• Bostad
  Bostad
 • Bygg & Renovering
  Bygg & Renovering
 • Elektriker
  Elektriker
 • Flytt & Transport
  Flytt & Transport
 • Handyman
  Handyman
 • IT, Data & WiFi
  IT, Data & WiFi
 • Måleri & Tapet
  Måleri & Tapet
 • Rör, VVS
  Rör, VVS
 • Städ
  Städ

Problemen vid renoveringar


problem vid renoveringar

De vanligaste problemen vid renoveringar

Vilka är det vanligaste problemen som uppstår när man anlitar en byggfirma?

Renovering av din bostad kan vara en spännande tid, men det kan också innebära många utmaningar och problem. När man anlitar en byggfirma för att genomföra arbetet kan det finnas många faktorer som kan gå fel.

För att undvika oönskade överraskningar och för att säkerställa att renoveringen går så smidigt som möjligt, är det viktigt att veta vilka de vanligaste problemen är som kan uppstå.

I den här artikeln kommer vi att diskutera Vilka är det vanligaste problemen som uppstår när man anlitar en byggfirma för att renovera sin bostad? och vad du kan göra för att minimera risken för att de uppstår.

Problem vid renovering

Vanligaste problemen vid renovering hus och renovering lägenhet

Huvudpunkter:

 1. Kommunikationsproblem
 2. Överdrivna kostnader
 3. Förseningar och tidslinjer
 4. Dålig kvalitet på arbetet
 5. Problem med tillstånd och bygglov
 6. Garantier

Kommunikationen mellan dig och byggfirman

Ett av de absolut vanligt problem vid hemrenovering är bristande kommunikationsförmågor mellan byggfirma och kund.  Därför är det av stor vikt att byggledaren och du förstår varandra.

Det är viktigt att båda parter är på samma sida när det gäller budget, tidslinje och förväntningar på det slutgiltiga resultatet. För att undvika kommunikationsproblem är det viktigt att ha tydliga avtal och att hålla regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att diskutera framsteg och eventuella problem.

 • Överdrivna kostnader

En annan vanlig utmaning vid hemrenovering är överdrivna kostnader. Detta kan bero på att byggfirmans kostnadsestimat inte var korrekta eller att det uppstår oväntade utgifter under arbetets gång. För att undvika detta är det viktigt att göra en noggrann budget och att få flera offerter från olika byggfirmor innan man väljer en leverantör.

 • Ersättning försenad renovering

Är ett annat vanligt problem vid hemrenovering. Ibland kan arbetet ta betydligt längre tid än planerat. Ofta på grund av oväntade problem eller förseningar t.ex. material eller inredning som kommer från andra världsdelar. Läs mer längre ner om garantier och hantverkaravtalet.

Förseningar innebär frustration och extra kostnader för kunden

Många gånger handlar problemen vid renoveringar om förseningar. För att undvika detta är det viktigt att ha tydliga avtalade tidslinjer och att hålla regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att säkerställa att arbetet håller sig inom den planerade tidsramen.

 • Dålig kvalitet på arbetet är ett av de vanligaste problemen vid renoveringar.

Det är inte ovanligt att byggfirman har använt ett billigare material, skälen som anges är i regel för att hålla nere kostnaderna. Därför är det viktigt att man i förväg fått en materialspecifikation på exakt vilka material som ska användas. Att om byggaren avviker från specifikationen i förväg upplyser dig som beställare om varför och vilket material som ska ersättas.

En rekommendation för att undvika problemen vid renoveringar att man redan i upphandlings fasen avtalar om vad som händer i ett ”värsta fallscenario”.

Vill inte byggfirma gå med på detta bör man överväga att ta in en annan byggfirma Att säkerställa att byggaren använder högkvalitativa material är av stor vikt för dig som beställare. Risken är annars att du längre fram får problem som kan med föra stora kostnader att få åtgärdade.

 • Problem med tillstånd och bygglov.

Det är byggfirmans ansvar att alla bygglovshandlingar finns.

Ett av de allvarligare problemen vid renoveringar är att bygglovs handlingarna och tillstånd drar ut på tiden. Vilket ibland gör att det ta längre tid än planerat att komma i gång.

Att försäkra sig om att alla att nödvändiga tillstånd finns är av mycketstor vikt för dig som beställare, inte minst nu fr.o.m. 2023 då nya regler gäller för dig som bor i bostadsrätt. Läs mer här:

Om nödvändiga handlingar och tillstånd saknas kan det leda till att man i princip måste riva allt vilket med för stora kostnader för dig som äger fastigheten.

Är du osäker så kontrollera med din byggfirma först. De flesta seriös byggfirmorna ska ha erfarenhet av hur den processen ska skötas och ska hjälpa till med att införskaffa rätt bygglovshandlingar.

För att undvika ett av de allvarligare problemen vid renoveringar är att undersöka vilka tillstånd och bygglov som krävs för att genomför bygget eller renoveringen i förväg och att säkerställa att byggfirmans projektledare har den nödvändiga kompetensen för att hantera dessa frågor.

 • Garantier

Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att klaga på fel i arbetet i upp till tio år. Men om hantverkaren går i konkurs finns ingen att rikta kraven mot och du hamnar i en dålig sits. Läs mer här: Hallå Konsument

Problem vid renovering

FAQ

Vilka är det vanligaste problemen vid renoveringar som uppstår när man anlitar en byggfirma för att renovera sin bostad? Vanliga problem som kan uppstå vid renoveringar av bostäder inkluderar förseningar, bristande kvalitetskontroll, kommunikationsproblem, överdrivna kostnader och dålig kvalitet på arbetet.

 1. Hur kan jag undvika kommunikationsproblem med min byggfirma?

Det är viktigt att ha tydliga avtal och att hålla regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att diskutera framsteg och eventuella problem.

 1. Vad kan jag göra för att undvika överdrivna kostnader?

Gör en noggrann budget ta in flera offerter från olika byggfirmor innan du väljer en leverantör.

 1. Vad kan jag göra för att undvika förseningar och tidslinjer?

Ha tydliga tidslinjer håll inplanerade regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att säkerställa att tidsplanen håller.

Håll nära kontakt med byggfirmans projektledare för att tidigt upptäcka eventuella problem. Om det finns förseningar, bör man direkt ta tag i problemen och se vad som måste göras om för att minimera problemen.

 1. Hur kan jag säkerställa att kvaliteten på arbetet är tillräckligt hög?

Svar: Det är viktigt att välja en pålitlig och erfaren byggfirma och att inspektera arbetet regelbundet för att se till att det uppfyller kraven och att eventuella problem hanteras omgående.

 1. Vem ansvarar för att söka tillstånd och bygglov?

Svar: Byggfirmorna är ansvariga för att söka tillstånd och bygglov och se till att alla kraven uppfylls innan arbetet påbörjas. Det är dock viktigt att kunden är medveten om alla gällande regler och bestämmelser för att säkerställa att renoveringen är laglig.

 1. Kostnadsökningar.

Mer regel än undantag. Ett vanligt problem som kan uppstå när man anlitar en byggfirma för att renovera sin bostad är kostnadsökningar. Detta kan ske av flera olika orsaker, till exempel om byggfirmans projektledare inte har tillräckligt med erfarenhet eller kompetens för att hantera kostnaderna för renoveringen, eller om det uppstår oväntade problem eller förseningar under renoveringsprocessen.

Det är därför viktigt att ha tydliga avtal och budgetar på plats och att hålla regelbundna möten med byggfirmans projektledare för att säkerställa att kostnaderna hålls inom rimliga gränser.

 • Problem med arbetssäkerhet.

En annan vanligt förekommande utmaning vid renovering av bostäder är problem med arbetssäkerhet. Detta kan inkludera farliga arbetsmiljöer, bristande skyddsutrustning eller bristande säkerhetsprocedurer. Det är därför viktigt att välja en byggfirma som har en god arbetsmiljöpolicy och som följer gällande arbetsmiljölagar och regler.

 • Garantier och garantitider.

Ett annat vanligt problem som kan uppstå vid renovering av bostäder är problem med garantier och garantitider. Detta kan innebära att det finns brister i garantierna som ges av byggfirmorna eller att garantitiderna inte är tillräckligt långa för att täcka eventuella problem som uppstår efter renoveringen.

Det är därför viktigt att förstå och granska garantierna och garantitiderna noga innan man väljer en byggfirma, för att säkerställa att man har tillräckligt med skydd om något går fel efter renoveringen.

 • Avfallshantering.

En annan utmaning som kan uppstå vid renovering av bostäder är problem med avfallshantering. Detta kan innebära att det finns bristande rutiner för att hantera och bortföra avfall på ett säkert och miljövänligt sätt, eller att det finns brister i lagar och regler kring avfallshantering. Det är därför viktigt att välja en byggfirma som har en god avfallshanteringspolicy och som följer gällande lagstiftning.

Slutsats

Att anlita en byggfirma för att renovera sin bostad kan vara ett komplext och utmanande uppdrag. Det finns många vanliga problem som kan uppstå, inklusive kommunikationsproblem, höga kostnader, förseningar, dålig kvalitet på arbetet och problem med tillstånd och bygglov.

För att minimera risken för dessa problem är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren byggfirma, att göra en noggrann budget, att ha tydliga avtal och att hålla en nära kontakt med projektledaren under hela processen. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan man säkerställa att renoveringsprojektet går så smidigt som möjligt och att det slutgiltiga resultatet motsvarar ens förväntningar.

Läs mer här: Ny lag för renovering av bostadsrätt 2023