetider vilket betyder att ränteförändringen släpar efter. Det betyder att många föreningar förväntas ha fler avgiftshöjningar kopplade till ränteförändringen fram till 2025.

Det är viktigt att ha i åtanke att föreningens skuld kan ha sina förklaringar. Föreningar som nyligen genomfört omfattande projekt eller är nyproducerade har ofta större skulder, utan att ekonomin nödvändigtvis misskötts. Det innebär dock att föreningen troligtvis är räntekänsligare, men det beror i sin tur också på vilka andra inkomster föreningen har.

En högre belåning kan vara kopplad till lokaler som hyrs ut. Men så länge hyror från kommersiella lokaler kommer in, finansieras också en stor del av kostnaderna för föreningen.

Kassaflöde – Stäm av

En annan faktor som kan påverka avgiften är kassaflödet, som man hittar i balansräkningen under posten bank och kassa eller klientmedel. Om kassan har en positiv utveckling mellan åren tyder det på att föreningen historiskt kunnat bekosta drift och kapital. Om kassan minskar, behöver man förstå varför. Om man gjort större underhåll finns det en naturlig förklaring. Har man ett negativt kassaflöde utan någon förklaring, behöver man förstå varför. Det här är en indikator på om föreningen kan betala sina räkningar.

Föreningar bör ha en underhållsplan för att säkerställa att avgifterna ligger på rätt nivå och ta hänsyn till slitage. En underhållsavsättning på minst 200 kronor per kvadratmeter är inte orimligt.

Andra viktiga punkter att ha i åtanke är vilka elkostnader föreningen har och om man har en tomträtt eller hyr marken av kommunen och vad man i så fall betalar i markhyra och när avtalen ska förnyas.

Från och med den 1 januari 2023 kräver en ny lag att bostadsrättsföreningar redovisar fler nyckeltal än tidigare. Det är ännu inte klart hur nyckeltalen ska räknas ut och redovisas. De nya nyckeltalen är årsavgift per kvadratmeter, skuldsättning per kvadratmeter, sparande per kvadratmeter, energikostnad per kvadratmeter och räntekänslighet. Källan till dessa nyckeltal är SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum.

För att summera är det alltså viktigt att som bostadsrättsinnehavare titta närmare på bostadsrättsföreningens ekonomi för att kunna förutse potentiella avgiftshöjningar. Genom att undersöka nyckeltalen i årsredovisningen och ta hänsyn till föreningens skuld, kassaflöde och underhållsplan kan man få en bättre uppfattning om föreningens ekonomiska styrka och räntekänslighet.

Tips på bolåneförmedlare

Här ser du en lista på några av de vanligaste bolåneförmedlarna.

 • Lånekåll
 • Compricer
 • Lendo
 • Sambla
 • Advisa
 • Zmarta
 • Ordna
 • Borgo
 • Klara lån
 • AXO Finans
 • Hypoteket
 • Stabelo
 • Enklare
 • Likvidum

Om du letar bostad att köpa

Förväntningar bostadsmarknaden 2023

Köpa Bostad 2023

Vad kan man förvänta sig för 2023?


Efterfrågan:
Efterfrågan på bostäder kan variera beroende på vilket bostadssegment det gäller. Sannolikt kommer efterfrågan på mindre objekt vara högre än på större bostäder.

Utbud:
Utbudet av bostäder inom alla bostadssegment kommer sannolikt generellt öka.

Priser:
Prisnivåerna för olika bostadssegment kommer variera kraftigt. Till exempel kan priserna på villor vara högre än priserna på lägenheter i samma område. Sannolikt är lägre potential för prisförändringar nedåt i bostadssegment med mindre bostäder.

Efterfrågan Bostadsmarknaden 2023

Räntor inflation och prisutvecklingen 2023

Efterfrågan:
Efterfrågan på bostäder i Stockholm är vanligtvis hög på grund av den starka ekonomin och att många företag och organisationer har sina huvudkontor i staden. Det finns också en stor inflyttning till Stockholm, så efterfrågan på bostäder kan förväntas vara fortsatt stark år 2023.

Nybyggnation:
Tillväxten på nya bostäder i Stockholm just nu är relativt hög, med många nya bostadsprojekt under planering eller byggnation. Detta kan leda till att det blir en ökad utbud av bostäder år 2023, vilket påverkar priserna.

Prisutveckling:
Priserna på bostäder i Stockholm har stigit kraftigt de senaste åren, och det är inte sannolikt att trenden kommer att fortsätta speciellt läng. Förmodligen ser vi en utplaning i slutet av 2023. Ett ökad utbud av bostäder kan leda till att priserna stabiliseras eller till och med sjunker. Om efterfrågan fortsätter att vara hög kan det bidra till att hålla priserna uppe.

Räntor:
Riksbanken förväntas fortsätta med räntehöjningar för 2023 många räknar med att styrräntan under 2023 första halvåret kommer närma sig 3%. Räntorna på bolån har varit låga de senaste åren, vilket har gjort det lättare för människor att köpa bostäder. Om räntorna höjs år 2023 kan det påverka människors förmåga att köpa bostäder, vilket kan påverka prisutvecklingen.

Inflation:
Inflationstrycket räknas vara fortsatt högt. Att någon dämpning inte är att räkna med före tredjekvartalet 2023.

Pandemin:
Om nya utbrott av Covid-19 sker kommer pandemin fortsatt påverka många marknader, inklusive bostadsmarknaden. Det är oklart hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden år 2023, men det finns risk för att efterfrågan på bostäder kan minska om ekonomin fortsätter att påverkas negativt.

Har bostadsmarknaden kraschat?

Svar, Nej bostadsmarknaden har inte kraschat.

Det vi ser nu är korrigerande förändring av en bostadsmarknad. Mycket av prisuppgångarna vi såg på bostadsmarknaden skedde i ett läge som som ingen varit med om tidigare. Delvis var det många som trodde att pandemin skulle pågå längre och att det därför blev mer aktuellt att hitta större bostäder. Där av att prisökningarna i de segmenten ökade mest.

Det vi ser nu är en prisnedgång som rör sig neråt till prisnivåer som rådde före pandemin. Sannolikt får vi under andra halvan av 2023 se sjunkande räntor, lägre inflation och lägre elpriser. Sammantaget faktorer som kommer göra att prisnivåer på bostäder stabiliseras.

Ska man köpa nyproduktion 2023?

Kan man välja så väljer de flesta att hellre köpa bostad i äldre föreningar. Detta för att det generellt är billigare per kvadratmeter, inte alltid med ofta. Det beror givetvis även på bostadens läge.

Finns fördelar med att köpa nyproduktion?

Ja, det finns fördelar. Bl.a. nu då många bostadsbyggare erbjuder kraftiga rabatter. Samt generösa villkor som avgiftsfria perioder.

Varför väljer många köpa bostad i äldre förening?

Priset per kvadratmeter kan vara lägre, men inte alltid det beror även förstås på det geografisk läget.

Ofta har äldre föreningar lägre skuldsättning. Äldre föreningar känns därför tryggare i.o.m. att de i regel gått igenom fler stadier som påverkar föreningen ekonomi.

Är det bättre bo i hyresrätt och sedan ombilda?

Jo, om du säkert vet med dig att en ombildning till bostadsrätter säkert kommer ske. Då är det i regel en bra affär för dem som är med och ombildar fastigheten till en brf. Detta då ingångspriset i regel är betydligt lägre än det blir att köpa in sig i en redan existerande bostadsrättsförening.

Är det enkelt att ombilda till Brf?

Nej, generellt är det svårare att ombilda en hyresfastighet till bostadsrättsförening i dag. Det var enklare för t.ex.10 år sedan. Framför allt är det svårare idag för att för att bankerna ställer tuffare krav på köparna i dagens bostadsmarknad.

Vilka är utmaningarna för en nybildad Brf?

För en nybildad förening finns det många utmaningar. En är att medlemmar som tidigare varit hyresgäster, får plötsligt avgifter som troligen blir högre än hyran. Många medlemmar kanske inte har förståelse för de faktiska kostnaderna som uppstår i en fastighet. Några har t.o.m. trott att det kanske ska bli ”billigare” att boendekostnaden ska bli lägre vilket sällan är fallet.

För många som saknar erfarenhet av att äga en fastighet kan sådant som löpande underhåll, räntor, driftskostnader samt föreningsavgifter där man måste ta höjd för framtida kostnadsökningar komma som en överraskning.

Vad är en äkta förening?

En äkta bostadsrättsförening får minst 60 procent av sina intäkter från medlemsavgifterna. Maximalt 40 procent av föreningens intäkter får komma från kommersiella verksamheter. När du säljer en bostad i en äkta förening är vinstskatten 22 procent.

För och nackdelar med en oäkta förening?

Fördel:
Lägre månadsavgift eftersom föreningen får in intäkter från annat håll.

Nackdel:
Högre vinstskatt 25 procent vid försäljning. Jämfört med om du säljer i en äkta förening då är vinstskatten 22 procent.

Nackdel:
Förmånsbeskattning för skillnaden mellan månadsavgifter och intäkter från kommersiella verksamheter.

Nackdel:
Att du inte kan få uppskov med vinstskatt vid försäljning i en oäkta bostadsrättsförening. Du får däremot behålla ränteavdrag som om du bor i en äkta förening.

Varför finns det fler äkta än oäkta Brf.er?

Det enkla svaret är att det är färre bostadsrättsföreningar som har intäkter från kommersiella verksamheter.

Läs mer om Bostadsmarknaden