• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Hyra ut bostaden


Vad ska man tänka på om man ska hyra ut bostaden i andra hand?

Det är väl generellt sett ingen dum idé att få in en extra intäkt, speciellt nu när boendekostnaderna har ökat, att då dra in lite extra pengar varje månad genom att hyra ut bostaden eller en delar av huset kan ju vara en lösning för att slippa Sälja bostaden.

Dessutom har behoven ökat nu då allt fler människor söker efter billigare boende. Men innan man hyr ut, vad ska man tänka på om man ska hyra ut bostaden i andra hand? Vad händer om det blir fel och framför allt hur gör man för att det ska bli rätt? Det är bl.a de frågorna du får svar på i denna artikel.

Vad är det för regler vid andra hands uthyrning?

Det finns många saker att se upp med t.ex. som att ha ett korrekt skrivet kontrakt att man kollat upp hyresgästens bakgrund samt att man stämt av regelverket för sin andrahandsuthyrning, allt för ofta ser vi hur saker och ting inte alltid blir som tänkt.

Du som äger en bostadsrätt får hyra ut din lägenhet om föreningen går med på det eller hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Om föreningen inte tillåter det kan du som vill hyra ut söka tillstånd i hyresnämnden.

Lösning: Gör en ordentlig inspektion av lägenheten innan hyresgästen flyttar in och dokumentera eventuella skador. Kräv en deposition som täcker eventuella skador och skriv in regler för ansvar i hyresavtalet

Lösning: Ta upp eventuella störningar med hyresgästen och var tydlig med konsekvenserna av att bryta mot hyresavtalet. Om problemet fortsätter kan du ta hjälp av en advokat eller uppsäga hyresavtalet.

Lösning: Använd en pålitlig uthyrningsbyrå som kan hantera hyresgästens bakgrundskontroll och sökning. Alternativt kan du göra en noggrann bakgrundskontroll själv.

Lösning: Ta hand om underhållsproblem så snabbt som möjligt och var tydlig med vilka ansvarsområden som ligger på hyresgästen. Skriv in klara regler för underhåll i hyresavtalet.

Lösning: Skriv in en regel om uppsägningstid i hyresavtalet. Om hyresgästen bryter mot uppsägningstiden, kan du kräva att hyran betalas ut under perioden.

Hyra ut bostaden

Får jag hyra ut lägenhet via Airbnb?

Till stora delar råder samma problem och lösningar. Men då man hyr ut till ett företag som i sin tur hyr ut till en 3:e part kan det bli svårare att hålla reda på ansvarsförhållandena.

Får man ta hur mycket som helst i andra hands hyra?

Nej, det finns lagar och regler som begränsar hur mycket du får ta i andrahandshyra. Hyresregleringen sätter en takhyra för andrahandsuthyrning, vilket innebär att du inte får ta ut en högre hyra än vad som anses vara en rimlig hyra för din fastighet. Räkna ut rimlig hyra.

Takhyran sätts av hyresnämnden och varierar beroende på var i landet fastigheten ligger. I Stockholm är takhyran för andrahandsuthyrning 145 procent av grundhyran för hyresrätter.

Enligt en undersökning från 2020 gjord av Blocket Bostad, så var genomsnittshyran för en etta i andrahand i Stockholm 11 600 kronor per månad. För en tvåa var genomsnittshyran 14 800 kronor per månad och för en trea var genomsnittshyran 19 600 kronor per månad.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror endast är en indikation på vad som kan anses vara en rimlig hyra i Stockholm och att hyresnämnden kan komma fram till en annan takhyra för din specifika fastighet.

Det är också viktigt att du som uthyrare känner till de regler och bestämmelser som gäller för andrahandsuthyrning och att du följer dem för att undvika eventuella problem.

Vad säger Skatteverket om uthyrning av bostad?

Enligt Skatteverket ska intäkter från uthyrning i andrahand beskattas som kapitalinkomster. Detta innebär att intäkterna beskattas med 30 procent skatt. Om den totala intäkten överstiger 22 100 kronor per år, så måste den personen som hyr ut också betala sociala avgifter.

Om fastigheten som hyrs ut är privatägd kan det även finnas möjligheter att göra avdrag för kostnader som är relaterade till uthyrningen. Det kan till exempel vara kostnader för reparationer och underhåll av fastigheten. Det är viktigt att notera att alla kostnader måste vara noga dokumenterade och relaterade till uthyrningen för att kunna göra avdrag.

Om man har flera fastigheter som hyrs ut i andrahand kan det också finnas möjligheter att göra avdrag för särskilda kostnader som är förknippade med uthyrning av flera fastigheter.

Det är viktigt att notera att reglerna kring beskattning av intäkter från uthyrning i andrahand kan variera beroende på olika faktorer, såsom typ av fastighet och var man befinner sig. Det är därför alltid bäst att rådgöra med Skatteverket eller en skatteexpert för att få information om exakt hur det fungerar för en specifik situation.

Hur länge får man hyra ut i andra hand?

Regelverket kring hur länge du får hyra ut i andrahand kan variera beroende på olika faktorer, såsom var fastigheten ligger och vilken typ av fastighet det är. Här är några allmänna riktlinjer:

För hyresrätter:

En hyresgäst har rätt att hyra ut sin hyresrätt i andrahand om han eller hon har ett giltigt skäl, såsom arbete eller studier på annan ort. Hyresvärden kan dock sätta en tidsbegränsning på hur länge hyresgästen får hyra ut i andrahand. Tidsbegränsningen får inte vara kortare än tre månader och inte längre än ett år, om inte särskilda skäl finns.

För bostadsrätter:

En bostadsrättsinnehavare har rätt att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand om han eller hon har ett giltigt skäl. Enligt bostadsrättslagen är det tillåtet att hyra ut en bostadsrätt i andrahand i upp till ett år i taget, och maximalt tre år sammanlagt under bostadsrättens ägande. Dessa tidsgränser kan dock förlängas om det finns särskilda skäl, såsom arbete eller studier på annan ort.

Köpa hus och hyra ut privat

Lösning: Gör en ordentlig inspektion av lägenheten innan företaget flyttar in och dokumentera eventuella skador. Kräv en deposition som täcker eventuella skador och skriv in regler för ansvar i hyresavtalet. Överväg att kräva en fullständig inventering av lägenheten vid inflyttning och utflyttning.

Lösning: Skriv in i hyresavtalet att lägenheten endast får användas av personer som har godkänts av dig som hyresvärd. Kräv att företaget genomför en noggrann bakgrundskontroll på alla hyresgäster. Överväg att inkludera en klausul som kräver företagets godkännande för varje ny hyresgäst.

Lösning: Ta upp eventuella överträdelser med företaget och var tydlig med konsekvenserna av att bryta mot hyresavtalet. Om problemet fortsätter kan du ta hjälp av en advokat eller säga upp hyresavtalet.

Lösning: Skriv in klara regler för kommunikation i hyresavtalet, inklusive en kontaktuppgift för företaget. Överväg att ha ett möte med företagets representanter för att etablera en god kommunikation och för att ställa frågor om deras hyresprocess.

Lösning: Skriv in en regel om uppsägningstid i hyresavtalet. Om företaget bryter mot uppsägningstiden kan du kräva att hyran betalas ut under perioden. Överväg att kräva en högre deposition för att minska risken för förtida uppsägning.

Lösning: Se till att du förstår företagets hyresprocess och vad som förväntas av dig som hyresvärd. Begär information om hur de väljer hyresgäster, hur de hanterar skador eller överträdelser av hyresavtalet och vad som ingår i företagets ansvar för underhåll.

Lösning: Se till att du har en klar och tydlig kommunikationslinje med företaget och att alla ändringar i hyresavtalet godkänns av båda parter skriftligen. Överväg att inkludera en klausul i hyresavtalet som förhindrar företaget från att göra ändringar utan ditt godkännande.

Lösning: Skriv in i hyresavtalet hur många personer som får bo i lägenheten och kräv att företaget håller sig till dessa regler. Överväg att inkludera en klausul som kräver att företaget betalar en extra avgift för varje person utöver det tillåtna antalet.

Lösning: Se till att du har en klar uppdelning av ansvarsområden i hyresavtalet och att företaget är ansvarigt för underhåll och reparationer som de orsakar. Kräv att företaget rapporterar alla underhållsproblem omedelbart och att de åtgärdas snabbt.

Bostadsrätt hyra ut i andra hand

I Sverige regleras uthyrning av bostadsrätt i Bostadsrättslagen och hyresavtal regleras i Hyreslagen. Här är några generella bestämmelser som gäller för uthyrning av bostadsrätt:

Tillstånd från föreningen: Innan en bostadsrätt kan hyras ut krävs tillstånd från föreningen som äger fastigheten. Föreningen har rätt att neka tillstånd om det finns saklig grund, till exempel om hyresgästen inte bedöms passa in i föreningens gemenskap.

Uppsägningstid: Uppsägningstiden för hyresavtal är normalt tre månader och regleras i hyreslagen.

Hyresreglering: Det finns en rad regleringar för hur hög hyran får vara, särskilt vid förstahandsuthyrning av hyresrätter. För bostadsrätter finns ingen sådan reglering, men hyran får inte vara oskäligt hög.

Hyresdeposition: Hyresvärden har rätt att ta ut en hyresdeposition som täcker eventuella skador som orsakas av hyresgästen under hyrestiden.

Ansvar för underhåll: Bostadsrättshavaren ansvarar normalt för underhåll av lägenheten. Hyresvärden ansvarar för större reparationer som inte orsakats av hyresgästen.

Besiktning: Vid inflyttning och utflyttning ska lägenheten besiktigas. Besiktningen dokumenteras i en besiktningsrapport, där eventuella skador och brister noteras.

Uppsägning av hyresavtal: Hyresvärden kan säga upp ett hyresavtal om hyresgästen bryter mot avtalet på något sätt. Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet när som helst, men måste följa uppsägningstiden.

Undersökningsplikt: Hyresvärden är skyldig att informera om eventuella fel och brister i lägenheten. Hyresgästen har i sin tur en undersökningsplikt och ska undersöka lägenheten och rapportera eventuella fel till hyresvärden.

Depositionsåterbetalning: Hyresvärden har normalt tre månader på sig att återbetala hyresdepositionen efter att hyresavtalet har upphört. Om det finns skador eller brister i lägenheten kan hyresvärden dock behålla en del av depositionen som ersättning.

Överlåtelse av hyresrätt: En hyresrätt kan överlåtas till en annan person, men det kräver tillstånd från hyresvärden.

Hyra ut bostad

Vad händer om jag hyr ut min hyresrätt utan tillstånd från fastighetsägaren?

Enligt hyreslagen har hyresgästen inte rätt att hyra ut sin hyresrätt utan att först få tillstånd från fastighetsägaren. Om du hyr ut din hyresrätt utan tillstånd från fastighetsägaren kan detta ses som ett avtalsbrott och kan leda till att du sägs upp från hyreskontraktet.

Fastighetsägaren kan även begära att du betalar tillbaka alla hyror som du har tagit in från hyresgästen. Om hyresgästen har betalat för mycket i hyra kan du bli skyldig att betala tillbaka mellanskillnaden. Det är därför viktigt att du alltid får tillstånd från fastighetsägaren innan du hyr ut din hyresrätt i andrahand.

Kan jag köpa en lägenhet och hyra ut den?

Ja, det är möjligt att köpa en lägenhet och hyra ut den. Det kan vara en bra affärsmöjlighet om du gör det på rätt sätt. Vägval i bostadskarriären

Ladda ner mall hyreskontrakt andra hand

Det finns många olika mallar för hyreskontrakt som du kan använda om du vill hyra ut din bostad i andrahand. En enkel sökning på internet kan ge dig flera alternativ att välja mellan. Här är några webbplatser där du kan hitta mallar för hyreskontrakt:

  • Fastighetsägarna: Fastighetsägarna har flera mallar för hyreskontrakt som du kan ladda ner och använda, både för förstahands- och andrahandshyra.
  • Jurist24: Jurist24 erbjuder flera olika mallar för hyreskontrakt, inklusive ett hyreskontrakt för andrahand.
  • Lawline: Lawline har också en mall för hyreskontrakt som du kan använda om du vill hyra ut din bostad i andrahand.

Det är viktigt att komma ihåg att en mall för hyreskontrakt inte nödvändigtvis täcker alla detaljer i din specifika situation. Det kan därför vara klokt att få professionell rådgivning eller anpassa mallen till dina specifika behov innan du använder den.

FAQ;s Vanliga Frågor hyra ut bostad i andra hand

Fråga: Vad behöver jag tänka på innan jag hyr ut min bostad?

Svar: Innan du hyr ut din bostad är det viktigt att kontrollera om du har tillstånd att göra det. Om du bor i en bostadsrätt, kontakta föreningen för att ta reda på vilka regler som gäller. Om du äger en villa eller en hyresrätt, kolla med din kommun och hyresvärd för att säkerställa att du följer gällande regler.

Fråga: Vilka skatteregler gäller för uthyrning av bostad?

Svar: När du hyr ut din bostad är du skyldig att deklarera och betala skatt på hyresintäkterna. För att räkna ut hur mycket skatt du ska betala, behöver du ta reda på vad som kallas för ”schablonintäkt”. Detta är 40 % av hyran upp till 50 000 kr per år, och därefter 30 % på överskjutande belopp. Skatten på schablonintäkten är 30 %.

Fråga: Vilket hyresavtal bör jag använda när jag hyr ut min bostad?

Svar: När du hyr ut din bostad bör du använda ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att inkludera alla nödvändiga uppgifter, såsom hyrestidens längd, hyrans storlek och betalningsvillkor, samt information om deposition och eventuella övriga avgifter. Du kan hitta standardavtal att använda från exempelvis Hyresgästföreningen eller Fastighetsägarna.

Fråga: Vad är reglerna kring hyreslängd och uppsägningstid?

Svar: Uthyrning av bostad kan ske antingen som ett tidsbegränsat eller ett obegränsat avtal. Tidsbegränsade avtal kan vara på kort eller lång sikt, och upphör automatiskt när avtalstiden löper ut. Obegränsade avtal kan sägas upp av både hyresvärd och hyresgäst, vanligtvis med en uppsägningstid på tre månader.


Fråga: Vilket ansvar har jag som hyresvärd när jag hyr ut min bostad?

Svar: Som hyresvärd är du ansvarig för att bostaden är i gott skick och att alla nödvändiga reparationer och underhåll utförs. Du måste även se till att hyresgästen får tillgång till samtliga gemensamma utrymmen och tjänster som ingår i hyresavtalet. Det är också viktigt att du agerar enligt hyreslagen och respekterar hyresgästens rättigheter.