• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Bli fastighetsmäklare


Villkoren för att bli fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare utbildning

Går du i tankarna att bli Fastighetsmäklare. Ja då kan den här artikeln vara till stor hjälp. Planerar du för en framtid som fastighetsmäklare då är det högskoleutbildning som gäller. Gör mäklarprovet för att först ta reda på om du har rätt förutsättningar för att bli mäklare.

Bostadsannonser Svenska Bostadsmarknaden

bostad.yabado Bostadsrätter, Villor och Fritidshus. Över hela landet.

Vill du veta mer om hur du framgångsrikt navigerar i bostadsmarknaden? Utforska vår kompletta guide till köp av bostad.

Jobba som fastighetsmäklare

För att bli en bra mäklare, behöver du genomgå en mäklarutbildning på högskolenivå. Utbildningen kan genomföras på högskolor eller universitet runt om i Sverige och tar normalt tre år att fullfölja. Utbildningen innefattar kurser i bostadsjuridik, civilrätt, skatterätt, fastighetvärdering, byggnadsteknik, ekonomi samt marknadsföring. Mäklarutbildningen är en förutsättning för att erhålla den nödvändiga certifieringen, kunskaperna och färdigheterna som krävs av en fastighetsmäklare.

 • Fram till 31 december 2027
  • kan du välja mellan två utbildningskrav för att bli registrerad som fastighetsmäklare:
 • Det traditionella kravet
  • att genomgå en utbildning som omfattar minst 120 högskolepoäng, vilket motsvarar 2 års studier på heltid. Denna utbildning ska innehålla kurser i fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering¹².
 • Det nya kravet
  • att genomgå en utbildning som motsvarar minst kandidatnivå, det vill säga 180 högskolepoäng, inom ett område relevant för fastighets- och bostadsmarknaden. Denna utbildning ska innehålla minst 97,5 högskolepoäng i de samma ämnena som ovan².
 • Från och med 1 januari 2028
  • gäller endast det nya kravet på 180 högskolepoäng för att bli registrerad som fastighetsmäklare. Det innebär att du måste ha avslutat din utbildning senast den 31 december 2027 om du vill ansöka med det traditionella kravet på 120 högskolepoäng.
 • Kursinnehåll:
  • De obligatoriska ämnesområdena inkluderar fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering​​.
 • Praktik:
  • Det krävs även en praktikperiod hos en registrerad fastighetsmäklare i tio veckor som en del av utbildningen​​.
 • Registrering:
  • Efter att ha uppfyllt utbildnings- och praktikkraven, måste du söka registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. För att få söka registrering, måste du ha studerat fastighetsmäklarprogrammet eller ett liknande program på högskola i minst 2 år​​.
 • Fristående Kurser:
  • Det är också möjligt att uppfylla utbildningskraven genom att läsa fristående kurser, förutsatt att de täcker de nödvändiga ämnesområdena. Det är viktigt att kurserna inte överlappar varandra innehållsmässigt.
 • Från 1 januari 2028: De nya utbildningskraven träder i kraft, där det krävs en examen motsvarande minst kandidatnivå (180 högskolepoäng) inom ett område relevant för fastighets- och bostadsmarknaden​.

Yrkesval fastighetsmäklare

Bli fastighetsmäklare

För att bli framgångsrik som fastighetsmäklare idag behöver du ha en god mäklarutbildning och en djup förståelse för branschen. Detta inkluderar skicklighet inom kommunikation och förhandling samt god kunskap om bostadsmarknaden. Utbildningsstandarden för att bli mäklare har stramats åt över tid. Tidigare var kraven lägre, men nu måste du genomgå högskoleutbildning och praktisera en viss tid innan du kan arbeta självständigt som mäklare.

Denna ökade svårighetsgrad i mäklarutbildningen har bidragit till en övergripande förbättring i kompetensen och professionaliteten bland mäklare. Detta är särskilt märkbart på bostadsmarknaden i Stockholm, där de höjda utbildningskraven har gjort marknaden mer transparent och lättförståelig för allmänheten.

För att behålla en hög professionell standard, är det även viktigt för dig som mäklare att ägna tid åt kontinuerlig kompetensutveckling och nätverkande. Detta hjälper dig att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna samt nya lagar och regler inom branschen. Kontinuerlig lärande och nätverkande erbjuder dig möjligheten att förbättra dina tjänster, vilket i sin tur gynnar både köpare och säljare när det kommer till att fatta viktiga beslut om bostäder.

Sammanfattningsvis har den gradvisa utvecklingen av mäklarutbildningen och ökade krav på professionell utveckling lett till att du som fastighetsmäklare idag är mer kvalificerad, informerad och professionell i ditt arbete.

Fastighetsmäklarlagen och dess relation till god mäklarsed

När du arbetar som fastighetsmäklare är det viktigt att känna till och följa Fastighetsmäklarlagen. Den är en central lag som reglerar mäklarens yrkesutövning och har stor betydelse för att upprätthålla en god mäklarsed. I den här texten kommer vi kortfattat gå igenom några viktiga delar av lagen och hur den relaterar till god mäklarsed.

Fastighetsmäklarlagen anger bland annat att mäklaren måste ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att utöva sitt yrke. Det innebär att mäklaren ska ha rätt utbildning och förståelse för juridiken kring bostadsköp och försäljningar. Att förstå lagar bostadsköp är alltså en viktig del för att upprätthålla en god mäklarsed.

En annan viktig aspekt inom Fastighetsmäklarlagen är att mäklaren måste arbeta opartiskt och i både köparens och säljarens intresse. Det betyder att mäklaren inte får fördela förmåner ojämnt eller gynna en part på den andra partens bekostnad.

Dessutom gäller det även för mäklaren att vara tydlig i sin kommunikation och hålla båda parter informerade om alla relevanta aspekter i affären. Detta inkluderar att korrekt redovisa bud och informera om eventuella budgivningsstrategier.

I vissa situationer kan en fastighetsmäklare behöva sluta som mäklare. Det kan till exempel vara om mäklaren inte längre uppfyller kraven i Fastighetsmäklarlagen eller om det uppkommer en intressekonflikt. Det är viktigt att en mäklare agerar snabbt och korrekt i dessa situationer för att inte skada sitt rykte och goda mäklarsed.

Mäklarens grundläggande skyldigheter

Som mäklare är det viktigt att du förstår och följer dina grundläggande skyldigheter för att kunna erbjuda professionella tjänster till dina kunder. En av de viktigaste skyldigheterna är att kontrollera fastighet innan den presenteras för en potentiell köpare.

Det innebär att du bör göra en noggrann granskning av fastigheten och dess dokumentation, såsom ägarhistorik, eventuella servitut och planförhållanden. Att genomföra detta steg är avgörande, eftersom det minskar risken för framtida problem och tvister mellan parterna.

En annan viktig aspekt av en mäklares skyldigheter är att upprätthålla tystnadsplikt avseende kundens personliga och ekonomiska information. Du bör vara försiktig med att inte avslöja någon konfidentiell information som kan skada dina kunders intressen. Tystnadsplikten är inte bara en etisk regel utan också en lagstadgad skyldighet för mäklare att följa.

Dessutom bör du som mäklare agera opartisk och verka för båda parternas bästa intresse. Det innebär att du inte får favorisera någon part eller erhålla provision på ett oetiskt sätt. Din roll är att underlätta en smidig och rättvis affär för att upprätthålla ett gott rykte och professionell standard inom branschen.

FAQ;s Vanliga frågor

Fråga: Vad anses vara de största utmaningarna för fastighetsmäklare?

Svar: De största utmaningarna för mäklare inkluderar en hög konkurrensnivå på marknaden, svårigheten att bygga en stabil kundbas, och att hålla sig uppdaterad med ständigt föränderliga marknadsförhållanden och lagstiftning.

Fråga: Hur påverkar marknadens svängningar fastighetsmäklare?

Svar: Marknadssvängningar kan påverka antalet tillgängliga uppdrag, priserna på fastigheter, och därmed mäklarens inkomst. Under en lågkonjunktur kan det vara särskilt svårt att hitta köpare och säljare, vilket kan minska antalet affärer och mäklarens provision.

Fråga: Hur hanterar mäklare den höga konkurrensen på marknaden?

Svar: För att hantera den höga konkurrensen behöver mäklare skapa och underhålla starka relationer med sina kunder, nätverka aktivt, och erbjuda exceptionell service för att sticka ut från mängden och få rekommendationer.

Fråga: Hur påverkar teknologiska förändringar yrket som fastighetsmäklare?

Svar: Teknologiska förändringar, som digitala plattformar och AI, förändrar sättet mäklare arbetar på. Mäklare behöver anpassa sig till nya verktyg och plattformar för att förbli relevanta och effektiva i sitt arbete.

Fråga: Vilken roll spelar kunskap om lokala lagar och förordningar?

Svar: Kunskap om lokala lagar och förordningar är avgörande för att kunna erbjuda korrekt och laglig service till kunderna. Det är viktigt att mäklare kontinuerligt uppdaterar sin kunskap om lagändringar och lokal marknadsdynamik.

Fråga: Hur kan fastighetsmäklare hantera stress och arbetsbelastning?

Svar: Det är viktigt att mäklare utvecklar goda tidsstyrnings- och prioriteringsfärdigheter, samt hittar balans mellan arbete och privatliv för att hantera stress och arbetsbelastning effektivt. Att ha stödsystem och nätverk kan också hjälpa mäklare att hantera yrkets utmaningar.