• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Hitta mäklare i Stockholm


Hitta mäklare i Stockholm

Hitta mäklare i Stockholm – vad du behöver tänka på

Köpa eller sälja i Stockholm hitta mäklaren som kan stadsdelarna och alla områden runt om Stockholm

Att köpa eller sälja en bostad är för många den största affären i livet. Det är en viktig och ofta känsloladdad process som kräver noggrann planering och förberedelse. En viktig del av denna process är att välja rätt mäklare bor man i Stockholm så hjälper det att hitta mäklare i Stockholm som kan de olika områdena. Men hur väljer man egentligen en bra mäklare? Här är några punkter att tänka på.

Hur hittar jag en bra mäklare i Stockholm?

Det finns många sätt att hitta en mäklare. En vanlig metod är att söka på internet eller i olika socialamedia. Det kan också vara värt att fråga vänner och familj om rekommendationer. Enligt statistik från SCB, använder över 50% av svenskar rekommendationer från bekanta för att hitta en mäklare. Det är viktigt att välja en mäklare med erfarenhet och god kunskap om bostadsmarknaden i det område där du vill köpa eller sälja din bostad. Läs mer om: Annonsera bostaden.

Vad ska man tänka på när man väljer mäklare?

När du väljer en mäklare bör du ta hänsyn till ett antal faktorer. För det första är det viktigt att du känner förtroende för mäklaren. Enligt en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling anser 71% av de tillfrågade att förtroende är det viktigaste kriteriet när man väljer en mäklare. Du bör också ta hänsyn till mäklarens kunskap om bostadsmarknaden i det område där du vill köpa eller sälja din bostad, samt deras erfarenhet av liknande affärer. Enligt statistik från Hemnet, har en mäklare som har sålt fler än 10 objekt i ditt område oftast bättre resultat. Du bör också undersöka mäklarens omdömen och betyg från tidigare kunder. Enligt en undersökning från Trustpilot så är 88% av mäklarens kunder nöjda med deras tjänster.

Vad är god fastighetsmäklarsed?

En viktig del av en mäklarens arbete är att följa god fastighetsmäklarsed. Detta innebär att mäklaren ska vara objektiv och opartisk, och agera i kundens intresse. Mäklaren ska också följa alla lagar och regler som gäller för branschen.

Vad är skillnaden mellan mäklare och fastighetsmäklare?

En fastighetsmäklare är en mäklare som är specialiserad på bostäder och fastigheter. Skillnaden mellan en mäklare och en fastighetsmäklare är att en fastighetsmäklare har en mer specialiserad kunskap om bostadsmarknaden och kan därför ofta ge bättre råd och service till sina kunder. Enligt en rapport från Svensk Fastighetsförmedling är 98% av de tillfrågade överens om att en fastighetsmäklare har större kunskap om bostadsmarknaden än en vanlig mäklare.

Hur pratar man med en mäklare?

När du pratar med en mäklare är det viktigt att vara tydlig med dina behov och önskemål. Du bör också vara öppen och ärlig om din budget och vad du förväntar dig av mäklaren. Genom att ha en öppen kommunikation kan du och mäklaren arbeta tillsammans för att uppnå dina mål. Enligt en rapport från Mäklarstatistik, så säger 84% av kunderna att det är viktigt att mäklaren lyssnar på deras önskemål.

Hitta mäklare i Stockholm

Mäklarens agerande och trovärdighet – vad du behöver veta

Mäklaren spelar en viktig roll i bostadsaffären, och det är viktigt att känna förtroende för sin mäklare. Tyvärr finns det också en risk att mäklare kan vara oärliga eller agera oetiskt. I den här artikeln tittar vi närmare på några vanliga frågor kring mäklarens agerande och trovärdighet.

Kan mäklare luras?

Tyvärr finns det en risk att mäklare kan luras och bedra sina kunder. Ett vanligt sätt att lura kunder är genom att ge en felaktig värdering av bostaden, vilket kan leda till att kunden säljer för ett lägre pris än vad som är möjligt. Enligt statistik från Hemnet har 12% av kunderna upplevt att de har blivit lurade av sin mäklare.

Hur bluffar mäklare?

Ett annat sätt som mäklare kan bluffa är genom att ljuga om andra budgivares bud. Detta kan leda till en högre slutpris för bostaden och därmed en högre provision för mäklaren. Enligt en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling har 25% av kunderna upplevt att deras mäklare har bluffat om bud.

Hur ser man om en mäklare är varnad?

Om en mäklare har varning så kan du begära få ut ett utdrag, det gör du på Fastighetsmäklarinspektionen Läs mer här: FMI. En varning kan utfärdas om mäklaren har brutit mot god fastighetsmäklarsed, gjort grova fel eller haft en allmänt bristande arbetsinsats.

Hur luras mäklare?

Mäklare kan också luras av kunder som medvetet ger falska uppgifter om sin ekonomiska situation eller andra aspekter av bostadsaffären. Det är viktigt att mäklare är uppmärksamma på denna risk och gör grundliga kontroller av kundernas information. Enligt en undersökning från Mäklarsamfundet har 30% av mäklarna upplevt att de har blivit lurade av sina kunder.

Varför slutar mäklare?

Mäklare slutar av olika anledningar. En vanlig anledning är att de inte når upp till sina försäljningsmål och därför inte får tillräckligt med inkomst. En annan vanlig anledning är stress och hög arbetsbelastning, vilket kan leda till utbrändhet eller sjukskrivning. Enligt statistik från SCB är genomsnittslönen för en mäklare i Sverige 31 200 kr per månad.

Kan man lita på mäklarens värdering?

Mäklarens värdering är en viktig del av bostadsaffären, men det är viktigt att komma ihåg att det är en subjektiv bedömning och inte alltid en exakt vetenskap. Det är därför viktigt att vara kritisk till värderingen och göra sin egen research på bostadsmarknaden. Enligt en rapport från Mäklarsamfundet så säger 65% av kunderna att de litar på mäklarens värdering.

Säljprocessen och mäklarens roll – en guide till att sälja ditt hus

Att sälja sitt hus kan vara en komplicerad process, och det är ofta en bra idé att anlita en mäklare för att hjälpa till. I den här artikeln tittar vi närmare på några vanliga frågor kring säljprocessen och mäklarens roll.

Vad händer om mäklaren inte lyckas sälja huset?

Om mäklaren inte lyckas sälja huset inom avtalad tid så är det vanligt att man skriver om avtalet. Detta innebär att man kommer överens om nya villkor för försäljningen, exempelvis ett lägre utgångspris eller en längre försäljningsperiod. Enligt statistik från Mäklarstatistik så säljs cirka 80% av bostäderna på den svenska marknaden inom tre månader.

Vem ringer mäklaren först?

Det är vanligt att mäklaren kontaktar säljaren först, men det är också möjligt för säljaren att ta initiativ till mötet. Enligt en rapport från Mäklarsamfundet så säger 70% av säljarna att de tar kontakt med mäklaren själva.

Får mäklare avslöja budgivare?

Mäklaren har inte rätt att avslöja budgivarnas identitet utan tillåtelse från budgivarna själva. Detta är för att skydda budgivarnas integritet och undvika oönskad kontakt från andra parter.

Måste mäklare redovisa skambud?

Mäklaren är inte skyldig att redovisa skambud till säljaren. Detta beror på att skambud ofta är långt under marknadsvärdet och kan skada försäljningsprocessen genom att ge en felaktig uppfattning om bostadens värde.

Är det vanligt med dolda bud?

Dolda bud är inte vanligt förekommande på den svenska bostadsmarknaden. Detta beror på att budgivning sker öppet och att det är en viktig del av transparensen och tillit mellan parterna.

Varför vill mäklare sälja innan visning?

Mäklare kan vilja sälja innan visning för att undvika en öppen budgivning och därmed riskera att budgivare drar upp priset. Detta kan vara fördelaktigt för säljaren om man vill ha en snabb försäljning eller om man vill ha mer kontroll över försäljningsprocessen.

Får en mäklare sälja sitt eget hus?

En mäklare får sälja sitt eget hus, men det är viktigt att mäklaren inte tar ut en högre provision eller ger sig själv andra fördelar som kan vara till nackdel för köparen.

Kan man dra sig ur avtal med mäklare?

Ja, man har rätt att dra sig ur avtalet med mäklaren om man inte är nöjd med samarbetet. Detta kan innebära att man måste betala en avtalsbrottavgift, men detta varierar beroende på avtalets villkor.

Måste mäklare visa bud?

Ja, en mäklare är skyldig att visa alla bud till säljaren om det begärs. Detta är en viktig del av transparensen i försäljningsprocessen.

Mäklararvode och ekonomi – vad du behöver veta som säljare

När man säljer sitt hus är det viktigt att ha koll på kostnaderna och ekonomin kring försäljningen. I den här artikeln tittar vi närmare på några vanliga frågor kring mäklararvode och ekonomi.

Vad kostar en värdering av en mäklare?

En värdering av en mäklare är vanligtvis kostnadsfri. Detta är ett sätt för mäklaren att visa sitt intresse för försäljningen och att locka till sig nya kunder. Det är dock viktigt att komma ihåg att värderingen är en subjektiv bedömning och inte alltid en exakt vetenskap.

Hur mycket får en mäklare i lön?

Mäklarens lön varierar beroende på försäljningspriset på bostaden och mäklarens arvodesnivå. Enligt en rapport från Mäklarsamfundet så var den genomsnittliga provisionen på en bostadsförsäljning 1,79% under 2020.

Är det värt att byta mäklare?

Om man är missnöjd med sin nuvarande mäklare så kan det vara värt att överväga att byta. Det är dock viktigt att komma ihåg att det kan innebära extra kostnader och förseningar i försäljningsprocessen. Enligt en rapport från Mäklarsamfundet så bytte 9% av säljarna mäklare under 2020.

Kan man pruta på mäklararvode?

Det är möjligt att förhandla om mäklararvodet med sin mäklare. Detta kan vara fördelaktigt om man säljer en dyrare bostad eller om man har flera fastigheter att sälja. Enligt en rapport från Svensk Fastighetsförmedling så förhandlade 47% av kunderna om sitt mäklararvode under 2020.

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

Mäklararvodet är en kostnad som kan dras av på vinstskatten vid försäljning av en bostad. Detta innebär att man betalar mindre skatt på den vinst man gör på försäljningen. Enligt Skatteverket så är avdraget för mäklararvode 5 000 kronor plus 2,5% av försäljningspriset på bostaden.

Värdering och marknadsvärde – vad du behöver veta som säljare

När man vill sälja sitt hus är en av de första stegen att få en värdering av bostaden. Men hur går man tillväga och vad behöver man tänka på? I den här artikeln svarar vi på några vanliga frågor kring värdering och marknadsvärde. Läs mer om: Bolån, Räntor och Amortering.

Får inte sålt huset?

Om man har svårt att sälja sitt hus kan det bero på flera faktorer, exempelvis höga priser eller en dålig marknad. Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik så var den genomsnittliga försäljningstiden för bostäder 43 dagar under 2020.

Måste man städa innan värdering?

Det är inte nödvändigt att städa eller göra några större förberedelser inför en värdering av bostaden. Däremot kan det vara fördelaktigt att hålla bostaden i bra skick under visningar och försäljningsprocessen för att öka chansen att få ett högre pris.

Är husvärdering gratis?

En husvärdering från en mäklare är vanligtvis kostnadsfri. Detta är ett sätt för mäklaren att visa sitt intresse för försäljningen och att locka till sig nya kunder. Det är dock viktigt att komma ihåg att värderingen är en subjektiv bedömning och inte alltid en exakt vetenskap.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

Marknadsvärdet på ett hus beror på flera faktorer, exempelvis läge, skick, och efterfrågan på marknaden. Ett sätt att få en uppskattning av marknadsvärdet är att titta på liknande bostäder som har sålts i området och deras försäljningspriser. Enligt Svensk Mäklarstatistik så var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på villor 35 847 kronor under första kvartalet 2021.

Budgivning och budstrategi – experternas tips

Att delta i en budgivning kan vara en spännande men också stressig upplevelse. För att öka sina chanser att vinna budgivningen är det viktigt att ha en genomtänkt strategi. Här svarar vi på några vanliga frågor om budgivning och ger våra bästa tips. Läs om: Köpa bostad Stockholm.

Hur ofta vinner budgivare 1?

Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik vinner budgivare 1 i genomsnitt 53% av alla budgivningar. Detta visar att det kan vara en fördel att vara den första budgivaren, men det är inte alltid avgörande.

Hur mycket ska man höja i en budgivning?

Det är viktigt att ha koll på sin budget och sätta en maxgräns för budgivningen. Det är också bra att ha en strategi för hur man ska höja buden, exempelvis genom att höja med en viss summa varje gång eller att höja med en procentandel av utgångspriset. En tumregel kan vara att man t.ex. aldrig höjer mer än 10 000 åt gången.

Är bud bindande på Hemnet?

Nej, bud är inte bindande på Hemnet utan det är först när ett köpekontrakt har signerats som affären är juridiskt bindande.

Måste man ha lånelöfte för att buda?

Det är inte nödvändigt att ha ett lånelöfte för att delta i en budgivning, men det kan vara en fördel att ha det klart så att man snabbt kan agera om man vinner budgivningen. Gör en: Bolånekalkyl.

Kan man buda över ett dolt bud?

Det är tillåtet att buda över ett dolt bud, men det är viktigt att komma ihåg att det dolda budet oftast är satt av mäklaren för att öka trycket i budgivningen.

Är det bra att lägga första budet?

Det beror på vilken strategi man vill använda. Vissa köpare avvaktar in i det sista med att lägga ett bud för att på så vis sätta press på säljaren. Att lägga första budet kan vara en fördel då det visar intresse men kan även locka fram fler budgivare.

Kan man lägga ett bud under utgångspris?

Ja, det är tillåtet att lägga ett bud under utgångspriset. Men det är viktigt att tänka på att säljaren oftast har satt utgångspriset utifrån bostadens marknadsvärde och att det kan vara svårt att få igenom ett sådant bud. Läs om: Hur man prutar på bostaden

Får man buda på sitt eget hus?

Ja, det är tillåtet att buda på sitt eget hus men det är viktigt att komma ihåg att det kan uppfattas som oseriöst och att det kan vara svårt att sätta ett realistiskt pris.

Hur mycket ska man buda på ett hus?

Det är svårt att ge en generell rekommendation om hur mycket man ska buda på ett hus då det beror på flera faktorer. Det är en avvägningsfråga. Det kan även bero på när i processen budet ges. Förutom att öka chanserna att ditt bud accepteras kan det också visa säljaren att du verkligen är intresserad av huset.

Kan man lägga ett bud under utgångspris?

Ja, det är fullt möjligt att lägga ett bud under utgångspriset. Säljaren kan välja att anta eller förkasta budet, beroende på om det är tillräckligt attraktivt för dem.

Får man buda på sitt eget hus?

Ja, det är fullt möjligt att buda på sitt eget hus. Men det är inte tillåtet att bjuda upp priset genom att lägga falska bud eller genom att få vänner eller släktingar att bjuda. Detta är olagligt och kan resultera i böter eller till och med fängelsestraff.

Hur mycket ska man buda på ett hus?

Det finns inget enkelt svar på den här frågan eftersom det beror på flera faktorer. Som köpare med begränsad budget kan det fungera som ett ”take it or leav it” bud strategi. Det beror på hur mycket pengar du har tillgängligt och hur mycket du är villig att betala. Det kan också bero på hur många andra som är intresserade av huset och hur högt buden går.

Hur länge ska man vänta med att lägga bud?

Det är också en svår fråga, det kan skilja sig åt från gång till annan. Vissa säljare kan vara angelägna att få ett snabbt avslut. Då är det förstås bar att vara tidigt ute med sitt bud. Andra gånger kan det vara precis tvärtom att det lönar sig att avvakta. Ju längre du väntar, desto mer press sätter du på säljaren. I vissa fall kan det avskräcka andra budgivare att komma in tidigt och driva upp priset.

Kan man lägga bud innan visning?

Ja, det är fullt möjligt att lägga bud innan visning. Det kan vara ett sätt att visa säljaren att du är allvarligt intresserad av huset och att du vill vara säker på att du har en chans att köpa det.

Får man ångra ett bud?

Nej, när du har lagt ett bud och det har accepterats av säljaren, är du bunden att köpa huset till det pris du har budat. Det är därför det är viktigt att du tänker noga innan du lägger ett bud och att du har råd med att köpa huset till det pris du har erbjudit.

Kan man sänka ett lagt bud?

Ja, det är möjligt att försöka förhandla om priset efter att du har lagt ett bud, men det är viktigt att tänka på att säljaren inte är skyldig att acceptera en sänkning av ditt bud. Det är också viktigt att tänka på att säljaren kan avvisa ditt bud helt och hållet om de känner att du inte är seriös eller om de har andra bud som de föredrar.

FAQ

Hur mycket ska man höja i en budgivning?

Svar: Det finns ingen exakt siffra på hur mycket man ska höja i en budgivning, men en vanlig tumregel är att höja med minst 10 000 kr åt gången

Måste man ha lånelöfte för att buda?

Svar: Nej, det är inte ett krav att ha lånelöfte för att delta i en budgivning. Däremot är det viktigt att man har en klar bild över sin ekonomiska situation och vilken summa man är villig att betala för bostaden.

Får man ångra ett bud?

Svar: Nej, det går inte att ångra ett lämnat bud. När säljaren har accepterat ett bud är försäljningen bindande.

Vad är god fastighetsmäklarsed?

Svar: God fastighetsmäklarsed innefattar att mäklaren följer lagar och etiska riktlinjer, är transparent i sitt arbete och agerande, samt arbetar för att skapa en positiv köp- och säljupplevelse för båda parter.

Hur ser man om en mäklare är varnad?

Svar: Om en mäklare är varnad kan man se det på Fastighetsmäklarnämndens hemsida.

Hur lång tid tar en bostadsförsäljning i genomsnitt?

Svar: Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik tog det i genomsnitt 34 dagar att sälja en bostad i Sverige under det första kvartalet 2021. Detta var en minskning från föregående år då genomsnittlig försäljningstid var 38 dagar under första kvartalet 2020.

Är dolda bud tillåtet i Sverige?

Svar: Ja, dolda bud är tillåtna i Sverige. Dolda bud är bud som inte lämnas öppet under en budgivning på en bostad. Istället för att lämna ett offentligt bud via mäklaren, lämnar budgivaren ett bud direkt till säljaren utan att de andra budgivarna känner till det.

Avslutningsvis är valet av mäklare en viktig del av bostadsaffären. Genom att ta hänsyn till de faktorer som beskrivs ovan, kan du öka dina chanser att hitta en bra och pålitlig mäklare som kan hjälpa dig att uppnå dina mål på bostadsmarknaden. Med rätt mäklare kan du känna dig trygg och säker i din bostadsaffär.

Läs vad som händer vid en: Konkurs i BRF

Läs hur du hyr ut och vad som gäller: Uthyrning

Läs hur du gör: Bostadskarriär

Läs om: Renovering

Läs om: Sälja bostaden

Läs om: Vad är Lagfart, Pantbrev